Photoshop och MATLAB

Om Photoshop och MATLAB

MATLAB är ett tekniskt högnivåprogramspråk och en interaktiv miljö för algoritmutveckling, datavisualisering, dataanalys och numerisk beräkning. Med Photoshop kan du visa MATLAB-baserade bildbehandlingsresultat i Photoshop och kombinera MATLAB-kommandon med bildredigeringsfunktionerna i Photoshop.

När du har anslutit till Photoshop från MATLAB kan du utföra åtgärder i Photoshop genom att skriva kommandon i MATLAB:s kommandotolk. Du kan köra MATLAB-algoritmer och visa resultatet i din bild i Photoshop.

Obs!

För kommunikation mellan Photoshop och MATLAB används Photoshops JavaScript-gränssnitt och MATLAB:s biblioteksgränssnitt.

Installera MATLAB och Photoshop

Installera Photoshop och MATLAB på datorn När du har installerat Photoshop och MATLAB bör du testa MATLAB-integrationen.

Installera plugin-programmet MATLAB

Hämta och installera plugin-paketet MATLAB.

Obs!

Paketet innehåller MATLAB-biblioteket och exempelskript för både engelska och japanska.

Installera tillämplig kompilator för 64-bitarssystem

Om du ska använda Photoshops gränssnitt i ett 64-bitarssystem måste en kompilator installeras:

 • I Windows installerar du Microsoft Visual Studio.

 • I macOS installerar du XCode.

Testa MATLAB-integrationen

 1. Starta Photoshop och sedan MATLAB.

 2. Lägg till sökvägen Photoshop/MATLAB, inklusive undermappar, från MATLAB.
 3. Öppna MATLAB-mappen från kommandotolken i MATLAB, leta upp och öppna mappen Tests och skriv testall.
 4. Photoshop och MATLAB kör en serie tester för att verifiera integrationen mellan de båda programmen. En sammanfattningsrapport visas när testerna är färdiga.

(Valfritt) Konfigurera åtkomst till Photoshop från MATLAB

Du kan konfigurera en sökväg till Photoshop för direkt åtkomst till Photoshop-kommandon från MATLAB.

 1. Välj File > Set Path från MATLAB.
 2. Klicka på Add Folder och välj den MATLAB-mapp där Photoshop är installerat.

 3. Klicka på Save, och sedan på Close.
 4. Välj File> Preferences i MATLAB-menyn.
 5. Klicka på trädet General (uppe till vänster) i dialogrutan Preferences.
 6. Klicka på Update Toolbox Path Cache.
 7. Klicka på Apply och sedan på OK.

Ansluta till eller koppla bort Photoshop från MATLAB

 1. Gör något av följande i MATLAB:
  • Skriv pslaunch och tryck på Enter (Windows) eller Retur (macOS) om du vill starta eller ansluta till Photoshop.

  • Skriv psquit och tryck på Enter (Windows) eller Retur (macOS) om du vill koppla från anslutningen till Photoshop och avsluta.

Använda hjälpen i MATLAB

MATLAB:s hjälpsystem innehåller exempel på ett MATLAB/Photoshop-arbetsflöde.

 1. Välj Help > Full Product Family Help.

  En Photoshop-verktygslåda med undermenyobjekt, inklusive exempel för att komma igång, visas. Om Photoshop-verktygslådan inte visas försöker du med följande.

 2. Klicka på Start.
 3. Välj Desktop Tools > View Source Files.
 4. Klicka på Refresh Start, klicka på Close och välj sedan Help igen.

MATLAB-kommandon

Om du skriver kommandon på MATLAB-kommandoraden kan du ansluta och avbryta anslutningen till Photoshop samt generera pixlar som visas i ett Photoshop-dokument.

En lista över alla MATLAB Photoshop-kommandon finns i filen psfunctionscat.html, som du hittar i MATLAB-mappen i den katalog som du installerade Photoshop i. Skriv help (kommandonamn) vid MATLAB:s kommandotolk om du vill visa en fullständig beskrivning av respektive kommando, inklusive syntax, argument och exempel.

Obs!

Alla MATLAB-kommandon stöds för japanska tecken. MATLAB för Windows stöder ett japanskt gränssnitt på japanska Windows-system. MATLAB för macOS stöder endast amerikansk engelska på japanska macOS-system. Mer information får du från The MathWorks, Inc.

Skapa ett dokument i MATLAB

 1. Skriv psnewdoc i MATLAB.
 2. Ange något av följande för att ange det nya dokumentets attribut:
  • Om du vill skapa ett dokument med standardvärdena skriver du psnewdoc(). Mer information om standardvärden finns nedan.

  • Om du vill skapa ett dokument med en särskild bredd och höjd skriver du psnewdoc(W,H). De enheter som definierats för Enheter & linjaler i dialogrutan Inställningar i Photoshop används för värdena W och H. Andra dokumentattribut ställs in på standardvärdena.

  Obs!

  Ange ”undefined” som en sträng om du vill hoppa över indataargument. Standardstorleken för ett nytt dokument är 504 × 360 pixlar.  

  • Om du vill skapa ett dokument och ange attribut skriver du psnewdoc(W,H,R,N,M,F,A,B,P). Information om attribut för nya dokument finns nedan.

  Här följer en exempelkod för att skapa ett dokument och ange alla attributen i MATLAB:

  psnewdoc(10, 10, 72, 'hi', 'cmyk', 'transparent', 2.5, 16, 'U.S. Web Coated (SWOP) v2')

Nya dokumentattribut och standardvärden

Om du skriver psnewdoc(W,H,R,N,M,F,A,B,P) skapas ett dokument med värden för följande attribut:

W

Anger dokumentets höjd med de aktuella enheterna för Enheter & linjaler i dialogrutan Inställningar i Photoshop. Standardbredden är 504 pixlar.

H

Anger dokumentets höjd med de aktuella enheterna på panelen Enheter & linjaler i dialogrutan Inställningar i Photoshop. Standardhöjden är 360.

R

Anger upplösningen. Standardvärdet är 72 ppi.

N

Anger dokumentets namn. Standard är Untitled‑X, där X är indexet för nya dokument.

M

Anger färgläget: RGB, CMYK, Lab, Bitmapp eller Gråskala. Standardinställningen är RGB.

F

Anger bakgrundsinnehållet i det nya dokumentet: Vit, Bakgrundsfärg eller Genomskinligt. Standardvärdet är Vit.

En

Anger pixelproportionerna. Standardvärdet är 1,0 (fyrkant).

B

Anger bitdjupet: 1, 8, 16 eller 32. Standardvärdet är 8.

P

Anger färgprofilen. Standardvärdet är arbetsfärgrymden för det angivna färgläget. Arbetsfärgrymderna definieras i dialogrutan Färginställningar i Photoshop.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto