Läs om hur du använder verktyget Beskärning i Photoshop Elements.

Beskära en bild

Du använder verktyget Beskärning till att ta bort den del av en bild som omger markeringen. Du kan fokusera på ett föremål i bilden genom att beskära eller ta bort störande bakgrundselement. När du beskär en bild ändras inte upplösningen som standard.

Beskära en bild
Du kan ta bort en störande bakgrund genom att beskära en bild.
 1. Välj verktyget Beskärning ().

 2. Om du vill välja några andra beskärningsproportioner än de för det ursprungliga fotot väljer du ett av följande alternativet i listrutan till vänster i panelen Verktygsalternativ, alternativt så anger du anpassade värden i fältet Bredd och Höjd i alternativfältet:

  Ingen begränsning

  Ändra storlek på bilden till valfri dimension.

  Använd förhållande i foto

  Visa de ursprungliga proportionerna för fotot när du beskär. I fälten Bredd och Höjd visar de värden som används för den beskurna bilden. Du kan använda fältet Upplösning till att ändra upplösningen.

  Obs!

  När du anger värden i fälten Bredd och Höjd för verktyget Beskärning visas Anpassat som valt alternativ i listrutan.

 3. Klicka och dra över den del av bilden som du vill behålla. När du släpper knappen visas beskärningsramen med handtag i hörnen och längs sidorna.

 4. (Valfritt) Justera markeringsramen genom att göra något av följande:
  • Om du vill ändra proportionerna väljer du värden i listrutan till vänster i panelen Verktygsalternativ.
  • Flytta markeringsramen till en annan plats genom att placera pekaren inuti markeringsrutan och klicka och dra. Du kan också hålla ned Alt och använda piltangenterna om du vill flytta markeringsramen.
  • Ändra storleken på markeringsramen genom att dra ett handtag. Om du väljer Ingen begränsning i listrutan kan du begränsa proportionerna när du skalförändrar genom att Skift-dra i ett hörnhandtag.
  • Om du vill växla värdena för Bredd och Höjd klickar du på ikonen Växla () i alternativfältet.
  • Rotera markeringsramen genom att placera pekaren utanför markeringsrutan (pekaren ändras till en böjd pil ) och dra. (Du kan inte rotera markeringsrutan för en bild i läget Bitmapps.)

   Obs! Du kan ändra färg och opacitet på beskärningsskölden (det beskurna området runt bilden) genom att ändra inställningarna för verktyget Beskärning. Välj Redigera > Inställningar > Visning & verktyg och ange ett nytt värde för Färg och opacitet i området för verktyget Beskärning i dialogrutan Inställningar. Om du inte vill att en färgad sköld ska visas när du beskär avmarkerar du Använd sköld.

 5. Klicka på Genomför () längst ned till höger i markeringsramen eller dubbelklicka på markeringsramen om du vill sluta beskära. Om du vill avbryta beskärningen klickar du på Avbryt () eller trycker på Esc.

Beskära efter en markeringsbegränsning

Du kan använda verktyget Beskärning till att ta bort de områden som är utanför den aktuella markeringen. När du beskär efter en markeringsbegränsning trimmas bilden efter den markeringsram som innehåller markeringen. (Oregelbundet formade markeringar, t.ex. sådana gjorda med verktyget Lasso beskärs till en rektangulär ruta som innehåller markeringen.) Om du använder kommandot Beskärning utan att markera något beskärs bilden med 50 pixlar från alla synliga kanter.

 1. Använd ett markeringsverktyg, till exempel Rektangulär markeringsram (), till att markera den del av bilden du vill behålla.

 2. Välj Bild > Beskär.

Tips för automatisk beskärning

Verktyget Beskärning och tekniken för beskärning är en viktig del av arbetsflödet för fotoredigering. Från och med Photoshop Elements 13 visas automatiskt fyra alternativ för verktyget Beskärning som du kan använda direkt. Du kan välja det bästa alternativet för beskärning bland ett av alternativen. Du kan också fortsätta beskärningen så länge du vill när du har valt något av de fyra förslagen eller avvisat alla fyra.

Crop
Beskära en bild

Så här använder du de automatiska beskärningsförslagen:

 1. Öppna ett foto i Photoshop Elements.
 2. Välj verktyget Beskärning. Fyra miniatyrbilder för de automatiska förslagen visas i panelen Verktygsalternativ.
 3. Klicka på den miniatyrbild som du tycker passar bäst. Om du väljer andra proportioner i panelen Verktygsalternativ visas fler förslag.

Obs!

Om du vill förhandsvisa beskärningsförslaget håller du pekaren över Beskärningsförslag i panelen Verktygsalternativ.

Använda stödraster för bättre beskärningsresultat

Stödrasterövertäckning

Skapa ett stödraster i bilden. Använd stödrastret till att komponera motivet innan du beskär bilden.

Verktyget Perspektivbeskärning

Introducerades i Photoshop Elements 15

Du kan använda verktyget Perspektivbeskärning till att omforma perspektivet för en bild när du beskär den. Det här är användbart när du har en bild med förvrängning. Förvrängning uppstår när du fotograferar ett föremål ur en icke-rak vinkel eller när du använder ett vidvinkelobjektiv till att fotografera ett stort föremål. Om du till exempel fotograferar en hög byggnad från marken verkar byggnadens kanter vara närmare varandra upptill än nedtill.

 1. Öppna en bild i Photoshop Elements.

 2. Välj verktyget Perspektivbeskärning i avsnittet Ändra i verktygsfältet i läget Expert.

 3. Rita en markeringsram eller -begränsning runt det föremål du vill korrigera perspektivet för och beskär bilden till det området.

  Verktyget Perspektivbeskärning
  Markeringsram ritad med verktyget Perspektivbeskärning.

 4. Använd hörnen på markeringen för att ändra formen på markeringsramen. Håll pekaren över ett hörn. När pekaren blir vit klickar du på hörnet och flyttar det.

  Obs!

  För bästa resultat flyttar du hörnen och justerar den vertikala kanten på markeringsramen så att ett mönster eller föremål i fotot ser vertikalt ut.

  Verktyget Perspektivbeskärning
  Ändra formen på markeringsramen för att justera mot de vertikala linjerna i bilden.

 5. Du kan även ange värden för fälten Bredd, Höjd och Upplösning i panelen Verktygsalternativ. Den slutliga bilden omformas till den höjd, bredd och upplösning du har angett.

  Verktyget Perspektivbeskärning
  Alternativ för verktyget Perspektivbeskärning

 6. Klicka på för att omforma perspektivet och för att beskära bilden till markeringsramens område.

  Verktyget Perspektivbeskärning
  Perspektivkorrigerad bild.

Du kan använda verktyget Kakform till att beskära ett foto efter den form du väljer. Om du vill beskära fotot efter en form väljer du formen och drar den till fotot. Du kan även beskära ett önskat område genom att flytta och ändra storlek på markeringsramen.

cookie_cutter
Du kan använda verktyget Kakform till att beskära ett foto till en rolig form.
 1. Välj verktyget Beskärning i läget Expert.

 2. Klicka på ikonen Kakform i panelen Verktygsalternativ och välj en form. Om du vill visa andra bibliotek väljer du ett annat bibliotek i listrutan Former.

 3. Markera en form genom att dubbelklicka på den.
 4. Dra i bilden om du vill skapa en gräns för formen och flytta den till önskad plats i bilden.
  cookie_cutter_crop
 5. Klicka på Genomför () eller tryck på Enter om du vill sluta beskära. Om du vill avbryta beskärningen klickar du på Avbryt () eller trycker på Esc.

Ändra storlek på arbetsytan

Arbetsytan är den yta som finns runt en befintligt bild i bildfönstret. Den är bildens redigeringsbara område. Du kan öka eller minska storleken på arbetsytan på valfri sida av bilden. Tillagd arbetsyta visas i den valda bakgrundsfärgen i lagret Bakgrund (som standard) eller i vald tilläggsfärg för arbetsytan i fönstret för arbetsytestorlek. I andra lager är den tillagda arbetsytan genomskinlig.

Ändra storlek på arbetsytan
Om du ökar storleken på arbetsytan får du plats med en färgad ram.

 1. Välj Bild > Ändra storlek > Storlek på arbetsyta.

 2. Gör något av följande:
  • Ange de nya dimensionerna för arbetsytan i fälten Bredd och Höjd. Välj den måttenhet du vill använda från de angränsande listrutorna.
  • Välj Relativ och ange med hur mycket du vill öka eller minska arbetsytans storlek. Ange ett negativt tal om du vill minska arbetsytans storlek. Du kan använda det här alternativet till att öka storleken på arbetsytan med en viss mängd, till exempel 5 cm på varje sida.
 3. Ange den position du vill ange för ritytan genom att klicka på en pil på ikonen Ankarpunkt.

 4. Om du vill ändra färgen på den nya arbetsytan väljer du ett alternativ på menyn Tilläggsfärg för arbetsytan och klickar på OK.

Räta upp en bild

Kameraskakning kan medföra att en bild ser sned ut. Du kan till exempel ha ett foto av en soldnedgång där horisonten inte ser helt horisontell ut. I Photoshop Elements kan du justera bilden så att horisonten blir helt vågrät. Använd verktyget Räta upp (P) om du vill räta upp en bild lodrätt eller vågrätt. Du även räta upp bilden genom att ändra storlek på eller beskära arbetsytan automatiskt.

 • Om du vill göra det väljer du verktyget Räta upp (P) och ritar en linje längs horisonten (om den är synlig) i läget Snabb. Om horisonten inte är synlig ritar du en linje som motsvarar den horisontella axeln i fotot.
  Fotot rätas upp, och beroende på vilket alternativ du väljer fylls skapade tomma kanter i automatiskt.

Räta upp en bild manuellt i läget Expert

 1. Välj verktyget Räta upp.

 2. Välj bland tillgängliga alternativknappar:

  Förstora eller förminska arbetsytan så att den passar

  Ändrar arbetsytans storlek så att den passar den roterade bilden. Räta upp gör att hörnen på bilden hamnar utanför den aktuella arbetsytan. Den upprätade bilden innehåller områden som saknar bakgrund, men inga pixlar tas bort.

  Beskär för att ta bort bakgrund

  Beskär bilden så att tomma bakgrundsområden som syns efter upprätningen tas bort. Vissa pixlar tas bort.

  Beskär till originalstorlek

  Gör att arbetsytan får samma storlek som originalbilden. Den upprätade bilden innehåller områden med tom bakgrund och vissa pixlar tas bort.

  Ta bort en bakgrund genom att räta upp och beskära
  Ta bort en bakgrund genom att räta upp och beskära

  Obs!

  De tre upprätningsalternativen aktiveras när alternativet Rotera alla lager har aktiverats.

 3. Gör något av följande om du vill räta upp bilden:
  • Om du vill justera horisontellt drar du en horisontell linje längs en kant. Du kan till exempel ha en bild av ett tåg där horisonten inte är horisontell. Dra en vågrät linje parallellt med tåget.
  Justera vågrätt
  • Om du vill vertikalt horisontellt drar du en vertikal linje längs en kant. Du kan till exempel ha en bild av ett torn där tornet inte är vertikalt. Dra en lodrät linje parallellt med tornet.
  Justera lodrätt

Fyll tomma kanter automatiskt

Verktyget Räta upp har ett förbättrat alternativ för att automatiskt fylla kanterna med relevanta bilddata på ett intelligent sätt istället för att fylla med bakgrundsfärg.

Alternativet Fyll kanter automatiskt är endast tillgängligt i lägena Förstora eller krymp och Ursprungsstorlek. Innan du ritar en linje för att räta upp bilden väljer du Fyll kanter automatiskt. När du ritar linjen fylls tomrum som skapas längs fotots kant automatiskt och intelligent.

Räta upp en bild manuellt i läget Snabb

 1. Välj verktyget Räta upp.

 2. Välj bland tillgängliga alternativknappar:

  Behåll storlek på arbetsyta

  Ändrar arbetsytans storlek så att den passar den roterade bilden. Räta upp gör att hörnen på bilden hamnar utanför den aktuella arbetsytan. Den upprätade bilden innehåller områden som saknar bakgrund, men inga pixlar tas bort.

  Behåll bildstorlek

  Ändrar storlek på bilden så att tomma bakgrundsområden som syns efter upprätningen tas bort. Vissa pixlar tas bort.

 3. Gör något av följande om du vill räta upp bilden:
  • Om du vill justera horisontellt drar du en horisontell linje längs en kant. Du kan till exempel ha en bild av ett tåg där horisonten inte är horisontell. Dra en vågrät linje parallellt med tåget.
  • Om du vill vertikalt horisontellt drar du en vertikal linje längs en kant. Du kan till exempel ha en bild av ett torn där tornet inte är vertikalt. Dra en lodrät linje parallellt med tornet.

Fyll tomma kanter automatiskt

Verktyget Räta upp har ett förbättrat alternativ för att automatiskt fylla kanterna med relevanta bilddata på ett intelligent sätt istället för att fylla med bakgrundsfärg.

Innan du ritar en linje för att räta upp bilder väljer du Fyll kanter automatiskt. När du ritar linjen fylls tomrum som skapas längs fotots kant automatiskt och intelligent.

Räta upp en bild automatiskt

 • Räta bilden automatiskt och behåll arbetsytan runt bilden genom att välja Bild > Rotera > Räta upp bilden. Den upprätade bilden innehåller områden som saknar bakgrund, men inga pixlar tas bort.
 • Om du vill räta upp bilden automatiskt och beskära den väljer du Bild > Rotera > Räta upp och beskär bilden. Den upprätade bilden innehåller inte områden med blank bakgrund, men vissa pixlar tas bort.

Dela upp en skannad bild som innehåller flera foton

Om du har skannat flera bilder till en fil kan du automatiskt dela upp och räta upp den skannade bilden till de enskilda bilderna. Om du vill göra det måste det finnas tydliga gränser mellan fotona.

Dela upp en skannad bild
Dela upp flera bilder som du har skannat på en sida i tre separata bilder

 1. Välj Bild > Dela skannade foton. Bilden delas upp automatiskt i Photoshop Elements och varje enskilt foto sparas i en separat fil.

  Obs!

  För bilder med vitt runt kanten (bilder på ljus himmel, snö osv.) fungerar det här kommandot bäst om du täcker fotot på skannern med en bit mörkt papper.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy