Läs om hur du konfigurerar Lightroom Classic CC för datorer för synkronisering av foton med Lightroom CC-appar.

Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic CC (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom CC.

Konfigurera Lightroom Classic CC för synkronisering

Viktigt:

Använder du Lightroom Classic CC och Lightroom CC tillsammans med synkroniseringstjänster som Microsoft OneDrive eller Apple iCloud Drive på datorn? Om du vill undvika att använda onlinelagringsutrymme för synkroniseringsklienten exkluderar du platsen för foton för Lightroom CC-ekosystemet i inställningarna för synkroniseringsklienten. Alternativt så anger du en annan mapplats i synkroniseringsinställningarna för Lightroom Classic CC för hämtning av foton för Lightroom CC-appar som du inte har markerat för överföring till onlinelagringsutrymmet för synkroniseringstjänsten.   

 1. Klicka på Hjälp > Uppdateringar. Se till att du använder den senaste versionen av Lightroom Classic CC.

 2. Klicka på Kom igång med Lightroom CC längst upp till vänster på skärmen. Logga in på Lightroom Classic CC för datorer med ditt Adobe ID-id.

  Lightroom Classic CC: Activity Center
  Activity Center visas längst upp till vänster i Lightroom Classic CC för datorer.
 3. På inloggningssidan anger du ditt Adobe ID-id och -lösenord och sedan klickar du på Logga in.

 4. När du har loggat in klickar du på ditt användarnamn längst upp till vänster och kontrollerar att alternativet Synkronisera med Lightroom CC är aktiverat.

  Alternativet Synkronisera med Lightroom CC i Activity Center
  Synkronisera med Lightroom CC

Obs!

På inloggningsskärmen finns det eventuellt ett alternativ som du kan använda till att växla mellan ett privat konto och ett företagskonto. Mer information finns i Växla från ett Adobe ID-id till ett Enterprise ID-id.

Konfigurera samlingar

Om du vill synkronisera Lightroom Classic-foton med Adobe Photoshop Lightroom CC-appar måste fotona finnas i synkroniserade samlingar. Foton i en synkroniserad samling är automatiskt tillgängliga i Lightroom CC för datorer, i Lightroom CC för mobila enheter och i Lightroom CC på webben.

 1. När du skapar samlingar i Lightroom Classic CC markerar du kryssrutan Synkronisera med Lightroom CC i dialogrutan Skapa samling.

  Alternativet Synkronisera med Lightroom CC i dialogrutan Skapa samling
  Konfigurera en ny samling för synkronisering med Lightroom CC
 2. Om du har befintliga samlingar kan du konfigurera dem så att de synkroniseras med Lightroom CC.

  Synkroniseringsikonen i panelen Samling i Lightroom Classic CC
  Om du vill se till att bilderna i samlingarna synkroniseras med enheten klickar du på synkroniseringsikonen.

  A. Samling som inte synkroniseras B. Synkroniserad samling (ikon med dubbelriktad pil) 

  Obs!

  Du kan även högerklicka på en befintlig samling och välja Synkronisera med Lightroom CC på snabbmenyn.

 3. Om du vill avbryta synkroniseringen av en samling med enheten gör du något av följande i panelen Samlingar:

  • Klicka på synkroniseringsikonen bredvid namnet på samlingen.
  • Högerklicka på en samling och avmarkera Synkronisera med Lightroom CC på snabbmenyn.

Ange synkroniseringsinställningar för Lightroom

På fliken Lightroom-synkronisering i dialogrutan Inställningar kan du ange inställningarna för synkronisering av foton mellan Lightroom Classic CC och Lightroom CC-appar. Om du vill få åtkomst till synkroniseringsinställningarna i Lightroom Classic väljer du Redigera (Windows)/Lightroom Classic CC (macOS) > Inställningar och sedan klickar du på fliken Lightroom-synkronisering.

Inställningar för Lightroom-synkronisering
Inställningar för Lightroom-synkronisering

Konto

I avsnittet Konto kan du visa information om ditt konto: Adobe ID-id, namn, status, prenumeration, slutdatum, överföringar. Klicka på Mer kontoinformation online om du vill få åtkomst till ditt Adobe ID-konto online och logga in med ditt Adobe ID-id (din e-postadress) och ditt lösenord.

Ta bort all synkroniserad data tar bort alla fotodata och synkroniserad information från Creative Cloud, inklusive förhandsvisningar, metadata och framkallningsinställningar. De ursprungliga fotona på datorn påverkas inte. Alla samlingar bevaras också, men deras synkroniseringsinställningar återställs.

Alternativ

Om du inte vill att datorn ska växlas till viloläget när du synkroniserar foton i Lightroom Classic CC för datorer med Lightroom CC-ekosystemet väljer du Förhindra att systemet sätts i viloläge under synkronisering.

Plats

Som standard synkroniseras dina foton från Lightroom CC-ekosystemet till följande mapp:

 • (Windows) C:\Users\<användarnamn>\Pictures 
 • (macOS) /Users/<användarnamn>/Pictures

Du kan använda följande alternativ till att välja en plats för dina foton för Lightroom CC-ekosystemet och även till att ange en mappstruktur.

Ange plats för foton för Lightroom CC-ekosystemet

Välja en sökväg för hämtning av foton från Lightroom CC-ekosystemet.

Använd undermappar som är formaterade med bildtagningsdatumet

Välj det här alternativet om du vill välja ett undermappsformat för hämtning av foton från Lightroom CC-ekosystemet på den plats du har angett ovan.  

Åtkomst till Lightroom-foton i appen Adobe Creative Cloud för mobila enheter

Foton i synkroniserade samlingar i Lightroom Classic CC på datorn är automatiskt tillgängliga i appen Adobe Creative Cloud för mobila enheter.

Gör så här om du vill få åtkomst till synkroniserade Lightroom Classic CC-samlingsfoton i Adobe Creative Cloud-appen för mobila enheter: 

 1. Aktivera alternativet Synkronisera med Lightroom CC i Lightroom Classic CC för datorer.

  Mer information finns i Konfigurera Lightroom Classic CC för synkronisering.  

 2. Gå till panelen Samlingar och aktivera alternativet Synkronisera med Lightroom CC för de samlingar du vill synkronisera.

  Mer information finns i Konfigurera samlingar.   

 3. Öppna appen Adobe Creative Cloud på din mobila Android- eller iOS-enhet och logga in med ditt Adobe ID-id.

 4. I Adobe Creative Cloud-appen för mobila enheter trycker du på Ditt arbete och går till fliken Lr-foton

  Välj Mina resurser i appen Creative Cloud för mobila enheter

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy