Målarverktyg

Om målningsverktyg, förinställningar och alternativ

Det finns flera verktyg för att måla och redigera bildfärg i Adobe Photoshop. Verktygen Pensel och Penna fungerar som vanliga ritverktyg och ritar färg med penseldrag. Verktyg som Suddgummi, Oskärpa och Smeta ut ändrar befintliga färger i bilden. I alternativfältet för vart och ett av dessa målningsverktyg kan du ange hur färgen ska läggas till i en bild, och välja från förinställda penselspetsar. Se Galleri för målningsverktyg.

Förinställningar för penslar och verktyg

Du kan spara en uppsättning penselalternativ som förinställda så att du snabbt får tillgång till de penselegenskaper du använder ofta. Det finns flera provförinställningar för penslar. Du kan börja med de här förinställningarna och ändra dem för att skapa nya effekter. Många ursprungliga förinställningar för penslar går att hämta på Internet.

Du kan snabbt välja förinställningar från Penselförinställningsväljaren som finns i alternativfältet. Därifrån kan du även tillfälligt ändra storleken och styvheten på en penselförinställning.

Spara verktygsförinställningar om du vill att egenskaperna för penselspetsarna och inställningar från alternativfältet (exempelvis opacitet, flöde och färg) ska sparas. Mer information om verktygsförinställningar finns i avsnittet Skapa och använda verktygsförinställningar.

Alternativ för penselspetsar

Tillsammans med inställningarna i alternativfältet avgör alternativen för penselspetsar hur färgen används. Du kan applicera färg gradvis och med mjuka kanter, stora penseldrag, olika sorters penseldynamik, olika blandningsegenskaper och med penslar med olika former. Du kan använda en textur för dina penseldrag för att simulera målning på kanvas eller papper. Du kan även simulera att du sprutar färg med en airbrush. Du använder panelen Penselinställning för att ange penselspetsalternativ. Se Översikt över panelen Penselinställning.

Om du arbetar med ett ritbord kan du styra hur färgen appliceras utifrån ritstiftstryck, vinkel, rotation eller ritstiftets hjul. Du anger alternativ för ritbord på panelen Penselinställning i alternativfältet.

Måla med penselverktyget eller pennverktyget

Med penselverktyget och pennverktyget kan du måla den aktuella förgrundsfärgen i en bild. Penselverktyget skapar mjuka färgade penseldrag. Med pennverktyget skapar du linjer med skarpa kanter.

Obs!

Roteringsverktyget roterar arbetsytan vilket kan göra målningen enklare. Se Använda verktyget Rotera vy.

 1. Välja förgrundsfärg. (Se Välja färger i verktygslådan.)

 2. Välj penselverktyget eller pennverktyget  .
 3. Välj en pensel från panelen Penslar. Se Välja en förinställd pensel.

 4. Ange verktygsalternativ för läge, opacitet m.m. i alternativfältet.

 5. Gör något eller några av följande:
  • Måla genom att klicka och dra i bilden.
  • Om du vill rita en rak linje klickar du på en startpunkt i bilden. Håll sedan ned Skift, och klicka på en slutpunkt.
  • När du använder penselverktyget som en airbrushspruta bygger du upp färg genom att hålla ned musknappen utan att dra.

Alternativ för målarverktyg

Ange följande i alternativfältet. De alternativ som finns tillgängliga varierar efter verktyg.

Läge

Anger metoden för att blanda den färg du målar med underliggande, befintliga pixlar. Vilka lägen som är tillgängliga varierar med det verktyg som valts. Målarlägen liknar blandningslägen för lager. Se Blandningslägen.

Opacitet

Anger genomskinligheten på den färg du använder. När du målar över ett område överskrider opaciteten inte den angivna nivån oavsett hur många gånger du rör pekaren över området, tills du släpper musknappen. Om du målar över området igen tillför du ytterligare färg enligt inställningarna för opacitet. En opacitet på 100 procent är ogenomskinligt.

Flöde

Anger frekvensen i vilken färg läggs på när du rör pekaren över ett område. När du målar över ett område och håller ned musknappen byggs färgmängden upp enligt flödesfrekvensen upp till opacitetsinställningen. Om du exempelvis anger en opacitet på 33 % och ett flöde på 33 %, flyttar områdets färg 33 % mot penselfärgen varje gång som du rör pekaren över området. Summan överskrider inte 33 % opacitet om du inte släpper musknappen och målar över området igen.

Obs!

Tryck på en siffertangent för att ange verktygets opacitet i multiplar om 10 % (tryck på 1 för 10 %, tryck på 0 för 100 %). Tryck på två siffertangenter för att ange en specifik opacitet. Ange flöde genom att trycka på Skift och siffertangenter.

Airbrush 

Simulerar målning med en airbrush. När du flyttar pekaren över ett område så byggs färg upp när du håller ned musknappen. Penselns hårdhet, opacitet samt flödesalternativ styr hur snabbt och hur mycket färgen används. Klicka på knappen om du vill aktivera eller avaktivera det här alternativet.

Autoradera

(Endast verktyget Penna) Målar bakgrundsfärgen över områden som innehåller förgrundsfärgen. Välj den förgrundsfärg som du vill ta bort och den bakgrundsfärg som du vill byta till. (Se Autoradera med pennverktyget.)

Knappar för styrning av ritbordstryck

Genom att ändra känsligheten kan du åsidosätta opacitet och storleksinställningar i panelen Penselinställningar.

Utjämning av linjer

I Photoshop utförs intelligent utjämning av dina penseldrag. Om du vill använda det anger du ett värde (0–100) för Utjämning i alternativfältet när du arbetar med något av följande verktyg: Pensel, Penna, Blandpensel eller Suddgummi. Värdet 0 är detsamma som den gamla utjämningen i äldre versioner av Photoshop. Med högre värden används större mängd intelligent utjämning för dina linjer.

Linjeutjämning fungerar i flera olika lägen. Klicka på kugghjulet om du vill aktivera ett eller flera av följande lägen:

Dra i snöre

Måla endast när snöret är utsträckt. Om du gör rörelser med pekaren inom utjämningsradien blir det inga märken.

Hinn ifatt linje

Medför att målningen kan fortsätta att hinna i fatt pekaren när du har pausat linjen. Om du avaktiverar det här läget avbryts målningen när du slutar röra på pekaren.

Hinn i fatt när du slutar måla

Slutför linjen från den senaste färgpositionen till den punkt där du släppte musen/ritpennan.

Justera vid zoomning

Förhindrar ryckiga linjer genom att justera utjämningen. Utjämningen minskar när du zoomar in i dokumentet och ökar när du zoomar ut.

Välja en markörpreferens

Måleriverktygen har tre möjliga pekare: standardpekaren (ikonen från verktygslådan), ett hårkors  och en markör som ändrar storlek och form efter den valda penselspetsen.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Verktyg (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Verktyg (Mac OS).
 2. Markera önskade markörer i området Målarverktyg och området Andra verktyg. Exempelmarkörerna ändras efter dina val. Välj en storlek för penselspetspekaren och ange om du vill visa ett hårkors med pekaren.
  • Normal penselspets begränsar pekarstorleken till områden i penseldraget som har en opacitet på 50 % eller mer.
  • Penselspets, hel storlek ger pekaren storleken för hela området som innefattas i penseldraget. För mjuka penslar resulterar detta i en större pekarstorlek än med inställningen Normal och innefattar penseldragets område med en ljusare opacitet.
Obs!

Du kan kombinera olika typer av markörer genom att välja Visa hårkors i Penselspets eller Visa endast hårkors vid målning. Eller, för verktygen Penna och Pensel, så trycker du på Caps Lock-tangenten för att växla mellan vanlig markör och hårkors.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto