Rullningseffekter i Adobe Muse

Läs om hur du kommer igång med rullningseffekter och om hur du använder rullningseffekter i Adobe Muse.

Rullningseffekter är en webbdesignteknik som du kan använda till att ange hastighet och riktning för element på en webbsida. Med hjälp av rullningseffekter kan du skapa animerade webbplatser där två eller fler sidelement rör sig med olika hastigheter i webbläsaren. Du kan konfigurera olika inställningar, inklusive rörelse-, opacitets- och uppspelningsinställningar, för ett bildspel eller en animering.

Du kan använda rullningseffekter på nästan alla element på en webbplats utan eller med brytpunkter. Du kan använda rullningseffekter på bland annat bakgrundsbilder, text och foton. Du kan även använda bakgrundsfyllningsrullningseffekter på alla element som en bakgrundsbild har angetts som fyllning för. Om du anger att en bakgrundsfyllningsbild ska visas i webbläsarfönstret kan du även aktivera rullningseffekter på menyn Webbläsarfyllning.

Det går inte att använda rullningseffekter på bakgrundsfyllningselement som vissa effekter har använts på, som avfasning och inre glöd. När du har använt de här typerna av effekter på ett objekt är alternativen avaktiverade i avsnittet Rulla i panelen Fyllning.

Obs!

Om du vill använda rullningseffekter på ett element måste läget för elementet vara Normalt.

Förutom på foton och bakgrundsfyllningar används rullningseffekter även ofta i animeringar för att ge en illusion av djup. Du kan ange olika hastighetsrörelser för olika element på en sida. I en sidlayout kan det till exempel finnas ett förgrundselement som rör sig dubbelt så snabbt som ett element i mitten. Du kan ange att en bakgrundsfyllning som visas sida vid sida bakom det animerade innehållet ska röra sig med halva hastigheten jämfört med elementet i mitten. De här inställningarna används till att efterlikna det sätt ögon uppfattar rörelse. De objekt som ligger närmast vår referensram verkar röra sig snabbare.

Du kan även använda rullningseffekter när du lägger till fästpunktstaggar på en sida. När en besökare klickar på en länk för att gå till en fästpunktstagg på en lång eller bred sida medför det att rullningseffekterna aktiveras. Du kan använda rullningseffekter och fästpunktstaggar till att utforma en sida med avsnitt som rör sig till rätt plats, tonas in eller animeras till rätt plats. Det går även att skapa en serie menyobjekt som tillsammans utgör en samlad navigationsmeny när besökaren går till en del av sidan längre ned.

Innan du börjar använda rullningseffekter i layouter bör du känna till följande viktiga begrepp:

Tangentposition

Tangentpositionen i rullningseffekter är den position där det sidelement du vill konfigurera börjar röra på sig. Exempel: Klicka på menyn Webbläsarfyllning och sedan på fliken Rulla. Fältet i avsnittet i mitten (där "0 px" visas) motsvarar tangentpositionen. När du aktiverar rörelseinställningarna visas T-handtaget på sidan. Du använder T-handtaget till att kontrollera rörelseintervallet. Standardinställningen, 0 pixlar, innebär att T-handtaget är angett till överkanten i webbläsarfönstret.

Det antal pixlar du anger i fältet Tangentposition innebär att de ändringar du anger i avsnittet Startrörelse rör sig (i den riktningen och med den hastigheten) när du rullar sidan till den platsen. Överkanten på sidan är 0 och sedan ökar antal pixlar ju längre ned du rullar på sidan. I panelen Omforma (Fönster > Omforma) motsvaras avståndet från överkanten på sidan av Y-värdet.

Startrörelse

Startrörelsen för rullningseffekter är den position (i pixlar) där rullningsrörelsen börjar. Du använder Startrörelse till att definiera rullningsbeteendet för element, mellan värdet Tangentposition och kanten av sidelementet.

I avsnittet Startrörelse visas "x" bredvid värdena i fälten. "x" är detsamma som gånger. Om besökaren rullar sidan snabbare så ökar rullningseffektens rörelse i hastighet och matchar hastigheten.

Slutrörelse

Du använder Slutrörelse till att ange rörelsen för ett sidelement när en användare rullar bortom det angivna värdet. De värden du konfigurerar i avsnittet Slutrörelse används när sidan har rullats förbi tangentpositionen (platsen för T-handtaget).

Det element du har använt rullningsrörelseeffekten på rör sig i de riktningar du har angett ett värde som är större än 0 för i respektive fält. Om du har angett både den horisontella och den vertikala riktningen till 0 rör sig inte elementet på sidan.

Om du anger värdet till 0 i avsnittet för horisontell rörelse rör sig inte webbläsarfyllningen horisontellt åt vänster eller höger.

Om du vill har mer information om de viktiga begrepp som är relaterade till rullningseffekter i Adobe Muse tittar du på följande bild:

Tangentposition, startrörelse och slutrörelse i rullningseffekter
Tangentposition, startrörelse och slutrörelse i rullningseffekter

Om du vill ha mer information om rullningseffekter går du till webbplatsen om rullningseffekter.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto