Du kan skapa penslar som använder färg i bilder på många olika sätt. Du kan välja en befintlig förinställd pensel, en form på penselspetsen eller skapa en unik penselspets från en del av en bild. Välj alternativ i panelen Penselinställningar för att ange hur färgen ska användas.

Obs! Symmetrimålning och förhandsvisning av mönster stöds inte för aktiva penselspetsar. Välj en normal pensel för symmetri- och mönstermålning.

Symmetrimålning och förhandsvisning av mönster stöds inte för aktiva penselspetsar.

Översikt över panelen Penselinställningar

I panelen Penselinställningar kan du ändra befintliga penslar och designa nya anpassade penslar. Panelen Penselinställningar innehåller penselspetsalternativ som avgör hur färgen används i en bild. Du kan se hur ett penseldrag ser ut med de aktuella penselalternativen i förhandsvisningen längst ned i panelen.

Photoshop: Panelen Pensel
Panelen Penselinställningar (vänster) och panelen Penslar (höger)

A. Låst/olåst B. Vald penselspets C. Förhandsvisning av penseldrag D. Panelen Penslar 

Visa panelen Penslar och penselalternativen

 1. Välj Fönster > Penselinställningar. Du kan även välja ett målnings-, rader-, tonings- eller fokusverktyg och klicka på panelknappen  till vänster om alternativfältet.

 2. Välj ett alternativ till vänster i panelen. De tillgängliga alternativen för inställningen visas till höger i panelen.

  Obs!

  Markera kryssrutan till vänster om alternativet om du vill aktivera eller avaktivera alternativ utan att visa deras egenskaper.

Importera penslar och penselpaket

Du kan importera en mängd olika kostnadsfria och köpta penslar – till exempel Kyles Photoshop-penselpaket – till Photoshop. Gör så här:

 1. Välj Hämta fler penslar på menyn i panelen Penslar. Du kan också högerklicka på en pensel i panelen Penslar och välja Hämta fler penslar på snabbmenyn.

  get_more_brushes2
  Välj Hämta fler penslar på menyn i panelen Penslar.
  get_more_brushes
  Högerklicka på en pensel och välj Hämta fler penslar.
 2. Hämta ett penselpaket. Hämta till exempel Kyles Megapack.

 3. När Photoshop körs dubbelklickar du på den hämtade ABR-filen.

  De tillagda penslarna visas nu i panelen Penslar.

Obs!

Du kan också använda alternativet Importera penslar i panelen Penslar till att leta rätt på den hämtade ABR-filen och öppna den. När du gör det läggs de hämtade penslarna till i panelen Penslar.

Komma igång med avancerade anpassade penslar

Komma igång med avancerade anpassade penslar
ftcxo8t3
Kyle T Webster

Skapa en penselspets från en bild

 1. Använd något av markeringsverktygen för att välja det bildområde som du vill använda som egen pensel. Penselns form kan inte vara större än 2 500 x 2 500 pixlar.

  Det går inte att ändra penslarnas hårdhet när du målar. Ange noll pixlar för Ludd för att skapa en pensel med skarpa kanter. Öka antalet pixlar för Ludd när du vill skapa en pensel med mjuka kanter.

  Obs!

  Om du väljer färgbild så konverteras penselspetsens bild till gråskala. Om du använder en lagermask på bilden påverkar den inte definitionen av penselspetsen.

 2. Välj Redigera > Definiera penselförinställning.
 3. Namnge penseln och klicka på OK.

Välja en pensel och ange målningsalternativ

 1. Välj ett målnings-, rader-, tonings- eller fokusverktyg. Välj Fönster > Penselinställningar.

 2. Välj en penselspetsform i panelen Penselinställningar eller klicka på Penselförinställningar för att välja en förinställd pensel.

 3. Välj Form på penselspets till vänster i panelen Penselinställningar och ange alternativ.

 4. Klicka på upplåsningsikonen  för att låsa attributen för penselspets (de behålls om du väljer andra penselförinställningar). Klicka på låsikonen  när du vill låsa upp spetsen.
 5. Om du vill spara penseln så att du kan använda den igen väljer du Ny penselförinställning på panelmenyn Penslar.

  Obs!

  Om du vill spara din nya pensel permanent eller distribuera den till andra användare måste du spara den som en del av en uppsättning penslar. Välj Spara penslar på panelmenyn Penslar och spara den i en ny uppsättning eller skriv över en befintlig uppsättning. Om du återställer eller byter penslarna i panelen Penslar utan att spara dem i en uppsättning kan den nya penseln gå förlorad.

Standardalternativ för penselspetsens form

Du kan ange följande alternativ i panelen Penselinställningar för standardpenselspetsar:

Storlek

Penselns storlek. Ange ett värde i pixlar eller dra reglaget.

Photoshop: Standardalternativ för penselspetsens form
Penseldrag med olika diametervärden

Använd provstorlek

Återställer penseln till dess ursprungliga diameter. Det här alternativet är endast tillgängligt om du skapade formen på penselspetsen genom att ta prov på pixlar i en bild.

Vänd X

Ändrar penselspetsens riktning på X-axeln.

Photoshop Vänd X
Vända en penselspets på X-axeln

A. Penselspetsens standardposition B. Vänd X har valts C. Vänd X och Vänd Y har valts 

Vänd Y

Ändrar penselspetsens riktning på Y-axeln.

Photoshop Vänd Y
Vända en penselspets på Y-axeln

A. Penselspetsens standardposition B. Vänd Y vald C. Vänd Y och Vänd X har valts 

Vinkel

Den längre axelns rotering i förhållande till den vågräta axeln, för en elliptisk pensel eller provpensel. Ange ett värde i grader eller dra den vågräta axeln i förhandsvisningsrutan.

Photoshopvinkel
Med vinklade penslar skapar du ett mejslat penseldrag

Rundhet

Anger förhållandet mellan penselns tvär- och längdaxlar. Ange ett procentvärde, eller dra i punkterna i förhandsvisningsrutan. Värdet 100 % motsvarar en cirkelformad pensel, och värdet 0 % motsvarar en linjeformad pensel medan värden däremellan motsvarar elliptiska penslar.

Rundhet i Photoshop
Justera rundheten för att komprimera en penselspetsform

Hårdhet

Justera storleken på penselns hårda kärna. Ange ett värde i procent av penselns diameter eller dra reglaget. Du kan inte ändra hårdheten på provpenslar.

Hårdhet i Photoshop
Penseldrag med olika hårdhetsvärden

Mellanrum

Anger avståndet mellan penselmarkeringar i ett penseldrag. Ange ett mellanrumsvärde i procent av penselns diameter eller dra reglaget. När det här alternativet är avmarkerat bestäms mellanrummet av pekarens hastighet.

Mellanrum i Photoshop
Om du ökar mellanrummet blir det avbrott i penseldraget

Obs!

När du använder en förinställd pensel trycker du på tangenten [ för att minska penselns bredd. Tryck på tangenten ] om du vill öka bredden. För hårda runda, mjuka runda och kalligrafiska penslar trycker du på Skift+[ om du vill minska penselns hårdhet. Tryck på Skift+] om du vill öka hårdheten.

Alternativ för borstspetsens form

När du utformar borstspetsar kan du ange exakta egenskaper och skapa ytterst verklighetstrogna och naturliga penseldrag. Ange följande alternativ för form på penselspets i panelen Penslar:

Form

Bestämmer den övergripande utformningen av penseln.

Borst

Anger penselborstens övergripande täthet.

Längd

Ändrar borstlängden.

Tjocklek

Anger bredden på enskilda borst.

Styvhet

Ändrar penselns böjlighet. Vid lägre inställningar böjs penseln enkelt.

Obs!

Om du vill ha varierade drag med musen kan du justera styvheten.

Mellanrum

Anger avståndet mellan penselmarkeringar i ett penseldrag. Ange ett värde i procent av penseldiametern, antingen manuellt eller via reglaget. När det här alternativet är avmarkerat bestäms mellanrummet av pekarens hastighet.

Vinkel

Anger penselspetsens vinkel när du målar med mus.

Förhandsvisa pensel  

visar hur penselspetsen ser ut efter ändringarna, liksom det aktuella trycket och den aktuella vinkeln. Klicka på förhandsvisningsfönstret om du vill se penseln från olika sidor. Förhandsvisningsfönstret för penslar har tagits bort i Photoshop 21.0.3 (januari 2020-versionen) och är inte längre tillgängligt.

Eroderbara spetsalternativ

Eroderbara spetsborstar fungerar ungefär som blyertspennor och kritor och slits ned när du använder dem. Du kan se hur mycket spetsen har slitits ned i förhandsvisningen för den aktiva penselspetsen i den övre vänstra delen av bilden.

Storlek

Penselns storlek. Ange ett värde i pixlar eller dra reglaget.

Mjukhet

Kontrollerar slitagehastigheten. Ange ett värde i procent eller dra i reglaget.

Form

Kontrollerar spetsformen. Välj mellan flera olika spetsalternativ.

Vässa spetsen

Spetsen får tillbaka sin ursprungliga skärpa.

Mellanrum

Anger avståndet mellan penselmarkeringar i ett penseldrag. Ange ett värde i procent av penseldiametern, antingen manuellt eller via reglaget. När det här alternativet är avmarkerat bestäms mellanrummet av pekarens hastighet.

Förhandsvisa pensel  

visar hur penselspetsen ser ut efter ändringarna, liksom det aktuella trycket och den aktuella vinkeln. Klicka på förhandsvisningsfönstret om du vill se penseln från olika sidor. Förhandsvisningsfönstret för penslar har tagits bort i Photoshop 21.0.3 (januari 2020-versionen) och är inte längre tillgängligt.

Spetsalternativ för airbrush

Airbrush-spetsar replikerar sprejburkar med en konformad 3D-sprej. När du använder ett stift kan du ändra de sprejade streckens utseende genom att ändra ritstiftstrycket.

Storlek

Penselns storlek. Ange ett värde i pixlar eller dra reglaget.

Hårdhet

Justera storleken på penselns hårda kärna.

Förvrängning

Justera den förvrängning som ska användas för sprejfärgen.

Kornighet

Justera hur korniga färgdropparna ska se ut. 

Stänkstorlek

Justera storleken på färgdropparna.

Stänkmängd

Justera antalet färgdroppar.

Mellanrum

Justera avståndet mellan dropparna. Om det här alternativet är avmarkerat bestäms mellanrummet av pekarens hastighet.

Förhandsvisa pensel

visar hur penselspetsen ser ut efter ändringarna, liksom det aktuella trycket och den aktuella vinkeln. Klicka på förhandsvisningsfönstret om du vill se penseln från olika sidor. Förhandsvisningsfönstret för penslar har tagits bort i Photoshop 21.0.3 (januari 2020-versionen) och är inte längre tillgängligt.

Alternativ för penselläge

Med alternativ för penselns läge kan du uppnå stiftliknande effekter, samt justera penselns vinkel och positionen.

X-lutning

Avgör penselns vinkel från vänster till höger.

Y-lutning

Avgör penselns vinkel från framdel till bakdel.

Rotation

Avgör borstarnas rotationsvinkel.

Tryck

Avgör penselns tryck på arbetsytan.

Aktivera åsidosättandealternativ för att behålla statiskt borstläge.

Andra penselalternativ

Brus

Lägger till extra slumpmässighet i enskilda penselspetsar. Det här alternativet är effektivast när det används med mjuka penselspetsar (spetsar som innehåller gråvärden).

Våta kanter

Gör att färg samlas längs penselns kanter, vilket ger en vattenfärgseffekt.

Airbrush/förstärkning

Använder gradvisa toner på en bild, och simulerar traditionella airbrush-tekniker. Airbrush-alternativet i panelen Penslar motsvarar Airbrush i alternativfältet.

Utjämning

Skapar jämnare kurvor i penseldrag. Det här alternativet är effektivast när du målar snabbt med en tryckkänslig penna. Det kan dock leda till att penseldragen visas med en viss fördröjning.

Skydda textur

Använder samma mönster och skala för alla förinställda penslar som har en textur. Välj det här alternativet om du vill simulera en enhetlig arbetsytetextur när du målar med flera texturerade penselspetsar.

Utjämning av linjer

I Photoshop utförs intelligent utjämning av dina penseldrag. Om du vill använda det anger du ett värde (0–100) för Utjämning i alternativfältet när du arbetar med något av följande verktyg: Pensel, Penna, Blandpensel eller Suddgummi. Värdet 0 är detsamma som den gamla utjämningen i äldre versioner av Photoshop. Med högre värden används större mängd intelligent utjämning för dina linjer.

Linjeutjämning fungerar i flera olika lägen. Klicka på kugghjulet om du vill aktivera ett eller flera av följande lägen:

Dra i snöre

Måla endast när snöret är utsträckt. Om du gör rörelser med pekaren inom utjämningsradien blir det inga märken.

pulled-string-mode

Hinn ifatt linje

Medför att målningen kan fortsätta att hinna i fatt pekaren när du har pausat linjen. Om du avaktiverar det här läget avbryts målningen när du slutar röra på pekaren.

enable-stroke-catch_up

Hinn i fatt när du slutar måla

Slutför linjen från den senaste färgpositionen till den punkt där du släppte musen/ritpennan.

catch_up-on-stroke-end

Justera vid zoomning

Förhindrar ryckiga linjer genom att justera utjämningen. Utjämningen minskar när du zoomar in i dokumentet och ökar när du zoomar ut.

eraser_smoothing

Penselspridning

Penselspridning bestämmer antalet och placeringen av avtryck i ett penseldrag.

Penselspridning i Photoshop
Penseldrag utan spridning (vänster) och med spridning (höger)

Sprid och Kontroll

Anger hur penselavtryck fördelas i ett penseldrag. Om du markerar Båda axlar fördelas penselavtrycken radiellt. Om du avmarkerar Båda axlar fördelas penselavtrycken vinkelrätt i förhållande till penseldragets riktning.

Om du vill ange den maximala spridningen i procent anger du ett värde. Ange hur du vill justera spridningsvariationen för penselavtryck genom att välja ett alternativ på snabbmenyn Kontroll:

Av

Anger ingen kontroll över spridningsvariationen för penselavtryck.

Tona

Tonar spridningen för penselavtryck från maximal spridning till ingen spridning i ett visst antal steg.

Ritstiftstryck, Ritstiftslutning, Stift-hjul, Rotation

Varierar spridningen av penselavtryck baserat på ritstiftstrycket, ritstiftslutningen, placeringen av ritstiftets miniatyrhjul eller ritstiftets rotation.

Antal

Anger antalet penselavtryck som används vid varje mellanrumsintervall.

Obs!

Om du ökar antalet utan att öka värdena för mellanrum eller spridning kan resultatet försämras.

Räkna darr och kontroll

Anger hur antalet penselavtryck varierar vid varje mellanrumsintervall. Om du vill ange den maximala procentandelen penselavtryck som används vid varje mellanrumsintervall anger du ett värde. Ange hur du vill justera antalsvariationen för penselavtryck genom att välja ett alternativ på snabbmenyn Kontroll:

Av

Anger ingen kontroll över antalsvariationen för penselavtryck.

Tona

Toner antalet penselavtryck från värdet Antal till 1 i det angivna antalet steg.

Ritstiftstryck, Ritstiftslutning, Stift-hjul, Rotation

Varierar antalet penselavtryck baserat på ritstiftstrycket, ritstiftslutningen, placeringen av ritstiftets miniatyrhjul eller ritstiftets rotation.

Radera penselalternativ

Du kan rensa alla alternativ för de ändringar du har gjort för en förinställd pensel (förutom inställningar för penselform) på en gång.

 1. Välj Radera penselkontroller på menyn i panelen Penselinställningar.

  v3_brush-settings-panel-menu
  Menyn i panelen Penselinställningar