Aktivera ytterligare tillägg | Photoshop

Valfria tillägg används för att hantera särskilda beteenden såsom överrullning, VM-buffringhantering och inaktivering av testdiskkomprimering.

Aktivering av tillägg

 1. Använd Notepad (Windows) eller en textredigerare på macOS för att skapa en textfil (.txt).

 2. Använd tabellen för att ange nödvändig text för att aktivera önskad inställning:

  Obs!

  Skriv till exempel

  # Framtvinga VM-buffring
  VMForceBuffering 1

  i textfilen. Ange varje inställnings nödvändiga text på en ny rad i textfilen.

 3. Spara filen som ”PSUserConfig.txt” i inställningsmappen för Photoshop-versionen: 

  Windows

  • [Installationsenhet]:\Användare\[Användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\[Photoshop_version]\[Photoshop_version]Inställningar\

  macOS:

  • //Användare/[Användarnamn]/Bibliotek/Preferencer/[Photoshop_version]Inställningar/
  Obs!

  Mappen Användarbibliotek är dold i macOS. Se Kom åt dolda användarbiblioteksfiler | macOS för mer information.

Tillägg – beskrivningar och kompatibilitet

Inaktivera asynkron IO

Nödvändig text

Kompatibilitet

# Inaktivera asynkron IO
AllowAsyncIO 0

 • version 14.1 eller senare

Inaktivera Minska friktion för användarupplevelse

Nödvändig text

Kompatibilitet

Inaktivera Minska UX-friktion

ReduceUXFriction 0

 • version 17.0 eller senare

När det är aktiverat kan du klicka på kanvas med ett aktivt Skrivlager genom att trycka på Retur eller Esc eller klicka på kryssrutan Bekräfta i fältet Alternativ. Försök att flytta ett  Bakgrundsskikt kommer visa en uppmaning med ett alternativ att konvertera till normalt lager. Om du inaktiverar alternativet får du tidigare funktionalitet/standardfunktionalitet.

Inaktivera testdiskkomprimering

Nödvändig text

Kompatibilitet

# Inaktivera testdiskkomprimering
VMCompressPages 0

 • version 14.1 eller senare

Som standard komprimerar Photoshop sidor innan de skrivs på testdisken. Denna komprimering ger inte mindre testfiler eftersom Photoshop fortfarande måste reservera utrymme för de icke komprimerade sidorna. På långsamma enheter eller SCSI-implementeringar kan minskningen av den data som ska överföras till eller från skivan mer än kompensera för den tid som går åt för att komprimera och dekomprimera data. På snabba enheter och SCSI-implementeringar är inte så fallet. Inaktivering av testdiskkomprimering förbättrar prestandan på datorer med snabba diskenheter och SCSI-implementeringar.

Inaktivera VM-buffring

Nödvändig text

Kompatibilitet

# Inaktivera VM-buffring
VMDisableBuffering 1

 • endast macOS
 • version 14.1 eller senare

När Photoshop körs på macOS med över 4 GB RAM-minne påskyndar det åtkomsten till testfilen genom att uppmana operativsystemet att använda det extra RAM-minnet som buffert för den. Inaktivering av VM-buffring säkerställer att Photoshop inte får åtkomst till det extra RAM-minnet.

Framtvinga VM-buffring

Nödvändig text

Kompatibilitet

# Framtvinga VM-buffring
VMForceBuffering 1
 

 • endast macOS
 • version 14.1 eller senare

När Photoshop körs på macOS med mindre än 4 GB RAM-minne påskyndar det inte åtkomsten till testfilen genom att uppmana operativsystemet att använda det extra RAM-minnet som buffert för den. Framtvinga VM-buffring tvingar Photoshop att använda RAM-minne för VM-buffring.

Överrulla alltid

Obs!

I nuvarande versioner av Photoshop styr en inställning överrullningen:

 • Välj Inställningar > Verktyg och aktivera Överrullning.

Kom ihåg långsamma filer

Nödvändig text

Kompatibilitet

# Kom ihåg långsamma filer
RecentFilesSlowTimeout 1200

 • version 14.1 eller senare

Som standard tar Photoshop bort filer från listan över senaste filer om det tar längre än en tredjedels sekund att hitta filen när listan uppdateras efter att en fil har sparats eller öppnats. Vissa flyttbara enheter och nätverksenheter kan ta längre tid än en tredjedels sekund. Kom ihåg långsamma filer förhindrar att listan över senaste filer glömmer filer som tar för lång tid att lösa när listan uppdateras (högst 20 sekunder tillåts). Å andra sidan kan det ta längre tid att spara eller öppna om detta plugin-program är installerat.

Aktivera äldre lagningspensel

Obs!

I den aktuella versionen av Photoshop kan du återgå till det tidigare beteendet för verktyget Lagningspensel genom att aktivera Använd äldre i verktygsalternativfältet.

Ett nytt diffusionsreglage möjliggör liknande resultat som med den äldre algoritmen. Se Exempel med Lagningspenseln för ytterligare information.

Använd WinTab i stället för Windows Ink

Nödvändig text

Kompatibilitet

# Use WinTab
UseSystemStylus 0

 • endast Windows

I Windows 10 använder Photoshop Windows Ink för att styra interaktionen mellan Photoshop och pennan. Med Windows Ink blir skriften bättre och du kan använda pekdatorer och konvertibla enheter utan att installera drivrutiner.

Om surfplattan använder en WinTab-drivrutin och inte har alternativet att använda Windows Ink, kan du tvinga Photoshop att använda WinTab istället för Windows Ink.

Mer information finns i Support för Photoshop för surfplattor.

Obegränsad storlek för förhandsgranskning

Nödvändig text

Kompatibilitet

# Obegränsad storlek för förhandsgranskning
FullPreviewMaxSize 32767

 • version 14.1 eller senare

Om du har ställt in alternativet Full storlek för Förhandsgranskning av bilder i Inställningar för spara fil, begränsar Photoshop storleken på förhandsgranskningen till 512 x 512 pixlar. Obegränsad storlek för förhandsgranskning tar bort pixelbegränsningen 512 x 512 på filförhandsgranskningar.

Inaktivera Omforma proportionerligt som standard

Obs!

I den aktuella versionen av Photoshop kan du återgå till det tidigare beteendet för omformning genom att aktivera Inställningar > Allmänt > Använd äldre omformning.

Se Konsekvent omformningsbeteende för mer information

Inaktivera Klicka för att bekräfta

Nödvändig text

Kompatibilitet

# Inaktivera klicka för att bekräfta
OnCanvasClickToCommit 0

 • version 20.0.1 eller senare

Inaktivering av Klicka för att bekräfta innebär återgång till det äldre bekräftelsebeteendet för beskära, omforma och placera.

Inaktivera live-blandningslägen

Nödvändig text

Kompatibilitet

# Inaktivera live-blandningslägen
LiveBlendModes 0

 • version 20.0.1 eller senare

Inaktivering av live-blandningslägen inaktiverar live-förhandsgranskningar av blandningslägen på lager av arbetsytor.

Inaktivera dokumentklassificering

Nödvändig text

Kompatibilitet

# Inaktivera dokumentklassificering
EnableDocumentGroup 0

 • version 21.0 eller senare

Som standard väljer Photoshop dokumenttypen för det dokument som sparas från appen för Adobes produktförbättringsprogram.

Välj ämnesversion

Nödvändig text

Kompatibilitet

# Använd Välj ämnesversion 1 algoritm

SelectSubjectVersion 1

version 21.0–21.1.3

När det är aktiverat använder Photoshop version 21.0–21.1.3 välj motiv-algoritmen från den äldre Photoshop 20.x.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto