Felsökning av problem med funktionen Öppna stängda ögon

Problem | Ramar korsar varandra vid ansiktsigenkänning

När två ansikten är nära varandra i ett foto kan ramarna för ansiktsigenkänning korsa varandra. Om du försöker att korrigera stängda ögon för de båda personerna på fotot, korrigeras den första personens ögon inte korrekt.

Lösning

Gör följande för att undvika problemet:

  1. Korrigera en persons ögon i taget på fotot.

  2. Stäng dialogen Öppna stängda ögon.

  3. Starta dialogen Öppna stängda ögon på nytt.

  4. Korrigera den andra personens ögon på fotot.

Problem | Problem med ansiktsigenkänning

Ansiktsigenkänningen fungerar inte på rätt sätt i funktionen Öppna stängda ögon i följande scenarier:

  • Orienteringen av ansiktet är inte rak.
  • En del av ansiktet har beskurits eller är övertäckt.
  • Ansiktet är inte ordentligt belyst.
Obs!

Utdata för funktionen Öppna stängda ögon kan vara inkonsekventa om objektet i källan eller på referensbilderna har glasögon på sig.

Lösning

Gör följande innan du korrigerar stängda ögon på ett foto:

  • Använd upprätningsverktygen för att räta upp bilden. Om du vill ha mer information om hur du rätar upp ett foto, se Räta upp en bild.
  • Undvik att beskära eller att täcka över en del av objektets ansikte på dina foton.
  • Justera ljusstyrka och exponering av ansiktet på bilden. Mer information finns i Justera skugga och ljus.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online