Överföra en webbplats till en tredjepartsvärdtjänst

Läs om hur du överför och publicerar Adobe Muse-webbplatsen till en tredjepartsvärdtjänst med hjälp av FTP, SFTP eller FTPS.

Läs om hur du använder FTP (File Transfer Protocol) till att publicera din Adobe Muse-webbplats till en tredjepartsleverantör av värdtjänster för webbplatser.

Om du vill publicera till Adobe Business Catalyst i stället för till en tredjepartsleverantör läser du i Publicera din första Adobe Muse-webbplats.

Vad är FTP?

FTP är en metod för att säkert överföra (överföra och hämta) filer över internet. Du kan använda FTP till att överföra filer som du har exporterat från Adobe Muse till den fjärrserver som fungerar som värd för din webbplats. Mer information om FTP finns i File Transfer Protocol.

SFTP

SFTP står för SSH File Transfer Protocol, eller Secure File Transfer Protocol, och är FTP-integrerat i SSH (Secure Shell) via en säker anslutning. Mer information om SFTP finns i SSH File Transfer Protocol.

FTPS

FTPS (kallas även FTP-ES, FTP-SSL och FTP Secure) är en utökning av FTP (File Transfer Protocol) som gör att du kan använda kryptografiprotokollen TLS (Transport Layer Security) och SSL (Secure Sockets Layer). Mer information om FTPS finns i FTPS.

Konfigurera webbvärdtjänster

Webbvärdtjänster är en typ av Internet-värdtjänster som du använder till att göra en webbplats tillgänglig på webben. Leverantörer av webbvärdtjänster är företag som tillhandahåller utrymme på en server som deras kunder kan använda.

Som Adobe Muse-användare måste du först konfigurera ett konto hos en leverantör av webbvärdtjänster. Exempel på populära värdtjänsteleverantörer för webbplatser är:

Sök på nätet efter "värdtjänster för webbplatser" så hittar du fler alternativ och jämföra priser och funktioner så att du kan hitta den lösning som passar dig bäst.

När du har skapat ditt konto online ger värdtjänsteleverantören dig den FTP-inloggningsinformation du behöver för att komma åt servern via FTP. Följande information brukar medfölja:

FTP-värd

är webbadressen till den server som är värd för din webbplats. Den kan vara samma som din webbplats domännamn (till exempel yoursite.com), men är ofta annorlunda (till exempel, ftp.yoursite.com). Den kan även vara en numerisk IP-adress, till exempel 152.16.274.1. Den kallas även FTP-server.

Webbkatalog

är den mapp på FTP-servern dit dina webbplatsfiler ska överföras. Hos vissa värdtjänsteleverantörer är den tom. Webbkatalogen är oftast "public_html". Andra vanliga exempel är "www" och "httpdocs". Den kallas även webbplatsens rotkatalog eller värdkatalogen.

Portnummer

identifierar värdens unika IP-adress. Ibland får du även ett portnummer. FTP använder portnummer 21 som standard. Du behöver bara notera portnumret om det är något annat än 21.

Använda den inbyggda funktionen Överför till FTP-värd

När du har FTP-inloggningsinformationen och är redo att publicera din Adobe Muse-webbplats:

 1. Välj Arkiv > Överför till FTP-värd.

  Välj alternativet Överför till FTP-värd.

 2. Ange följande information i fälten och klicka på Nästa.

  FTP-server

  som skickats av värdtjänsteleverantören. FTP-servern kan vara ett domännamn (som "google.com") eller en IP-adress. Inkludera inte webbkatalogen i det här fältet. Om servern använder någon annan port än standardporten (21) så måste ett kolon och portnumret läggas till på slutet. Till exempel ftp.yoursite.com:3341

  Användarnamn och lösenord

  för ditt värdtjänstekonto. Användarnamnet och lösenordet är för den FTP-server du anger i fältet FTP-server. De här inloggningsuppgifterna är inte för ditt Adobe ID-id.

  Spara uppgifter

  Spara dina inloggningsuppgifter till FTP-servern på ett säkert sätt så att du kan ansluta till FTP-servern automatiskt vid framtida överföringar. Om du sparar inloggningsinformationen kan du använda Adobe Muse till att automatiskt söka efter ändringar som har gjorts med hjälp av In-Browser Editing när du öppnar en Adobe Muse-webbplatsfil.

  Om du inte väljer Spara uppgifter visas FTP-fönstret när du synkroniserar med den publicerade versionen. Det medför även att synkroniseringen misslyckas.

  Metod

  Ange metod för filöverföringsprotokollet:
  • Upptäck automatiskt: Det säkraste tillgängliga publiceringsalternativet för din värdtjänstleverantör identifieras automatiskt.
  • FTP
  • SFTP
  • FTP över SSL/TLS (implicit kryptering)
  • FTP över SSL/TLS (explicit kryptering)

  Läge

  Ange läget för filöverföringsprotokollet: utökat passivt (EPSV) eller passivt (PASV).
  Ange din inloggningsinformation för värdtjänstekontot i fälten.

 3. Alternativt så anger du följande detaljer i dialogrutan Överför till FTP-värd:

  • URL-adress till webbplats: URL-adressen till webbplatsen, dvs. den adress som den som vill gå till hemsidan för din webbplats anger i webbläsaren (exempel: www.dinwebbplats.se). Inkludera inte sidnamnet index.html.
  • Mapp på servern: den webbkatalog som tillhandahålls av leverantören av webbvärdtjänster. Mappnamnet eller sökvägen beror på leverantören av värdtjänster. På de flesta plattformar används vanligtvis mappen public_html, men mappnamnet beror på rot- eller undermappssökvägen för servern. Det här fältet är eventuellt redan ifyllt. I så fall ser du till att mappnamnet matchar den information du har fått från leverantören av värdtjänster.
  • Överför: det här är en listruta som du kan använda till att välja om du vill överföra alla sidor på webbplatsen eller endast ändrade sidor. När du överför dina filer för första gången måste du välja Överför alla sidor.
  Ange ett domännamn för din webbplats
  Ange ett domännamn för din webbplats

 4. Klicka på OK för att börja överföra webbplatsen till en tredjepartsleverantör för värdtjänster. 

  Statusen för överföringen visas.

  Pågående FTP-överföring i Adobe Muse
  Pågående FTP-överföring

Om en varning om att det inte gick att bekräfta associationen mellan den angivna domänen och FTP-servern och mappen visas kontrollerar du att du har angett rätt värden i fälten. Den varningen kan dock även visas om du just har skapat ditt konto hos värdtjänsteleverantören och domänen inte har registrerats än. I så fall kan du bortse från varningen.

Filerna för webbplatsen genereras och överförs filer till FTP-servern. När processen har slutförts visas ett meddelande om att FTP-överföringen har slutförts. Den publicerade webbplatsen öppnas automatiskt i ett nytt webbläsarfönster.

Dialogruta som anger att FTP-överföringen har slutförts i Adobe Muse
Dialogruta som anger att FTP-överföringen har slutförts

Använda en extern FTP-klient

Vissa leverantörer kräver att du använder FTPS och SFTP till att överföra webbplatser. I och med uppdateringen av Adobe Muse från oktober 2014 stöder den inbyggda FTP-funktionen FTPS och SFTP.

Alternativt så kan du använda FTP-klienter från tredje part till att överföra webbplatser via FTPS eller SFTP. Det finns många FTP-klienter online (både sådana som är gratis och sådana som kostar pengar). Det här är en lista över några av de populäraste FTP-klienterna:

Om du vill använda en extern FTP-klient gör du det i två steg. Först exporterar du Adobe Muse-webbplatsen till datorn. Sedan använder du en extern FTP-klient och överför de exporterade filerna.   Följande avsnitt beskriver stegen i större detalj.

Exportera en webbplats som HTML

När du är redo att publicera din Adobe Muse-webbplats exporterar du den som HTML. När du exporterar till HTML återges inte sidelement som det krävs en anslutning för att återge, som innehåll i iFrame-ramar som du kan infoga genom att välja Objekt > Infoga HTML.

 1. Välj Arkiv > Exportera som HTML.

 2. Skriv domännamnet i fältet. Det här är adressen till din webbplats, det vill säga den adress som skrivs in i webbläsaren för att man ska komma till din sida (till exempel www.yoursite.com). Inkludera inte sidnamnet index.html.

  Ange i vilken mapp du vill lagra de exporterade filerna.

 3. Klicka på mappikonen och gå till den mapp på din dator dit du vill exportera webbplatsfilerna. Klicka på OK.

  Ändra namn på filen till index.htm.

Överföra dina webbplatsfiler med hjälp av FileZilla

Se till att du har uppgifter om FTP-server, port, FTP-användarnamn och lösenord innan du överför webbplatsen. Du måste också känna till målmappen där du vill publicera webbplatsen.

De här stegen är specifika för FileZilla, men kan anpassas efter andra externa FTP-klienter.

 1. I den övre delen anger du din FTP-information och klickar på Snabbanslut. Om din värdtjänsteleverantör använder någon annan port än standardporten (21) så anger du den också.

  Ansluta till FTP-servern med FileZilla

 2. När du har anslutit går du till den vänstra panelen (under Lokal plats) och väljer den mapp dit du exporterade filerna. I den högra panelen (under Fjärrplats) går du till webbkatalogen.

 3. Markera alla exporterade webbplatsfiler (i den nedre vänstra panelen) och dra dem till den nedre högra panelen.

  Om du får ett meddelande om att målfilen redan finns så väljer du alternativet att skriva över om källan är nyare. Du kan även välja alternativet att alltid göra på ett visst sätt.

  Överföra till FTP-servern med FileZilla

Vanliga frågor

Försök med att överföra din webbplats med en kostnadsfri FTP-klient, till exempel FileZilla.

Fel 530 inträffar när det är problem med din åtkomst. Så här felsöker du det här felet:

 • Se till att du har angett rätt FTP-inloggningsuppgifter.
 • Om du har angett rätt inloggningsuppgifter använder du ett tredjepartsverktyg, som FileZilla, till att försöka överföra filerna. Om du inte kan överföra filerna kontaktar du leverantören av värdtjänster och ber om rätt inloggningsuppgifter.
 • Se till att du har behörighet att uppdatera filen .htaccess för värdtjänsterna.
 • Se till att du har valt PASV i FTP-läge i dialogrutan Anslut till FTP-server (Arkiv > Överför till FTP-värd).

Felen 553 och 550 inträffar eftersom det inte går att uppdatera .htaccess, på grund av en av två olika orsaker. De här felen inträffar när det inte går att uppdatera .htaccess. Om du vill ha hjälp med att lösa det här problemet kontaktar du tjänsteleverantören.

Som tillfällig lösning kan du använda Arkiv > Överför till FTP-värd och sedan använda en extern FTP-klient till att överföra filerna till servern. 

Kontakta leverantören av värdtjänster och kontrollera att du har rätt inloggningsuppgifter. Om det här felet fortfarande inträffar när du har verifierat inloggningsuppgifterna kan du ignorera eller korrigera felet. Om du ignorerar felet kommer det inte att gå att få åtkomst till din webbplats, trots att du har överfört filerna till din FTP-server. Av den orsaken bör du alltid försöka det här felet först.

Om det här felet visas när du överför till FTP-servern anger det att din domän inte pekar på rätt mapp. Kontrollera att du har angett rätt domännamn i fältet Domännamn i dialogrutan Överför till FTP. Det domännamn du anger måste matcha URL-adressen till hemsidan för webbplatsen. 

Du måste även se till att det domännamn du har angett pekar på den rotmapp (till exempel "public_html") som du har överfört dina filer till, eller som dina filer kommer att överföras till när du har slutfört överföringsåtgärden. Om du vill överföra webbplatsen till en undermapp till domänen måste fältet Domännamn innehålla en post med formatet "www.minwebbplats.se/undermapp". 

Försök överföra igen när du har bekräftat och korrigerat eventuella fel. Om det här felet fortfarande inträffar kontaktar du leverantören av webbvärdtjänster och kontrollerar att du har konfigurerat ditt domännamn, din server och alla andra inställningar, inklusive portar, på rätt sätt.

När en webbplats öppnas med en uppdaterad version av Adobe Muse omgenereras och överförs alla filer vid den första publiceringen/exporten/överföringen. Det beror på att uppdateringen sannolikt innehåller förändringar av den genererade koden och filer.

Exempel på förändringar är:

 • Felkorrigeringar, nya funktioner eller prestandaförbättringar för HTML-/CSS-/JavaScript-filer
 • Ändringar av namngivning av filer (hur filnamn tvingas bli webbvänliga, hur filer med konflikter får unika namn, och så vidare)
 • Felkorrigeringar och/eller förbättringar till storleksändring av bilder (omsampling) eller kodning (komprimering av JPEG eller PNG)
 • Kodändringar som tar bort behovet av bilder (till exempel konvertera de flesta fall av skugga från bilder som genereras av Muse till CSS3-egenskaper, eller samma sak för bildrotering på mobila enheter, och så vidare)

Efter den första publiceringen bör följande publiceringar/exporter/överföringar av samma .muse-fil återigen bara överföra ändrade filer (förutsatt att .muse-filen sparades efter att den öppnades i uppdateringen).

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto