Stöd för Photoshop på surfplattor

Läs om rekommenderade inställningar för att använda Wacom-surfplattor med Photoshop.

Rekommenderade inställningar för att använda en surfplatta med Photoshop

Obs!

Adobe testar eller stöder officiellt inte surfplattor från tredje part som inte är Wacom. Kontakta originaltillverkarna för hjälp med att använda deras surfplattor.

Anpassa Wacom-pennan och tryckinställningarna i Photoshop

Lär dig att anpassa känslan i Wacom-pennan och styra tryckinställningarna i Photoshop.

photoshopCAFE

Windows

Windows Ink och WinTab är konkurrerande tekniker. Wintab är äldre och mognare medan Windows Ink är nyare och byggt på en modernare kodbas. Vad som bäst för dig beror på dina behov. Framöver planerar Adobe att flytta resurser för att förbättra Windows Ink-upplevelsen.

  • Windows Ink är standardupplevelsen i Windows 10.
  • Windows 7-användare har inte möjlighet att använda Windows InkWinTab är den äldre drivrutin som stöder anslutna ritsurfplattor och levererar penntryck på Windows 7. Microsoft tillkännagav att support för Windows 7 avslutas den 14 januari 2020

I Windows 11 introducerades möjligheten att inaktivera popup-skärmar vid användning av muspekare när du håller ned funktionsändringstangenter.
Gå till Inställningar > Bluetooth och enheter > Penna och Windows Ink > Ytterligare penninställningar och avmarkera Visa ytterligare nedtryckta tangenter vid användning av penna.

Egenskaper för Wacom-surfplattan

Välj alternativet Använd Windows Ink i fönstret Egenskaper för Wacom-surfplattan.
Mer information om Wacom-surfplattans egenskaper finns i den här Wacom-supportartikeln.

Använd Windows Ink

Andra surfplattor

Konfigurera Photoshop för att använda WinTab om surfplattan inte har stöd för Windows Ink

Åtgärda problem med penntrycket

Lägg till Photoshop i Egenskaper för Wacom-surfplattan

Lägg till Photoshop i avsnittet Applikation i Egenskaper för Wacom-surfplattan.

Applikationsegenskaper för Wacom

Se följande Wacom-supportartiklar för anvisningar:

Konfigurera Photoshop-penseln så att den blir tryckkänslig

I Photoshop väljer du verktyget Pensel i verktygsfältet eller trycker på B. Sedan väljer du Fönster > Penselinställningar.

I panelen Penselinställningar ser du till att Formdynamik är markerat och att Kontroll är inställt på Penntryck.

Ställ in penntryckskontroll i penselinställningar

Aktivera Windows Ink i Egenskaper för Wacom-surfplattan (Windows)

Avaktivera tryck och håll ned för att högerklicka (Windows)

Öppna Kontrollpanelen och välj Penna och pekning.  

I dialogrutan Penna och pekning väljer du Tryck och håll ned i listan och väljer sedan Inställningar.

I dialogrutan Inställningar för penna och håll ned avmarkerar du Aktivera tryck och håll ned för att högerklicka och klickar på OK.

Inställningar för tryck och håll ned i Windows

Uppdatera/ändra Wacom-drivrutinen

Problem med tryckkänsligheten kan orsakas av föråldrade, korrupta eller felaktiga drivrutiner. I de flesta fall bör uppdatering till den senaste drivrutinen lösa problem med penntrycket. I andra fall kan en annan version av drivrutinen vara det som fungerar bäst för att återställa penntrycksfunktionaliteten.

För detaljerad information och anvisningar, se Wacoms supportartikel Varför fungerar inte penntrycket?

Konfigurera Ink-inställningar (macOS 10.14 och tidigare)

Gå till Systeminställningarna på Mac-enheten. I fönstret Systeminställningar letar du upp Ink och öppnar det.

Ink-fönstret ställer du in alternativet Handskriftsigenkänning på Av och avmarkerar alternativet Tillåt mig att använda Ink i alla program.

Se Apples supportartikel Ändra inställningar i Ink på Mac för relaterad information.

Ink-inställningar på Mac

Ta bort alla inloggningsobjekt (macOS)

Ta bort objekt som öppnas automatiskt när du loggar in på Mac-enheten.

Se Apples supportartikel Lägga till och ta bort automatiska objekt för anvisningar.

Om det här steget löser problem med tryck kan selektiv återintroduktion av inloggningsobjekten hjälpa till att upptäcka eventuella programvarukonflikter.

Wacom och kompatibilitet med macOS

Mer information om kompatibilitet för Wacom och macOS finns i Wacoms artikel om stöd för macOS.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online