Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

I modulen Skriv ut kan du välja sidlayout och utskriftsalternativ för de foton och kontaktkartor som du skriver ut på skrivaren.

Lightroom Classic CC: Modulen Utskrift
Modulen Utskrift

A. Malläsare och panelen Samlingar B. Knapparna Visa föregående sida och Visa nästa sida C. Sidnummer D. Paneler för att välja layout och utskriftsalternativ 

I modulen Utskrift finns följande paneler:

Förhandsvisa

Visar en malls layout. När du för pekaren över ett mallnamn i Webbläsare visas sidlayouten för mallen i panelen Förhandsvisa.

Malläsare

Markerar och förhandsvisar layouten för fotoutskrifter. Mallarna är ordnade i mappar med Lightroom Classic-förinställningar och användardefinierade mallar.

Samlingar

Visar samlingarna i katalogen.

Layoutstil

Anger om den valda mallen är en layout av typen En bild/kontaktark, Bildpaket eller Eget paket. Med hjälp av layouter av typen En bild/kontaktark kan du skriva ut ett eller flera foton med samma storlek. Med hjälp av layouter av typen Bildpaket kan du skriva ut foton med olika storlekar. Med hjälp av layouter av typen Eget paket kan du skriva ut flera foton med olika storlekar.

Bildinställningar

Bestämmer hur fotona ska fylla upp celler i en sidlayout.

Layout

(Layouter av typen En bild/kontaktark) Anger marginaler, antal rader och kolumner samt cellstorlek i en layout för stödrastersidor.

Stödlinjer

(Layouter av typen En bild/kontaktark) Visar linjaler, utfall, marginaler, bildceller och mått i en layout för stödrastersidor.

Linjaler, stödraster och stödlinjer

(Layouter av typen Bildpaket eller Eget paket) Anger om och hur, linjaler, sidstödraster och utfall visas.

Celler

(Layouter med bildpaket och eget paket) Lägger till celler och sidor till layouter.

Sida

Anger text och andra objekt som ska skrivas ut med fotot.

Utskriftsjobb

Anger utskriftsupplösning, färghantering och skärpa.

Videosjälvstudiekurs: Skriva ut foton

Videosjälvstudiekurs: Skriva ut foton
Lynda.com

Visa olika sidor i modulen Utskrift

Du kan snabbt navigera mellan olika sidor i utskriftsjobb som innehåller flera sidor.

 1. Gör något av följande i verktygsfältet när ett flersidigt utskriftsjobb är öppet i modulen Skriv ut:
  • Klicka på navigeringspilarna Vänster eller Höger om du vill gå framåt eller bakåt mellan olika sidor.

  • Klicka på ikonen Visa första sidan om du vill gå tillbaka den första sidan .

  • Dra pekaren över sidnummerrutan (till höger i verktygsfältet) om du snabbt vill flytta framåt eller bakåt mellan olika sidor.

  • Dubbelklicka på sidnummerrutan i verktygsfältet och skriv ett sidnummer i dialogrutan Gå till sida om du snabbt vill gå till en viss sida.

Markera skrivare och pappersstorlek

Det finns en knapp i modulen Utskrift som du kan använda till att öppna dialogrutan Utskriftsinställningar (Windows) respektive Utskriftsformat (macOS) för att ange utskriftsorientering och pappersstorlek och till att öppna dialogrutan Utskriftsinställningar (Windows) respektive dialogrutan Skriv ut (macOS) för att välja skrivare och ange skrivardrivrutinsinställningar.

Välja en pappersstorlek

 1. Klicka på Utskriftsformat i fönstrets nedre vänstra hörn i modulen Utskrift.
 2. Välj en skrivare på menyn Namn (Windows) eller Format för (Mac OS), i dialogrutan Skrivarinställning (Windows) respektive Utskriftsformat (Mac OS).

  Obs!

  (Mac OS) Välj Alla skrivare på menyn Format för om du vill tillämpa sidinställningarna på alla skrivare som används via datorn.

 3. Välj en pappersstorlek på menyn Storlek (Windows) eller Pappersstorlek (Mac OS).
 4. Välj en orientering.

  Obs!

  Trots att du kan ställa i värdet för Skala i skrivardialogrutan Avancerade alternativ (Windows) eller Utskriftsformat (Mac OS), är det bästa att låta 100 % stå kvar. Om du ändrar skalan i de här dialogrutorna innebär det att skalan för fotona ändras en andra gång, förutom den som du eventuellt redan har gjort i Lightroom Classic. Detta kan leda till att fotona inte skrivs ut med den storlek som du förväntade dig.

Välja skrivare

 1. Klicka på knappen Utskriftsinställningar i modulen Utskrift.
 2. Välj en skrivare och för följande inställningar:
  • (Windows) Välj en skrivare på menyn Namn i dialogrutan Skrivarinställning och klicka på Egenskaper. Klicka därefter på knappen Avancerat för att ange skrivarinställningar i dialogrutan Avancerade alternativ.

  • (Mac OS) Välj en skrivare i dialogrutan Utskrift och ange sedan skrivarinställningarna. Du gör inställningarna med hjälp av popup-menyn under menyn Förinställningar.

  Obs!

  (Mac OS) Innan du klickar på Spara ska du välja Spara som på meny Förinställningar om du vill spara skrivarinställningarna som en förinställning. Du kan ha flera förinställningar för en skrivare.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy