Användarhandbok Avbryt

Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

Ange alternativ i panelen Utskriftsjobb

Du använder Snabbutskrift för att skriva ut kontaktkartor och fotoutkast. I det här läget används cachade fotoförhandsvisningar för utskrifter. Om du väljer ett foto som inte har cachats fullständigt och skriver ut det med Snabbutskrift kommer miniatyrbildsdata att skickas till skrivaren och utskriftskvaliteten på de fotona blir kanske inte den förväntade. Skärpeinställningar och färghantering är inte tillgängliga vid snabbutskrift.

 1. Markera Snabbutskrift i panelen Utskriftsjobb i modulen Skriv ut.

Du kan spara foton som JPEG-filer i modulen Skriv ut för att skicka dem till en tryckleverantör. När du skriver ut till JPEG kan du ange upplösning, utskriftsskärpa och komprimering. Du kan även ange ett mått för filen och använda en RGB-ICC-profil som återgivningsmetod.

 1. Gå till panelen Utskriftsjobb i modulen Skriv ut och välj Skriv ut till > JPEG-fil.

 2. Ange en upplösning mellan 72 ppi och 600 ppi i rutan Filupplösning.
 3. Ange ett värde för Utskriftsskärpa; Låg, Medel eller Hög.
 4. Ange ett komprimeringsvärde med reglaget JPEG-kvalitet. För JPEG används förstörande komprimering vilket innebär att data tas bort och att filen blir mindre. Dra skjutreglaget och skriv ett värde mellan 0 och 100.
 5. Markera Egna fildimensioner och ange värden i fälten för bredd och höjd.
 6. Specificera färghanteringsalternativ.

Ange utskriftsupplösning

I modulen Skriv ut väljer du med inställningen Utskriftsupplösning hur många pixlar per tum (ppi) som ska användas för fotot vid utskriften. Beroende på utskriftsupplösning och mått kan bilddata omsamplas. Standardvärdet 240 ppi är tillräckligt för de flesta utskriftsjobb, däribland inkjet-utskrifter. I skrivardokumentationen hittar du mer information om optimal upplösning.

 1. Gör något av följande i panelen Utskriftsjobb i modulen Skriv ut:
  • Om du vill ange upplösning för utskriften markerar du Utskriftsupplösning och anger ett annat värde.

  • Om du vill använda den ursprungliga upplösningen för fotot (om den inte är lägre än 72 ppi eller högre än 720 ppi) avmarkerar du Utskriftsupplösning.

Öka skärpan i foton som ska skrivas ut

Utskriftskärpa använder du för att förbättra skärpan i foton innan de skickas till skrivaren. Skärpeinställningen används även om du ställer in skärpan i modulen Framkalla. Hur mycket utskriftsskärpa som används automatiskt baseras på filens utdataupplösning och vilket utdatamedium du använder. Om du markerat Snabbutskrift kommer Utskriftskärpa att inaktiveras. I de flesta fall kan du låta standardvärdet Låg för utskriftsskärpa vara kvar.

 1. Gör något av följande i panelen Utskriftsjobb i modulen Skriv ut:
  • (Valfritt) Markera Utskriftskärpa och välj Låg, Standard eller Hög med hjälp av snabbmenyn till höger. Ange därefter om du skriver ut på matt eller glättat papper. Matt papper motsvarar vattenfärg, duk och andra typer av icke-glansigt papper. Glättat papper motsvarar glansigt, halvglansigt, fotoglansigt och andra typer av glättat papper.

  Obs!

  Papperstypen som du anger på panelen Utskriftsjobb används för att beräkna utskriftsskärpan. I vissa skrivardrivrutiner kan det även finnas ett pappertypsalternativ i dialogrutan Skriv ut för vilket du måste göra separata inställningar.

  • Om du inte vill använda skärpeinställningarna i modulen Skriv ut avmarkerar du Utskriftskärpa. Detta alternativ använder du när den skärpeinställning du gjort i modulen Framkalla ger önskat resultat.
 1. Om du skriver ut på en ut på 16-bitarsskrivare i macOS 10.5 (Leopard) eller senare markerar du 16-bitars utdata i panelen Utskriftsjobb.

  Obs!

  Om du väljer 16-bitars utdata och skriver ut på en skrivare som inte har stöd för detta, sänks utskriftsprestandan men kvaliteten påverkas inte.

Ange färghantering för utskriften

Du kan ange om färghanteringen för utskriften ska hanteras i Lightroom Classic eller i skrivardrivrutinen. Färghanteringen hanteras i Lightroom Classic om du använder en egen färgprofil för utskriften som skapats för en viss kombination av skrivare och papper. I övriga fall hanteras detta i skrivardrivrutinen. Om du aktiverat Snabbutskrift kommer färghanteringen automatiskt att hanteras i skrivaren.

Obs!

Egna färgutskriftsprofiler skapas vanligen med hjälp av speciella enheter och speciell programvara som genererar profilfilerna. Om det inte finns några färgprofiler installerade på datorn eller om de inte kan hittas via Lightroom Classic är endast alternativen Hanteras via skrivare och Annan tillgängliga i området Profil i panelen Utskriftsjobb.

 1. Välj något av följande på snabbmenyn i området Färghantering i panelen Utskriftsjobb:
  • Välj en av RGB-profilerna på menyn för att användas som färgutskriftsprofil för att konvertera fotot innan den skrivs ut.

  Obs!

  Om du väljer en anpassad färgutskriftsprofil i Lightroom Classic måste du avaktivera färghantering i skrivardrivrutinen. Om du inte gör det kommer fotona att färgkonverteras två gånger vilket kan leda till att färgerna inte skrivs ut på rätt sätt. Instruktioner om hur du stänger av färghantering i skrivardrivrutinsprogrammet finns i dokumentationen till skrivaren. CMYK-skrivarprofiler känns inte igen i Lightroom Classic

  • Om du vill skicka fotodata till skrivardrivrutinen utan att först konvertera fotot enligt en profil markerar du Hanteras via skrivare.

   

  • Om du vill välja vilka skrivarprofiler som ska visas på snabbmenyn Profil väljer du Övriga och därefter väljer du färgprofilerna i dialogrutan Välj profiler.

   

  Obs!

  Du väljer vanligtvis detta alternativ om inga profiler finns på snabbmenyn Profil eller om profilen som du vill använda inte finns med. Om du har anpassade utskriftsprofiler på datorn utförs en sökning efter dem automatiskt. Om det inte går att hitta några profiler väljer du Hantera med skrivare och låter färgutskriftshanteringen skötas via skrivardrivrutinen.

 2. Om du anger en profil bör du välja en återgivning för att ange hur färger ska konverteras från bildens färgrymd till skrivarens färgrymd:

  Perceptuell

  Vid Perceptuell återgivning görs försök att bevara den visuella relationen mellan färgerna. Tryckbara färger kan förändras om de ej tryckbara färgerna ändras till återgivningsbara färger. Perceptuell återgivning är ett bra alternativ när bilden innehåller många ej tryckbara färger.

  Relativ

  Vid Relativ återgivning bevaras alla tryckbara färger och ej tryckbara färger ändras till närmaste återgivningsbara färg. Med detta alternativ bevaras mer av originalfärgerna och det är ett bra alternativ när du har få ej tryckbara färger.

  Obs!

  Skrivarens färgrymd är vanligtvis mindre än bildens, vilket ofta resulterar i färger som inte kan reproduceras. Den återgivning som du väljer försöker kompensera för dessa ej tryckbara färger.

 3. (Valfritt) Om du vill att färgerna i utskriften mer ska likna det ljusa och mättade utseende som de har på skärmen i Lightroom Classic väljer du Utskriftsjustering. Dra sedan reglagen för Intensitet och kontrast.

  Obs!

  När du drar reglagen för Intensitet och kontrast skapas tonkurvejusteringar. Dessa justeringar kan inte förhandsvisas på skärmen. Det kan behövas några försök innan man kan bestämma vilka inställningar som fungerar bäst för enstaka foton och en speciell skrivare.

Spara utskriftsinställningar som en utskriftssamling

När du sparar utskriftsinställningar som en utskriftssamling kan du lägga till nya foton i samlingen och de kommer automatiskt att inkludera utskriftsinställningarna. Detta skiljer sig från egna mallar, som inkluderar utdataalternativen men inga foton. En utskriftssamling använder utskriftsinställningarna på foton i samlingen.

 1. Markera i modulen Bibliotek de foton som du vill skriva ut.
 2. Välj en mall i modulen Skriv ut och ange de inställningar du vill i panelerna på den högra sidan av modulen.
 3. Markera på bildbandet de foton som ska finnas med i utdatasamlingen.
 4. Klicka på ikonen + (plus) i panelen Samlingar och välj Skapa utskrift.

 5. Skriv ett namn på utskriftssamlingen i dialogrutan Skapa utskrift. Om du vill lägga till samlingen i en befintlig uppsättning väljer du en samlingsuppsättning på snabbmenyn Ange, i annat fall väljer du Ingen.

 6. Välj Inkludera valda foton (kontaktkarta) eller Inkludera refererade foton (paket) under Utskriftsalternativ. Om du vill inkludera virtuella kopior i stället för de ursprungliga fotona i utdata markerar du Skapa nya virtuella kopior.

 7. Klicka på Skapa.

Utskriftssamlingen läggs till i panelen Samlingar och en sidlayoutikon () visas.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?