Använda teckensnitt i Adobe Muse

Läs om hur du använder typografi och teckensnitt i Adobe Muse.

Du kan välja mellan tre olika teckensnittstyper att använda på text när du utformar webbsidor med hjälp av Adobe Muse. Teckensnittstypen avgör hur texten återges när du publicerar och exporterar sidor. De tre teckensnittstyperna påverkar dessutom i olika stor utsträckning hur sidan fungerar, så det är viktigt att du förstår vad som händer när du väljer varje typ.

När du vill lägga till text på en webbsida kan du:

 • använda textverktyget och skriva direkt på sidan
 • välja Arkiv > Montera och välja en extern TXT-fil och montera textinnehållet
 • kopiera text från en annan extern källa och klistra in den på sidan

När du har skapat en textram med text kan du använda alternativen i panelen Text och kontrollpanelen och ställa in teckensnittets färg, storlek, stil, radjustering och andra formateringsalternativ. Du kan också använda teckensnittsmenyn och välja ett teckensnitt som passar utformningen på webbplatsen (som Arial eller Helvetica).

I den här artikeln hittar du en översikt över de tre teckensnittstyperna som du kan använda med teckensnittsmenyn. Du får veta mer om fördelarna och de potentiella problemen med varje teckensnittstyp och hur du kan kontrollera text och redigera textramar.

Skillnaden mellan webbteckensnitt, standardteckensnitt och systemteckensnitt

När du använder teckensnittet till att formatera textmaterial har du tre alternativ:

 • Webbteckensnitt
 • Standardteckensnitt
 • Systemteckensnitt

Här är en kort beskrivning av de olika alternativen:

Webbteckensnitt i Adobe Muse består av Typekit-teckensnitt, Edge Web Fonts-teckensnitt och egna webbteckensnitt. Med dem får du tillgång till ett stort bibliotek med hundratals teckensnittstyper som du kan använda på webbplatser i Adobe Muse. När du använder webbteckensnitt på textinnehåll läggs den kod som behövs för att skapa länkar till teckensnittsfamiljen till automatiskt på sidan. När en webbläsare besöker sidan hämtas de webbteckensnitt som behövs för att återge sidan och visa materialet som text. Detta har många fördelar, eftersom du kan utforma sidhuvuden och annat viktigt textmaterial med hjälp av en mängd olika teckensnitt samtidigt som texten på de publicerade eller exporterade sidorna kan markeras. Använd dock helst inte för många olika webbteckensnitt på samma sida. På samma sätt som för designer med stora bilder kan det ta längre tid för webbläsare att läsa in sidor med för många länkade filer. Du bör helst använda högst tre webbteckensnitt per sida och hålla teckenstorleken så stor att texten går att läsa. Mer information finns i Typekit och andra webbteckensnitt.

Standardteckensnitt (med reservteckensnitt) är teckensnitt som troligen är installerade på alla enheter som används för att besöka din webbplats. De här teckensnitten är bland annat standardteckensnittsfamiljer som Arial, Georgia och Times New Roman. Du kan välja från en liten uppsättning ofta använda standardteckensnitt som återges som text på den publicerade webbplatsen. Standardteckensnitt går snabbt att läsa in, men de är inte särskilt dekorativa. Standardteckensnitt är ett bra val när du formaterar långa stycken med textmaterial, eftersom de är optimerade för läsbarhet på webben. Använd standardteckensnitt när du kan så att din webbplats inte tar för lång tid att läsa in.

Med Systemteckensnitt kan du använda en mer unik typografi utifrån de teckensnitt du (utvecklaren) har installerat i datorn. Om du skapar en webbplats med ett specifikt tema, till exempel trädgårdsarbete, kan du installera ett ovanligt blomsterteckensnitt som inte finns med i Typekit-biblioteket. Det går bra att använda systemteckensnitt sparsamt för text, men tänk på att innehållet exporteras som bilder. Det innebär sidan tar längre tid att läsa in, och att besökare inte kan markera, kopiera eller klistra in sidans text. Systemteckensnitt passar också bäst för små textstycken, som sidhuvuden. Du kan göra din webbplats enklare att använda genom att undvika systemteckensnitt för adresser, telefonnummer eller innehåll som besökaren kan vilja kopiera och klistra in i en kalender eller ett e-postmeddelande. Tänk på att en del besökare har svårt för att läsa mindre text och därför ställer in en större textstorlek i webbläsaren, men att det här inte hjälper dem att läsa text som är exporterad som bildfiler. Kom även ihåg att sökmotorer som indexerar sidor letar efter textinnehåll när webbplatsen ska rankas bland sökresultaten. Därför är det bäst att endast använda systemteckensnitt när designen verkligen kräver det. Om det finns ett jämförbart webbteckensnitt eller standardteckensnitt ska du använda det i stället.

När du vill använda de här typerna av teckensnitt markerar du texten med hjälp av textverktyget och väljer önskat alternativ på menyn Teckensnitt.

Välj det teckensnitt du vill använda på menyn Teckensnitt.

Överst på menyn Teckensnitt visas en lista med de teckensnitt du har använt nyligen. Du kan därför enkelt använda dem igen när du utformar dina sidor. Om du bestämmer dig för att du inte vill att så många teckensnitt ska visas, eller om du vill rensa alla nyligen använda teckensnitt, uppdaterar du inställningarna för Adobe Muse.

Ange hur många teckensnitt som ska visas, eller rensa listan med nyligen använda teckensnitt på menyn Teckensnitt.

I avsnitten som följer hittar du en mer ingående beskrivning av varje teckensnittstyp och hur var och en av dem påverkar hur textmaterialet på en publicerad webbplats visas.

Använda teckensnitt på vald text

Välj ett teckensnitt som passar för det avsedda ändamålet så att sidan visas på bästa möjliga sätt. När du till exempel använder ett teckensnitt i stycken med brödtext (stora mängder löptext som visas med mindre teckensnitt) ska du undvika utsmyckade, dekorativa teckensnitt. Dessa är vanligtvis avsedda för rubriker, med större teckensnittsstorlek.

En av de viktigaste aspekterna när du utformar webbplatser är att texten är enkel att läsa. Utsmyckade teckensnitt är svåra att läsa med liten teckensnittsstorlek eftersom upplösningen på webben inte är tillräckligt hög för att återge alla detaljer i teckensnittet.

Det är också viktigt att de teckensnitt du använder till brödtexten kan visas i som vanlig, kursiv och fet, så att du kan markera delar av texten och framhäva namn på människor, böcker, filmer och annan viktig information. Mycket utsmyckade och mycket stiliserade teckensnitt har ofta inte de här alternativen.

Teckensnitten kan dessutom optimeras tekniskt så att de passar för specifika användningsområden. Ett teckensnitt kan ha ett visningsformat som visas bättre vid större storlekar eller så kan det finnas teckensnittsantydningar så att det visas optimalt vid mindre storlekar på olika plattformar. Som redan har nämnts kan du kan filtrera teckensnitten och se vilka som rekommenderas för stycken och rubriker när du använder webbteckensnitt i Adobe Muse. Om du inte är säker på om ett visst teckensnitt passar för rubrikerna eller styckena i designen kan du välja teckensnitt med hjälp av de här rekommendationerna. Då vet du att sidorna du skapar är enkla att läsa.

Du kan utforma text med webbteckensnitt med samma process som när du använder standardteckensnitt och systemteckensnitt. Så här kommer du igång med att formatera text med hjälp av webbteckensnitt:

 1. Använd textverktyget och välj text i en textram.

 2. Välj teckensnittet du vill använda i teckensnittsmenyn. Du väljer Webbteckensnitt och väljer sedan namnet på teckensnittsfamiljen i listan.

  När du vill använda ett webbteckensnitt på den valda texten väljer du namnet på det teckensnittet.

  När du har använt ett teckensnitt kan du ange storlek, färg och andra egenskaper i panelen Text eller i Kontrollpanelen.

  Obs!

  Webbteckensnitt fungerar på samma sätt som vilken annan teckensnittstyp som helst när du utformar sidor. Du kan ändra formateringen på texten, redigera och ändra storleken på textramen och placera den var du vill på sidan.

 3. När du är klar med utformningen av webbplatsen visar du hur utformningen ser ut i Adobe Muse genom att klicka på Förhandsvisa. Du kan också välja Arkiv > Förhandsvisa sidan i webbläsare och visa sidan i webbläsarfönstret.

  Som vi redan sagt är webbteckensnitt särskilt bra när du vill skapa intressanta sidor. Dels kan du välja mellan hundratals teckensnitt och dels exporteras den unika typografin på sidan som text och inte som bildfiler (som är fallet för systemteckensnitt).

 4. Observera att webbteckensnittstexten visas som textmaterial när du förhandsvisar sidan i en webbläsare. Prova att markera och kopiera den om du vill se hur den beter sig.

  Det går att välja webbteckensnittstext i webbläsaren eftersom den exporteras som text.

Det är bättre att exportera textmaterial som text än som bilder. När du väljer systemteckensnitt exporteras textmaterialet som bilder. Det gör att det tar längre tid att läsa in sidan.

När du använder webbteckensnitt kan besökaren kopiera och klistra in text direkt från webbplatssidan. Det betyder att de kan spara adresser, telefonnummer och annan viktig information som de vill dela med andra personer eller spara på datorn eller i adressboken.

När webbteckensnitten visas som text förbättras dessutom webbplatsens rankning i sökresultat. Det beror på att textmaterial parseras enklare än bildfiler när sökmotorer indexerar materialet på webbplatser. Så när du använder webbteckensnitt skapar du sidor som drar till sig mer trafik och som är enklare för besökarna att läsa in.

För besökare som använder textläsare är det sist men inte minst mycket enklare att navigera i text. Om du ser till att återge viktiga delar, som rubriker, som text blir sidan mer lättåtkomlig för alla.

Arbeta med standardteckensnitt

På menyn Teckensnitt finns ett avsnitt med standardteckensnitt. Du kan använda vilka standardteckensnitt du vill till att designa sidor eftersom alla moderna datorer redan har dem installerade. Du behöver inte installera någonting nytt på datorn och besökarna har redan teckensnitten så att texten återges som den ska på sidorna.

Standardteckensnitt är en mindre uppsättning vanliga datorteckensnitt som används till att visa textmaterial på alla datorer. Text där du har använt standardteckensnitt återges som text på den publicerade webbplatsen.

Webbsäkra teckensnitt ger på samma sätt som standardteckensnitt alla fördelar med att återge text som text:

 • besökarna kan markera, kopiera och klistra in materialet som finns på webbsidorna
 • sidor med textmaterial läses in snabbare än sidor med många tunga bilder
 • sökresultatrankningen förbättras eftersom sökmotorer kan indexera textmaterial
 • besökare med skärmläsare har enklare att hantera text än bilder

Nackdelen med att använda standardteckensnitt är att du bara har ett litet utbud av teckensnitt att välja mellan.

När du väljer Standardteckensnitt på menyn Teckensnitt visas hela listan.

Välj Standardteckensnitt på menyn Teckensnitt när du vill se alla som finns.

Standardteckensnitt är begränsade till:

 • Arial
 • Comic Sans
 • Courier New
 • Geneva
 • Georgien
 • Helvetica
 • Lucida Sans
 • Palatino
 • Times
 • Trebuchet
 • Verdana

Om du håller pekaren över ett alternativ visas ett verktygstips och en lista med möjliga teckensnitt.

Det här verktygstipset visar att ett liknande teckensnitt används automatiskt om besökaren inte har det teckensnitt som du har valt. Utformningen på sidan ser likadan ut och besökaren märker inte att det inte gick att använda ett teckensnitt och att det byttes ut mot ett annat. Det visas inget felmeddelande och materialet på sidan läses in som det ska. Det enda som skiljer sig är att texten visas med att liknande teckensnitt som finns installerat på besökarens dator.

Det är i allmänhet bra att använda standardteckensnitt om du skapar en webbplats som behöver vara lätt att läsa och lätt för besökaren att navigera på. Nackdelen är att det är svårare att hitta ett teckensnitt som ger ett önskat estetiskt resultat.

Arbeta med systemteckensnitt

Med systemteckensnitt menas de teckensnitt som finns installerade på just din dator. Du kan installera dem och använda dem med en lång rad olika program, inklusive bildredigeringsprogram. Du kan dessutom använda samma teckensnitt när du utformar sidor i Adobe Muse.

Om du till exempel skapar en webbplats om jordbävningar kan du använda ett teckensnitt som ger en känsla av skakningar eller sprickor så att rubrikerna på sidan passar med temat. Du kan använda alla installerade teckensnitt med Adobe Muse, så det finns inga begränsningar när du utformar sidan. Du kan ge det utseende du vill ha, och använda en kunds anpassade teckensnitt på kundens webbplats. Du kan använda massor av unika teckensnitt med systemteckensnitten skapa riktigt coola sidor.

Besökarna ser texten med systemteckensnitten på samma sätt som du har använt dem även om teckensnittet inte finns på datorn. För att det här ska gå att genomföra exporteras automatiskt all text där du använt systemteckensnitt till bildfiler. Det är ett smidigt förlopp som besökaren inte märker av. Eftersom du designar sidor förblir systemteckensnittstexten redigerbar så att du kan ändra i den.

Om du väljer Systemteckensnitt i teckensnittsmenyn ser du en lista med de teckensnitt som finns på datorn.

I avsnittet Systemteckensnitt visas de teckensnitt som finns installerade.

Nackdelen med att använda systemteckensnitt är att texten återges som bilder på den publicerade webbplatsen och alltså tar mycket längre tid att läsa in.

Du måste göra avväganden när du använder systemteckensnitt. Du får tillgång till en mer unik typografi som bygger på de teckensnitt som du som designer har installerade på din dator. men med de här teckensnittsfamiljerna blir sidan full av tunga bilder och tar längre tid att läsa in. Det kan påverka hur sidan fungerar också.

Använd därför systemteckensnitt sparsamt när du designar webbplatser.

Det är också bra att markera text med systemteckensnitt använda, även om texten inte är kopplad, och anger en beskrivande benämning i fältet Verktygstips i Hyperlänkar-menyn.

När du förhandsvisar sidan i en webbläsare visas rubriken som ett verktygstips när du för pekaren över texten.

Texten du skriver visas som ett verktygstips.

Texten i Verktygstips är till hjälp för besökare som använder skärmläsare eller som lyssnar på materialet på sidan snarare än att läsa det visuellt. Det finns en annan anledning till att det är mycket viktigt att lägga till beskrivningar och det är att sökmotorer som indexerar webbplatser använder bildens titel eller beskrivning till att bättre kategorisera materialet på webbplatsen. Det gäller i synnerhet om bildtexten förmedlar viktig information, som sidrubriker.

Du bör om möjligt välja standardteckensnitt som är jämförbara med de systemteckensnitt du vill använda och använda dem i stället.

Använda och återställa nyligen använda teckensnitt

När du använder teckensnitt på text i Adobe Muse visas namnen på dem längst upp på menyn Teckensnitt. Med den här funktionen går det snabbare att använda samma teckensnitt igen för annan text på webbplatsen, eftersom du enkelt kan hitta dem. Du behöver inte hålla reda på vilka teckensnitt som är webbteckensnitt, standardteckensnitt eller systemteckensnitt. Alla tre typerna av teckensnitt visas längst upp om du har använt dem tidigare.

Vid webbdesign begränsas normalt antalet använda teckensnitt på en sida. Om du använder 4 eller färre teckensnitt blir textmaterialet enklare att läsa när besökare visar din sida på skärmen. Normalt visas endast ett fåtal namn under De senast använda teckensnitten, så att du enkelt kan navigera bland dem.

Du kanske däremot experimenterar med olika teckensnitt i en design. Eller så kanske du designar olika delar av webbplatsen, och upptäcker att listan De senast använda teckensnitten på menyn Teckensnitt har blivit för lång. Om listan blir för lång är det svårare att välja önskat teckensnitt.

Du kan kontrollera hur teckensnitten under De senast använda teckensnitten visas. Gör så här:

 1. Välj Adobe Muse > Inställningar så att dialogrutan Inställningar öppnas.

 2. Under Typ anger du ett numeriskt värde eller så kan du använda upp- och nedåtpilarna för att ställa in Antal senaste teckensnitt.

  Ställ in antalet senaste teckensnitt som ska visas.

  Om du klickar på knappen Rensa de senaste teckensnitten tas alla teckensnitt bort från listan.

 3. Klicka på OK när du vill spara dina ändringar och stänga dialogrutan Inställningar.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto