Valfria tillägg används för att hantera särskilda beteenden såsom överrullning, VM-bufferthantering och inaktivering av testdiskkomprimering.

Obs!

I tidigare versioner kunde kunderna installera plugin-programtillägg på Mac OS och registernycklar i Windows för att hantera särskilda beteenden. Dessa plugin-program och registernycklar fungerar inte längre och visar följande felmeddelande om de installeras: Det gick inte att läsa in [plugin-programmets namn]-modulen eftersom den inte fungerar med denna version av Photoshop.

Obs!

Plugin-program bör aldrig dras från en mapp för plugin-program i en tidigare version av Photoshop till en mapp för plugin-program i den nuvarande versionen av Photoshop. Mer information finns i Felsökning av plugin-program för Photoshop.

Aktivering av tillägg

 1. Använd Notepad (Windows) eller TextEdit (Mac OS) för att generera en vanlig textfil.

 2. Ange nödvändig text i den här tabellen för att aktivera önskad inställning:

  Namn Nödvändig text
  Disable Async IO AllowAsyncIO 0
  Disable VM Buffering VMDisableBuffering 1
  Force VM Buffering VMForceBuffering 1
  Disable Scratch Compression VMCompressPages 0
  Overscroll Always OverscrollAlways 2
  Remember Slow Files RecentFilesSlowTimeout 1200
  Turn on Legacy Healing Brush LegacyHealingBrush161 1
  Turn off System Stylus UseSystemStylus 0
  Turn on RealTimeStylus uRTS 1
  Unlimited Preview Size
  FullPreviewMaxSize 32767

  Obs!

  Skriv till exempel

  # Force VM Buffering
  VMForceBuffering 1

  i textfilen. Ange varje inställnings nödvändiga text på en ny rad i textfilen.

 3. Spara filen som "PSUserConfig.txt" i mappen för Photoshop-inställningar: 

  • Windows[installationsenhet]:\Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Adobe Photoshop CC 2015 Settings\
  • Mac OS: //Users/[användarnamn]/Library/Preferences/Adobe Photoshop CC 2015 Settings/
  Obs! Vissa filer och mappar är dolda i Windows. Ytterligare information finns här Visa dolda filer och mappar i Windows 10 och tidigare.
   
  Obs! Användarens biblioteksmapp är dold på Mac OS 10.7 och senare. Ytterligare information finns här Åtkomst till dolda biblioteksmappar | Mac OS 10.7 Lion och senare.

Tillägg – beskrivningar och kompatibilitet

Disable Async IO

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet
# Disable Async IO
AllowAsyncIO 0
 • CC (version 14.1 och senare)
E/T

Disable Scratch Compression

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet
# Disable Scratch Compression
VMCompressPages 0

 • CC (version 14.1 och senare)
DisableScratch
Compression.plugin

Som standard komprimerar Photoshop sidor innan de skrivs på testdisken. Denna komprimering ger inte mindre testfiler eftersom Photoshop fortfarande måste reservera utrymme för de icke komprimerade sidorna. På långsamma enheter eller SCSI-implementeringar kan minskningen av den data som ska överföras till eller från skivan mer än kompensera för den tid som går åt för att komprimera och dekomprimera data. På snabba enheter och SCSI-implementeringar är inte så fallet. Disable Scratch Compression förbättrar prestandan på datorer med snabba diskenheter och SCSI-implementeringar.

Disable VM Buffering

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet
# Disable VM Buffering
VMDisableBuffering 1

 • Endast Mac
 • CC (version 14.1 och senare)
DisableVMBuffering.plugin

När Photoshop körs på en Mac med över 4 GB RAM-minne påskyndar det åtkomsten till testfilen genom att uppmana operativsystemet att använda det extra RAM-minnet som buffert för den. Inaktivering av VM-buffert säkerställer att Photoshop inte får åtkomst till det extra RAM-minnet.

Force VM Buffering

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet
# Force VM Buffering
VMForceBuffering 1
 
 • Endast Mac
 • CC (version 14.1 och senare)
ForceVMBuffering.plugin

När Photoshop körs på en Mac med mindre än 4 GB RAM-minne påskyndar det inte åtkomsten till testfilen genom att uppmana operativsystemet att använda det extra RAM-minnet som buffert för den. Force VM Buffering tvingar Photoshop att använda RAM-minne för VM-buffring.

Overscroll Always

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet
# Overscroll Always
OverscrollAlways 2
 • CC (endast version 14.1 till 14.2.1)
Overscroll Always.plugin

Overscroll Always gör att du kan fortsätta att panorera ett dokument även utanför dokumentgränserna (det förinställda grå området som omger bildgränserna). Som standard kan bilder som får plats i dokumentfönstret inte överrullas.

Obs!

I nuvarande versioner av Photoshop styr en inställning överrullningen:

 • Photoshop CC 2014 – välj Preferenser > Gränssnitt och aktivera Överrullning.
 • Photoshop CC 2015 och senare – välj Preferenser > Verktyg och aktivera Överrullning.

Remember Slow Files

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet
# Remember Slow Files
RecentFilesSlowTimeout 1200

 • CC (version 14.1 och senare)
RememberSlowFiles.plugin

Som standard tar Photoshop bort filer från listan över senaste filer om det tar längre än en tredjedels sekund att hitta filen när listan uppdateras efter att en fil har sparats eller öppnats. Vissa flyttbara enheter och nätverksenheter kan ta längre tid än en tredjedels sekund. Remember Slow Files förhindrar att listan över senaste filer glömmer filer som tar för lång tid att lösa när listan uppdateras (högst 20 sekunder tillåts). Å andra sidan kan det ta längre tid att spara eller öppna om detta plugin-program är installerat.

Turn on Legacy Healing Brush

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet
LegacyHealingBrush161 1
 • CC (endast version 2015.1.x)
E/T

Obs!

I Photoshop CC 2015.5 eller senare kan du återgå till det äldre Photoshop CC 2014-beteendet för lagningspenseln genom att gå till Preferenser > Verktyg > Använd den tidigare lagningsalgoritmen för lagningspenseln.

Photoshop CC 2015 introducerade en ny algoritm för lagningspensel i realtid. Men vissa användare föredrar den tidigare lagningspenselns algoritm och/eller feedback. Lagningspenselns beteende kan styras på tre sätt i CC 2015.1.x:

0 – Photoshop CC 2015, realtidsalgoritm med realtidsfeedback för användargränssnitt

1 – Photoshop CC 2014 och tidigare lagningspenselalgoritm (t.ex. Legacy), utan realtidsfeedback för användargränssnitt

2 – Photoshop CC 2015, realtidsalgoritm utan realtidsfeedback för användargränssnitt 

Obs!

Obs! I Photoshop CC 2015.1 introducerades ett nytt diffusionsreglage som möjliggör liknande reslutat som med Legacy-algoritmen. Ytterligare information finns här Exempel med Lagningspenseln.

Turn off System Stylus

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet
# Use WinTab
UseSystemStylus 0

 • endast Windows
 • CC 2014 (v 15.x och senare)
E/T

I Windows 8 och senare använder Photoshop CC 2014 (och senare) Windows Ink för att styra interaktionen mellan Photoshop och pennan. Med Windows Ink blir skriften bättre och du kan använda pekdatorer och konvertibla enheter utan drivrutiner.

Om surfplattan använder en WinTab-drivrutin och saknar alternativet för Windows Ink, eller om du stöter på andra problem, kan du med Turn off System Stylus tvinga Photoshop att använda WinTab.

Mer information finns i Support för Photoshop för surfplattor.

Turn on RealTimeStylus

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet
# Allow RTS
uRTS 1

 • Endast Windows
 • CC (endast version 14.2.x)
E/T

När Photoshop CC (version 14.2.x) körs i Windows 8.x styr Photoshop sin interaktion med pennor med hjälp av Microsofts Wintab-teknik. Om problem med surfplattan uppstår vid användning av WinTab kan du med Turn on RealTimeStylus tvinga Photoshop att använda Windows Ink, vilket förbättrar pennans prestanda.

Mer information finns i Surfplattans funktioner fungerar inte i Photoshop (version 14.2.x) | Windows.

Unlimited Preview Size

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet
# Unlimited Preview Size
FullPreviewMaxSize 32767

 • CC (version 14.1 och senare)
Unlimited Preview Size.plugin

Om du har ställt in alternativet Full storlek för Förhandsgranskning av bilder i Inställningar för spara fil, begränsar Photoshop storleken på förhandsvisningen till 512 x 512 pixlar. Unlimited Preview Size tar bort pixelbegränsningen 512 x 512 på filförhandsvisningar.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy