Användarhandbok Avbryt

Arbeta med video i Lightroom Classic

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

När du arbetar med videofilmer i modulen Bibliotek i Lightroom Classic finns det några enkla verktyg som du kan använda till att förhandsvisa, ange bildrutor och skapa stillbilder från bildrutor som du sedan kan exportera till modulen Framkalla. Du kan använda Lightroom Classic till att importera många vanliga digitala videofiler från digitala stillbildskameror. Du kan förhandsvisa videoklipp i Luppvisning i modulen Bibliotek, navigera i videor, ange bildrutor och mycket annat. 

Mer information om videoformat som stöds finns i Filformat som stöds i Lightroom Classic.

Videosjälvstudie: Arbeta med DSLR-video

Läs om hur du redigerar, justerar, återger och delar videofilmer i Lightroom Classic

Julieanne Kost | Ledande expert och utbildare på Adobe Inc

http://blogs.adobe.com/jkost/lightroom-training-videos
 • Om du vill importera videofiler i Lightroom Classic går du igenom samma steg som när du importerar foton. Se Importera foton från en mapp på en hårddisk.
 • Om du vill förhandsvisa en video dubbelklickar du i den i stödrastervyn i modulen Bibliotek för att byta till Luppvisning. Därefter klickar du på Spela upp i kontrollfältet för videouppspelning. Klicka på Paus-knappen för att pausa uppspelningen.
 • Om du vill förhandsgranska videoklippet manuellt (scrub) drar du tidsindikatorn  i fältet för videouppspelning.
 • Om du vill ange en ny miniatyrbild (bildruta) flyttar du tidsindikatorn till önskad bildruta, klickar på knappen Bildruta och väljer Ange affischbildruta.
 • Om du vill skapa en JPEG-stillbild från aktuell bildruta klickar du på knappen Bildruta och väljer Bildruta.

  Obs! Den fångade bildrutan läggs i samma hög som videoklippet. Högen visas endast när du visar Alla foton eller den mapp som innehåller videoklippet. Om du fångade bildrutan i en samling läggs bildrutan till i samlingen, men högen visas endast i Alla foton och i den mapp den ligger i. Varken bildrutan eller högen visas när du visar smarta samlingar, publicerade samlingar, snabbsamlingar, tidigare importer eller andra inbyggda samlingar.

 • Om du vill korta av klippet klickar du på knappen Trimma video och drar därefter start- eller slutmarkören till önskad plats.
Lightroom Classic CC: Dra markören för att korta av videofilmer
Dra markören för att korta av videoklipp i Lightroom Classic

Obs!

Du kan inte öppna videofilmer direkt från Lightroom Classic till Photoshop.

Obs!

Om du redigerar metadata för en videofil i modulen Bibliotek lagras ändringarna i Lightroom Classic-katalogen. Informationen är inte tillgänglig i andra program. Du kan inte visa eller redigera fångsttid för videokameran i Lightroom Classic.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?