Du kan läsa mer om brytpunkter i den här artikeln. Läs om hur du fäster och ändrar storlek på objekt för responsiv design och formaterar text för olika brytpunkter.

Obs!

Inga nya funktioner läggs till i Adobe Muse och supporten för Adobe Muse kommer att upphöra den 26 mars 2020. Mer information finns på sidan med information om när Adobe Muse inte längre kommer att vara tillgängligt.

I en responsiv design är det möjligt att en enda layout för objekt och text inte passar för alla skärmstorlekar. Bilder, text, widgetar och formulär kan flyttas vid olika brytpunkter. Bildrutorna kan hamna utanför sidbredden, objekt kan hamna över andra objekt och textens tydlighet kan försämras. Bilder, text, widgetar och formulär behöver flyttas vid olika brytpunkter. Det är därför nödvändigt att vara noggrann med layout av objekt och textformatering så att de placeras på rätt ställen på olika skärmstorlekar. 

När du har utformat sidan kan du förhandsvisa layouten på olika skärmstorlekar med hjälp av navigeringslisten. Om du behöver placera objekten på olika sätt vid vissa webbläsarbredder kan du lägga till brytpunkter.

Läs vidare om du vill ha mer information om brytpunkter och hur du utformar layouten effektivt i den responsiva layouten i Adobe Muse.

Vad är brytpunkter?

Brytpunkter i en responsiv layout motsvarar olika webbläsarbredder i pixlar. Med hjälp av brytpunkter kan du testa hur din design ser ut vid olika webbläsarbredder och även testa hur objekten på en sida fungerar när webbläsarbredden ändras.

Lägga till brytpunkter

Som standard innehåller nya Adobe Muse-webbplatser en brytpunkt för stationära datorer (bredd: 960 pixlar). Du kan börja utforma din layout för den bredden. När du är klar med utformningen kan du förhandsvisa layouten vid olika bredder med hjälp av navigeringslisten. När du gör det kan du se vid vilken bredd utformningen bryts. Till exempel när en textrad delas i två eller när foton som visas på en rad hamnar vertikalt. Det är den bredden du behöver lägga till ytterligare brytpunkter för. När du har lagt till de brytpunkter som krävs kan du finjustera utformningen så att objekten hamnar på rätt plats.

För varje brytpunkt läggs motsvarande mediefrågedeklaration till på webbsidan. Mediefrågor är en CSS3-modul som innebär att återgivning av innehåll kan anpassas efter olika skärmstorlekar. De flesta moderna webbläsare kan tolka de mediefrågor som motsvarar de här brytpunkterna. När användare visar din webbsida på olika enheter identifieras den mest lämpliga mediefrågan och motsvarande designlayout i webbläsaren och visas för dem.

 1. Dra i navigeringslisten i brytpunktsfältet och placera den där du vill lägga till brytpunkten.

 2. Klicka på i brytpunktsfältet. En ny brytpunkt läggs till i brytpunktsfältet. Du kan även se webbläsarbredden för brytpunkten.

  På samma sätt kan du lägga till brytpunkter där det behövs i brytpunktsfältet, för att ange specifika webbläsarbredder.

  När du klickar på en brytpunkt fylls den aktiva brytpunkten med färg. De andra brytpunkterna är nedtonade.

  Obs!

  Du kan även lägga till brytpunkter genom att montera biblioteksobjekt med brytpunkter i vyn Design. Öppna panelen Bibliotek, välj det objekt du vill montera, klicka på symbolen + bredvid objektet och dra sedan objektet till vyn Design.

Var ska jag lägga till brytpunkterna?

Du kan lägga till brytpunkter på mallsidor och enskilda sidor. När du lägger till brytpunkter på en enskild sida används brytpunktsvärdena endast på den sidan.

När du lägger till brytpunkter på en mallsida kan du välja att använda de brytpunkter du behöver på de enskilda sidorna. Brytpunkterna från mallsidan visas som små trianglar på de enskilda sidorna. Du behöver bara klicka på plustecknet (+) för att aktivera de brytpunkterna på enskilda sidor.

Mallsidebrytpunkter
Klicka på + om du vill lägga till mallsidebrytpunkter.

Tänk på följande: När du utformar din webbplats kan du lägga till särskilda brytpunkter för telefoner. Du kan lägga till lämpliga brytpunkter på mallsidan. När du gör det blir de tillgängliga på alla sidor. När du vill utforma enskilda sidor kan du få tillgång till de brytpunkterna på sidorna med ett enda klick.

Obs!

När du använder en annan mallsida på en enskild sida ersätts brytpunkter från den gamla mallsidan med brytpunkterna från den nya mallsidan.

Redigera brytpunkter

 1. Dra och placera navigeringslisten vid önskat brytpunktsvärde i brytpunktsfältet. Det här är den ändrade brytpunktplatsen.

 2. Om du vill visa eller redigera brytpunktsfärgen högerklickar du på brytpunkten och väljer Brytpunktegenskaper eller dubbelklickar på brytpunkten.

  Du kan även ändra brytpunktens färg, sidans bredd, höjd och marginalvärden i det här fönstret.

  Brytpunktsegenskaper, visa och ändra värden för färg och marginaler för brytpunkter
  Ändra brytpunktsfärg och brytpunktsvärden med hjälp av dialogrutan Brytpunktsegenskaper.

 3. Spara ändringarna genom att klicka på OK.

Obs!

Du kan inte redigera mallsidebrytpunkter på enskilda sidor.

Ta bort brytpunkter

 1. Om du vill ta bort en brytpunkt gör du något av följande:

  • Klicka på X på vänster sida av den aktiva brytpunkten.
  • Högerklicka på brytpunktsfältet och välj Ta bort brytpunkt.

  När du tar bort en brytpunkt tas även motsvarande layoutförändringar och textinställningar för brytpunkten bort.

  Ta bort brytpunkter
  Klicka på symbolen "x" för att ta bort brytpunkten.

  Ta bort brytpunkter genom att högerklicka
  Högerklicka och ta bort brytpunkter.

  Obs!

  Du kan inte ta bort en brytpunkt för en mallsida på en enskild sida.

Växla mellan brytpunkter

Du kan gå till nästa eller föregående brytpunkt från din aktuella brytpunkt. Så här går du till föregående eller nästa brytpunkt:

 • Windows-användare: 
  • Föregående brytpunkt - tryck på Ctrl+Skift+5
  • Nästa brytpunkt - tryck på Ctrl+Skift+6
 • OS X-användare:
  • Föregående brytpunkt - tryck på Kommando+Skift+5
  • Nästa brytpunkt - tryck på Kommando+Skift+6

Arbeta med objekt i responsiva layouter

Med följande alternativ kan du göra så att layouten ser bra ut vid alla brytpunkter:

 • Visa/dölj objekt: du kan dölja ett objekt i en brytpunkt och visa det i en annan brytpunkt. Mer information finns i Visa eller dölja objekt.
 • Placera objekt på olika sätt i olika brytpunkter: du kan placera ett objekt på andra platser i olika brytpunkter. Mer information finns i Placera objekt i responsiv webbdesign.
 • Responsiv fästning: du kan ange vilka objekt som ska vara statiska och vilka som ska vara variabla. Du kan fästa statiska objekt så att de visas på samma plats vid alla brytpunkter. Mer information finns i Responsiv fästning.
 • Ändra storlek på objekt: du kan ändra ett objekt till olika storlek för olika brytpunkter. Du kan även ange ett objekt så att dess storlek justeras automatiskt baserat på sidbredden. Mer information om hur du ändrar storlek på objekt finns i Ändra storlek på objekt.
 • Formatera text för olika brytpunkter: Du kan formatera text på olika sätt i olika brytpunkter för att öka textens tydlighet och läsbarhet för olika webbläsarbredder. Mer information finns i Formatera text i responsiva layouter.

Visa och dölja objekt

Utgå från följande scenario: du har infogat en traditionell meny som ska visas på en dator, men den här menyn tar för mycket plats på skärmen för en surfplatta. En smörgås- eller dragspelsmeny fungerar bättre för surfplattor.

Det är enkelt att hantera den typen av scenarier när du skapar responsiva webbplatser i Adobe Muse. Du kan välja att visa en traditionell meny för visning på dator och en smörgåsmeny för surfplattor, som på följande bilder.

Visa eller dölja objekten i en responsiv layout
Visa den vanliga menyn och dölj smörgåsmenyn för visning på stationära datorer.

Visa eller dölja objekten i en responsiv layout
Visa smörgåsmenyn i visningen för mobila enheter och dölj den vanliga menyn.

Så här visar eller döljer du objekt i ditt Adobe Muse-projekt:

 1. Infoga alla objekt som du behöver, inklusive de objekt som du vill dölja för vissa brytpunkter.

 2. Dra i navigeringslisten för att gå till en viss brytpunktsvy.

 3. Högerklicka på det objekt du vill dölja och klicka på Dölj i brytpunkter.

  Objektet är dolt i den aktuella brytpunktsvyn men visas i andra brytpunkter. Om du i stället vill dölja objektet i alla andra brytpunkter klickar du på Dölj i andra brytpunkter. Du kan sedan visa objektet i olika brytpunkter med hjälp av panelen Lager.

  Dölja objekt i brytpunkter
  Dölja objekt i brytpunkter

  Placera de objekt som ska visas i brytpunktsvyn.

 4. Gå till den brytpunktsvy där du vill visa det objekt som du dolde tidigare. Du kan göra det genom att dra i navigeringslisten.

 5. Klicka i panelen Lager och leta rätt på lagret för det objekt som du vill visa igen. Du kan behöva gå nedåt i andra lager för att hitta det objektlager du letar efter.

  Visa eller dölja föremål i panelen Lager
  Använda panelen Lager till att visa/dölja objekt

 6. Klicka på den första kolumnen som motsvarar objektlagret. En liten svart punkt visas som anger att objektet nu är synligt i den aktuella brytpunktsvyn.

  Klicka för att visa eller dölja objekt
  Klicka på den första kolumnen för att visa eller dölja objekt.

  Högerklicka på objektet och klicka på Visa i andra brytpunkter om du vill visa objektet på nytt i alla brytpunkter.

Placera objekt

Du kan placera objekt på olika sätt i olika brytpunktvyer. Du kan till exempel placera bilder vågrätt för visning på datorer medan du kan placera bilderna lodrätt i visningen för mobila enheter.

Placeringen av objekt sparas och anpassas när skärmstorleken ändras.

Skapa layout för objekt för visning på datorer
Skapa vågrät layout för objekt för visning på stationära datorer.

Skapa layout för objekt för mobila enheter.
Skapa en lodrät layout för objekt för mobila enheter.

Så här flyttar du objekt mellan brytpunkter:

 1. Välj den brytpunkt där du vill placera objektet.

 2. Dra och placera objektet på rätt plats.

  Obs!

  Kom ihåg att kontrollera avståndet mellan objekten och avståndet mellan objektet och webbläsarens kant när du placerar ut objekt. Du kan behöva justera objektplaceringar eller lägga till fler brytpunkter för att åtgärda eventuella designproblem mellan brytpunkter.

Flytta flera objekt som en grupp

Du kan flytta en grupp med objekt tillsammans i din responsiva layout. Om du vill flytta en grupp med vertikalt justerade objekt behöver du endast markera det översta objektet. Det vertikala handtaget visas i vänstermarginalen i Adobe Muse.

Handtag för vertikal förflyttning i Adobe Muse
Flytta en grupp med vertikalt justerade objekt.

När du klickar på handtaget och flyttar det uppåt eller nedåt flyttas det markerade objektet och alla objekt nedanför det som en grupp.

Montera objekt med brytpunkter

Du kan lägga till en uppsättning med brytpunkter genom att montera ett biblioteksobjekt med brytpunkter i vyn Design. Öppna panelen Bibliotek (Fönster > Bibliotek). Markera det objekt du vill lägga till på sidan. Klicka på plusikonen bredvid objektet och dra objektet till vyn Design.

Lägga till brytpunkter med hjälp av biblioteksobjekt
Montera objekt med brytpunkter genom att klicka på symbolen +

Uppsättningen med brytpunkter läggs automatiskt till på sidan. Om du har lagt till brytpunkter på sidan och lägger till ett biblioteksobjekt med brytpunkter aktiveras alla brytpunkterna på sidan.

Du kan använda biblioteksobjekt med brytpunkter till att snabbt kopiera brytpunkter mellan olika sidor, och till och med mellan olika .muse-filer.

Fästa objekt

Du kan göra objekt statiska genom att fästa dem. Du kan fästa ett objekt på en sida eller i en webbläsare:

 • Fästa objekt i webbläsaren: du kan fästa ett objekt i webbläsaren om du vill att objektet alltid ska synas, även när du använder en webbläsarrullningslist. Till exempel en menyrad som alltid visas, även när du rullar uppåt eller nedåt. Om du vill ha mer information om hur du fäster objekt i webbläsaren klickar du på den här länken.
 • Fästa objekt på en sida: du kan fästa ett objekt på en sida om du vill att objektet ska vara fast på webbsidan. Det kan till exempel vara en företagslogotyp som alltid visas i det övre högra hörnet på webbsidan.

Läs vidare för att förstå hur du kan fästa ett objekt på en sida i en responsiv design.

Obs!

När du vill avgöra om du ska fästa ett objekt använder du navigeringslisten och visar sidan vid olika webbläsarbredder. Om du fortfarande vill fästa ett objekt på sidan gör du följande:

 1. Välj det objekt du vill fästa.

 2. I alternativet Fäst högst upp markerar du en av kryssrutorna för att fästa objektet på sidan.

  Använda alternativet Fäst på sidan i responsiv design
  Använd menyn Fäst till att fästa objekt i en responsiv layout.

 3. Du kan fästa objektet på en sida på något av följande sätt:

  • Fäst till vänster (): markera den här kryssrutan om du vill fästa ett objekt till vänster på webbsidan. Avståndet mellan webbläsarens kant och objektets vänstra kant är konstant.
  • Fäst i mitten (): Markera den här kryssrutan om du vill fästa ett objekt i mitten. Avståndet mellan webbläsarens kant och objektets vänstra och övre kanter är konstant.
  • Fäst till höger (): markera den här kryssrutan om du vill fästa ett objekt till höger på webbsidan. Avståndet mellan webbläsarens kant och objektets högra kant är konstant.

  Om du till exempel har knappen Förboka nu som ska visas i sidans övre högra hörn över alla brytpunkter måste du markera knappen och fästa den till höger enligt bilden.

  Klicka på kryssrutan för att fästa objektet till höger.
  Klicka på kryssrutan till höger för att fästa objektet till höger.

  När du fäster ett objekt på en sida visas prickade linjer från objektet för att ange den plats där det ska fästas på sidan. I följande bild sträcker sig den prickade linjen till den högra kanten av sidan. Det anger att objektet är fäst till höger på sidan.

  Streckad linje för Fäst på sidan
  Streckade linjer anger den plats där objektet ska fästas på sidan.

 4. Använd navigeringslisten om du vill visa layouten med olika sidbredder. Kontrollera om sidlayouten påverkas av fästa objekt när sidans storlek ändras.

Ändra storlek på objekt

 1. Gå till den brytpunktsvy där du vill ändra storlek på objektet.

 2. Högerklicka på objektet och välj Storleksförändra > <storleksförändringsalternativ>.

  Obs!

  Vilket storleksförändringsalternativ som är tillgängligt beror på objektet. Du kan till exempel ändra bredden och höjden för en bild, men du kan endast ändra bredden på en textruta.

  Alternativet Storleksförändra är inte tillgängligt för objekt som inte är variabla.

 3. Dra och ändra storlek på objektet för den aktuella brytpunkten.

  På första bilden ser du till exempel att bilden hamnar utanför bredden för en brytpunkt på 768 pixlar. Du kan dra i och ändra storlek på bilden så att den passar sidans bredd, enligt den andra bilden.

  Bilden är utanför sidbredden.
  Bilden är utanför sidbredden.

  Ändra storlek på objekt för olika brytpunkter.
  Dra i och ändra storlek på objekt för olika brytpunkter.

 4. Förhandsvisa ändringen i en webbläsare. Ändra storlek på webbläsaren tills webbläsarbredden överensstämmer med brytpunktvärdet. Objektstorleken ändras när webbläsarbredden uppnår brytpunktsvärdet.

Obs!

Om objekt i en lägesknapp eller en annan widgetbehållare är variabla flyttas de och deras storlek ändras när behållaren ändras.

Kopiera storleken och positionen för objekt

Så här kopierar du storleken och positionen för ett objekt över olika brytpunkter:

 1. Högerklicka på det objekt du vill kopiera.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Kopiera storlek och position till > <brytpunktsvärde> om du vill använda den aktuella objektstorleken och -positionen för brytpunkten.
  • Välj Kopiera storlek och position till > Alla brytpunkter om du vill använda den aktuella objektstorleken och -positionen för alla brytpunkter.

Formatera text i responsiva layouter

I en responsiv design är det viktigt att hantera text för olika webbläsarbredder så att den blir tydlig och läsbar. Text som placeras i en brytpunktsvy kan plötsligt kapslas in i en annan brytpunktsvy. Det kan också uppstå oönskade radbrytningar när du växlar brytpunkter.

Du kan använda Adobe Muse till att formatera text på olika sätt för olika brytpunkter. Du kan till exempel välja att ha en teckenstorlek på 20 punkter för surfplattor och på 15 punkter för mobila enheter.

Formatera text för visning på datorer
Formatera text för visning på datorer

Formatera text för visning på mobila enheter
Formatera text för visning på mobila enheter

Du kan använda Adobe Muse till att formatera text i en anpassningsbar design med hjälp av en textformateringsikon i panelen, där även beskärnings- och markeringsverktyget finns. Det finns två alternativ i den här ikonen, och du kan välja något av dem för att formatera texten.

Du kan välja alternativet Formatera text över flera brytpunkter om du vill formatera text över alla brytpunkter på en sida. När du väljer det här alternativet behöver du endast formatera texten i en brytpunktsvy. Texten formateras automatiskt för övriga brytpunkter.

Om du vill formatera text för en viss brytpunkt väljer du alternativet Formatera text på aktuell brytpunkt. Du kan till exempel välja att öka textstorleken till 24 när du skapar textlayout för mobila enheter.

Textformateringen sparas och anpassas när webbplatsen visas vid olika webbläsarbredder.

Formatera text i responsiva layouter

 1. Gå till önskad brytpunktsvy.

 2. Markera textrutan och dra för att ändra dess storlek. Texten flödas om när du ändrar storlek på textrutan.

  Obs!

  Den högra kanten på textrutan definierar omfattningen för att flöda om texten när du ändrar storlek på textrutan.

 3. När du vill formatera text markerar du texten i och klickar på något av följande:

  • Formatera text över flera brytpunkter om du vill formatera texten över alla brytpunkter.
  • Formatera text på aktuell brytpunkt om du vill formatera texten endast för den aktuella brytpunkten.

  Båda de här alternativen är tillgängliga i den vänstra panelen där du väljer text- eller beskärningsverktyget.

  Formatera text i brytpunkter
  Formatera text i responsiva layouter

  A. Formatera text över flera brytpunkter B. Formatera text på aktuell brytpunkt 

  Obs!

  Alternativet för att formatera text för responsiv layout kan endast användas till att ändra formateringen av texten. Det går inte att ändra orden eller innehållet för varje brytpunkt.

Kopiera textformatering över brytpunkter

Så här kopierar du textens storlek och placering över flera brytpunkter eller webbläsarbredder:

 1. Markera den text du vill kopiera.

 2. Gör något av följande:

  • Högerklicka och välj Kopiera textformatering till > <brytpunktsvärde> för att använda de aktuella textattributen på brytpunkten.
  • Högerklicka och välj Kopiera textformatering till > Alla brytpunkter för att använda de aktuella textattributen på alla andra brytpunkter.

  Du kan förhandsvisa layouten för varje brytpunkt med hjälp av navigeringslisten. Lägg till brytpunkter för att optimera layouten för olika webbläsarbredder, om det behövs.

Använda rullningseffekter i en responsiv layout

Du kan lägga till rullningseffekter i en responsiv layout. Rullningseffekter stöds bara för fasta brytpunkter. Fasta brytpunkter anger att din layout är låst vid den sidbredden. Lägg till en fast brytpunkt, markera det objekt du vill använda rullningseffekter för och konfigurera sedan inställningarna för rullningseffekter.

 1. Öppna den Adobe Muse-sida där du vill lägga till rullningseffekten. Du kanske till exempel vill lägga till rullningseffekter för navigerings- och bakgrundsbilden i sidhuvudet.

 2. Lägg märke till brytpunkterna på sidan när du öppnar den responsiva layouten. De brytpunkterna är variabla, vilket anges med en ikon med pilar åt båda hållen.

  Variabla brytpunkter
  Variabla brytpunkter visas med en dubbelpilikon

  Om du visar panelen Rullningseffekter kan du se att alternativet är avaktiverat.

  Rullningseffekter är avaktiverade för variabla brytpunkter
  Rullningseffekter är avaktiverade för variabla brytpunkter

 3. Du måste lägga till en fast brytpunkt för att aktivera Rullningseffekter. Om du vill lägga till en fast brytpunkt klickar du på brytpunktsfältet och sedan på Lägg till brytpunkt. 

 4. Välj Fast bredd i listrutan och klicka sedan på OK.

  Lägga till en brytpunkt med fast bredd
  Lägga till en brytpunkt med fast bredd

  Fasta brytpunkter
  Fasta brytpunkter har en fyrkantig ikon

  Den fasta brytpunkten på sidan har en fyrkantig ikon. När du visar sidan i en webbläsare med bredden 1 225 pixlar eller mer blir visas sidan som den ser ut med bredden 1 225 pixlar. Layouten blir inte variabel för den här brytpunkten.

 5. Markera det objekt du vill använda rullningseffekterna på och konfigurera inställningarna för rullningseffekterna.

  Använda rullningseffekter för markerade objekt
  Använda rullningseffekter för markerade objekt

  Obs!

  Du kan endast använda rullningseffekter när du visar den fasta brytpunkten och inte för de andra (variabla) brytpunkterna.

  Om du vill ha mer information om hur du lägger till och använder rullningseffekter i Adobe Muse läser du i Använda rullningseffekter i Adobe Muse.

Vanliga frågor

Vilka brytpunkter bör jag använda när jag utformar en webbplats för stationära datorer, surfplattor och mobila enheter?

Om du har en enhet som du vill utforma webbplatsen för kan du lägga till rätt brytpunkt. Användarna kan fortfarande visa webbplatsen på valfri enhet, oavsett skärmstorlek. Du bör därför endast lägga till brytpunkter där det är problem med utformningen. Genom att göra det ser du till att webbplatsen ser bra ut på alla enheter.

Varför fungerar inte brytpunkter på mallsidan på enskilda sidor?

Mallsidebrytpunkter visas som vita trianglar på dina enskilda sidor. Om du vill aktivera de här brytpunkterna på enskilda sidor klickar du på den vita triangeln i brytpunktsfältet och sedan klickar du på plusknappen (+).

Ett annat sätt att enkelt använda brytpunkter på en mallsida på en viss visa är att kopiera ett mallsideselement, växla till den sida där du vill använda brytpunkterna, välja Redigera > Klistra in med brytpunkter och sedan ta bort det inklistrade objektet från arbetsytan. När du tar bort objektet tas inte brytpunkterna från mallsidan bort.

Hur kan jag förhindra att textrutor överlappar varandra i min responsiva layout?

Textrutor skalförändras inte och om de inte är variabla kan de överlappa varandra. Om du vill göra en textruta variabel högerklickar du på den och väljer Ändra storlek > Responsiv bredd.

Hur gör jag för att bli av med extra utrymme eller tomt utrymme på en responsiv webbplats?

Extra utrymme eller tomt utrymme kan uppstå på grund av olika orsaker, som en sidfot som alltid visas eller ett dolt objekt. Om du vill ha mer information om hur du löser det här problemet läser du i den här artikeln.

Hur tar jag bort det gråa område som visas när jag förhandsvisar webbplatsen?

När ett grått område visas i förhandsvisningen kontrollerar du om det finns ett externt objekt eller ett dolt objekt som är placerat utanför sidan. Om du vill markera alla objekt klickar du på Visa > Visa ramkanter. Du kan även zooma ut och visa positionen för alla objekt. Du kan lösa det här problemet genom att kontrollera om det finns ett dolt objekt eller ett externt objekt och sedan placera objektet i layouten.

Hur kan jag göra alla widgetar variabla eller responsiva?

Inga widgetar i Adobe Muse är för närvarande responsiva. Om du vill ha mer information om det responsiva beteendet för varje widget läser du i den här tabellen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy