Felsökning av katalogproblem i Elements Organizer

Elements Organizer lagrar information om dina foton och andra mediefiler i en databas som kallas katalog. Importera och hantera filer med hjälp av Elements Organizer. Spara filer från Adobe Premiere Elements eller Photoshop Elements Editor, genom att välja Inkludera i Organizer. Detta ger tillgång till katalogen. Om du inte kan öppna Elements Organizer eller spara filer i Adobe Premiere Elements eller Photoshop Elements Editor, beror det eventuellt på ett katalogproblem. Följ instruktionerna nedan steg för steg för att lösa fel och andra problem som kan uppstå om din katalogfil eller någon av hjälpfilerna är skadad.

Innan du börjar

Om du utför åtgärderna i samma ordning som på listan, så får du mest nytta av informationen. Utför åtgärden. Försök sedan att återskapa problemet.

Du måste öppna Kataloghanteraren i Elements Organizer för att utföra åtgärderna nedan. Använd någon av följande metoder:

 • Öppna Elements Organizer och välj Arkiv > Katalog (Kataloghanteraren i Elements Organizer 11).
 • Håll ned Skift på tangentbordet när du startar Elements Organizer. Släpp Skift när Kataloghanteraren visas på skärmen.

Optimera din katalog

Använd Optimera i Kataloghanteraren för att frigöra utrymme i katalogen och förbättra prestandan. Optimeringen av katalogen korrigerar också problem med miniatyrbilder i Elements Organizer.

 1. Kontrollera att Adobe Premiere Elements och Photoshop Elements är stängda.

 2. Välj Fil > Hantera kataloger. Kataloghanterarens dialogruta öppnas.

 3. Välj den katalog du vill optimera i dialogrutan Kataloghanteraren.

 4. Klicka på Optimera.

  Optimera en katalog
  Välj en katalog och klicka på Optimera för att optimera den.

Den här proceduren kan ta tid, speciellt om katalogen är stor. Du får ett meddelande i en dialogruta när katalogen och miniatyrbildscachen ör optimerade. Stäng dialogrutan genom att klicka på OK.

Reparera katalogen

Det kan hända att katalogfilen skadas, t.ex. efter ett strömavbrott. Reparera filen med hjälp av kommandot Reparera i Kataloghanteraren.

 1. Kontrollera att Adobe Premiere Elements och Photoshop Elements är stängda.

 2. Välj Fil > Hantera kataloger. Kataloghanterarens dialogruta öppnas.

 3. Välj den katalog du vill reparera i dialogrutan Kataloghanteraren.

 4. Klicka på Reparera.

  Reparera en katalog
  Välj en katalog och klicka på Reparera för att åtgärda katalogproblem.

 5. När felsökningen av katalogen som görs i Elements Organizer är avslutad väljer du Återskapa index för liknande visuella data och klicka sedan på Reparera ändå.

  Reparera en katalog

Den här proceduren kan ta tid, speciellt om katalogen är stor. Du får ett meddelande i dialogrutan när katalogen är reparerad. Stäng dialogrutan genom att klicka på OK.

Rensa cacheminnet för miniatyrbilder.

Rensa cacheminnet för miniatyrbilder i Elements Organizer om du inte kan se miniatyrbilder av media i katalogen. Följ dessa anvisningar för att rensa cacheminnet för miniatyrbilder.

 1. Starta Elements Organizer och välj Hjälp > Systeminformation.

 2. I dialogrutan Systeminformation under Aktuell plats noterar du platsen i fältet Katalogplats.

 3. Avbryt Elements Organizer och öppna katalogplatsen som du noterade i föregående steg.

 4. Byt namn på "thumb.5.cache" till "thumb.5_old.cache" i katalogmappen och starta om Elements Organizer.

  Obs!

  Om du inte kan se miniatyrerna efter omstart av appen följer du anvisningarna i Optimera din katalog och Reparera din katalog.

Återställ senaste säkerhetskopian av katalogen eller skapa en katalog

Det händer att en katalog är så skadad att kommandot Optimera och Reparera inte kan lösa problemet.

Om du har skapat en säkerhetskopia av katalogen kan du återställa den senaste kopian av den. För anvisningar, se Hjälp om Elements Organizer.

Om du saknar säkerhetskopior kan du skapa en katalog och importera foton och andra mediefiler på nytt.

Skapa en katalog:

 1. Kontrollera att Adobe Premiere Elements och Photoshop Elements är stängda.
 2. Välj Fil> Hantera kataloger för att öppna Kataloghanteraren.

 3. Klicka på Ny i Kataloghanteraren.

  Skapa en katalog
  Klicka på Nytt för att skapa en katalog.

 4. Ange ett namn för den nya katalogen och klicka på OK. Elements Organizer öppnas sedan med den nya, tomma katalogen.

  Katalogens namn
  Ange namnet på katalogen som du vill skapa.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto