Du kan använda målar- och justeringsverktygen i Photoshop för att redigera texturer i en 3D-fil, eller skapa nya texturer. Texturer importeras som 2D-filer med 3D-modellen. De visas som poster på panelen Lager, kapslade under 3D-lagret och grupperade efter schematyp: Diffusera, Ojämnhet, Glansighet och så vidare.

Obs!

Om du vill visa en miniatyrbild av en viss texturfil, hovrar du muspekaren över namnet på texturen på panelen Lager. Bildens storlek och färgläge visas också.

Panelen Lager som visar 3D-texturer, grupperade efter typ av texturschema

A. 3D-lager B. Typer av texturscheman C. Texturschemats filnamn 

Obs!

Texturscheman som används av ett visst material visas också i det nedre avsnittet på panelen 3D när du väljer ett material. Se Inställningar för 3D-material.

Gör något av följande när du vill redigera 3D-texturer:

 • Redigera en textur i 2D-format. Texturen öppnas som ett smart objekt i ett eget dokumentfönster.

 • Redigera en textur direkt i modellen. Om det behövs kan du tillfälligt klippa bort modellytan så att du kommer åt områdena att måla på. Mer information finns i Måla med 3D.

Redigera en textur i 2D-format

 1. Gör något av följande:

  • Dubbelklicka på texturen på panelen Lager.

  • Markera materialet som innehåller texturen på panelen Material. I nedre delen av panelen klickar du på texturmenyikonen  för den textur du vill redigera och väljer Öppna textur.

 2. Använd valfritt Photoshop-verktyg för att måla på eller redigera texturen.

 3. Aktivera fönstret som innehåller 3D-modellen om du vill visa hur den uppdaterade texturen tillämpas på modellen.

 4. Stäng texturdokumentet och spara ändringarna.

Visa eller dölja en textur

Du kan visa och dölja en textur om du vill göra det enklare att identifiera vilket område i modellen som texturen används på.

 1. Klicka på ögonikonen bredvid texturlagret. Om du vill visa eller dölja alla texturer klickar du på ögonikonen bredvid texturlagret på den översta nivån.

Skapa UV-övertäckningar

En diffusionstexturfil som används av flera material i en 3D-modell kan gruppera flera innehållsområden som tillämpas på olika ytor i modellen. Processen som kallas för UV-avbildning matchar koordinaterna i 2D-texturschemat med särskilda koordinater i 3D-modellen. UV-avbildning gör att 2D-texturen kan målas direkt på 3D-modellen.

För 3D-innehåll som skapas utanför Photoshop görs UV-avbildningen i det program som innehållet skapas i. Photoshop kan emellertid skapa UV-övertäckningar som hjälper dig att visualisera hur ett 2D-texturschema matchar 3D-modellytan. Dessa övertäckningar fungerar som stödlinjer när du redigerar en textur.

 1. Dubbelklicka på en textur på panelen Lager om du vill öppna den för redigering.

  Obs!

  Skapa UV-övertäckningar aktiveras bara när ett texturschema är öppet och är det aktiva fönstret.

 2. Välj 3D > UV-övertäckningar och välj sedan ett övertäckningsalternativ.

  Trådram

  Visar kantdata för UV-avbildningen.

  Skuggad

  Visar modellområden som använder ett heldraget renderingsläge.

  Normalschema

  Visar geometriska normalvärden som har översatts till RGB-värden, där R=X, G=Y och B=Z.

UV-övertäckningar läggs till som extra lager på panelen Lager för texturfilen. Du kan visa, dölja, flytta och ta bort en UV-övertäckning. Övertäckningen visas på modellytan när du stänger och sparar texturfilen eller växlar från texturfilen till det tillhörande 3D-lagret (texturfilen sparas automatiskt).

Obs!

Ta bort eller dölj UV-övertäckningarna innan du utför den slutliga renderingen.

Omparametrisera ett texturschema

Ibland kanske du öppnar en 3D-modell vars texturer är dåligt avbildade till det underliggande modellnätet. Dålig texturavbildning kan leda till uppenbara förvrängningar i modellytans utseende, till exempel oönskade sömmar eller områden där texturmönstret har sträckts ut eller klämts ihop. Dålig texturavbildning kan också medföra oväntade resultat när du målar direkt på modellen.

Obs!

Du kontrollerar texturens parametrisering genom att öppna en textur för redigering, och sedan använda en UV-övertäckning för att se hur den stämmer med modellytorna. Se Skapa UV-övertäckningar.

Kommandot Omparametrisera avbildar om en textur på modellen för att korrigera förvrängningen och täcka ytan mer effektivt.

 1. Öppna en 3D-fil med dåligt avbildad diffusionstextur och markera 3D-lagret som innehåller modellen.

 2. Välj 3D > Omparametrisera. Ett meddelande visas om att du använder texturen på nytt på modellen. Klicka på OK.

 3. Välj ett alternativ för omparametrisering:

  • Låg förvrängning gör texturmönstret mer intakt, men kan skapa fler sömmar på modellens yta.

  • Färre sömmar minimerar antalet sömmar som visas i modellen. Detta kan leda till att texturen sträcks ut eller kläms ihop mer, beroende på modell.

  Omparametriserad textur som använder Låg förvrängning (vänster) och Färre sömmar (höger)

 4. (Valfritt) Om det alternativ för omparametrisering som du väljer inte täcker ytan optimalt, väljer du Redigera > Ångra och provar med ett annat alternativ.

Du kan också använda kommandot Omparametrisera om du vill förbättra standardtexturavbildningen som sker när du skapar 3D-modeller från 2D-lager. Se Skapa 3D-objekt från 2D-bilder.

Skapa en platta för en upprepande textur

En upprepande textur består av identiska plattor som placeras sida vid sida i ett rutnätsmönster. En upprepande textur kan ge en mer realistisk yttäckning av modellen, använda mindre lagringsutrymme och förbättra renderingsprestandan. Du kan konvertera valfri 2D-fil till en målning sida vid sida. Efter att ha förhandsvisat hur många plattor interagerar i målningen, sparar du en platta för att använda som en upprepande textur.

Obs!

Ställ in ett nät för en upprepande textur genom att använda 3D-programmet där modellen skapades.

 1. Öppna en 2D-fil.

 2. Markera ett eller flera lager i filen och välj sedan 3D > Ny målning sida vid sida.

  2D-filen konverteras till ett 3D-plan som innehåller nio identiska plattor av det ursprungliga innehållet. Bilddimensionerna ändras inte.

 3. Redigera den upprepande texturen med målningsverktyg, filter eller andra tekniker. (Ändringar som görs i en platta visas automatiskt i de andra.)

 4. Spara en platta som en 2D-bild: I sektionen Material  i 3D-panelen väljer du Öppna textur från menyn Diffusera . Välj därefter Arkiv > Spara som och specificera namn, plats och format.

  Obs!

  Om du inte planerar att använda originalmålningen med nio plattor separat, stänger du den utan att spara.

 5. Om du vill läsa in platta som en upprepande textur, öppnar du en 3D-modellfil. Gå till avsnittet Material på panelen 3D, välj Läs in textur på menyn Diffusera och välj filen som du sparade ovan.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy