Användarhandbok Avbryt

Grundläggande om modulen Utskrift

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

I modulen Skriv ut kan du välja sidlayout och utskriftsalternativ för de foton och kontaktkartor som du skriver ut på skrivaren.

Lightroom Classic CC: Modulen Utskrift
Modulen Utskrift

A. Malläsare och panelen Samlingar B. Knapparna Visa föregående sida och Visa nästa sida C. Sidnummer D. Paneler för att välja layout och utskriftsalternativ 

I modulen Utskrift finns följande paneler:

Förhandsvisa

Visar en malls layout. När du för pekaren över ett mallnamn i Webbläsare visas sidlayouten för mallen i panelen Förhandsvisa.

Malläsare

Markerar och förhandsvisar layouten för fotoutskrifter. Mallarna är ordnade i mappar med Lightroom Classic-förinställningar och användardefinierade mallar.

Samlingar

Visar samlingarna i katalogen.

Layoutstil

Anger om den valda mallen är en layout av typen En bild/kontaktark, Bildpaket eller Eget paket. Med hjälp av layouter av typen En bild/kontaktark kan du skriva ut ett eller flera foton med samma storlek. Med hjälp av layouter av typen Bildpaket kan du skriva ut foton med olika storlekar. Med hjälp av layouter av typen Eget paket kan du skriva ut flera foton med olika storlekar.

Bildinställningar

Bestämmer hur fotona ska fylla upp celler i en sidlayout.

Layout

(Layouter av typen En bild/kontaktark) Anger marginaler, antal rader och kolumner samt cellstorlek i en layout för stödrastersidor.

Stödlinjer

(Layouter av typen En bild/kontaktark) Visar linjaler, utfall, marginaler, bildceller och mått i en layout för stödrastersidor.

Linjaler, stödraster och stödlinjer

(Layouter av typen Bildpaket eller Eget paket) Anger om och hur, linjaler, sidstödraster och utfall visas.

Celler

(Layouter med bildpaket och eget paket) Lägger till celler och sidor till layouter.

Sida

Anger text och andra objekt som ska skrivas ut med fotot.

Utskriftsjobb

Anger utskriftsupplösning, färghantering och skärpa.

Visa olika sidor i modulen Utskrift

Du kan snabbt navigera mellan olika sidor i utskriftsjobb som innehåller flera sidor.

 1. Gör något av följande i verktygsfältet när ett flersidigt utskriftsjobb är öppet i modulen Utskrift:
  • Klicka på navigeringspilarna Vänster eller Höger om du vill gå framåt eller bakåt mellan olika sidor.

  • Klicka på ikonen Visa första sidan om du vill gå tillbaka den första sidan.

  • Dra pekaren över sidnummerrutan (till höger i verktygsfältet) om du snabbt vill flytta framåt eller bakåt mellan olika sidor.

  • Dubbelklicka på sidnummerrutan i verktygsfältet och skriv ett sidnummer i dialogrutan Gå till sida om du snabbt vill gå till en viss sida.

Välja skrivare och pappersstorlek

Det finns en knapp i modulen Utskrift som du kan använda till att öppna dialogrutan Utskriftsinställningar (Windows) respektive Utskriftsformat (macOS) för att ange utskriftsorientering och pappersstorlek och till att öppna dialogrutan Utskriftsinställningar (Windows) respektive dialogrutan Skriv ut (macOS) för att välja skrivare och ange skrivardrivrutinsinställningar.

Välja en pappersstorlek

 1. Klicka på Utskriftsformat i fönstrets nedre vänstra hörn i modulen Utskrift.
 2. Välj en skrivare på menyn Namn (Windows) eller Format för (Mac OS), i dialogrutan Skrivarinställning (Windows) respektive Utskriftsformat (Mac OS).
  Obs!

  (Mac OS) Välj Alla skrivare på menyn Format för om du vill använda sidinställningarna på alla skrivare som används via datorn.

 3. Välj en pappersstorlek på menyn Storlek (Windows) eller Pappersstorlek (Mac OS).
 4. Välj en orientering.
  Obs!

  Trots att du kan ställa i värdet för Skala i skrivardialogrutan Avancerade alternativ (Windows) eller Utskriftsformat (Mac OS), är det bästa att låta 100 % stå kvar. Om du ändrar skalan i de här dialogrutorna innebär det att skalan för fotona ändras en andra gång, förutom den som du eventuellt redan har gjort i Lightroom Classic. Detta kan leda till att fotona inte skrivs ut med den storlek som du förväntade dig.

Välja skrivare

 1. Klicka på knappen Utskriftsinställningar i modulen Utskrift.
 2. Välj en skrivare och för följande inställningar:
  • (Windows) Välj en skrivare på menyn Namn i dialogrutan Skrivarinställning och klicka på Egenskaper. Klicka därefter på knappen Avancerat för att ange skrivarinställningar i dialogrutan Avancerade alternativ.

  • (Mac OS) Välj en skrivare i dialogrutan Utskrift och ange sedan skrivarinställningarna. Du gör inställningarna med hjälp av snabbmenyn under menyn Förinställningar.

  Obs!

  (Mac OS) Innan du klickar på Spara ska du välja Spara som på meny Förinställningar om du vill spara skrivarinställningarna som en förinställning. Du kan ha flera förinställningar för en skrivare.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?