Aktivera ytterligare tillägg | Photoshop

Valfria tillägg används till att hantera särskilda beteenden, t.ex. att avaktivera ”Klicka för att bekräfta”, VM-buffringshantering och att avaktivera komprimering av virtuellt minne.

Aktivering av tillägg

 1. Använd Notepad (Windows) eller en textredigerare på macOS för att skapa en textfil (.txt).

 2. Använd tabellen för att ange nödvändig text för att aktivera önskad inställning:

  Obs!

  Skriv till exempel:

  # Tvinga VM-buffring
  VMForceBuffering 1

  i textfilen. Ange varje inställnings nödvändiga text på en ny rad i textfilen.

 3. Spara filen som ”PSUserConfig.txt” i inställningsmappen för Photoshop-versionen: 

  Windows

  • [Installationsenhet]:\Användare\[Användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\[Photoshop_version]\[Photoshop_version]Inställningar\

  macOS:

  • //Användare/[Användarnamn]/Bibliotek/Preferencer/[Photoshop_version]Inställningar/
  Obs!

  Mappen Användarbibliotek är dold i macOS. Se Kom åt dolda användarbiblioteksfiler | macOS för mer information.

Tillägg – beskrivningar och kompatibilitet

Aktivera loggning av virtuellt minne

Obligatorisk text

Kompatibilitet

# Aktivera loggning av virtuellt minne

LogScratch 1

 • version 24.2 eller senare

Avaktivera asynkron IO

Obligatorisk text

Kompatibilitet

# Disable Async IO
AllowAsyncIO 0

 • version 14.1 eller senare

Avaktivera Minska friktion för användarupplevelse

Obligatorisk text

Kompatibilitet

# Disable Reduce UX Friction

ReduceUXFriction 0

 • version 17.0 eller senare

När det är aktiverat kan du klicka på ritytan med ett aktivt textlager genom att trycka på Enter eller Esc eller klicka på kryssrutan Bekräfta i alternativfältet.  Dessutom utlöser försök att flytta bakgrundslager en möjlighet att konvertera till ett normalt lager.  Om du avaktiverar alternativet får du tidigare funktionalitet/standardfunktionalitet.

Avaktivera testdiskkomprimering

Obligatorisk text

Kompatibilitet

# Disable Scratch Compression
VMCompressPages 0

 • version 14.1 eller senare

Som standard komprimerar Photoshop sidor innan de skrivs på testdisken. Denna komprimering ger inte mindre testfiler eftersom Photoshop fortfarande måste reservera utrymme för de icke komprimerade sidorna. På långsamma enheter eller SCSI-implementeringar kan minskningen av den data som ska överföras till eller från skivan mer än kompensera för den tid som går åt för att komprimera och dekomprimera data. På snabba enheter och SCSI-implementeringar är inte så fallet. Inaktivering av testdiskkomprimering förbättrar prestandan på datorer med snabba diskenheter och SCSI-implementeringar.

Avaktivera VM-buffring

Obligatorisk text

Kompatibilitet

# Disable VM Buffering
VMDisableBuffering 1

 • endast macOS
 • version 14.1 eller senare

När Photoshop körs på macOS med över 4 GB RAM-minne påskyndar det åtkomsten till testfilen genom att uppmana operativsystemet att använda det extra RAM-minnet som buffert för den. Inaktivering av VM-buffring säkerställer att Photoshop inte får åtkomst till det extra RAM-minnet.

Framtvinga VM-buffring

Obligatorisk text

Kompatibilitet

# Force VM Buffering
VMForceBuffering 1
 

 • endast macOS
 • version 14.1 eller senare

När Photoshop körs på macOS med mindre än 4 GB RAM-minne påskyndar det inte åtkomsten till testfilen genom att uppmana operativsystemet att använda det extra RAM-minnet som buffert för den. Framtvinga VM-buffring tvingar Photoshop att använda RAM-minne för VM-buffring.

Överrulla alltid

Obs!

I nuvarande versioner av Photoshop styr en inställning överrullningen:

 • Välj Inställningar > Verktyg och aktivera Överrullning.

Kom ihåg långsamma filer

Obligatorisk text

Kompatibilitet

# Remember Slow Files
RecentFilesSlowTimeout 1200

 • version 14.1 eller senare

Som standard tar Photoshop bort filer från listan över senaste filer om det tar längre än en tredjedels sekund att hitta filen när listan uppdateras efter att en fil har sparats eller öppnats. Vissa flyttbara enheter och nätverksenheter kan ta längre tid än en tredjedels sekund. Kom ihåg långsamma filer förhindrar att listan över senaste filer glömmer filer som tar för lång tid att lösa när listan uppdateras (högst 20 sekunder tillåts). Å andra sidan kan det ta längre tid att spara eller öppna om detta plugin-program är installerat.

Aktivera äldre lagningspensel

Obs!

I den aktuella versionen av Photoshop kan du återgå till det tidigare beteendet för verktyget Lagningspensel genom att aktivera Använd äldre i verktygsalternativfältet.

Ett nytt diffusionsreglage möjliggör liknande resultat som med den äldre algoritmen. Se Exempel med Lagningspenseln för ytterligare information.

Använd WinTab i stället för Windows Ink

Obligatorisk text

Kompatibilitet

# Use WinTab
UseSystemStylus 0

 • Endast Windows

I Windows 10 använder Photoshop Windows Ink för att styra interaktionen mellan Photoshop och pennan. Med Windows Ink blir skriften bättre och du kan använda pekdatorer och konvertibla enheter utan att installera drivrutiner.

Om surfplattan använder en WinTab-drivrutin och inte har alternativet att använda Windows Ink, kan du tvinga Photoshop att använda WinTab istället för Windows Ink.

Mer information finns i Support för Photoshop för surfplattor.

Obegränsad storlek för förhandsgranskning

Obligatorisk text

Kompatibilitet

# Unlimited Preview Size
FullPreviewMaxSize 32767

 • version 14.1 eller senare

Om du har ställt in alternativet Full storlek för Förhandsgranskning av bilder i Inställningar för spara fil, begränsar Photoshop storleken på förhandsgranskningen till 512 x 512 pixlar. Obegränsad storlek för förhandsgranskning tar bort pixelbegränsningen 512 x 512 på filförhandsgranskningar.

Avaktivera Omforma proportionerligt som standard

Obs!

I den aktuella versionen av Photoshop kan du återgå till det tidigare beteendet för omformning genom att aktivera Inställningar > Allmänt > Använd äldre omformning.

Se Konsekvent omformningsbeteende för mer information

Avaktivera JavaScript-varningar

Obligatorisk text

Kompatibilitet

# Disable Javascript Warnings

WarnRunningScripts 0

 • version 20.0 och senare

Om du avaktiverar JavaScript-varningar utelämnas varningsdialogrutor när skript körs utanför Photoshop-menyn Arkiv > Skript.

Avaktivera Klicka för att bekräfta

Obligatorisk text

Kompatibilitet

# Disable click to commit
OnCanvasClickToCommit 0

 • version 20.0.1 eller senare

Inaktivering av Klicka för att bekräfta innebär återgång till det äldre bekräftelsebeteendet för beskära, omforma och placera.

Avaktivera live-blandningslägen

Obligatorisk text

Kompatibilitet

# Disable live blend modes
LiveBlendModes 0

 • version 20.0.1 eller senare

Inaktivering av live-blandningslägen avaktiverar live-förhandsgranskningar av blandningslägen på lager av arbetsytor.

Avaktivera dokumentklassificering

Obligatorisk text

Kompatibilitet

# Disable document classification
EnableDocumentGroup 0

 • version 21.0 eller senare

Som standard väljer Photoshop dokumenttypen för det dokument som sparas från appen för Adobes produktförbättringsprogram.

Välj ämnesversion

Obligatorisk text

Kompatibilitet

# Use Select Subject Version 1 Algorithm

SelectSubjectVersion 1

 • version 21.0–21.1.3

När det är aktiverat använder Photoshop version 21.0–21.1.3 välj motiv-algoritmen från den äldre Photoshop 20.x.

Framtvinga aktivering av grafikprocessorn – av

Obligatorisk text

Kompatibilitet

# Force GPU Off

GPUDeny 1

 • version 22.4 eller senare

 

Inaktivera grafikprocessorn helt. Grafikprocessorn kommer inte att beröras alls, Photoshop kommer inte att köra sniffer, Photoshop kommer inte att använda några grafikprocessor-API:er.

Framtvinga aktivering av grafikprocessorn – på

Obligatorisk text

Kompatibilitet

# Force GPU On

GPUForce 1

 • version 22.4 eller senare

 

Photoshop avaktiverar kort som inte uppfyller systemkraven. Du kan tvinga fram aktivering av ett kort som inte stöds, och Photoshop kan fungera med ett kort som inte stöds. Vi stöder dock inte officiellt Photoshop med den här inställningen aktiverad. Använd på egen risk.

Avaktivera grafikprocessor för neurala filter

Obligatorisk text

Kompatibilitet

# Disable GPU for Neural Filters

NeuralFilterForceGPU 0

 • version 23.1 eller senare

 

Avaktiverar att grafikprocessorn används för bearbetning med neurala filter, och gör så att processorn används istället.

Avaktivera 3D-funktioner

Obligatorisk text

Kompatibilitet

# Avaktivera 3D-funktioner

GPUAllow3D 0

 • version 24.0.1 eller senare

 

Avaktiverar alla 3D-funktioner. Kan i vissa fall användas för att förhindra att filer kraschar när de öppnas.

Använd ersatt spar-API för macOS

Obligatorisk text

Kompatibilitet

# Use deprecated macOS save API

ForceInplaceSaveForNonAPFSOnMac 1

UseDeprecatedAppleMediaServer 1

 • version 22.4 eller senare

 

Photoshop använder det senaste spar-API:t för macOS i de aktuella versionerna. När den här inställningen är aktiverad tvingas Photoshop att använda äldre, ersatta sparmetoder.

Tidsinställning för fjäderbelastade kortkommandon

Obligatorisk text

Kompatibilitet

# Spring Loaded Keyboard Shortcut Timing

sprk 200

 • version 23.0 eller senare

 

sprk (fjäderbelastade kortkommandon) använder ett värde i millisekunder. ”sprk 200” innebär att tangenten ska hållas ned i 200 ms för att den ska fungera som ett fjäderbelastat kortkommando.  Om du ökar antalet millisekunder, till exempel till 1 000 ms, måste du hålla ned tangenten längre (mer än 1 000 ms) för att kunna återgå till föregående verktyg.

Börja med 200 och prova med 100 eller 300 om 200 inte fungerar. 100 till 300 fungerar bra för de flesta kunder. 

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto