Uppdatering krävs | Photoshop och Premiere Elements

Hitta lösningar på felmeddelandet ”Din webbläsare eller ditt operativsystem stöds inte längre” när du installerar eller startar Element-produkter.

Problem

Följande felmeddelande visas när du försöker installera eller logga in på Adobe Photoshop eller Premiere Elements:

"Uppdatering krävs

Din webbläsare eller ditt operativsystem stöds inte längre. Du kan behöva installera de senaste uppdateringarna av operativsystemet."

IE 10 utgående version

Stöd för borttagning av Internet Explorer 10:

Tidigare versioner av Adobe Photoshop och Premiere Elements var beroende av Internet Explorer 10 (IE 10) för de inloggningsarbetsflöden som krävdes vid installation och licensiering. Eftersom Microsoft har avslutat support för Internet Explorer 10 (IE 10) har Adobe IMS Authentication nu tagit bort support för den här versionen av Internet Explorer.

Adobe lämnar också stödet för licensieringsarbetsflöden som baseras på Internet Explorer 10 (IE 10), så den senaste versionen av Adobe Photoshop och Premiere Elements inte ska stöta på några problem. Om du använder äldre versioner av Adobe Photoshop och Premiere Elements kan det uppstå problem vid licensiering och inloggning. Nedanstående artikel beskriver den lösning som ska användas för att åtgärda dessa problem.

Obs!

Microsoft har avslutat support för Internet Explorer 10 (IE 10). Adobe åtgärdar därför inte problem som rapporterats med de här specifika versionerna av Internet Explorer.

Lösningar att prova: 

Gäller för både Adobe Photoshop och Premiere Elements.

LÖSNING 1

Kontrollera att Internet Explorer 11 är installerat med TLS 1.2 aktiverat och att operativsystemet är uppdaterat till den senaste versionen.

LÖSNING 2

 1. Avsluta Installationsprogrammet och de Adobe-program som körs
 2. Hämta följande fil: https://prdl-download.adobe.com/Framemaker/428037A8066D4558A7EF7D7D06CB5B72/1600836995996/AASIapp.exe
 3. Kopiera (och skriv över) den extraherade körbara filen till följande plats: c:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\P7
 4. Starta om installationsprogrammet

LÖSNING 3

Om något av ovanstående inte fungerar följer du stegen nedan:

 • Lägg till Set-up.exe och AASIApp.exe i registret på nedanstående platser:
  • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION]
  • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION]
 • Lägg till DWORD 32-bitars och lägg till Set-up.exe under namn och värde som 2af8 på ovan nämnda platser i registret.
 • Lägg till DWORD 32-bitars och lägg till AASIApp.exe under namn och värde som 2af8 på ovan nämnda registerplatser
 • Kör installationsprogrammet igen.

LÖSNING 4

Om inget av ovanstående fungerar och du har ett annat Adobe-program, försök att logga in från det programmet och starta om Adobe Elements installationsprogram eller program.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?