Använda formulärwidgetar i Adobe Muse

Läs om hur du lägger till, konfigurerar och testar kontaktformulär på din Adobe Muse-webbplats. Du kan förhindra skräppost och nätfiske genom att konfigurera reCAPTCHA.

De flesta webbplatser du besöker har en kontaktsida som gör att besökare kan kontakta webbplatsens ägare. Formulär är mycket användbara eftersom du kan samla in kontaktuppgifter till potentiella kunder och samtidigt undvika den skräppost som kan dyka upp om du publicerar en e-postadress direkt på sidan.

I den här artikeln får du lära dig att lägga till och konfigurera kontaktformulär på dina Adobe Muse-webbplatser. 

Lägga till ett kontaktformulär till din webbplats

Så här lägger du till en widget för ett kontaktformulär i designen för din webbplats:

 1. Öppna Adobe Muse. Dubbelklicka på och öppna den sida i vyn Design där du vill lägga till kontaktformuläret.

 2. Öppna panelen Widgetbibliotek (Fönster > Widgetbibliotek). Klicka på Formulär och välj en av de två formulärtyperna:

  • Detaljerad kontakt
  • Enkel kontakt
 3. Dra kontaktformuläret till sidan.

  Expandera avsnittet Formulär och dra det obligatoriska kontaktformuläret till sidan.
  Expandera avsnittet Formulär och dra det obligatoriska kontaktformuläret till sidan.

  Obs!

  Om du vill att ett formulär ska visas på varje sida kan du lägga till widgeten på en mallsida. I så fall visas kontaktformuläret på alla sidor som använder den aktuella mallsidan.

 4. När du har dragit ett formulär till sidan använder du verktyget Markering, klickar en gång så att du markerar formuläret och placerar det sedan på önskad position.

  Eftersom formulärwidgeten är responsiv kan du förhandsvisa och kontrollera beteendet på den här widgeten i olika skärmstorlekar. Om du vill ändra widgetens position eller ändra alternativen för fästegenskaper och storlek för kontaktformulärens fält måste du först lägga till en brytpunkt på den önskade platsen. Dubbelklicka sedan och välj det fält som du vill fästa eller ändra storlek på. Du kan antingen välja Ingen eller Responsiv som alternativ för att ändra storlek.

  Om du vill fästa dina formulärwidgetar på en speciell plats på sidan väljer du alternativet Fäst från verktygsfältet längst upp.

 5. När du skapar responsiva webbplatser kan du välja att fästa ett visst kontaktformulärsfält på en fast plats. Det gör du genom att lägga till en brytpunkt. När webbplatsen visas på den skärmstorlek som motsvarar den här brytpunkten visas kontaktformuläret fäst på den plats du anger i nästa steg.

  Dubbelklicka och välj det fält du vill fästa och välj sedan önskat fästalternativ.

 6. Du kan också välja önskat storleksändringsalternativ för din formulärwidget och för enskilda formulärfält. Välj det element du vill ange storleksändringsegenskaper för och välj storleksändringsalternativ i snabbmenyn överst på sidan.

  Du kan välja antingen Ingen eller responsiv bredd som storleksändringsalternativ för kontaktformulär.

Konfigurera inställningarna för kontaktformuläret

I det här avsnittet ska vi titta på inställningarna för formulärwidgetar. Du får lära dig hur du konfigurerar inställningarna för ett kontaktformulär med hjälp av menyn Alternativ.

 1. Använd verktyget Markering och markera hela widgeten för kontaktformulär. När hela formuläret är markerat visas Formulär: Normal i markeringsindikatorn uppe till vänster i kontrollpanelen

  Länken Normal är en meny med fyra lägen, på samma sätt som menyalternativ och knappar:

  • Normal
  • Överföring pågår
  • Överföring slutförd
  • Överföringsfel
  I markeringsindikatorn visas tillgängliga lägen för hela formuläret.

  När du vill justera formuläret som det visas i olika lägen kan du välja motsvarande läge på den här menyn.

  Formuläret i läget Överföringsfel.

  När du har valt det här läget kan du justera hur felmeddelandet ska visas. Du kan till exempel ändra textinnehållet eller ändra textfärgen från rött till blått.

 2. Välj läget Normalt igen på menyn i markeringsindikatorn.

 3. Klicka på den blå pilen för att öppna menyn Alternativ när hela formuläret är markerat i läget Normalt. Alternativen på menyn Alternativ påverkar hela widgeten:

  På menyn Alternativ visas inställningar för hela kontaktformuläret.

  Som standard fylls fältet Formulärnamn i med namnet på den aktuella sidan. Du kan ändra namnet om du vill.

  Om du vill skicka indata från formuläret till flera e-postadresser kan du ange adresserna (avgränsade med semikolon) i fältet Skicka med e-post till.

  Du anger hur indata från formuläret ska bearbetas genom att välja ett alternativ på menyn Efter sändning. Välj mellan följande alternativ på menyn Alternativ:

  • Stå kvar på aktuell sida (standard)
  • Länka till fil (överför en länkad fil när formuläret har skickats)
  Välj beteende för formuläret på menyn Efter sändning.

  Det finns två typer av nya formulärelement du kan lägga till:

  Standardfält

  Listan med standardfält innehåller:

  • E-postadress
  • Företag
  • Namn
  • Telefon (arbete)
  • Mobiltelefon
  • Adress (arbete)
  • Telefon (hem)
  • Webbplats
  • Adress (hem)
  • Captcha

  Om du vill lägga till ett av de här fälten markerar du kryssrutan för fältet.

 4. Om du vill lägga till anpassade fält i dina kontaktformulär klickar du på knappen + bredvid det anpassade fält du vill lägga till,och anger sedan en etikett i vyn Design för det nya designelement du lägger till i formuläret.

  Du kan lägga till följande typer av anpassade fält till ett kontaktformulär:

  • En textrad: fält med en textrad är för kortare text, till exempel besökarens ålder eller postadress.
  • Flera textrader: lägg till fält med flera rader text när du vill att besökare ska kunna ange mer information, som att skriva en kommentar eller ställa en fråga.
  • Kryssruta
  • Kryssrutegrupp
  • Alternativknappsgrupp

Konfigurera inställningar för enskilda formulärelement

När du markerar ett formulärelement uppdateras markeringsindikatorn med elementets namn, som Etikett, Textindata eller Skicka. Med markeringsindikatorn kan enkelt se vilket kapslat element i formuläret som är markerat för tillfället.

 1. Klicka på hela formuläret när du har valt formulärwidgeten i sin helhet. Om du vill välja enskilda element inom formulärwidgeten dubbelklickar du och väljer elementet.

  Om hela widgeten eller ett enskilt element är valt kan du se i markeringsindikatorn. Markeringsindikatorn visar Formulär om du markerar hela widgeten och Textindata om du markerar ett särskilt fält.

  När ett element med textinmatning markeras och du klickar på den blå pilknappen för att komma åt alternativmenyn är de alternativ som finns i inställningarna relaterade till det elementet.

  På menyn Alternativ visas en sammanhangsberoende uppsättning med alternativ som gäller det aktuella formulärelementet.

  När du öppnar menyn Alternativ för elementet Textindata kan du ange om fältet ska vara obligatoriskt. Du kan också välja om fältet ska ha beskrivande text som anger vad besökaren ska skriva i fältet.

  I avsnittet Delar kan du markera eller avmarkera kryssrutorna för att ange om fältets etikett och meddelandetext ska visas eller inte.

  När ett formulärelement är markerat innehåller markeringsindikatorn både elementets namn och menyn Lägen som du kan öppna från kontrollpanelen (i förekommande fall). På menyn i markeringsindikatorn kan du enkelt välja rätt läge när du redigerar formulärelement.

  När ett formulärelement är markerat kan du använda menyn i markeringsindikatorn till att välja önskat läge.

  När du har valt ett läge kan du använda panelen Fyllning eller kontrollpanelen till att justera utseendet.

  Du kan konfigurera följande lägen för formulärfält:

  • Tom
  • Ej tom
  • Över
  • Fokus
  • Fel

  Lägena för knappen Skicka visas när knappen Skicka är markerad.

  Du kan konfigurera följande lägen för knappen Skicka:

  • Normal
  • Över
  • Musknapp nedtryckt
  • Överföring pågår
  Markera knappen Skicka för att få tillgång till lägens för knappen.

  Tänk på att läget för hela formuläret visas när hela formuläret markeras:

  • Normal
  • Överföring pågår
  • Överföring slutförd
  • Överföringsfel
  När hela formuläret är markerat kan du välja läge för det och ändra hur det ska visas.

Formatera och utforma kontaktformulär

Du kan anpassa utseendet för formulärwidgeten och formulärelementet på samma sätt som du anpassar utseendet för andra widgetar i Adobe Muse. Här följer arbetsflödet i stora drag:

 1. Använd verktyget Markering och markera hela formuläret eller det formulärelement du vill justera.

  Om du till exempel vill ändra den text som visas på knappen Skicka kan du dubbelklicka direkt på knappen Skicka i kontaktformuläret. Du kan ändra texten på knappen Skicka genom Text och välja Skicka text med hjälp av verktyget Text. Radera texten och skriv in ett nytt ord. Du kan också välja olika lägen för knappen Skicka med hjälp av menyn i markeringsindikatorn och ändra den text som visas i olika lägen.

 2. När du har valt formulärelement kan du justera utseendet på elementet.

  Du kan exempelvis dubbelklicka och välja fältet Namn. För att välja textinmatning för fältet Namn kan du använda alternativen på kontrollpanelen eller panelen Fyllning för att ange bakgrundsfärg i textfältet.

  Använd panelen Fyllning till att ange färg för textinmatningsfält.

  Du kan använda alternativen i panelen Fyllning till att ange att fyllningsfärgen ska vara heltäckande eller övertonad. Du kan också ange en bakgrundsbild för fyllningen och ange alternativen Anpassning och Placering. För att justera genomskinligheten på fyllningen kan du ändra opacitetsinställningen.

  Om du inte avaktiverar alternativet Redigera tillsammans (som aktiveras som standard) uppdateras alla fält när du redigerar enskilda fält. Den här funktionen hjälper dig att skapa en enhetlig design för ditt formulär och sparar tid. Du kan dock alltid markera hela formuläret, klicka på den blå pilknappen för att öppna menyn Alternativ och avmarkera Redigera tillsammans om du vill utforma fälten individuellt.

  När alternativet Redigera tillsammans är avmarkerat används inte de ändringar du gör för ett formulärelement automatiskt på andra element av samma typ.

Testa formuläret och hämta inlämnade meddelanden

När du har konfigurerat och utformat ditt formulär sparar du webbplatsen och publicerar den. Nu kan du testa formuläret i en webbläsare.

 1. Klicka på Publicera och sedan på OK.

  Publicera webbplatsen med de senaste ändringarna.

  Ett webbläsarfönster öppnas och den publicerade webbplatsen.

 2. Gå till sidan med kontaktformuläret och interagera med det på den aktiva webbplatsen. Se vad som händer när du skickar formuläret utan att fylla i något innehåll i obligatoriska fält. Kontrollera hur formuläret ser ut och fungerar, och var uppmärksam på hur felmeddelanden visas.

  När du har konstaterat att formuläret fungerar och ser ut som förväntat kan du försöka med att skicka formuläret med någon testinformation. Kontrollera din e-post och se till att du har fått meddelandet i inkorgen.

 3. Klicka på alternativet Web Formulär användning i kategorin Rapporter i den vänstra sidomenyn. I diagrammet visas den senaste formuläraktiviteten som gäller skickade formulär.

  Kontrollera rapporten Web Formulär användning och se hur många användare som har skickat formuläret.

  Med hjälp av rapporter på hempanelen kan du få reda på mycket om besökarna på din webbplats. Du kan spåra trender i när webbplatsen besöks mest, och hur de formulär du lägger till på webbplatsen fungerar.

  Den här informationen är användbar när du ska besluta om att lägga till kampanjer eller uppdatera innehållet på webbplatsen. Du kan också enklare interagera med dina besökare eftersom de kan skicka meddelanden och synpunkter till dig. Du kan ha en dialog med besökarna snarare än att bara presentera en envägskommunikation.

  Om du har mer information om hur du skapar webbplatser med hjälp av Muse går du till sidan med självstudiekurser för Adobe Muse. På sidan Dagens webbplats kan du även se exempel på de senaste webbplatser som har skapats med Muse.

Lägga till Google reCAPTCHA för att förhindra skräppost

Du kan lägga till reCAPTCHA i Adobe Muse. Det är en kostnadsfri tjänst från Google som skyddar din webbplats från kommentarsskräppost, falska registreringar och annat. Du kan aktivera reCAPTCHA i kontaktformulär med Adobe Muse så att endast giltiga användare kan ange information på webbplatsen. Mer information om reCAPTCHA finns på Google reCAPTCHA.

reCAPTCHA-tjänsten kräver att du skapar publika och privata nycklar som är unika för din webbplatsdomän. Dessa nycklar måste kopieras till särskilda fält i Adobe Muse för att reCAPTCHA ska aktiveras fullständigt på din webbplats.

Lägga till reCAPTCHA till ett formulär och konfigurera reCAPTCHA

 1. Välj Fönster > Widgetprogrambibliotek > Formulär i Adobe Muse. Lägg till ett enkelt eller detaljerat kontaktformulär genom att dra.

 2. Välj reCAPTCHA 2.0 i listrutan Captcha i panelen Alternativ.

  Vi rekommenderar att du väljer reCAPTCHA v2 eftersom Google inte längre stödjer reCAPTCHA version 1.

  Lägga till reCAPTCHA 2.0

  reCAPTCHA-fältet (Bildverifiering) läggs till i formuläret.

  Konfigurera reCAPTCHA 2.0-inställningar

 3. Konfigurera reCAPTCHA med hjälp av följande alternativ:

  • Publik nyckel: används i JavaScript-koden som används för användarna. Mer information om hur du genererar reCAPTCHA-nycklar finns i Generera publika och privata nycklar.
  • Privat nyckel: den används för kommunikationen mellan webbplats- och Google-servern. Du måste förvara den privata nyckeln säkert och inte lämna ut den. Om du förlorar den kan inte Google återställa den. Mer information om hur du genererar reCAPTCHA-nycklar finns i Generera publika och privata nycklar.
  • Obligatorisk uppgift: ange om reCAPTCHA är obligatoriskt. Alternativet går inte att redigera och väljs som standard.
  • Tema: ange om du vill använda det ljusa eller mörka temat för reCAPTCHA-rutan.
  • Typ: ange om du vill aktivera bildverifiering eller ljuduppspelning för reCAPTCHA-verifieringen. Med hjälp av ljuduppspelning kan blinda användare och användare med nedsatt syn navigera på webbplatsen på ett enkelt sätt.
  • Storlek: ange om du vill använda den normala eller kompakta storleken för reCAPTCHA-rutan.
  • Etikett: markera den här kryssrutan för välja att visa en etikett för reCAPTCHA-fältet. Du kan använda det här fältet till att lägga till en rubrik på reCAPTCHA-avsnittet i formuläret.
  • Meddelandetext: visa ett meddelande.

Skapa publika och privata nycklar

 1. Obs!

  Du behöver inte hämta nycklar för webbplatser som du publicerar till Business Catalyst.

  Öppna administrationskonsolen för Google i webbläsaren. Om du vill logga in på ditt Google-konto från administrationskonsolen för Google klickar du på Sign Up Now (Registrera dig nu), om du vill registrera dig klickar du på Create An Account (Skapa ett konto).

  När du har loggat in omdirigeras du till hemsidan för Google reCAPTCHA.

  Google reCAPTCHA

 2. Klicka på Get reCAPTCHA (Hämta reCAPTCHA) längst upp på sidan.

 3. Ange domännamnet för din webbplats i fältet Domains (Domäner). Ange inte hela URL-adressen för webbplatsen utan bara domännamnet. Exempelvis mysamplemusewebsite.com.

  Registrera din webbplats för Google reCAPTCHA
  Registrera din webbplats för Google reCAPTCHA

 4. Generera unika publika och privata nycklar för webbplatsen genom att klicka på Register (Registrera).

  Lägg märke till de publika (Site Key (Webbplatsnyckel)) och privata (Secret Key (Hemlig nyckel)) nycklar som genereras.

  Skapa publika och privata nycklar
  Skapa publika och privata nycklar

 5. Kopiera nycklarna från Site Key (Webbplatsnyckel) och Secret Key (Hemlig nyckel) till fältet Publik nyckel respektive Privat nyckel i Adobe Muse.

  Se till att du kopierar nycklarna helt och hållet och inte missar något tecken.

  När du hämtat nycklarna för en domän används samma nyckelpar för alla formulär på Adobe Muse-webbplatsen. Om du ändrar en ändras automatiskt alla och en ny export av alla sidor med motsvarande .php-skript schemaläggs. Om du använder ett tredjepartsverktyg till att överföra filer till servern via FTP kopierar du alla .html- och .php-filer (.php-filer finns i mappen "scripts/") till servern, inte bara de du har uppdaterat.

 6. Testa reCaptcha-rutan genom att förhandsvisa sidan i webbläsaren eller i Adobe Muse.

   

Felsökning av kontaktformulärsproblem

Du kan inte anpassa kontaktformulär med Adobe Muse. Men du kan använda tredjepartswidgetar för att anpassa kontaktformulär. Du kan också utforma anpassade formulär genom att infoga egen HTML eller använda tredjepartswidgetar.

Du kan också använda Business Catalyst för att anpassa dina kontaktformulär. Mer information om hur du arbetar med formulär i Business Catalyst finns i http://docs.businesscatalyst.com/user-manual/CRM/web-forms/customizing-webforms.

Google har släppt reCAPTCHA v2. Om du använder en tidigare version av reCAPTCHA måste du ha de publika och privata nycklarna intakta. Google stöder inte reCAPTCHA v1 längre. En enklare lösning skulle vara att övergå till reCAPTCHA v2. Information om hur du konfigurerar och använder reCAPTCHA v2 i Adobe Muse finns i Konfigurera reCAPTCHA i Adobe Muse.

Vissa webbhotell har inte stöd för alla krav för kontaktformulär i Adobe Muse. När du överför till din värd genom att använda FTP-överföringsfunktionen i Adobe Muse försöker logik i tjänsten att avgöra om allt är korrekt konfigurerat på värdtjänstleverantörens servrar. Om inte så visar Adobe Muse en varning med information om saknade krav. Du kan kontakta din värdtjänstleverantör och be dem att lösa konfigurationsproblemen.

När du överfört din Adobe Muse-webbplats med ett kontaktformulär kan du låta webbläsaren peka på <yoursite-address.com/scripts/form_check.php>. Om din webbplats stöder allt som behövs för att formulären ska fungera bör du se tre gröna bockar på den här sidan. I annat fall kontaktar du din värdtjänstleverantör. De bör kunna titta på php-koden för den här filen och avgöra vilka konfigurationsändringar som måste göras på din server för att Muse PHP-formulär ska fungera korrekt.

Det här problemet kan bero på några olika saker. Följ de här felsökningsstegen:

1. Kontrollera skräppostmappen i inkorgen. Om du hittar formulärmeddelanden i skräppostmappen markerar du att de inte är skräppost.

2. Vissa värdtjänstleverantörer vägrar att skicka e-post till en e-postadress på en annan webbplatsdomän. Till exempel, om din webbplats är www.example.com men formuläret är konfigurerat att skicka e-post till someone@email.com kan värdtjänstleverantören vägra att skicka e-post som genereras av formulärwidgeten.

Lös problemet så här:

 • Uppdatera formuläret så att det skickar e-postmeddelanden till someone@example.com. Den här förändringen kan lösa problemet så att meddelandena skickas. Om din värdtjänstleverantör är GoDaddy och formulärets e-postadress är till ett e-postkonto som inte är GoDaddy måste du aktivera "fjärr-e-post" i cPanel. (En liknande ändring kan behövas hos andra värdtjänstleverantörer).
 • Från GoDaddy-sidan går du till cPanel. Det är där du hanterar ditt webbhotell.
 • På cPanels huvudsida bläddrar du ner till där det står ":::Email" (e-post)
 • Klicka på "MX entry" (MX-post) som finns precis nedanför "Accounts" (konton). Det här är Mail Exchanger-inställningen. Som standard förutsätter GoDaddy att du kommer att använda ett GoDaddy-e-postkonto.
 • Se till att "Remote Mail Exchanger" (fjärr-e-postutbyte) har markerats.
 • Som standard förutsätter GoDaddy att du kommer att ha din e-post via GoDaddy. Om du anger en e-postadress till formuläret som inte är en GoDaddy-adress så godkänner inte GoDaddy den som standard. Du måste ge GoDaddy tillåtelse att skicka ett formulär till vad GoDaddy anser vara en "fjärr-e-postadress".

3. Vissa IT-avdelningar blockerar e-postmeddelanden från someone@bigcompany.com till someone_else@bigcompany.com om e-postmeddelandet inte har skickats från standardmässiga e-postservrar från bigcompany.com. Prova att ändra formulärets alternativ för att lägga till en annan e-postadress (anges först), som inte slutar med: @bigcompany.com. Den här ändringen kan göra att formulärmeddelanden levereras till båda e-postadresserna.

4. Gå till http://my-site.com/scripts/form_check.php i en webbläsare och se till att du ser alla gröna bockar. Om vissa poster inte visar gröna bockar betyder det att värdservern inte är korrekt konfigurerad för att tillåta formulärwidgetar att skicka e-postmeddelanden till den adress du har angett.

Kontakta din värdtjänstleverantör om serverkonfigurationsproblemet. Beskriv de poster som inte är markerade med grönt på formulärkontrollssidan, så att de kan hjälpa dig att konfigurera servrarna till att använda korrekta inställningar.

Du behöver ett JavaScript för att hämta information från URL:en, eller så behöver du en dynamisk backend som fyller i formulärfälten. För att fylla i formulärfält i Adobe Muse integrerar du kontaktformuläret på Adobe Muse-sidan med alternativet Infoga HTML.

Integrera länken till skriptet preset.js i inställningarna på Adobe Muse-sidan (huvud). Integrera sedan <body onload="populate('myForm');"> med alternativet Infoga HTML i Adobe Muse.

Om du vill lösa det här kontaktformulärfelet kontrollerar du att:

 • Den leverantör av värdtjänster du använder har stöd för PHP version 5.1 och senare. För att det ska gå att använda Adobe Muse-kontaktformulär måste det finnas PHP 5.1 eller senare servern.
 • Inträffar det här felet när du har lagt till reCAPTCHA 2.0-fältet? Om det gör det visas det här felmeddelandet eftersom PHP-alternativet för alternativet url_fopen är angett till Off. För att formulär ska fungera på rätt sätt måste det alternativet vara angett till On.

Om du vill lösa det här problemet kontaktar du leverantören av webbvärdtjänster och ber dem ändra värdet för alternativet url_fopen. Leverantören måste ändra den anpassade php.ini-filen i mappen public_html för ditt konto. Den filen är tillgänglig på servern. Kontakta leverantören och be dem ändra variabeln för url_fopen till On.

Vanliga frågor om PHP-konfiguration

PHP är ett skriptspråk på serversidan. Det används ofta för att bygga webbsidor dynamiskt. Du kan lära dig mer om PHP här: http://en.wikipedia.org/wiki/PHP.

Om du använder funktionen Synkroniserad text i Adobe Muse läggs alla sidor som använder synkroniserat innehåll ut som en PHP-fil av appen när du överför till värdtjänstleverantören med FTP. Det är för att webbplatsen endast ska innehålla en kopia av delade data. Delade data infogas dynamiskt på sidorna och används när sidorna återges.

PHP-filer gör det också möjligt att synkronisera innehåll med hjälp av Adobes In-Browser Editing-teknik. Du kan redigera innehållet en gång och uppdatera överallt på webbplatsen, oavsett var det synkroniserade innehållet har återanvänts.

När du överför via FTP försöker Adobe Muse verifiera att din värdtjänstleverantör stöder den teknik som behövs för att funktionen Synkroniserad text ska fungera för dina besökare. Om din värdtjänstleverantör inte stöder PHP alls, eller bara stöder en mycket gammal version av PHP, avaktiveras PHP-generering. Det resulterar i en varning under överföringsprocessen.

En .htaccess-fil används av de flesta webbservrar för att konfigurera omdirigeringar av sidor och styra andra alternativ. Du kan lära dig mer om .htaccess-filer här: http://en.wikipedia.org/wiki/.htaccess

Om Adobe Muse genererar PHP-filer för din webbplats försöker programmet omdirigera alla begäranden om din gamla sida (till exempel mysite.com/about.html) till den nya php-sidan (mysite.com/about.php). Det görs med hjälp av .htaccess-filen.

För närvarande kräver Adobe Muse PHP version 5.1 för stöd för dynamiskt synkroniserad text.

Du behöver en PHP-version senare än 5.1 för kontaktformulär i Adobe Muse.

Du bör kontakta din värdtjänstleverantör och be dem om hjälp att få PHP att fungera för din webbplats, eller överväga att byta till en värdtjänstleverantör som stöder PHP.

Ja. Öppna dialogrutan Webbplatsegenskaper i Adobe Muse. Avmarkera kryssrutan Aktivera för synkroniserad text i avsnittet In-Browser Editing. Nu genererar Adobe Muse .html-filer istället för .php-filer. Markera kryssrutan igen om du vill använda Adobes In-Browser Editing för att redigera synkroniserat text på ett ställe.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto