Importera foton och videoklipp

Du kan ta in alla foton och videoklipp från mappar på datorn och från enheter som kameror, kortläsare och skannrar i Elements Organizer. Du kan sedan ordna dem på flera olika sätt och få dem att se fantastiska ut. 

Konvertera en katalog från en tidigare version

När du importerar mediefiler lagrar Photoshop Elements information om de importerade filerna i en katalog. Katalogen innehåller länkar till filerna och detaljer, t.ex. taggar som du har bifogat till mediefilerna. 

Om du hade skapat en katalog med en tidigare version av Photoshop Elements uppmanar Photoshop Elements dig att konvertera katalogen så att den blir kompatibel med den aktuella versionen. Den här konverteringen är en engångsprocess. Mer information finns i Konvertera en katalog från en tidigare version.

Så här startar du Elements Organizer:

 1. Starta Photoshop Elements på något av följande sätt:

  • I Windows
   • Leta rätt på ikonen Adobe Photoshop Elements på skrivbordet och dubbelklicka på den.
  • I macOS
   • Starta Finder från Dock.
   • Leta rätt på Adobe Photoshop Elements och dubbelklicka på det.
 2. På hemskärmen klickar du på Organizer för att starta arbetsytan Elements Organizer.

Börja importera foton och videoklipp

Importera satsvis

Om du importerar satsvis kan du snabbt importera foton och videoklipp från datorn till Elements Organizer. Du kan importera allt på en gång eller visa innehållet i mappar och undermappar och sedan välja vad du vill importera.

 1. Klicka på Importera > Satsvis på arbetsytan Organizer.

 2. Välj den mapp som innehåller undermapparna med dina mediefiler i dialogrutan Importera media. Om mappen inte finns med i listan väljer du Lägg till mapp och bläddrar efter den mapp du vill importera foton från.

  A. Lägga till en mapp B. Ta bort markerad mapp C. Markera en mapp D. Importera från OneDrive (endast Windows) E. Bevaka en mapp 

 3. Markera de undermappar som innehåller de foton och videoklipp du vill importera och klicka på Importera i den högra rutan.

Obs!

Du kan också importera filer från en mapp på datorn genom att välja Importera >Från filer och mappar.

Importera från kamera eller kortläsare

Du kan enkelt överföra mediefiler från en kamera eller kortläsare och importera dem direkt till Elements Organizer.

 1. Anslut kameran eller kortläsaren till datorn.

 2. På arbetsytan Organizer klickar du på Importera > Från kamera eller kortläsare.

 3. Under Källa i dialogrutan Hämtningsverktyg för foton väljer var du vill kopiera eller importera från med hjälp av listrutan Hämta foton från. Använd standardinställningarna eller ange alternativ i området Importinställningar.

 4. Klicka på Hämta media.

 5. Om dialogrutan Importera bifogade nyckelordstaggar visas väljer du de nyckelordstaggar du vill importera och klickar på OK.

 6. Klicka på OK i dialogrutan Filerna har kopierats.

  Obs!

  Om Elements Organizer startas medan du kopierar foton klickar du på Ja i dialogrutan Filerna har kopierats.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto