Installationshandbok för ett Workday-testkonto i Adobe Sign

Översikt

I det här dokumentet får Workday-kunder de kunskaper som krävs för att aktivera en testversion med Adobe Sign för att sedan integrera den med Workday-klienten. Dokumentet är en installationshandbok och den är inte avsett att vara en omfattande användarhandbok för Workday.

Om du har ett Adobe Sign-konto, finns det inget behov av att påbörja en testversion. Kontakta din Client Success Manager för att begära Workday-integrering.

Om du vill använda Adobe Sign tillsammans med Workday måste du besitta kunskaper och ha förståelse för hur du skapar och ändrar Workday-objekt såsom: Business Process Framework, Tenant Set-up and configuration, Reporting och Workday Studio Integration.

De åtgärder du måste utföra för att slutföra integreringen är:

 • Aktivera ditt testkonto med Adobe Sign
 • Skapa en integreringsnyckel i Adobe Sign
 • Installera integreringsnyckeln i Workday-klienten

Aktivera ditt testkonto för Adobe Sign

Fyll i formuläret här för att begära en 30-dagars provperiod av Adobe Sign:

https://land.echosign.com/esign-trial-workday-registration.html

 

Obs!

Obs! Vi rekommenderar att den e-postadress som du använder för att skapa testversionen ska vara en funktionell e-postadress (t.ex. HRAdmin@MyDomain.dom) och inte en personlig. Du måste ha åtkomst till inkorgen för att verifiera kontot, så adressen måste vara giltig.

Formulär för testbegäran

Inom en arbetsdag kommer en Adobe Sign-specialist att tilldela dig ett konto (i Adobe Sign) för Workday. När du är klar erhåller du en bekräftelse med e-post:

Välkomstmeddelandet från Adobe Sign

Följ instruktionerna i e-postmeddelandet för hur du skapar ett konto och tar dig till kontrollpanelen i Adobe Sign.

Kontrollpanelen i Adobe Sign

Skapa en integeringsnyckel

För nya installationer krävs att en integreringsnyckel skapas i Adobe Sign och att den sedan anges i Workday. Den här nyckeln används för att autentisera Adobe Sign- och Workday-miljöerna så att de kan dela samma innehåll. 

Så här skapar du en integreringsnyckel i Adobe Sign:

 • Logga in som administratör i Adobe Sign
 • Navigera till Konto > Personliga inställningar > Åtkomsttoken
 • Klicka på plustecknet med en cirkel omkring till höger i fönstret
Bild på hur man navigerar till sidan Åtkomsttoken

Gränssnittet Skapa integreringsnyckel läses in:

 • Ange ett namn för din nyckel (t.ex. Workday)

Integreringsnyckeln måste ha följande element aktiverade:

 • agreement_read
 • agreement_write
 • agreement_send
 • widget_read
 • library_read
Panelen Skapa integreringsnyckel
 • Klicka på Spara.

 

 

På sidan Åtkomsttoken visas de nycklar som är avsedda för ditt konto.

 • Klicka på nyckeldefinitionen som skapades för Workday
  • Länken Integreringsnyckel visas ovanför definitionen
 • Klicka på länken Integreringsnyckel
Länken Integreringsnyckel

Integreringsnyckeln visas.

 • Kopiera nyckeln och spara den på ett säkert ställe för nästa steg
 • Klicka på OK
Panelen Integreringsnyckel

Konfigurera Workday-klienten

Installera integrationsnyckeln

Installera integreringsnyckeln i Workday-klienten för att upprätta en betrodd relation till Adobe Sign. När relationen är etablerad kan varje affärsprocess få ett steg för Granska dokument tillagt för att aktivera signeringsprocessen.

 

Obs! Adobe Sign varumärkesmarkeras som ”Adobe Document Cloud” i hela Workday-miljön.

 

Så här installerar du integreringsnyckeln:

 • Logga in på Workday som en kontoadministratör
 • Sök efter Redigera klientinställning – Affärsprocess

 

Sidan Redigera klientinställning – Affärsprocess läses in. 

Det finns fyra fält som gäller för Adobe Sign-integreringen:

Adobe Document Cloud tillkännagivande – Ett fast textgodkännande av integreringen.

Adobe Document Cloud API-nyckel – Där integreringsnyckeln är installerad

Avsändares e-postadress för Adobe Document Cloud – E-postadressen för gruppnivåadministratören i Adobe Sign

Ta bort dokument som väntar på e-signatur när dokument är annullerat – En valfri inställning som tar bort dokument från signeringscykeln om ett dokument är annullerat i Workday.

Fälten för integreringsnyckeln i Adobe Sign

Slutför installationen:

 • Klistra in integreringsnyckelen i fältet API-integreringsnyckel för Adobe Sign
 • Skriv e-postadressen för Adobe Sign-administratören i fältet Avsändares e-postadress för Adobe Document Cloud
 • Klicka på OK
Fälten för integreringsnyckeln och e-postadressen för nyckelhållaren

Det går nu att lägga till Adobe Sign-funktioner till alla affärsprocesser genom att lägga till ett steg för Granska dokument och sedan konfigurera det så att ”eSign by Adobe” används som e-signeringstyp.

Konfigurera steget Granska dokument

Dokumentet för steget Granska dokument kan vara ett statiskt dokument, ett dokument som skapats av ett genereringsdokumentsteg inom samma affärsprocess eller en formaterad rapport som skapas med Workday Report Designer. Alla dessa kan kompletteras med Adobe-texttaggar för att kontrollera utseendet och placeringen av specifika komponenter för Adobe Sign. Dokumentkällan måste anges i definitionen för affärsprocessen. Det går inte att överföra ett adhoc-dokument medan affärsprocessen utförs.

Unikt för Adobe Sign, med ett steg för att Granska dokument, är möjligheten att ha efterföljande signeringsgrupper. Detta gör att du kan använda rollbaserade grupper som signerar efter varandra. Parallella signeringsgrupper stöds inte.

Om du behöver hjälp med att konfigurera steget Granska dokument ska du läsa Snabbstart som du hittar här:
https://helpx.adobe.com/se/sign/help/Workday_Quick_Start.html

Support

Workday-support

Workday är integreringsägaren och bör vara den första kontaktpunkten för eventuella frågor om omfattningen av integreringen, funktioner eller problem med det dagliga integreringsarbetet.

I Workday-communityen finns flera bra artiklar om hur du felsöker integreringen och skapar dokument:

Felsöka e-signeringsintegreringar

https://doc.workday.com/#/reader/3DMnG~27o049IYFWETFtTQ/zhA~hYllD3Hv1wu0CvHH_g

Steget Granska dokument
https://doc.workday.com/#/reader/3DMnG~27o049IYFWETFtTQ/TboWWKQemecNipWgxLAjqg

Skapa dynamiska dokument

https://community.workday.com/node/176443

Tips angående konfiguration för att skapa dokument

https://community.workday.com/node/183242

Adobe Sign-support

Adobe Sign är integreringspartnern och ska kontaktas om integreringen inte kan hämta signaturer eller om meddelanden med väntande signeringar misslyckas.

Adobe Sign-kunder bör kontakta sin Customer Success Manager (CSM) för att be om hjälp. Det går även att ringa till Adobes tekniska support på 1-866-318-4100, vänta på produktlistan och sedan ange 4 sedan ange 2 (enligt anvisningarna).

Lägga till Adobe-texttaggar till dokument
https://helpx.adobe.com/content/dam/help/en/sign/adobesign_text_tags_guide.pdf

Konfiguration av Granska dokument och exempel
https://helpx.adobe.com/se/sign/help/Workday_Quick_Start.html

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy