Valfria tillägg används för att hantera särskilda beteenden såsom överrullning, VM-buffringhantering och inaktivering av testdiskkomprimering.

Obs!

I tidigare versioner kunde kunderna installera plugin-programtillägg på Mac OS och registernycklar i Windows för att hantera särskilda beteenden. Dessa plugin-program och registernycklar fungerar inte längre och visar följande felmeddelande om de installeras: Det gick inte att läsa in [plugin-programmets namn]-modulen eftersom den inte fungerar med denna version av Photoshop.

Obs!

Plugin-program bör aldrig dras från en mapp för plugin-program i en tidigare version av Photoshop till en mapp för plugin-program i den nuvarande versionen av Photoshop. Mer information finns i Felsökning av plugin-program för Photoshop.

Aktivering av tillägg

 1. Använd Notepad (Windows) eller en textredigerare (macOS) för att skapa en textfil (.txt).

 2. Ange nödvändig text i den här tabellen för att aktivera önskad inställning:

  Namn Nödvändig text
  Inaktivera asynkron IO AllowAsyncIO 0
  Inaktivera Minska friktion för användarupplevelse ReduceUXFriction 0
  Inaktivera VM-buffring VMDisableBuffering 1
  Framtvinga VM-buffring VMForceBuffering 1
  Inaktivera testdiskkomprimering VMCompressPages 0
  Överrulla alltid OverscrollAlways 2
  Kom ihåg långsamma filer RecentFilesSlowTimeout 1200
  Aktivera äldre lagningspensel LegacyHealingBrush161 1
  Inaktivera systemstylus UseSystemStylus 0
  Aktivera realtidsstylus uRTS 1
  Obegränsad storlek för förhandsgranskning FullPreviewMaxSize 32767
  Inaktivera omforma proportionerligt som standard TransformProportionalScale 0
  Inaktivera klicka för att bekräfta OnCanvasClickToCommit 0
  Inaktivera live-blandningslägen LiveBlendModes 0
  Inaktivera dokumentklassificering EnableDocumentGroup 0
  Välj ämnesversion SelectSubjectVersion 1

  Obs!

  Skriv till exempel

  # Framtvinga VM-buffring
  VMForceBuffering 1

  i textfilen. Ange varje inställnings nödvändiga text på en ny rad i textfilen.

 3. Spara filen som "PSUserConfig.txt" i mappen för Photoshop-inställningar: 

  • Windows[Installation Drive]:\Användare\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop 2020\Adobe Photoshop 2020 inställningar\
  • macOS: /Användare/[user name]/Bibliotek/INställningar/Adobe Photoshop CC 2020 inställningar/
  Obs: Vissa filer och mappar är dolda i Windows. Ytterligare information finns här Visa dolda filer och mappar i Windows 10 och tidigare.
   
  Obs: Användarbiblioteksmappen är dold på  macOS 10.7 och senare. Se Kom åt dolda användarbiblioteksfiler | macOS 10.7 och senare för mer information.

Tillägg – beskrivningar och kompatibilitet

Inaktivera asynkron IO

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet
# Inaktivera asynkron IO
AllowAsyncIO 0
 • CC (version 14.1 och senare)
E/T

Inaktivera Minska friktion för användarupplevelse

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet

Inaktivera Minska UX-friktion

ReduceUXFriction 0

 • CC 2015.5 (version 17.0 och senare)

När det är aktiverat kan du klicka på kanvas med ett aktivt Skrivlager genom att trycka på Retur eller Esc eller klicka på kryssrutan Bekräfta i fältet Alternativ. Försök att flytta ett  Bakgrundsskikt kommer visa en uppmaning med ett alternativ att konvertera till normalt lager. Om du inaktiverar alternativet får du tidigare funktionalitet/standardfunktionalitet.

Inaktivera testdiskkomprimering

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet
# Inaktivera testdiskkomprimering
VMCompressPages 0

 • CC (version 14.1 och senare)
DisableScratch
Compression.plugin

Som standard komprimerar Photoshop sidor innan de skrivs på testdisken. Denna komprimering ger inte mindre testfiler eftersom Photoshop fortfarande måste reservera utrymme för de icke komprimerade sidorna. På långsamma enheter eller SCSI-implementeringar kan minskningen av den data som ska överföras till eller från skivan mer än kompensera för den tid som går åt för att komprimera och dekomprimera data. På snabba enheter och SCSI-implementeringar är inte så fallet. Inaktivering av testdiskkomprimering förbättrar prestandan på datorer med snabba diskenheter och SCSI-implementeringar.

Inaktivera VM-buffring

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet
# Inaktivera VM-buffring
VMDisableBuffering 1

 • Endast Mac
 • CC (version 14.1 och senare)
DisableVMBuffering.plugin

När Photoshop körs på en Mac med över 4 GB RAM-minne påskyndar det åtkomsten till testfilen genom att uppmana operativsystemet att använda det extra RAM-minnet som buffert för den. Inaktivering av VM-buffring säkerställer att Photoshop inte får åtkomst till det extra RAM-minnet.

Framtvinga VM-buffring

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet
# Framtvinga VM-buffring
VMForceBuffering 1
 
 • Endast Mac
 • CC (version 14.1 och senare)
ForceVMBuffering.plugin

När Photoshop körs på en Mac med mindre än 4 GB RAM-minne påskyndar det inte åtkomsten till testfilen genom att uppmana operativsystemet att använda det extra RAM-minnet som buffert för den. Framtvinga VM-buffring tvingar Photoshop att använda RAM-minne för VM-buffring.

Överrulla alltid

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet
# Överrulla alltid
OverscrollAlways 2
 • CC (endast version 14.1 till 14.2.1)
Överrulla alltid.plugin

Överrulla alltid gör att du kan fortsätta att panorera ett dokument även utanför dokumentgränserna (det förinställda grå området som omger bildgränserna). Som standard kan bilder som får plats i dokumentfönstret inte överrullas.

Obs!

I nuvarande versioner av Photoshop styr en inställning överrullningen:

 • Photoshop CC 2014 – välj Preferenser > Gränssnitt och aktivera Överrullning.
 • Photoshop CC 2015 och senare – välj Preferenser > Verktyg och aktivera Överrullning.

Kom ihåg långsamma filer

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet
# Kom ihåg långsamma filer
RecentFilesSlowTimeout 1200

 • CC (version 14.1 och senare)
RememberSlowFiles.plugin

Som standard tar Photoshop bort filer från listan över senaste filer om det tar längre än en tredjedels sekund att hitta filen när listan uppdateras efter att en fil har sparats eller öppnats. Vissa flyttbara enheter och nätverksenheter kan ta längre tid än en tredjedels sekund. Kom ihåg långsamma filer förhindrar att listan över senaste filer glömmer filer som tar för lång tid att lösa när listan uppdateras (högst 20 sekunder tillåts). Å andra sidan kan det ta längre tid att spara eller öppna om detta plugin-program är installerat.

Aktivera äldre lagningspensel

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet
LegacyHealingBrush161 1
 • CC 2015.1 (endast 16.1.x)
E/T

Obs!

I Photoshop CC 2015.5 eller senare kan du återgå till det äldre Photoshop CC 2014-beteendet för lagningspenseln genom att gå till Preferenser > Verktyg > Använd den tidigare lagningsalgoritmen för lagningspenseln.

Photoshop CC 2015 introducerade en ny algoritm för lagningspensel i realtid. Men vissa användare föredrar den tidigare lagningspenselns algoritm och/eller feedback. Lagningspenselns beteende kan styras på tre sätt i CC 2015.1.x:

0 – Photoshop CC 2015, realtidsalgoritm med realtidsfeedback för användargränssnitt

1 – Photoshop CC 2014 och tidigare lagningspenselalgoritm (t.ex. Legacy), utan realtidsfeedback för användargränssnitt

2 – Photoshop CC 2015, realtidsalgoritm utan realtidsfeedback för användargränssnitt 

Obs!

Obs: I Photoshop CC 2015.1 introducerades ett nytt diffusionsreglage som möjliggör liknande reslutat som med Legacy-algoritmen. Ytterligare information finns här Exempel med Lagningspenseln.

Inaktivera systemstylus

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet
# Use WinTab
UseSystemStylus 0

 • endast Windows
 • CC 2014 (v 15.x och senare)
E/T

I Windows 8 och senare använder Photoshop CC 2014 (och senare) Windows Ink för att styra interaktionen mellan Photoshop och pennan. Med Windows Ink blir skriften bättre och du kan använda pekdatorer och konvertibla enheter utan drivrutiner.

Om surfplattan använder en WinTab-drivrutin och saknar alternativet för Windows Ink, eller om du stöter på andra problem, kan du med Inaktivera systemstylus tvinga Photoshop att använda WinTab.

Mer information finns i Support för Photoshop för surfplattor.

Aktivera realtidsstylus

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet
# Allow RTS
uRTS 1

 • Endast Windows
 • CC (endast version 14.2.x)
E/T

När Photoshop CC (version 14.2.x) körs i Windows 8.x styr Photoshop sin interaktion med pennor med hjälp av Microsofts Wintab-teknik. Om problem med surfplattan uppstår vid användning av WinTab kan du med Aktivera realtidsstylus tvinga Photoshop att använda Windows Ink, vilket förbättrar pennans prestanda.

Mer information finns i Surfplattans funktioner fungerar inte i Photoshop (version 14.2.x) | Windows.

Obegränsad storlek för förhandsgranskning

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet
# Obegränsad storlek för förhandsgranskning
FullPreviewMaxSize 32767

 • CC (version 14.1 och senare)
Unlimited Preview Size.plugin

Om du har ställt in alternativet Full storlek för Förhandsgranskning av bilder i Inställningar för spara fil, begränsar Photoshop storleken på förhandsvisningen till 512 x 512 pixlar. Unlimited Preview Size (Obegränsad storlek för förhandsgranskning) tar bort pixelbegränsningen 512 x 512 på filförhandsvisningar.

Inaktivera Omforma proportionerligt som standard

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet
# Inaktivera omforma proportionerligt som standard TransformProportionalScale 0 
 • CC 2019 eller senare
E/T

Inaktivering av Omforma proportionerligt som standard innebär återgång till äldre omformningsbeteende.

Inaktivera Klicka för att bekräfta

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet
# Inaktivera klicka för att bekräfta
OnCanvasClickToCommit 0
 • CC 2019 (version 20.0.1 eller senare
E/T

Inaktivering av Klicka för att bekräfta innebär återgång till det äldre bekräftelsebeteendet för beskära, omforma och placera.

Inaktivera live-blandningslägen

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet
# Inaktivera live-blandningslägen
LiveBlendModes 0
 • CC 2019 (version 20.0.1 eller senare)
E/T

Inaktivering av live-blandningslägen inaktiverar live-förhandsgranskningar av blandningslägen på lager av arbetsytor.

Inaktivera dokumentklassificering

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet
# Inaktivera dokumentklassificering
EnableDocumentGroup 0
 • CC 2020 (version 21.0 eller senare)

Som standard väljer Photoshop dokumenttypen för det dokument som sparas från appen för Adobes produktförbättringsprogram.

Välj ämnesversion

Nödvändig text Kompatibilitet Tidigare namn på plugin-programmet

# Använd Välj ämnesversion 1 algoritm

SelectSubjectVersion 1

v21.0 och senare

När det är aktiverat, använder Photoshop 21.x den äldre Photoshop 20.x välj ämnesalgoritm.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy