Läs om hur du lägger till rullningseffekter i webbläsar- och bakgrundsfyllningar för en webbplats med hjälp av Adobe Muse.

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns på sidan med information om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

Använda rullningseffekter för bilder som har angetts som webbläsarfyllning

Rullningseffekter gör det möjligt att kontrollera hastigheten på fyllningsbilderna för webbläsarbakgrunden och element som är sida vid sida eller fristående. Rullningseffekter kan användas på webbläsarfyllning som använder bakgrundsbilder som är sida vid sida, skalade att fylla eller inställda på ursprungsstorlek. Webbläsarfyllningen rör sig när sidan rullas baserat på riktningarna och hastigheterna du ställer in i delen Rulla i menyn Webbläsarfyllning.

Obs!

Rullningsalternativen är nedtonade och inte tillgängliga förrän du lägger till en bakgrundsbild till webbläsarfyllningen med hjälp av menyn Webbläsarfyllning. Det går inte att använda rullningseffekter på en webbläsarfyllning som bara är fylld med en helfylld färg eller en övertoningsfärg.

Hur lägger jag till rullningseffekter till bakgrundsfyllning?

Så här anger du rullningsrörelseeffekter för webbläsarfyllningar:

 1. I vyn Design väljer du Sida > Sidegenskaper. På fliken Layout ställer du in fältet för minsta höjd på 2 000 pixlar. Det gör att sidan är tillräckligt lång för att rulla. Klicka på OK för att spara dina ändringar och stäng dialogrutan Sidegenskaper.
Uppdatera fältet för minsta höjd i Sidegenskaper så att sidan blir högre.
Uppdatera fältet för minsta höjd i Sidegenskaper så att sidan blir högre.

 1. Klicka på länken Webbläsarfyllning i kontrollpanelen. I fliken Fyllning klickar du på mappikonen bredvid delen Bild för att välja en bildfil på datorn. Klicka på alternativet på menyn Passning och aktivera alternativet Rullning.
Lägg till en bakgrundsbild som visas i webbläsarfönstret.
Lägg till en bakgrundsbild som visas i webbläsarfönstret.

 1. Klicka på fliken Rulla. Markera kryssrutan Rullningsrörelse.
Markera kryssrutan Rörelse för att aktivera rullningseffekter på menyn Webbläsarfyllning.
Markera kryssrutan Rörelse för att aktivera rullningseffekter i menyn Webbläsarfyllning.

Se över delen Rulla i menyn Webbläsarfyllning. Fältet i mitten av delen (som för tillfället visar 0 px) motsvarar tangentpositionen (T-handtagets plats) som styr rörelsen. Standardinställningen 0 px innebär att T-handtaget är inställt till webbläsarfönstret överkant.

Antalet pixlar som har angetts i tangentpositionsfältet innebär att de ändringar du gör i delen Startrörelse kommer att röra sig (i den riktningen och med den hastigheten) när sidan rullas dit. Sidans överkant börjar på 0 och sedan ökar antalet pixlar ju längre ned man rullar på sidan. (I kontrollpanelen och i panelen Omforma anges avståndet från sidans överkant som ett Y-värde.)

Värdena som anges i Slutrörelse används efter att sidan rullat förbi tangentpositionen (T-handtagets position).

Elementet med rullningsrörelseeffekten (i det här fallet bilden sida vid sida som är inställd som webbläsarfyllning) rör sig i den riktning eller de riktningar som har ett värde högre än 0 i fältet. Om både den horisontella och den vertikala riktningen har ett värde satt till 0 så är elementet fäst på sidan och rör sig inte.

I delen Startrörelse ser du att värdena i fälten har ett litet "x" bredvid sig. Det står för "gånger". I bilden Webbläsarfyllning visar delen Startrörelse att webbläsarfyllningen rör sig uppåt med samma hastighet som rullningen. Om besökaren rullar sidan snabbare så ökar rullningseffektens rörelse i hastighet och matchar hastigheten.

I den horisontella delen (vänster och höger) innehåller fältet "0", vilket innebär att webbläsarfyllningen inte kommer att röra sig horisontellt.

Delen Slutrörelse har ett liknande gränssnitt. I bilden Webbläsarfyllning är webbläsarfyllningen angiven så att den rör sig uppåt med 1 gånger hastigheten och så att den inte inte rör sig horisontellt.

Obs!

Håll pekaren över informationsknappen (i-ikonen) i det nedre vänstra hörnet i rullningsfliken för att få veta hur rullningseffekter används på en webbläsarfyllning.

 1. Klicka på pilknapparna i delen Startrörelse för att ange den vertikala riktningen och/eller den horisontella riktningen för att styra riktningen för webbläsarfyllningens rörelse.
 2. Ange numeriska värden i Startrörelse eller klicka på uppåt- och nedåtpilarna när du vill ange hastighet för horisontell och vertikal rullning. Mer information om de här inställningarna visas nedan. Om hastighetsfältet är satt till 0 betyder det att elementet inte kommer att röra sig i den riktningen vid rullning (innan tangentpositionen är nådd).
 3. Uppdatera värdena i Slutrörelse och ställ in de önskade riktningarna och ange numeriska värden i de motsvarande fälten för att ange i vilken hastighet rullningseffekterna ska ske.
 4. När du vill stänga menyn Webbläsarfyllning klickar du någon annanstans på sidan.
 5. Välj Arkiv > Förhandsvisa sidan i webbläsare för att ladda sidan i ett nytt webbläsarfönster. Rulla sidan för att se rullningsrörelseeffekterna.
 6. När du har testat klart stänger du webbläsaren och återgår till Muse.

Använda rullningsrörelse för bakgrundsfyllning för ett sidelement

Hur lägger man till rullningseffekter för bakgrundsfyllning?

Rullningsrörelse kan användas för vissa objekt på sidan. De här objekten måste vara fyllda med bakgrundsbilder som är sida vid sida eller fristående. Gör så här:

 1. När du redigerar en sida i vyn Design väljer du Sida > Sidegenskaper. Ställ in minsta höjd till mycket högre, till exempel 2 000 pixlar, för att se till att sidan är lång nog för att rulla. Klicka på OK för att spara dina ändringar och stäng dialogrutan Sidegenskaper. Eller lägg till tillräckligt med innehåll för att skapa en längre sida.
 2. Välj Rektangelverktyget i kontrollpanelen i vyn Design.
 3. Rita en rektangel på sidan.
 4. Använd menyn Fyllning till att ange en bakgrundsbild som är sida vid sida eller fristående och fyll rektangeln.
Lägg till en bakgrundsbild som fyller rektangeln och ange de önskade visningsalternativen på menyn Fyllning.
Lägg till en bakgrundsbild som fyller rektangeln och ange de önskade visningsalternativen på menyn Fyllning.

 1. Klicka på fliken Rulla på menyn Fyllning och ange rullningsalternativen.
 1. Klicka på fliken Rulla på menyn Fyllning. Markera kryssrutan Rörelse och ange rullningsalternativen.
Använd fliken Rulla på menyn Fyllning till att aktivera Rörelse för rullningseffekter.
Använd fliken Rulla för att aktivera Rörelse för rullningseffekter och ange rörelsens riktning och hastighet.

Notera T-handtaget som visas över elementet som är aktiverat för rullningsrörelse. Handtaget är en visuell representation av tangentpositionen (som nu är satt till 100 px över elementen). Ikonen i mittsektionen på fliken Rulla motsvarar T-handtagets plats på sidan. Det går att återställa tangentpositionerna till när rullningseffekter sker genom att antingen ange ett nytt värde i mittsektionen eller dra T-handtaget på sidan. När du drar T-handtaget tonas området ovanför tangentpositionen ned tillfälligt.

Klicka och dra i T-handtaget, som motsvarar tangentpositionen.
Klicka på och dra T-handtaget till den önskade platsen på sidan.

Obs!

T-handtaget behöver inte sträcka sig uppåt i förhållande till det markerade elementet. Det går att klicka på och dra T-handtaget så att det är justerat utmed elementets överkant, eller dra T-handtaget så att det sträcker sig ned under ett element.

Muse erbjuder total flexibilitet under designprocessen eftersom det går att dra handtaget eller ange numeriska tal i fältet för tangentpositionen och få exakt kontroll över rörelsen som sker när en besökare rullar sidan.

Fliken Rulla i menyn Fyllning fungerar på samma sätt som fliken Rulla i menyn Webbläsarfyllning:

 1. När ett element som är aktiverat för rörelserullningseffekt är markerat använder du fliken Rulla i menyn Fyllning för att ange en tangentposition med siffror, eller klickar på och drar T-handtaget för att ange tangentpositionen.
 2. Ange de vertikala och horisontella riktningarna och respektive hastigheterna i relation till hastigheten som sidan rullas i delen Startrörelse. Det ställer in rörelsen som sker innan sidan rullas till tangentpositionen.
 3. Ange de vertikala och horisontella riktningarna och respektive hastigheterna i förhållande till hastigheten som sidan rullas i delen Slutrörelse. Det ställer in rörelsen som sker efter att sidan rullas förbi tangentpositionen.

Obs!

I bilden med rullningsegenskaperna är rektangeln angiven så att den rör sig åt höger och rör sig till positionen 3 gånger snabbare än besökarens rullningshastighet. Den kommer till positionen när sidan i en webbläsare möter tangentpositionen. När besökaren rullar förbi tangentpositionen (100 pixlar) börjar rektangeln röra sig åt vänster, bort från positionen, 3 gånger snabbare än besökaren rullar. I det här exemplet rör sig inte rektangeln vertikalt eftersom båda de vertikala fälten är satta till 0.

 1. När du vill stänga menyn Fyllning klickar du någon annanstans på sidan.
 2. Tryck på Förhandsvisa eller välj Arkiv > Förhandsvisa sidan i webbläsare för att testa rullningseffekterna efter att ha använt dem. Rulla sidan för att se elementet röra sig.
 3. Gå tillbaka till Muse eller klicka på Design-knappen när du har testat färdigt för att fortsätta redigera sidan.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy