Skapa 3D-objekt och animeringar

  Borttagning av 3D-funktioner i Photoshop

Photoshop 3D-funktionerna tas bort i framtida uppdateringar. Användare som arbetar med 3D uppmanas att utforska Adobes nya Substance 3D-samling som är nästa generations 3D-verktyg från Adobe. Mer information om att de borttagna Photoshop 3D-funktionerna finns här: Photoshop 3D | Vanliga frågor om borttagna 3D-funktioner.

Skapa 3D-objekt från 2D-bilder

I Photoshop kan du bygga ett flertal grundläggande 3D-objekt med 2D-lager som utgångspunkt. När du har skapat ett 3D-objekt kan du flytta det i 3D-utrymmet, ändra renderingsinställningar, lägga till belysning eller lägga samman det med andra 3D-lager.

 • Konvertera 2D-lager till 3D-vykort (som ett plan med 3D-egenskaper). Om det första lagret är ett textlager bevaras genomskinligheten.

 • Lägga ett 2D-lager runt ett 3D-objekt, till exempel en kon, kub eller cylinder.

 • Skapa ett 3D-nät från gråskaleinformationen i en 2D-bild.

 • Skapa en ciseleringseffekt (en teknik som används i metallhantverk) genom att trycka ut ett 2D-objekt i 3D-rymd. Se Skapa 3D-ciselering.

 • Bygga en 3D-volym från en fil med flera bildrutor, till exempel en DICOM-fil med medicinska bilder. I Photoshop kombineras de enskilda segmenten i filen till ett 3D-objekt som du kan manipulera i 3D-rymden och visa från valfri vinkel. Du kan använda olika återgivningseffekter för 3D-volymen om du vill optimera visningen av olika material i omfånget, till exempel ben eller vävnad. Se Skapa en 3D-volym.

Skapa ett 3D-vykort

Obs!

Du kan lägga till ett 3D-vykort på en befintlig 3D-scen om du vill skapa en yta som visar skuggor och reflexer från andra objekt på scenen.

 1. Öppna en 2D-bild och markera lagret som du vill omvandla till ett vykort.

 2. Välj 3D > Nytt 3D-vykort från lager.

  • 2D-lagret omvandlas till ett 3D-lager på panelen Lager. Innehållet i 2D-lagret används som ett material på båda sidorna av vykortet.

  • Det ursprungliga 2D-lagret visas på panelen Lager som texturschemat Diffusera för 3D-vykortet. (Se Översikt över panelen 3D.)

  • 3D-lagret behåller dimensionerna från den ursprungliga 2D-bilden.

 3. (Valfritt) Om du vill lägga till 3D-vykortet som ett ytplan på 3D-scenen, lägger du samman det nya 3D-lagret med ett befintligt 3D-lager som innehåller andra 3D-objekt, och sedan justerar om det behövs. (Se Kombinera 3D-objekt.)

 4. Exportera 3D-lagret i ett 3D-filformat eller spara i PSD-format om du vill behålla det nya 3D-innehållet. (Se Exportera 3D-lager.)

Skapa 3D-former

Beroende på vilken objekttyp som du väljer kan den färdiga 3D-modellen innehålla ett eller flera nät. Alternativet Sfäriskt panorama avbildar en panoramabild inuti en 3D-sfär.

 1. Öppna en 2D-bild och markera lagret som du vill omvandla till en 3D-form.

 2. Välj 3D > Ny form från lager och välj en form på menyn. Former kan vara objekt med ett enda nät som en munk, sfär eller hatt, samt objekt med flera nät, till exempel en kon, kub, cylinder, läskburk eller vinflaska.

  Obs!

  Du kan lägga till egna former på formmenyn. Former är 3D-modellfiler av typen Collada (.dae). Om du vill lägga till en form placerar du Collada-modellfilen i mappen Presets\Meshes i Photoshops programmapp.

  • 2D-lagret omvandlas till ett 3D-lager på panelen Lager.

  • Det ursprungliga 2D-lagret visas på panelen lager som diffusionstexturschemat. Det kan användas på en eller flera ytor i det nya 3D-objektet. Andra ytor kan tilldelas ett förvalt diffusionstexturschema med en standardinställning för färg. Se Översikt över panelen 3D.

 3. (Valfritt) Använd alternativet Sfäriskt panorama om du använder en panoramabild som 2D-indata. Det här alternativet konverterar ett fullständigt 360 x 180-graders sfäriskt panorama till ett 3D-lager. När detta har konverterats till ett 3D-objekt kan du måla områden i panoramabilden som vanligtvis är svåra att komma åt, till exempel poler eller områden som innehåller räta linjer. Mer information om hur du skapar ett 2D-panorama genom att fästa ihop flera bilder finns i Skapa 360-graderspanoraman.

 4. Exportera 3D-lagret i ett 3D-filformat eller spara i PSD-format om du vill behålla det nya 3D-innehållet. Se Exportera 3D-lager.

Skapa ett 3D-nät

Kommandot Nytt nät från gråskala konverterar en gråskalebild till ett djupschema, som översätter värden för ljusstyrka till en yta med varierande djup. Ljusare värden skapar upphöjda områden i ytan, mörkare värden skapar lägre områden. Sedan används djupschemat på en eller fyra möjliga geometriska former till en 3D-modell.

 1. Öppna en 2D-bild och markera ett eller flera lager som du vill omvandla till ett 3D-nät.

 2. (Valfritt) Konvertera bilden till gråskaleläge. (Välj Bild > Läge > Gråskala, eller använd Bild > Justeringar > Svartvitt om du vill finjustera gråskaleomvandlingen.

  Obs!

  Om du använder en RGB-bild som indata när du skapar ett nät, används den gröna kanalen för att generera djupschemat.

 3. (Valfritt) Gör justeringarna av gråskalebilden om det behövs för att begränsa intervallet med värden för ljusstyrka.

 4. Välj 3D > Nytt nät från gråskala och välj sedan ett nätalternativ.

  Plan

  Tillämpar data från djupschemat på en plan yta.

  Dubbelsidigt plan

  Skapar två plan som återspeglas utmed en central axel och tillämpar data från djupschemat på båda planen.

  Cylinder

  Använder data från djupschemat ut från mitten på en lodrät axel.

  Sfär

  Använder data från djupschemat radiellt ut från en mittpunkt.

Ett nytt 3D-lager skapas med det nya nätet. Även texturscheman av typen Diffusera, Opacitet och Plant djupschema skapas för 3D-objektet, med hjälp av den ursprungliga gråskalan eller färglagret.

Du kan när som helst öppna det plana djupschemat igen som ett smart objekt och redigera det. När du sparar det, genereras nätet om.

Obs!

Texturschemat Opacitet visas inte på panelen Lager, eftersom schemat använder samma texturfil som diffusionsschemat (det ursprungliga 2D-lagret). När två texturscheman refererar till samma fil visas filen bara en gång i panelen Lager.

Skapa 3D-animeringar

Med tidslinjeanimeringen i Photoshop kan du skapa 3D-animeringar som flyttar en 3D-modell genom rymden och ändrar hur den visas över tiden. Du kan animera följande egenskaper i ett 3D-lager:

 • 3D-objekt eller kameraposition. Använd verktygen för 3D-position eller kamera om du vill flytta modellen eller 3D-kameran över tiden. Photoshop kan skapa övergångsbildrutor mellan position- eller kamerarörelser för att skapa jämna rörelseeffekter.

 • 3D-renderingsinställningar. Ändra återgivningslägen, med möjlighet att göra övergångar mellan vissa återgivningslägen. Ändra till exempel läget Hörn gradvis till Trådram över tiden, om du vill simulera skissning av en modells struktur.

 • 3D-tvärsnitt. Rotera ett korsande plan om du vill visa ett tvärsnitt som förändras över tiden. Ändra tvärsnittsinställningarna mellan bildrutorna om du vill framhäva olika modellområden under en animering.

Om du vill ha animeringar av högre kvalitet, kan du rendera varje bildruta i animeringen med renderingsinställningen Rendera för slutliga utdata. Se Ändra återgivningseffekter.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online