Justera färg och färgton med hjälp av smarta penslar

Med verktygen Smart pensel och Smart detaljpensel kan du göra färg- och färgtonsjusteringar på ett visst område av ett foto. Vissa effekter kan också användas med dessa verktyg. Du klickar helt enkelt på en förinställd justering och använder korrigeringen. Båda verktygen skapar justeringslager. Den här funktionen erbjuder flexibilitet när du arbetar med foton eftersom originallagren inte ändras. Du kan gå tillbaka och göra fler justeringar utan att information försvinner.

När du använder verktyget Smart pensel görs en markering utifrån färg- och texturlikhet. Justeringen görs omedelbart på utvalda området. Du kan justera skuggor, högdagrar, färger och kontraster. Använd färger från objekten i din bild, lägg till strukturer och använd olika fotografiska effekter.

Smart pensel
Verktyget Smart pensel använder en justeringsmarkering

 1. Välj Smart pensel.

 2. Välj en effekt i den förinställda listrutan i verktygsalternativsfältet och dra sedan pekaren över de objekt i bilden som du vill använda effekterna på.

Du kan använda varierande effekter och mönster med den smarta penseln från de tillgängliga förinställningsalternativen.

Smart-Brush
Tillgängliga förinställningar

Det går inte att ändra inställningarna för en effekt eftersom lagret med effekten är ett pixellager och inte ett justeringslager.

tt_texture1
Strukturalternativ

Med strukturförinställningarna kan du lägga till följande effekter till dina bilder:

 • Förbättra tråkiga bakgrunder.

 • Skapa en satängeffekt för kläder/tyg i en bild.

 • Lägg till ett blommönster till klänningar i en bild.

 • Lägg till designermönster till väggar eller bakgrunder i en bild.

Med hjälp av verktyget Smart detaljpensel kan du måla justeringen på vissa områden av foton, på samma sätt som med ett målningsverktyg. Med hjälp av det här verktyget kan du justera små detaljer med mönster- och effektförinställningar. Du kan nu rita och använda förinställningarna i små områden med högre precision. Om du vill använda effekten väljer du en effekt i listrutan och sedan målar du över området. Du kan välja mellan en rad olika penslar. Det finns inställningar för penselstorlek och form i alternativfältet.

Den fungerar även som ett markeringsverktyg. Om du vill ändra storlek och form på markeringen klickar du på Förfina kant i alternativfältet. Ta bort ett område från markeringen genom att klicka på Ta bort område från markeringspenseln

Du kan använda båda penslarna för att lägga till eller ta bort detaljer från de områden som justeras. Du kan också ha mer än en förinställd justering för ett foto. Varje förinställd justering används på sitt eget justeringslager. Du kan ändra inställningarna för varje korrigering separat.

När du har gjort en justering visas ett häftstift där du först använde justeringen. Häftstiftet är en referens till en viss justering. Ett nytt häftstift visas när en annan förinställd justering används. Med den här funktionen är det enklare att ändra en specifik korrigering, särskilt om du använder olika justeringar.

Smart detaljpensel
Verktyget Smart detaljpensel använder en justeringslinje

Använda smarta penslar

 1. Välj verktyget Smart pensel eller Smart detaljpensel i verktygslådan.

  En snabbpanel öppnas med förinställda justeringar.

 2. Välj en effekt i listrutan i verktygsalternativfältet.

  Obs!

  Välj ett alternativ i snabbpanelen om du vill visa en annan uppsättning justeringar. Mer information om hur du konfigurerar snabbpanelen finns i Förinställningar.

 3. (Valfritt) Justera penselns storlek och kvalitet genom att göra något av följande:
  • Om du valde verktyget Smart pensel öppnar du Penselväljaren i alternativfältet och justerar inställningarna.
  • Om du valde verktyget Smart detaljpensel markerar du en förinställd penselspets i snabbpanelen med förinställda penslar. Justera sedan penselstorleken i alternativfältet.
 4. Måla eller dra med verktyget i bilden.

  Korrigeringen används på sitt eget justeringslager och ett färgat häftstift visas där du först använde penseln.

 5. (Valfritt) Gör något av följande:
  • Om du vill lägga till den aktuella justeringen på fler områden av bilden målar eller drar du med verktyget i bilden. Om det behövs kontrollerar du att Lägg till i markering är valt.
  • Om du vill ta bort delar av den aktuella justeringen väljer du Subtrahera från markering och målar i bilden.
  • Om du vill använda en annan typ av justering klickar du på Ny markering, väljer en förinställning i snabbpanelen och målar i bilden.

  Obs!

  Om du använder ett annat verktyg från verktygslådan och sedan går tillbaka till verktyget Smart pensel eller Smart detaljpensel, är den senaste justeringen du använde fortfarande aktiv.

 6. (Valfritt) Om du har flera justeringar kan du göra ett av följande för att välja vilken justering du vill lägga till, ta bort eller ändra:
  • Klicka på ett häftstift
  • Högerklicka i fotot och välj den justering som visas i den nedre delen av menyn.

Ändra korrigeringsinställningar för verktyget Smart pensel

 1. Gör något av följande:
  • Högerklicka på ett häftstift eller en aktiv markering i bilden och välj Ändra justeringsinställningar.
  • I panelen Lager dubbelklickar du på miniatyrbilden för justeringslagret.
  • Dubbelklicka på ett häftstift.
 2. Justera inställningarna i dialogrutan och klicka på OK.

Ändra korrigeringsförinställningen för verktyget Smart pensel

 1. Klicka på ett häftstift eller en aktiv markering och öppna sedan den förinställda snabbpanelen i alternativfältet.
 2. Välj en justeringsförinställning i snabbpanelen.

Ta bort markering som har gjorts med verktyget Smart pensel

 1. Högerklicka på ett häftstift eller en aktiv markering och välj Ta bort justering.

  Obs!

  I panelen Lager kan du även ta bort en korrigering som har gjorts med en smart pensel genom att ta bort det specifika justeringslagret.

Snabbpanelen med smarta penslar

Med Photoshop Elements kan du använda många olika förinställda justeringar genom att använda verktyget Smart pensel och Smart detaljpensel . Du kan välja en justering i den förinställda snabb§panelen i alternativfältet. Liksom alla snabbpaneler kan snabbpanelen med smarta penslar konfigureras. Använd panelmenyn om du vill visa justeringarna som miniatyrbilder eller i en lista. Du kan också dra ut Väljaren från alternativfältet så det hamnar där du vill på arbetsytan.

Du kan visa specifika justeringar eller alla justeringar genom att välja från en meny i det övre vänstra området av panelen. Alla typer av justeringar kan göras från färgmässiga och korrigeringsmässiga.

Nivåjusteringar

Dialogrutan Nivåer är ett kraftfullt justeringsverktyg för ton och färg. Du kan göra nivåjusteringar för en hel bild eller en markerad del av en bild. (Du öppnar dialogrutan genom att välja Förbättra > Justera ljussättning > Nivåer.)

Du kan göra något av följande med dialogrutan Nivåer:

Dialogrutan Nivåer
Dialogrutan Nivåer

A. Kanaler för färgjustering B. Skuggvärden C. Mellantoner D. Högdagervärden 
 • Ange värden för skuggor och högdagrar så att bilden använder hela tonomfånget.

 • Justera ljusstyrkan för bildens mellantoner utan att skuggor och högdagrar påverkas.

 • Korrigera en färgskiftning genom att göra gråa nyanser neutrala. Du kan också förbättra en bild genom att lägga till en svag färgskiftning, t.ex. en varmare nyans i en solnedgång.

 • Ange RGB-målvärden för skugga och högdager när du förbereder bilder för kommersiell tryckning.

När du arbetar med nivåer kan du arbeta direkt med bildens pixlar eller via ett justeringslager. Justeringslager ger dig flexibilitet på följande sätt:

 • Du kan ändra en justering när som helst genom att dubbelklicka på justeringslagret. Då öppnas dialogrutan Nivåer igen.

 • Du kan minska effekten av en justering genom att minska sänka justeringslagrets opacitet i panelen Lager.

 • Du kan stapla justeringslager ovanpå varandra om du vill göra flera justeringar utan att försämra bilden för mycket genom upprepade justeringar.

 • Du kan använda justeringslagrets lagermask om du vill begränsa en justering till en del av bilden.

Förbättra skugg- och högdagerdetaljer

 1. Välj Förbättra > Justera intensitet > Skugga/Högdagrar.

 2. Dra i ett av skjutreglagen eller skriv värden i textrutorna. Klicka därefter på OK.

  Gör skuggor ljusare

  Gör mörka områden på fotot ljusare och visar mer av detaljerna som finns i skuggorna på bilden.

  Gör högdagrar mörkare

  Gör ljusa områden på fotot mörkare och visar mer av detaljerna som finns i högdagrarna på bilden. Helt vita områden på fotot saknar detaljer och påverkas inte av justeringen.

  Mellantonskontrast

  Ökar eller minskar kontrasten i mellantonerna. Använd skjutreglaget om bildens kontrast inte ser bra ut efter att du justerat skuggor och högdagrar.

  Om du vill återställa bilden till det utseende den hade när du öppnade dialogrutan håller du ned Alt och klickar på Återställ.

  Detaljer för skugga och högdager
  Före (överst) och efter (underst) justering av skuggor och högdagrar. Justeringen mjukar upp ansiktet och visar mer detaljer bakom solglasögon.

Justera skuggor och intensitet med Nivåer

 1. Gör något av följande:

  • Välj Förbättra > Justera ljussättning > Nivåer.
  • Välj Lager > Nytt justeringslager > Nivåer eller öppna ett befintligt nivåjusteringslager.
 2. Välj RGB på menyn Kanal. När RGB är inställt påverkar justeringen alla tre kanalerna (rött, grönt och blått). Bara kanalen för gråskala finns om du arbetar med gråskalebilder.
 3. Ange värden för skugga och högdager genom att dra de svarta och vita reglagen för ingångsnivåer (vänster och höger skjutreglage under histogrammet) mot kanten av den första pixelgruppen på respektive sida i histogrammet. Du kan även ange värden direkt i den första och tredje textrutan för ingångsnivåer.
  Högdagerjustering
  Fotot blir ljusare när skjutreglaget för högdager dras åt vänster.

  Obs!

  Tryck ned Alt och dra skjutreglaget för skugga så att du ser vilka områden som faller bort och blir svarta (nivå 0). Tryck ned Alt och dra skjutreglaget för högdager så att du ser vilka områden som faller bort och blir vita (nivå 255). Färgade områden visar bortfall för enskilda kanaler.

 4. Dra det grå reglaget för ingångsnivå (mittreglaget) om du vill justera ljusstyrkan för mellantonerna utan att påverka skuggor och högdagrar. Du kan också ange värden direkt i den mellersta textrutan för ingångsnivåer. (Värdet 1,0 motsvarar det aktuella ojusterade mellantonsvärdet.) Klicka på OK.

  Justeringarna visas i panelen Histogram.

  Obs!

  Du kan klicka på Auto om du vill flytta reglagen för högdagrar och skuggor till den ljusaste respektive mörkaste punkten i varje kanal automatiskt. Detta är samma sak som att använda kommandot Autonivåer och kan ge en färgskiftning i bilden.

Justera intensitet och kontrast för markerade delar

Kommandot Intensitet/kontrast fungerar bäst på markerade delar av en bild. Använd kommandot för att justera intensiteten för en hel bild eller för att minska kontrasten i en bild. Kommandona Nivåer och Skugga/högdager är bättre alternativ för tonjustering.

 1. Gör något av följande:

  • Välj Förbättra > Justera ljussättning > Intensitet/kontrast när du vill justera pixlarna direkt.
  • Välj Lager > Nytt justeringslager > Intensitet/kontrast när du vill justera ett lager.
 2. Flytta skjutreglagen om du vill justera intensitet och kontrast. Därefter klickar du på OK.

  Du minskar nivån genom att dra reglaget åt vänster och ökar den genom att dra det åt höger. Siffrorna till höger om reglagen visar värdena för intensitet och kontrast.

Göra isolerade delar ljusare eller mörkare snabbt

Skuggverktyget och Efterbelysningsverktyget gör områden i bilden ljusare eller mörkare. Du kan använda Skuggverktyget för att ta fram detaljer i skuggor och Efterbelysningsverktyget för att ta fram detaljer i högdagrar.

Göra isolerade delar ljusare eller mörkare
Originalbild (till vänster) efter användning av Efterbelysningsverktyget (längst upp i mitten) och efter användning av Skuggverktyget (längst ner till höger)

 1. Välj verktyget Skugga eller Efterbelys. Leta efter verktyget Svamp om du inte ser dessa verktyg.

 2. Ange verktygsalternativ i alternativfältet:

  Snabbmeny för penslar

  Ange penselspetsen. Klicka på pilen bredvid penselexemplet, välj en penselkategori på snabbmenyn för penslar och välj en penselminiatyrbild.

  Storlek

  Definierar storleken på penseln i antal pixlar. Dra reglaget för storlek eller ange en storlek i textrutan.

  Område

  Ställer in det tonintervall för bilden som verktyget justerar. Välj Mellantoner för att ändra mellanintervallet av grått, Skuggor för att ändra de mörka områdena, och Högdagrar för att ändra de ljusa områdena.

  Exponering

  Ställer in verktygets effekt med varje drag. Ett högre procenttal ökar effekten.

  Tips! Om du vill skugga eller efterbelysa ett område gradvis ställer du in ett lågt exponeringsvärde och drar flera gånger över området du vill korrigera.

 3. Dra över den del av bilden som du vill ändra.

Öka eller minska mättnaden snabbt i isolerade områden

Verktyget Svamp ökar eller minskar mättnaden i delar av bilden. Du kan använda verktyget Svamp för att framhäva eller dämpa färgen på ett objekt eller i ett område.

 1. Välj verktyget Svamp. Leta efter verktyget Skugga eller Efterbelysning om du inte kan se verktyget Svamp.

 2. Ange verktygsalternativ i alternativfältet:

  Snabbmeny för penslar

  Ange penselspetsen. Klicka på pilen bredvid penselexemplet, välj en penselkategori på snabbmenyn för penslar och välj en penselminiatyrbild.

  Storlek

  Definierar storleken på penseln i antal pixlar. Dra reglaget för storlek eller ange en storlek i textrutan.

  Läge

  Ställer in mättnad eller uttunning av färger.

  Flöde

  Ställer in verktygets effekt med varje drag. I mättnadsläge medför ett högre procenttal ökad mättnad. I uttunningsläge medför ett högre procenttal mer uttunning.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy