Importera foton och videoklipp

Samla alla dina foton och videor från valfri mapp på en dator eller andra enheter som kameror, kortläsare och skannrar i Elements Organizer. Du kan sedan ordna dem på många olika sätt och göra innehållet rättvisa.

Konvertera katalogen

När du importerar media lagrar Adobe Premiere Elements detaljerna om de importerade filerna i en katalog. Katalogen innehåller länkar till filerna och detaljer, t.ex. taggar som du har bifogat till mediefilerna. 

Om du har skapat en katalog med en tidigare version av Adobe Premiere Elements uppmanar vi dig att konvertera din katalog så att den blir kompatibel med den aktuella versionen. Den här konverteringen är en engångsprocess. Mer information finns i Konvertera en katalog från en tidigare version.

Gör något av följande när du vill starta Elements Organizer:

 • I Windows
  • Leta reda på ikonen Elements Organizer  på skrivbordet och dubbelklicka på den.
 • På Mac
  • Starta Finder från dock.
  • Sök efter Elements Organizer  och dubbelklicka på det.

På startskärmen klickar du Sorteraren när du vill starta Element Organizer-arbetsytan.

Börja importera foton och videoklipp

Importera satsvis

Du kan importera satsvis när du snabbt vill importera media. Du kan importera allt på en gång eller visa innehållet i mappar och undermappar och sedan välja vad du vill importera.

 1. Klicka på Importera > Satsvis på arbetsytan i Sorteraren.

 2. Välj den mapp som innehåller undermapparna med dina mediefiler i dialogrutan Importera media. Om mappen inte finns med i listan väljer du Lägg till mapp och bläddrar till mappen som du vill importera foton från.

  A. Lägga till en mapp B. Ta bort markerad mapp C. Markera en mapp D. Välj OneDrive (endast Windows) E. Visa en mapp (endast Windows) 

 3. Markera de undermappar som innehåller de foton och videoklipp du vill importera och klicka på Importera i den högra rutan.

Obs!

Du kan också importera filer från en mapp på datorn genom att välja Importera > Från filer och mappar.

Importera från kamera eller kortläsare

Du kan enkelt överföra mediefiler från en kamera eller kortläsare och importera dem direkt till Elements Organizer.

 1. Anslut kameran eller kortläsaren till datorn.

 2. På arbetsytan i Sorteraren klickar du på Importera > Från kamera eller kortläsare.

 3. I dialogrutan Hämtningsverktyg för foton, under Källa, väljer vart du ska kopiera eller importera från med hjälp av listrutan Hämta foton från. Använd standardinställningarna eller ange alternativ i området Importinställningar.

   

 4. Klicka på Hämta media.

 5. Om dialogrutan Importera bifogade nyckelordstaggar visas väljer du de nyckelordstaggar du vill importera och klickar på OK.

 6. Klicka på OK i dialogrutan Filerna har kopierats.

  Obs!

  Om Elements Organizer startas medan du kopierar foton klickar du på Ja i dialogrutan Filerna har kopierats.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto