Läs om vilka foto- och videoformat du kan importera och arbeta med i Lightroom Classic och Lightroom. Du kan även läsa om undantag för filformat.

Formatet camera raw

Filformatet camera raw innehåller obearbetade data från en digitalkameras bildsensor. De flesta kameratillverkare sparar bilddata i ett eget kameraformat. I Lightroom kan du läsa formatet från de flesta kameramärkena och bearbeta det till ett fullfärgsfoto. Du använder kontrollerna i modulen Framkalla för att bearbeta och tolka Raw-bilddata för dina foton.

Om du vill visa fullständig lista över kameror och objektivprofiler som stöds använder du följande resurser:

Formatet Digital Negative (DNG)

Digital Negative (DNG) är ett allmänt tillgängligt arkivformat för raw-filer som skapats i digitalkameror. Med DNG-formatet åtgärdas avsaknaden av en öppen standard för Raw-filer som skapas i digitalkameror. Detta hjälper fotografer att bevara sina filer för framtiden. Du kan konvertera olika Raw-filer till DNG i Lightroom Classic.

Mer information om DNG-filformat finns på www.adobe.com/dng. Där finns mycket information och en länk till ett användarforum. Lightroom kan importera 32-bitars DNG-bilder.

TIFF-format

TIFF eller TIF (Tagged-Image File Format) används för utbyte av filer mellan program och datorplattformar. TIFF är ett flexibelt bitmappsformat som kan hanteras av nästan alla rit-, bildredigerings- och layoutprogram. Dessutom kan praktiskt taget alla bildläsare generera TIFF-bilder. I Lightroom kan du hantera stora bildfiler sparade som TIFF-filer (upp till 65 000 pixlar per sida). De flesta andra program, inklusive äldre versioner av Photoshop (före Photoshop CS), saknar stöd för bildfiler som är större än 2 GB. Lightroom kan importera 8-bitars, 16-bitars och 32-bitars TIFF-bilder.

Med TIFF-formatet får du bättre komprimering och kompatibilitet än vad Photoshops PSD-format kan ge, och det är det format som du bör använda för utbyte av filer mellan Lightroom och Photoshop.

Du kan exportera TIFF-bildfiler med ett bitdjup på 8 eller 16 bitar per kanal i Lightroom Classic.

JPEG-format

Joint Photographic Experts Group (JPEG) är ett ofta använt format för att visa foton och bilder med kontinuerliga färgövergångar i webbfotogallerier, bildspel, presentationer och andra online-tjänster. I JPEG behålls all färginformation i en RGB-bild, men filen komprimeras genom att vissa data tas bort. JPEG-bilder dekomprimeras automatiskt när de öppnas. Om du väljer Bästa kvalitet är det oftast svårt att skilja mellan den komprimerade bilden och originalet.

Photoshop-format (PSD)

PSD-formatet är standardfilformatet i Photoshop. Om du vill importera en PSD-fil till Lightroom och arbeta med den i flera lager, måste filen ha sparats i Photoshop med inställningen Maximera kompatibiliteten för PSD- och PSB-filer. Du hittar alternativet bland filhanteringsinställningarna i Photoshop. Lightroom importerar och sparar PSD-filer med ett bitdjup på 8 eller 16 bitar per kanal. Spara filen som TIFF för att arbeta med 32-bitars bilder i Lightroom.

CMYK-filer

Du kan importera CMYK-filer till Lightroom men för justeringar och utdata används färgmodellen RGB.

Formatet PNG

PNG är utvecklat som ett patentfritt alternativ till GIF, och används till icke förstörande komprimering och för visning av bilder på webben. Till skillnad från GIF, stöder PNG 24-bitars bilder och producerar bakgrundsgenomskinlighet utan taggiga kanter. Däremot stöder inte vissa webbläsare PNG-bilder. PNG-formatet stöder bilder i lägena RGB, Indexerad färg, Gråskala och Bitmapp utan alfakanaler. PNG behåller genomskinlighet i gråskale- och RGB-bilder.

Videofiler.

Om du vill ha mer information använder du följande resurser:

Filformatstillägg

Lightroom stöder inte följande filformat:

  • Adobe Illustrator-filer
  • NEF-filer för Nikon-skannrar
  • Filer som är större än 65 000 pixlar per sida och filer som är större än 512 megapixlar.

Obs!

Om du vill importera foton från en skanner använder du programvaran för skannern till att skanna till TIFF- eller DNG-format och sedan importerar du den filen till Lightroom.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy