Användarhandbok Avbryt

Guide för texttaggar i Adobe Acrobat Sign

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Förhandsversionsinformation
 2. Versionsinformation
 3. Viktiga meddelanden

Kom igång

 1. Snabbstartsguide för administratörer
 2. Snabbstartsguide för användare
 3. För utvecklare
 4. Videosjälvstudiebibliotek
 5. Vanliga frågor och svar

Administrera

 1. Översikt av Admin Console
 2. Användarhantering
  1. Lägg till en användare
  2. Skapa användare i bulk
  3. Lägg till användare från din katalog
  4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
  5. Skapa funktionsfokuserade användare
   1. Tekniska konton - API-drivna
   2. Tjänstkonton - manuellt drivna
  6. Sök efter användare med etableringsfel
  7. Ändra namn/e-postadress
  8. Redigera en användares gruppmedlemskap
  9. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
  10. Uppgradera en användare till en administratörsroll
  11. Användaridentitetstyper och SSO
  12. Byt användaridentitet
  13. Autentisera användare med MS Azure
  14. Autentisera användare med Google-federation
  15. Produktprofiler
  16. Inloggningsupplevelse
 3. Konto-/gruppinställningar
  1. Inställningsöversikt
  2. Globala inställningar
   1. Kontonivå och ID
   2. Arbetsflöden för självsignering
   3. Massutskick
   4. Webbformulär
   5. Anpassat arbetsflöde för utskick
   6. Power Automate-arbetsflöden
   7. Biblioteksdokument
   8. Samla formulärdata med avtal
   9. Begränsad dokumentsynlighet
   10. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
   11. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
   12. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
   13. Filer som bifogas i e-post namnges som
   14. Bifoga granskningsrapporter till dokument
   15. Sammanfoga flera dokument till ett
   16. Ladda upp ett signerat dokument
   17. Delegering för användare i mitt konto
   18. Tillåt att externa mottagare delegerar
   19. Behörighet att signera
   20. Behörighet att skicka
   21. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
   22. Ange standardtidszon
   23. Ange standarddatumformat
   24. Användare i flera grupper (UMG)
    1. Uppgradera för att använda UMG
   25. Behörigheter för gruppadministratörer
   26. Ersätt mottagare
   27. Granskningsrapport
    1. Översikt
    2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
    3. Inkludera påminnelser
    4. Inkludera visningshändelser
    5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
   28. I produktmeddelanden och -vägledning
   29. Åtkomliga PDF-filer
   30. Ny författarupplevelse
   31. Hälsovårdskund
  3. Kontoinställning
   1. Lägg till logotyp
   2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
   3. Lägg till företagsnamn
  4. Signaturinställningar
   1. Väl formaterade signaturer
   2. Tillåt mottagare att signera efter
   3. Signerare får inte ändra sitt namn
   4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
   5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
   6. Navigera mottagare genom formulärfält
   7. Avböj att signera
   8. Tillåt stämpelarbetsflöden
   9. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
   10. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
   11. Visa meddelanden vid e-signering
   12. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
   13. Begär IP-adress av undertecknare
   14. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
  5. Digitala signaturer
   1. Översikt
   2. Hämta och signera med Acrobat
   3. Signera med molnsignaturer
   4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
   5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
  6. Elektroniska sigill
  7. Digital identitet
   1. Digital Identity Gateway
   2. Princip för identitetskontroll
  8. Rapportinställningar
   1. Ny rapporteringsupplevelse
   2. Klassiska rapporteringsinställningar
  9. Säkerhetsinställningar
   1. Inställningar för enkel inloggning
   2. Inställningar för Kom ihåg mig
   3. Policy för inloggningslösenord
   4. Styrka för inloggningslösenord
   5. Webbsessionens varaktighet
   6. Typ av PDF-kryptering
   7. API
   8. Informationsåtkomst för användare och grupper
   9. Tillåtna IP-intervall
   10. Kontodelning
   11. Behörigheter för kontodelning
   12. Delningskontroller för avtal
   13. Verifiering av signeraridentitet
   14. Signeringslösenord för avtal
   15. Dokumentlösenordets styrka
   16. Blockera signerare efter geolokalisering
   17. Telefonautentisering
   18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
   19. Tillåt sidextrahering
   20. Dokumentlänkens förfallotid
   21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
   22. Tidsstämpel
  10. Skicka-inställningar
   1. Visa sidan Skicka efter inloggning
   2. Kräv mottagarnamn för att skicka
   3. Lås namnvärden för kända användare
   4. Tillåtna mottagarroller
   5. Mottagargrupper
   6. Obligatoriska fält
   7. Bifoga dokument
   8. Förenkla fält
   9. Ändra avtal
   10. Avtalsnamn
   11. Språk
   12. Privata meddelanden
   13. Tillåtna signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Lösenordsskydd för signerade dokument
   16. Alternativ för identifiering av signerare
    1. Översikt
    2. Signeringslösenord
    3. Engångslösenord via e-post
    4. Acrobat Sign-autentisering
    5. Telefonautentisering
    6. Molnbaserad digital signatur
    7. Kunskapsbaserad autentisering
    8. Myndighets-ID
    9. Rapporter över signeraridentitet
   17. Innehållsskydd
   18. Aktivera Notarize-transaktioner
   19. Förfallotid för dokument
   20. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
   21. Signeringsordning
   22. Liquid Mode
   23. Anpassade arbetsflödeskontroller
   24. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
   25. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
  11. Meddelandemallar
  12. Bioläkemedelsinställningar
   1. Översikt
   2. Kräv identitetsautentisering
   3. Anledningar till signering
  13. Arbetsflödesintegrering
  14. Attesteringsinställningar
  15. Betalningsintegrering
  16. Signerarmeddelanden
  17. SAML-inställningar
   1. SAML-konfiguration
   2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installera Okta
   4. Installera OneLogin
   5. Installera Oracle Identity Federation
  18. Datastyrning
  19. Inställningar för tidsstämpling
  20. Externt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-postinställningar
   1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
   2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
   3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
   4. Anpassa fälten Till och Kopia
   5. Anpassade e-postmallar
   6. Aktivera meddelanden utan länkar
  23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
  24. Konfigurera alternativ för mottagare
 4. Riktlinjer för lagstadgade krav
  1. Tillgänglighet
   1. Tillgänglighetsefterlevnad
   2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
   3. Skapa tillgängliga AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-översikt
   2. Redigera bort en användare
   3. Redigera bort ett användaravtal    
  4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspaket
   2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
   3. Analys av delade ansvar
  5. Hälsovårdskunder
  6. Stöd för IVES
  7. eOriginal-valv för pantbevis
  8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
   1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
   2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
   3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Hämta flera avtal samtidigt
 6. Gör anspråk på din domän

Skicka, signera och hantera avtal

 1. Skicka avtal  
  1. Översikt över sidan Skicka
  2. Skicka ett avtal bara till dig själv
  3. Skicka ett avtal till andra
  4. Skriftliga signaturer
  5. Mottagarnas signeringsordning
  6. Massutskick
   1. Översikt över funktionen Massutskick
   2. Massutskick – manuella mottagare
   3. Massutskick – CSV-uppladdning
   4. Avbryt en Massutskickstransaktion
   5. Lägg till påminnelser till Massutskick
   6. Rapportering för Massutskick
 2. Redigera in fält i dokument
  1. Redigeringsmiljö i appen
   1. Identifiera fält automatiskt
   2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
   3. Tilldela formulärfält till mottagare
   4. Förifyllningsrollen
   5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
   6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
   7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
  2. Skapa formulär och texttaggar
  3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
   1. Skapa AcroForm
   2. Skapa tillgängliga PDF-filer
  4. Fält
   1. Fälttyper
    1. Vanliga fälttyper
    2. Textbundna bilder
    3. Stämpelbilder
   2. Utseende på fältinnehåll
   3. Fältvalideringar
   4. Maskerade fältvärden
   5. Välj visa/dölj villkor
   6. Beräkningsfält 
 1. Vanliga frågor om redigering
 2. Signera avtal
  1. Signera avtal som har skickats till dig
  2. Fyll i och signera
  3. Självsignering
 3. Hantera avtal 
  1. Översikt över sidan Hantera
  2. Delegera avtal
  3. Ersätt mottagare
  4. Begränsa dokumentsynlighet 
  5. Avbryta ett avtal 
  6. Skapa nya påminnelser
  7. Granska påminnelser
  8. Avbryta en påminnelse
  9. Fler åtgärder...
   1. Så här fungerar sökning
   2. Visa ett avtal
   3. Skapa en mall från ett avtal
   4. Dölja/visa avtal från vyn
   5. Överför signerat avtal
   6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
   7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
   8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
   9. Lägga till en anteckning i avtalet
   10. Dela ett enskilt avtal
   11. Sluta dela ett avtal
   12. Ladda ner ett enskilt avtal
   13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
   14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
   15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
 4. Granskningsrapport
 5. Rapportering och dataexporter
  1. Översikt
  2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
  3. Rapportdiagram
   1. Skapa en ny rapport
   2. Avtalsrapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Aktivitetsrapport för inställningar
   5. Redigera en rapport
  4. Dataexport 
   1. Skapa en ny dataexport
   2. Redigera en dataexport
   3. Uppdatera innehållet för dataexport
   4. Hämta dataexporten
  5. Byt namn på en rapport/export
  6. Duplicera en rapport/export
  7. Schemalägg en rapport/export
  8. Ta bort en rapport/export
  9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

 1. Webbformulär 
  1. Skapa ett webbformulär
  2. Redigera ett webbformulär
  3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
  4. Dölja/Visa ett webbformulär
  5. Hitta URL eller inbäddningskod 
  6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
  7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
  8. Ändra storlek på webbformulär
 2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
  1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Skapa en biblioteksmall
  3. Ändra namn på en biblioteksmall
  4. Ändra typ på en biblioteksmall
  5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
  6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
  7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
 3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
 4. Power Automate-arbetsflöden 
  1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
  2. Aktivera Power Automate-integreringen
  3. Spåra Power Automate-användningen
  4. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
  5. Utlösare som används för flöden
  6. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
  7. Hantera flöden
  8. Redigera flöden
  9. Dela flöden
  10. Inaktivera eller aktivera flöden
  11. Ta bort flöden
  12. Användbara mallar
   1. Endast administratör
    1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara alla slutförda dokument i Box
   2. Avtalsarkivering
    1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
    2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
    3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
    4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
    5. Spara slutförda dokument i Box
   3. Arkivering av webbformuläravtal
    1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
    2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
    3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
    4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
   4. Dataextrahering av avtal
    1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
   5. Avtalsmeddelanden
    1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
    2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
    3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
   6. Avtalsgenerering
    1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
    2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
    3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
 5. Anpassat arbetsflöde för sändning
  1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
  2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
  3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
  4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
  5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
 6. Dela användare och avtal
  1. Dela en användare
  2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

 1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
 2. Acrobat Sign för Salesforce
 3. Acrobat Sign för Microsoft
  1. Acrobat Sign för Microsoft 365
  2. Acrobat Sign för Outlook
  3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign för Teams
  5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
  7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
 4. Övriga integreringar
  1. Acrobat Sign för ServiceNow
  2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign för Workday
  5. Acrobat Sign för NetSuite
  6. Acrobat Sign för VeevaVault
  7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
 5. Partnerhanterade integreringar
 6. Så skapar du en integreringsnyckel

Adobe Sign-utvecklare

 1. REST-API:er 
  1. Dokumentation av metoder
  2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
  3. Vanliga frågor om API:er  
 2. Webhookar 
  1. Webhook-översikt
  2. Konfigurera en ny webhook
  3. Visa eller redigera en webhook
  4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
  5. Ta bort en webhook
  6. Tvåvägs SSL-certifikat
  7. Webhookar i API:n

Support och felsökning

 1. Kundsupportresurser
 2. Storföretagsresurser för kundframgång

Översikt

Texttaggarna i Adobe Acrobat Sign är specialformaterade texter som kan placeras varsomhelst i dokumentets innehåll. De kan specificera plats, storlek, fälttyper (t.ex. signatur- och initialfält), kryssrutor, alternativknappar och formulärfält, och även avancerade bearbetningsregler för valfria fält. Texttaggar kan även användas när PDF-filer med formulärfält skapas. Mer information finns i Skapa formulär i Acrobat-referenshandboken.

Självstudiekurs om texttaggar
Klicka för att visa självstudiekursen

Texttaggar konverteras till formulärfält i Acrobat Sign när dokumentet skickas för signering eller laddas upp. Acrobat Sign-texttaggar kan placeras i alla sorters dokument, som PDF, Microsoft Word, PowerPoint, Excel och textfiler (.txt, .rtf).

Till exempel:

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Ett signaturfält som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1.

{{Cmpy_es_:signer2:company}}

Ett fält för företagsnamnet för mottagare som identifieras som signer2.

{{address_es_:signer1}}

Ett fält där mottagaren som identifieras som signer1 kan ange sin adress.    

{{*city_es_:signer1}}

Ett obligatoriskt fält där mottagaren som identifieras som signer1 ska ange sin ort.

{{!price}}

Ett skrivskyddat fält. Mottagaren kan inte ändra fältets värde.

Acrobat Sign-texttaggar erbjuder en kraftfull mekanism för att ställa in dokumentmallar som tillåter positionering av signatur- och initialfält, samla in data från flera parter inom ett avtal, definiera valideringsregler för insamlade data och lägga till kvalificeringsvillkor. När ett dokument är korrekt konfigurerat med texttaggar kan det användas som en mall när du skickar dokument för signatur, vilket säkerställer att insamlade data för avtal är konsekventa och giltiga i hela organisationen.

Obs!

I tillämpliga fall registreras funktioner som är specifika för Business- och/eller Enterprise-nivåerna.

Snabbstartsguide om texttaggar

Exempel på texttaggar

Alla exempel nedan förutsätter att taggarna används i dokumentets innehåll. Utelämna de inledande "{{" och de avslutande "}}" när du använder taggar som PDF-formulärfältsnamn.

Signatur- och initialfält

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Ett signaturfält som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1.

{{Int_es_:signer1:initials}}

Ett initialfält som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1.

{{SigB_es_:signer1:signatureblock}}

Ett signaturblock som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1.

{{OSig_es_:signer1:optsignature}}

Ett valfritt signaturfält som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1.

{{OInt_es_:signer1:optinitials}}

Ett valfritt initialfält som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1.

{{SigStamp_es_:signer1:stampimage(25)}}

Ett stämpelfält som kan användas som ett signeringsalternativ. Stämplar krävs inte såvida det inte finns några andra signaturfält för signeraren.


Fält för mottagarroll

Signerar- och avsändarfälten används för att ange mottagarrollerna för ett avtal.


Signerarfält

Rollen "signer" anger den första mottagaren (signeraren eller godkännaren) som inte är "sender". Rollen "signer1" identifierar alltid den första mottagaren. Mottagaren som identifieras som "signer1" kan vara avsändaren om avsändaren är först med att signera eller godkänna avtalet.

{{Cmpy_es_:signer1:company}}

Ett fält där mottagaren som identifieras som signer1 kan ange sitt företagsnamn.

{{N_es_:signer2:fullname}}

Ett skrivskyddat fält där mottagaren som identifieras som signer2 kan ange sitt fullständigt namn.

{{Dte_es_:signer1:date}}

Ett skrivskyddat fält som innehåller signaturdatumet.

Du kan formatera genom att lägga till direktivet :format. t.ex. Dte_es_:signer1:date:format(datum, åå-mm-dd)

{{Em_es_:signer1:email}}

Ett skrivskyddat fält som innehåller signerarens e-postadress.

Obs!

 I stället för att använda rollerna "sender" och "signerare" är det möjligt att endast använda roller som "signer1", "signer2", "signer3" och så vidare. Kontrollera att de här deltagarna läggs till i rätt ordning när du skickar dokumentet.


Avsändarfält

Rollen "avsändare" kan bara användas när alternativet "Jag måste signera först/sist" anges under sändningsprocessen. Rollen "avsändare" anger alltid ett fält som tilldelats "avsändaren", oavsett om han eller hon signerar först eller sist.

{{*Ttl_es_:sender:title}}

Ett obligatoriskt fält där avsändaren ska uppge sin jobbtitel.


Fältet Alla

I fältet Hyperlänk finns en särskild (valfri) mottagarroll: Alla.

När den här rollen är aktiverad måste alla mottagare interagerar med fältet innan de kan slutföra avtalsåtgärden.

Allt de behöver göra är att klicka på hyperlänken.


Förifyllda fält

{{price_es_:prefill}}

Ett fält som avsändaren fyller i innan dokumentet skickas.


Textfält

{{address_es_:signer1}}

Ett valfritt fält där mottagaren som identifieras som signer1 kan ange sin adress.

{{*city_es_:signer1}}

Ett obligatoriskt fält där mottagaren som identifieras som signer1 ska ange sin ort.


Skrivskyddade fält

{{!price}}

Ett skrivskyddat fält. Signerarna kan inte ändra värdet.


Kryssrutor

{{[]}}

En kryssruta.

{{[x]}}

Kryssrutan är markerad som standard.


Alternativknappar

{{(Red)Color}}

En alternativknapp som har värdet Röd när den markeras.


Bilder

{{Image1_es_:signer1:inlineimage(4)}}

Ett fält för textbundna bilder med en höjd på 4 rader


Fältvalidering

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}

Ett obligatoriskt telefonfält som tillåter amerikanskt format för telefonnummer.

{{d_es_:signer1:num(>0,<60)}}

Ett valfritt nummerfält som tillåter värden mellan 0 och 60.


Villkorliga regler

{{field_es_:showif(price>60)}}

Ett fält som visar om "price" har ett värde högre än 60.


Beräkningsfält

{{TV_es_:calc([SubTotal]+[Tax])}}

Ett fält vars värde beräknas automatiskt som summan av fälten "SubTotal" och "Tax".


Konvertera texttaggar till formulärfält

Fältlängd och formatering

När du använder texttaggar i ett redigerbart dokument, lägger Acrobat Sign över en rektangel som täcker hela texttaggen (från början ”{{” till slutet ”}}”) och konverterar texttaggen till dess motsvarande Acrobat Sign-formulärfält.

Du kan förlänga formulärfältet genom att lägga till blanksteg i början av texttaggen, direkt efter "{{", eller i slutet av texttaggen, precis före "}}". Du kan förminska formulärfältet genom att minska teckenstorleken i texttaggen för att få rätt längd.

Formulärfältets formatering (teckenstorlek, typ, färg osv.) avgörs av formatet på första "{". För att säkerställa att Acrobat Sign bearbetar texttaggarna korrekt ska taggdefinitionerna anges i teckensnitt som ofta förkommer i dokumentet (Helvetica, Times, Arial, Verdana eller Courier). Information om hur du tvingar fram en viss fältstorlek och/eller typsnittsstil med hjälp av direktiv finns i avsnittet Kontrollera fältstorlek med direktiv.

Texttaggarnas definitioner är skiftlägeskänsliga och måste anges med gemener. 

Bilden nedan visar texttaggar som placerats i ett Microsoft Word-dokument.

Hela spannet för texttaggen, från början av klammerparenteserna till de avslutande klammerparenteserna, måste passas inom en enda rad. Om en texttagg sträcker sig över flera rader, antingen i källdokumentet eller i den bearbetade PDF-filen, kan det hända att Acrobat Sign inte identifierar formulärfältet korrekt. Det kan leda till att den underliggande texten visas för undertecknaren när han/hon signerar dokumentet.

När de används i PDF-formulär ska klammerparenteserna inte tas med i namnet på PDF-formulärfälten. Fältets storlek avgörs av PDF-formulärfältets storlek och formateringen av de data som matats in i fältet avgörs av PDF-formulärfältets egenskaper.

Ett enskilt dokument kan inte innehålla både PDF-formulärfält och fält som definieras med hjälp av texttaggar.

 

Arbeta med formulärfält vid signering

Ovanstående texttaggar konverteras till följande ifyllbara fält vid signering:


Formulärfält i det signerade dokumentet

När data har sammanfogats i det signerade dokumentet visas följande i den signerade PDF-filen:


Långa texttaggar

När de används i redigerbara dokument kan texttaggar som innehåller många direktiv bli mycket långa, vilket gör det svårt att ange små fält i dokumentet. Acrobat Sign tillhandahåller en enkel mekanism som låter dig ange kortare taggar i dokumentet.

Om du till exempel behöver ett obligatoriskt telefonfält som tilldelats avsändaren kan du istället för att skriva in den fullständiga taggen

{{*Mobile_es_:signer1:phone}} använda en kortare tagg, {{$mob}}, som du anger på lämplig plats i dokumentet. Justerar fältets storlek med blanksteg. Den fullständiga texttaggen

{{#mob=*Mobile_es_:signer1:phone}} kan placeras på en annan plats i dokumentet. Mer information om hur du förkortar texttaggar finns i Förkorta texttaggar.

En djupdykning i texttaggar

Syntax för texttaggar

En Acrobat Sign-texttagg definieras enligt följande:

De olika delarna definieras enligt följande:

 • Required – En valfri flagga som anger om det aktuella fältet är obligatoriskt och måste fyllas i av signeraren vid signering. Om flaggan inte finns är formulärfältet inte obligatoriskt och signeraren kan (men måste inte) fylla i ett värde vid signering.
 • ReadOnly – En valfri flagga som indikerar att det aktuella fältet är ett skrivskyddat fält. Om du markerar ett fält som skrivskyddat säkerställer du att data i fältet inte kan ändras av någon annan vid signering. Data kan sammanfogas i skrivskyddade fält med Acrobat Sign API:er eller Massutskick via CSV innan dokumentet skickas för signering.
 • Field Name – Ett unikt namn som identifierar det här specifika fältet i dokumentet. Fältnamnet används för att identifiera de värden som anges vid signering när data exporteras från tjänsten.
Obs!
 • Om ett dokument har mer än en texttagg med samma namn men olika direktiv, eller om dessa direktiv är i en annan ordning bland texttaggarna med samma namn, lägger Acrobat Sign automatiskt till ”efield” + unikt nummer + ”_” i början av namnet. Om det till exempel finns två fält med namnet ”Address” i dokumentet, ändrar Acrobat Sign namnet på ett av fälten till ”efield2_Address”.
 •  Om det finns två texttaggar med samma fältnamn, samma direktiv och samma ordning på direktiven i ett dokument behandlas dessa fält som klonade fält. Data som anges i ett av fälten klonas automatiskt till den andra fältplatsen i dokumentet.
 • ES-identifierare – en specifik textsträng, ”_es_”, som måste anges efter fältnamnet i texttaggen för att aktivera funktioner som är specifika för Acrobat Sign. Om Acrobat Sign-identifieraren inte anges efter fältnamnet läggs ett formulärfält utan några direktiv till i dokumentet.
 • Directive – En lista med en eller flera definitioner som inleds med kolon (":") och som anger roll, fälttyp och övriga bearbetningsregler för fältet som definierar vilken typ av inmatning som tillåts i fältet. Direktiv kan definieras i valfri ordning.
  • Role – Deltagaren som det här fältet är kopplat till (t.ex. avsändaren eller signeraren).
  • Fälttyp – typ av Acrobat Sign-formulärfält (t.ex. signatur, initialer, kryssruta eller ett textfält).
  • Regler – avancerade bearbetningsregler såsom datavalidering, logik för att visa/dölja fält baserat på villkor osv.


Kontrollera fältinteraktioner vid signering

Formulärfält i ett dokument kan tilldelas en specifik undertecknare i signeringsarbetsflödet. Acrobat Sign säkerställer att en undertecknare endast kan interagera med de fält som har tilldelats honom/henne vid signering. Formulärfält kan tilldelas en specifik undertecknare genom att lägga till ett specifikt direktiv i texttaggen.


Tilldela formulärfält till specifika signerare

Acrobat Sign stöder följande direktiv vad gäller att tilldela formulärfält till specifika undertecknare.

{{Field2_es_:signer1}}

Ett fält i avtalet som tilldelas den första signeraren som inte är avsändare av avtalet.

{{Field3_es_:signer1}}

{{Field4_es_:signer2}}

Om ett avtal kräver fler än en signerare och varje signerare måste ange data vid signeringen, kan fält i avtalet tilldelas specifika signerare med hjälp av direktivet signer<x>, där <x> är den plats i ordningsföljden som signeraren signerar avtalet. Fält som är markerade med direktivet signer1 tilldelas den första signeraren, fält markerade med direktivet signer2 tilldelas till den andra signeraren osv. Acrobat Sign säkerställer att en undertecknare endast kan interagera med fälten som han/hon blivit tilldelad.

Om avtalets avsändare signerar först vid signering visas både de fält som markerats som ”signer1” och det fält som har markerats som ”sender” för avsändaren.


Data som ifylls i förväg av avsändaren

I vissa fall behöver avsändaren inte signera avtalet, men måste ange data innan avtalet skickas för signatur. Detta uppnås genom att lägga till direktivet "prefill" till relevanta formulärfält i avtalet. Acrobat Sign låter avsändaren fylla i fälten innan avtalet skickas för signatur.

{{Field5_es_:prefill}}

Ett fält i avtalet som måste fyllas i av avsändaren innan avtalet skickas för signering.

Obs!

Förifyll är aktiverat som standard för dokument som laddas upp till ditt Acrobat Sign-dokumentbibliotek. Du kan också aktivera Förifyll genom att aktivera alternativet "Förhandsvisa och lägg till signaturfält" när du skickar dokument. Om du vill aktivera Förifyll för alla avtal som skickas från sändningssidan, oavsett om alternativet "Förhandsgranska" är aktiverat eller inte, kan du kontakta Adobe Support.


Ej tilldelade fält

Fält som inte innehåller någon roll (eller som har en felstavning i rolldirektivet) kan fyllas i av vem som helst i mottagarlistan. När fältet har fyllts i låses det för att förhindra att efterföljande signerare ändrar dess värde. 

{{Address}}

Ett fält i ett avtal som kan fyllas i av valfri signerare.

{{zip_es_:zip4}}

Ett fält i ett avtal där valfri signerare kan ange ett postnummer med valideringen.

Obs!

Om ett otilldelat fält är markerat som Obligatoriskt måste den första mottagaren som standard fylla i det värdet.

Det finns en kontroll i Kontoinställningar > Skicka-inställningar som ändrar kombinationen av ej tilldelade och obligatoriska fält så att fältet flaggas som obligatoriskt endast för den sista mottagaren.


Grundläggande fälttyper i Acrobat Sign

En rad olika fälttyper kan skapas i ett dokument med hjälp av särskilda direktiv inom texttaggar. Acrobat Sign tolkar taggarna och konverterar dem till rätt formulärfält vid signering. Alla fälttyper som kan läggas till i ett dokument via Acrobat Sign-webbprogrammet kan också specificeras med texttaggar.


Signatur- och initialfält

Du kan placera signatur- eller initialfält för Acrobat Sign på särskilda platser i dokumentet genom att lägga till ett direktiv för att ange typen av signaturfält. Som standard är signatur- och initialfält obligatoriska.

I vissa dokument måste signeraren dock antingen signera eller skriva sina initialer på ytterligare, särskilt angivna platser i dokumentet. Valfria signatur- eller initialfält kan också definieras i ett dokument med texttaggar.

Obs!

Acrobat Sign kräver att ett dokument innehåller minst en signatur i dokumentet för var och en av dokumentets undertecknare. Godkännare av ett dokument behöver inte ha ett fält för signatur i dokumentet vid signering.

{{Sig1_es_:sender:signature}}

Ett obligatoriskt signaturfält som tilldelats avsändaren.

{{Int1_es_:signer1:initials}}

Ett obligatoriskt initialfält som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1.

{{OSig1_es_:signer2:optsignature}}

Ett valfritt signaturfält som tilldelats mottagaren som identifieras som signer2.

{{OInt1_es_:signer1:optinitials}}

Ett valfritt initialfält som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1.

{{SigStamp_es_:signer1:stampimage(25)}}

Ett stämpelfält som kan användas som ett signeringsalternativ. Stämplar krävs inte såvida det inte finns några andra signaturfält för signeraren.


Speciella fält i Acrobat Sign

Acrobat Sign tillhandahåller speciella fält som kan placeras i dokumentet för att samla in information från undertecknaren, t.ex. undertecknarens jobbtitel eller företagsnamn. Om informationen för de här fälten redan finns fyller Acrobat Sign automatiskt i de här fälten åt undertecknaren vid signering.

{{Ttl1_es_:title}}

Ett fält som anger signerarens jobbtitel.

{{Cmpy1_es_:company}}

Ett fält som anger signerarens företag.


Särskilda skrivskyddade fält

Dessutom kan Acrobat Sign även samla in signaturdatum, undertecknarens e-postadress och namn i avtalet. De här fälten fylls i automatiskt av Acrobat Sign och kan inte ändras av undertecknaren vid signering.

{{Dte1_es_:date}}

Ett skrivskyddat fält som innehåller signaturdatumet.

Du kan formatera genom att lägga till direktivet :format. t.ex. Dte_es_:signer1:date:format(datum, åå-mm-dd)

{{Em1_es_:email}}

Ett fält som automatiskt hämtar undertecknarens e-postadress. När det används i Acrobat Sign-webbformulär kan e-postadressfältet redigeras av undertecknaren när han/hon undertecknar webbformuläret. Beroende på din kontokonfiguration verifierar Acrobat Sign e-postadressen som angetts av undertecknaren innan signeringsprocessen för webbformuläret slutförs.

{{fn1_es_:signer:firstname}}

Ett fält som automatiskt visar den första strängen som har läses i signaturfältet. Avsedd att representera signaturens förnamn.

{{ln1_es_:signer:lastname}}

Ett fält som automatiskt visar fältinnehållet efter den första strängen i signaturfältet. Avsedd att representera signaturens efternamn.

{{Name1_es_:fullname}}

Ett fält som anger undertecknarens fullständiga namn i en sträng.


Signaturblock

Om inget signaturfält har placeras i dokumentet för en viss undertecknare, placerar Acrobat Sign automatiskt ett signaturblock längst ned i dokumentet för den specifika undertecknaren. Som standard innehåller ett signaturblock signatur- och e-postadressfält. Om din konto- och gruppadministratör har aktiverat någon av eller båda inställningarna "Kräv av signerare att de tillhandahåller sin jobbtitel när de e-signerar" eller "Kräv av signerare att de tillhandahåller sitt företagsnamn när de e-signerar" (i Signaturinställningar) inkluderas dock titel- och företagsfälten i signaturblocket. Bilden nedan visar ett signaturblock som innehåller alla fyra fälten.

Signaturblock

Du kan placera hela signaturblocket för Acrobat Sign i dokumentet med hjälp av direktivet ”signatureblock”.

{{SBlk1_es_:signatureblock}}

Placerar ett signaturblock i dokumentet på den angivna platsen.


Textfält

Alla fält som definierats i ett dokument och som inte innehåller några ytterligare definierande direktiv för fälttyp behandlas som ifyllbara textfält i ett dokument.

{{propertyName_es_:signer}}

Definierar ett redigerbart textfält med namnet "propertyName" i ett dokument.


Definiera obligatoriska/valfria fält

För de flesta fält kan du ange om de är obligatoriska eller valfria. Acrobat Sign säkerställer att en undertecknare inte kan signera ett avtal innan alla obligatoriska fält är ifyllda.

Som standard är alla fält valfria med följande undantag:

 • Signatur- och initialfält är obligatoriska som standard, såvida du inte definierar dessa fält med texttaggarna "optsignature" eller "optinitials". Mer information om de här texttaggarna finns i Signatur- och initialfält.
 • Titel- och företagsfält är obligatoriska om dina kontoinställningar kräver att de ingår i signaturblocket. Mer information om de specifika kontoinställningarna finns i Signaturblock.

Ett obligatoriskt fält markeras med en asterisk (*) bredvid dess namn eller genom att lägga till direktivet "required" i texttaggen.

Till exempel:

{{*phone_es_:signer1}}

{{phone_es_:signer1:required}}

{{phone_es_:prefill:required}}

Definierar ett obligatoriskt textfält som heter "phone" som ska fyllas i av signeraren under förifyllningsprocessen.

{{address_es_:signer1}}

Definierar ett valfritt fält med namnet "address" som ska fyllas i av mottagaren som identifieras som signer1.

Obligatoriska fält känns igen på den röda asterisken till vänster om fältet.


Redigerbara/skrivskyddade fält

Som standard är alla fält som inte är skrivskyddade redigerbara. Det finns dock undantag, till exempel fält för specifika signerare (e-post, signerarens namn och signaturdatum) som är skrivskyddade som standard. Mer information finns i Särskilda skrivskyddade fält.

Skrivskyddade fält är användbara när du sammanfogar data automatiskt till ett dokument med hjälp av Acrobat Sign-API:et eller datasammanfogningsfunktionen Massutskick. Skrivskyddade fält säkerställer att signeraren inte kan ändra sammanfogade data vid signering.

Genom att lägga till ett prefix med utropstecken (!) till fältnamnet eller genom att använda det skrivskyddade direktivet markerar du ett fält som skrivskyddat.

Till exempel:

{{!price}}

{{price_es_:readonly}}

Definierar ett skrivskyddat textfält som ska fyllas i genom att sammanfoga data innan dokumentet skickas för signatur.

Avancerad dokumentbearbetning med texttaggar

Ytterligare fälttyper


Kryssrutor

Du kan skapa en kryssruta med hjälp av texttaggar genom att placera kryssrutans tagg i dokumentet eller genom att använda direktivet "checkbox".

{{[]}}

Placerar en namnlös kryssruta i ett dokument.

{{CB_es_:checkbox}}

Placerar en namngiven kryssruta i ett dokument.

{{[x]}}

Placerar en namnlös kryssruta som är markerad som standard i ett dokument.

{{CB1_es_:checkbox(checked)}}

Placerar en namngiven kryssruta som är markerad som standard i ett dokument.

{{[]Comm_es_:signer1}}

Placerar en kryssruta med namnet "Comm" som är tilldelad till mottagaren som identifieras som signer1.

{{Comm_es_:checkbox:signer1}}

Placerar en kryssruta med namnet "Comm" som är tilldelad till mottagaren som identifieras som signer1 med hjälp av direktivet.

{{[]*}}

En namnlös, obligatorisk kryssruta som måste fyllas i av mottagaren som identifieras som signer1. Mer information om hur du definierar obligatoriska fält finns i Definiera obligatoriska/valfria fält.

{{CB2_es_:required:checkbox}}

En namngiven och obligatorisk kryssruta som måste fyllas i av mottagaren som identifieras som signer1.

{{[]!}}

En namnlös, skrivskyddad kryssruta. Mer information om hur du definierar obligatoriska fält finns i Definiera obligatoriska/valfria fält.

{{CB3_es_:readonly:checkbox}}

En namngiven, skrivskyddad kryssruta. 

{{CB4_es_:checkbox:label("Jag godkänner.")}}

Definierar en kryssruta med en etikett med en användarvänlig beskrivning av kryssrutan. Etiketten visas för signeraren under signeringsprocessen och i det här fallet står det "Jag godkänner".


Alternativknappar

Texttaggar kan användas för att definiera och placera alternativknappar i ett dokument. Alternativknappar måste ha minst två alternativ (val) i en alternativknappgrupp, som är en grupp som identifieras med samma fältnamn i dokumentet. Varje alternativ (val) på alternativknappen måste ha ett annat markeringsvärde. Alternativknappar kan definieras med hjälp av följande syntax.

{{(option_value)fieldname_es_}}

Placerar en alternativknapp i ett dokument.

{{(Red)Color_es_:signer1}}

{{(Blue)Color_es_:signer1}}

{{(Green)Color_es_:signer1}}

Definierar tre alternativknappar som tillhör gruppen med namnet "color", som är tilldelad mottagaren som identifieras som signer1. Alternativen har värdena Red, Blue och Green.

{{Color_es_:signer1:radio(Red)}}

{{Color_es_:signer1:radio(Blue)}}

{{Color_es_:signer1:radio(Green)}}

Alternativknappsgruppen Color kan även definieras med direktivet "radio".

{{(Red)Color_es_:signer1:label(“Red”)}}

{{(Blue)Color_es_:signer1:label(“Blue”)}}

{{(Green)Color_es_:signer1:label(“Green”)}}

Definierar en alternativknappsgrupp och ger varje alternativknapp en användarvänlig etikett. Etiketten visas för signeraren vid signering.

 

Ange format på alternativknappar

Acrobat Sign har stöd för att skapa alternativknappar i olika stilar. Det angivna formatet på alternativknappen visas i PDF-filen. Vid signering visas dock alternativknapparnas alternativ alltid som cirklar.

Format på alternativknappar


(Textbunden) Bildfält

Bildfält används för att spara en bildfil, som exempelvis ett foto eller ett skannat dokument (t.ex. drivrutinslicenser). Dessa bilder går att extrahera från signerade dokument. För direktivet :inlineimagen krävs ytterligare en parameter ska läggas för att definiera höjden på fältet. Fältets höjd baseras på taggens teckensnittsstorlek och fältets höjd, mätt i rader av teckensnittvärdet.

{{inlineImageEx_es_:signer1:inlineimage(20)}}

Definierar ett bildfält med 20 raders höjd


Flerradiga textfält

Texttaggar kan användas för att definiera textfält som kan sträcka sig över flera rader. De här fälten kan användas i dokument för att samla in data på flera rader vid signering.

{{largeField_es_:signer1:multiline}}

Definierar ett fält med namnet "largeField", som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1, där signeraren kan ange flera rader med data vid signering.

{{largeField2_es_:signer1:multiline(4)}}

Definierar ett fält som tilldelats mottagaren som identifieras som signerare 1 och som kallas ”largeField2”. Fältet har en fälthöjd på fyra rader. Om parametern som anger antalet rader saknas, används två rader med data som standard.

Texttaggar kan användas för att definiera och placera rullgardinsmenyer i ett dokument. Rullgardinsmenyer kan innehålla flera alternativ. Användaren kan välja ett av dessa alternativ vid signering. Definition för en rullgardinsmeny har två delar: en unik uppsättning alternativ som mottagaren kan välja mellan och eventuellt en uppsättning värden som returneras när data exporteras från avtalet.

Alternativen i rullgardinsmenyer måste vara unika, även om värdena för rullgardinsmenyer inte behöver vara unika (d.v.s. samma värde kan exporteras från flera olika alternativ i en rullgardinsmeny). Värdena för rullgardinsmenyer är valfria. Om inga värden för rullgardinsmenyer definieras returneras alternativen i rullgardinsmenyerna när data exporteras från avtalet.

Om värden för rullgardinsmenyer definieras, måste antalet definierade värden stämma överens med antalet alternativ. Om antalet definierade alternativ och värden inte stämmer överens uppstår ett fel och fältet behandlas inte som en rullgardinsmeny.

När du definierar ett standardval i rullgardinsmenyn eller definierar villkoren för ett annat fält utifrån mottagarens val i rullgardinsmenyn, måste exportvärdena (inte alternativen) användas. Använd alternativen i rullgardinsmenyn om inga exportvärden definieras.

{{*Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green, Blue”)}}

Placerar en obligatorisk rullgardinsmeny i ett dokument. Vid signering kan mottagaren som identifieras som signer1 välja ett av tre tillgängliga alternativ i menyn. Den här rullgardinsmenyn anger inga exportvärden och därför exporteras det valda alternativet från sidan Hantera, via API:t eller från sidan Rapporter.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green,Blue”, values=”R,G,B”)}}

Placerar en rullgardinsmeny i ett dokument. Vid signering kan mottagaren som identifieras som signer1 välja ett av tre tillgängliga alternativ i menyn. I det här fallet anger rullgardinsmenyn även möjliga exportvärden (R, G, B). Beroende på vilket alternativ som har valts av mottagaren vid signering exporteras motsvarande värde från sidan Hantera, via API:t eller från sidan Rapporter. Om mottagaren till exempel väljer "Röd" är det exporterade värdet "R".

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green,Blue”, values=”R,,B”)}}

I det här exemplet är alternativen i rullgardinsmenyn samma som i föregående exempel, men ett av värdena är tomt. Om mottagaren som identifieras som signer1 väljer "Grön" i rullgardinsmenyn vid signering exporteras inget värde för det här fältet.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,,Blue”, values=”R,G,B”)}}

I det här exemplet kan mottagaren som identifieras som signer1 vid signering välja mellan tre alternativ i rullgardinsmenyn, med det andra alternativet är tomt. Om mottagaren väljer det tomma alternativet exporteras värdet "G".

Ytterligare direktiv kan läggas till i fältdefinitionerna för rullgardinsmenyer efter behov. Du kan till exempel göra en rullgardinsmeny obligatorisk, använda villkorlig logik i rullgardinsmenyer eller ange att det alternativ som mottagaren väljer ska döljas i PDF-filen.


Stöddokument (bifogade filer)

Acrobat Sign kan användas för att samla in stöddokument från undertecknare vid signering. Vid signeringsupplevelsen konverterar Acrobat Sign texttaggen till ett fält som undertecknaren kan markera för att ladda upp en fil. Det/de överförda dokumenten ingår som en del av det signerade dokumentet och konverteras till PDF-filer och bifogas med det signerade avtalet efter signeringsprocessen. Formulärfält för att samla in filer från signeraren definieras med hjälp av direktivet "attachment".

{{*DriversLicense_es_:signer1:attachment}}

Definierar ett obligatoriskt fält med namnet "DriversLicense" som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1. Mottagaren måste använda det här fältet för att överföra en fil vid signering.

{{photo_es_:signer1:attachment:label("Photo")}}

Definierar ett valfritt fält med namnet "photo" som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1. Mottagaren kan använda det här fältet för att överföra en bild vid signering. Direktivetiketten kan användas för att ange en användarvänlig beskrivning av fältet. Etiketten visas för signeraren vid signering.

Definiera ett fält för bilagor:

Explicit texttagg för bilagor

Fält för bilagor som visas vid signering:

Exempel på fält för bilagor

Med Acrobat Sign kan du ange hyperlänkar i dokument. Hyperlänkar är klickbara vid signering och tar mottagaren till en plats i dokumentet eller till en extern URL-adress. Etiketter kan också anges för hyperlänkar så att dokumentet visar textetiketten i stället för URL-adressen.

Vanligtvis används ett hyperlänksfält för att låta mottagarna klicka sig fram till en annan sida då det behövs. När det används som en valfri länk behöver du inte definiera någon mottagarroll. Fältet blir en aktiv länk som mottagaren kan klicka på.

Ett hyperlänksfält kan också definieras efter behov. När det konfigureras som ett obligatoriskt fält behövs mottagarrollen för att definiera vilka mottagare som måste klicka på länken. 

 • De angivna mottagarna måste klicka på länken för att kunna utföra åtgärden i fråga
 • Länken är aktiv (men inte obligatorisk) för alla andra mottagare

Fältet Hyperlänk har dessutom en unik mottagarroll: Alla. Rollen Alla, när den används i kombination med flaggan Obligatoriskt, kräver att alla mottagare klickar på hyperlänksfältet för att utföra den aktuella åtgärden.  

{{companywebsite_es_:link(http://www.adobe.com):label(Adobe)}}

Definierar en hyperlänk som länkar till en extern URL-adress. Innehåller etiketten "Adobe", som visas för mottagaren vid signering.

{{doclink_es_:link:page(10):label(Visa det här avsnittet)}}

Definierar en hyperlänk som länkar till sidan 10 i det aktuella dokumentet. Innehåller etiketten "Visa det här avsnittet" som visas för mottagaren vid signering.

{{*companyToU_es_:everyone:link(https://www.adobe.com/se/legal/terms.html):label(Användarvillkor)}}

Definierar en obligatorisk hyperlänk som alla mottagare måste klicka på. Innehåller etiketten Användarvillkor, som visas för mottagaren vid signeringen.


Deltagarstämplar och transaktions-ID:n (endast Business och Enterprise-nivåer)

Deltagarstämplar och transaktions-ID:n för signerare kan läggas till i signerade PDF-filer. Den specifika deltagarens stämpel visas efter att personen i fråga har signerat eller godkänt dokumentet. Deltagarstämpeln innehåller deltagarens namn och e-post samt tidpunkt för signering/godkännande. Alla transaktions-ID:n och stämplar visas i den slutgiltiga signerade PDF-filen.

{{userstamp1_es_:signer1:stamp}}

Definierar en deltagarstämpel för mottagaren som identifieras som signer1. Den här stämpeln visas i den slutgiltiga signerade PDF-filen.

{{userstamp2_es_:signer2:stamp}}

Definierar en deltagarstämpel för mottagaren som identifieras som signer2. Den här stämpeln visas i den slutgiltiga signerade PDF-filen.

{{transstamp2_es_:transactionid}}

Definierar en transaktions-ID-stämpel som visas i den slutgiltiga signerade PDF-filen.

{{userstamp_es_:signer1:stamp:repeat}}

{{transstamp1_es_:transactionid:repeat}}

Definierar en stämpel som visas på samma plats på alla sidor i den slutgiltiga signerade PDF-filen.


Digitala signaturer (endast Enterprise-nivåer)

Digitala signaturer – Acrobat Sign stödjer upp till 10 digitala signaturfält per mottagare. Varje fält måste ha ett unikt namn när flera signaturfält skapas för en mottagare. Om ett texttaggnamn för en digital signatur dupliceras, byter Acrobat Sign automatiskt namn på fälten genom att lägga till ett -n-tillägg, där n är ett nummer som börjar från 1 och ökas för varje duplicerat fältnamn som hittas. T.ex. så blir {{digsig1_es_:signer1:digitalsignature}} {{digsig1-1_es_:signer1:digitalsignature}} och {{digsig1-2_es_:signer1:digitalsignature}} och så vidare.

{{digsig1_es_:signer1:digitalsignature}}

Definierar en digital signatur för mottagaren som identifieras som signer1.

Obs!

 

Om mottagaren förväntas signera dokumentet genom att hämta filen och använda sitt eget digitala signaturcertifikat, tillåts endast ett fält för digital signatur.

Om det finns flera fält för digital signatur i ett dokument är alternativet att hämta och använda en lokal signatur inte tillgängligt för mottagaren.

För digitala signaturer som tillämpas online krävs att mottagaren använder en molnsignatur som utfärdats av en stödjande TSP


Stämpelsignaturer

Stämplar är en fälttyp som har två syften; de kan ersätta ett signaturfält, för organisationer som föredrar att signera med ett företagssigill, eller ge stöd för traditionell signering, som en Hanko-stämpel. Precis som för de digitala signeringsfälten, kan bara ett stämpelfält definieras per mottagare. Stämpelfält är som standard valfria, såvida de inte flaggas som obligatoriska eller om det inte finns några andra signaturfält utplacerade för signeraren.

För stämpelfält krävs att en extra parameter inkluderas i direktivet :stampimage. Detta anger höjden på fältet. Fältets höjd mäts i antalet rader utifrån texttaggens teckensnittsstorlek.

{{Stamp1_es_:signer1:stampimage(28)}}

Definierar ett stämpelfält med 28 raders höjd för mottagaren identifierad som signer1.


Ange standardvärde

Med Acrobat Sign kan du ange ett standardvärde för ett fält med hjälp av texttaggar. Det angivna standardvärdet visas för deltagarna vid signering.

Direktiv för texttagg

Exempel

:default

:default("Standardvärdet inom dubbla citattecken")

:default('Standardvärdet inom enkla citattecken')

Om standardvärdet innehåller ett enkelt citattecken eller en apostrof måste standardvärdet stå inom dubbla citattecken. Exempel: {{location_es_:signer1:default("Signer's Business")}}. Om dubbla citattecken krävs i standardvärdet måste standardvärdet stå inom enkla citattecken.


Ange knappbeskrivning

Texttaggar gör det också möjligt att ange funktionsbeskrivningar för Acrobat Sign-formulärfält. Verktygstips kan innehålla upp till 4 096 tecken och visas för mottagaren vid signering.

Direktiv för texttagg

Exempel

:tooltip

:tooltip("Skicka med en kopia av ditt körkort")

:tooltip('Välj en färg')


Styra fältstorleken med direktiv

Direktivet :dimension kan användas för att kontrollera höjden och bredden på ett fält och åsidosätta indata från de inledande klammerparenteserna. 

Detta är användbart om dina dokument genereras via ett system som inte tillåter att teckensnittsstorleken ändras.

Det här direktivet har formen :dimension(width=XXnn, height=YYmm)

Där XX och YY är de numeriska måttvärdena, och ökningstypen definieras av nn- och mm-värdena.

 • Numeriska värden är decimalvärden som kan acceptera upp till fem signifikanta siffror efter decimaltecknet.
 • Tillgängliga värden för ökningstyp är:
  • pt - punkter (varje punkt är 1/72 av en tum) - Punkter är standardvärdet om ingen annan ökningstyp anges
  • in - tum
  • cm - centimeter
  • mm - millimeter

{{BigSig_es_:signer1:signature:dimension(width=35mm, height=12mm)}}

Ett signaturfält vars storlek är 35 mm brett och 12 mm högt.

Obs!

Om ökningstypen är falsk, eller :dimension-direktivet på annat sätt har fel format, ignorerar taggen direktivet och återgår till att ändra storlek på fältet baserat på klammerparenteserna.


Ange teckensnittutseende

Texttaggar kan användas för att ändra fältets teckensnittutseendet så att det åsidosätter teckensnittutseendet som används i texttaggen för teckensnittsnamn, -färg och -storlek. Om du vill ange teckensnittsnamn kan du använda ett av teckensnitten från det befintliga dokumentet eller något av följande teckensnitt: Lato, Roboto, Slabo 13px, Source Serif Pro, Source Sans Pro och Source Code Pro. Om du vill ange färg kan du använda RGB-hexvärdet eller något av följande giltiga färgvärden: white, lightgray, gray, darkgray, black, red, pink, orange, yellow, green, magenta, cyan eller blue. Som standard följer teckensnittsnamnet och -storleken teckensnittsnamnet och -storleken på den första klammerparentesen "{" i början av texttaggen.

Direktiv för texttagg

Exempel

:font

:font(name=Lato, color=#FF0000, size=12) – Anger att texten i fältet ska vara i teckensnittet Lato, vara röd och ha en storlek på 12 punkter

 

:font(name=Source Code Pro, color=green, size=14) – Anger att texten i fältet ska vara i teckensnittet Source Code Pro, vara grön och ha en storlek på 14 punkter


Ange fältjustering

Texttaggar kan användas för att justera de värden som anges i formulärfälten. Som standard är värdena i formulärfälten vänsterjusterade. Med hjälp av direktiv på texttaggarna kan formulärfälten dock justeras till att vara centrerade eller högerjusterade.

Direktiv för texttagg

Exempel

:align(alignment)

:align(left) – Vänsterjusterar texten i fältet. Det här är standardbeteendet för formulärfält och direktivet behöver inte uppfyllas.

:align(right) – Högerjusterar data i fältet.

:align(center) – Centrerar data som angetts i formulärfältet.


Ange repetition av fält

Texttaggar kan användas för att repetera samma fält på alla sidor i dokumentet utan att du behöver kopiera texttaggen till varje sida. Det här kan till exempel vara användbart för signaturfält eller deltagarstämplar i långa dokument.

Direktiv för texttagg

Exempel

:repeat

:stamp:repeat – Kopierar deltagarstämpeln till samma plats på alla sidor i dokumentet. Se till att definiera en signerarroll för stämpeln. (t.ex. signer1 eller signer2).

:signature:repeat – Kopierar signaturfältet till samma plats på alla sidor i dokumentet. Se till att definiera en signerarroll för stämpeln. (t.ex. signer1 eller signer2).

:repeat(even) – Kopierar fältet till samma plats på alla jämna sidor i dokumentet.

:repeat(odd) – Kopierar fältet till samma plats på alla udda sidor i dokumentet.

:repeat(after) – Kopierar fältet till samma plats på alla sidor som kommer efter den sida som fältet lades till på.

:repeat(before) – Kopierar fältet till samma plats på alla sidor som kommer före den sida som fältet lades till på.

:repeat(2,10), :repeat(6-9), :repeat(2,6-9) – Kopierar fältet till samma plats på de angivna sidor eller på sidorna i de angivna sidintervallen i dokumentet.


Ange datavalideringsregler

Acrobat Sign stöder en mängd olika typer av fältvalidering som specificeras av ytterligare direktiv i texttaggar. Angivna regler för datavalidering används när undertecknaren fyller i informationen vid signering. Acrobat Sign tillåter inte att mottagaren slutför signeringsprocessen om de data som angetts inte stämmer överens med den angivna valideringsregeln.

Till exempel:

 

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}

Definierar ett obligatoriskt fält med namnet "Mobile" som tilldelats den mottagaren som identifieras som signer1. Mottagaren måste ange ett giltigt telefonnummer i det här fältet vid signering.

 

{{Birthday_es_:signer2:isdate}}

Definierar ett fält med namnet "Birthday" som tilldelats mottagaren som identifieras som signer2. Mottagaren måste ange ett datumvärde vid signering.

 

Vissa fältvalideringstyper kan ha ytterligare parametrar som begränsar fältets tillåtna värden.

 

{{duration_es_:signer1:num(>=0,<=60)}}

Definierar ett valfritt fält med namnet "duration", där värdet för fältet måste vara mellan 0 och 60.

 

{{tenNum_es_:signer1:string(char=num,maxlen=10)}}

Definierar ett valfritt fält med namnet "tenNum" där maximalt tio siffror får anges.


Fältvalideringsregler som stöds

Valideringstyp Direktiv för texttagg Valfria parametrar och värden Exempel
Sträng :string char alpha – Endast bokstäver :string
:string(char=alpha)
:string(char=num)
:string(char=alphanum)
  num – Endast siffror  
  alphanum – Bokstäver och siffror :string(maxlen=10)
maxlen Specifik maxlängd :string(char=alpha,maxlen=10)
Siffra :num >= Större än eller lika med :num
:num(<=1000)
<= Mindre än eller lika med :num(>=50,<=500)
Valuta :curr country :curr
:curr(country=us)
:curr(country=uk)
>= :curr(<=500)
<= :curr(country=us,<=100)
Procent :pct >= Större än eller lika med :pct
:pct(>=50)
<= Mindre än eller lika med :pct(>=0,<=100)
Datum :isdate format mm/dd/yy (standard) :isdate
mm/dd/yyyy :isdate(format=dd/mm/yy)
dd/mm/yy
dd/mm/yyyy
mm/yy
"mmm d, yyyy" :isdate(format="mmm d, yyyy")
Komman är speciella avgränsare.
När de används i ett formatuttryck måste uttrycket omges av citattecken.
Tid :time   :time
E-post :isemail   :isemail
Postnummer :zip country us – Format för postkod USA (standard) :zip
uk – Format för postkod Storbritannien :zip(country=uk)
Postnummer + 4 :zip4   :zip4
Telefon :phone country us – Format för telefonnummer i USA (standard) :phone
uk – Format för telefonnummer i Storbritannien :phone(country=uk)
Personnummer :ssn   :ssn
Reguljärt uttryck :custom regexp Ett reguljärt uttryck som uttrycks i form av en sträng. Se anmärkningen nedan. :custom(regexp="^5[1-5][0-
msg Meddelande som visas för mottagaren när data inte stämmer överens med det angivna uttrycket. :custom(regexp="^.{3}$",msg="Tre tecken i rad är felaktiga!")
Obs!
 • Skiftlägesokänsligheten "?i" och "?-a" stöds inte
 • Omvänt snedstreck som ingår i regexp, till exempel ”\w”, måste alltid undantas med ett omvänt snedstreck, d.v.s. "\\w"
  • Om du vill söka efter ett omvänt snedstreck måste du använda \\\\
 • Regexp-strängen börjar och slutar med dubbelt citationstecken (")
  • Om ett dubbelt citationstecken förväntas förekomma i strängen som mottagaren anger, kan valideringssträngen matcha det dubbla citationstecknet genom att hoppa över det med ett omvänt snedstreck: \"

En bra referens för syntaxen för reguljära uttryck som används av Acrobat Sign finns här.

Ett enskilt fält kan bara innehålla ett direktiv för validering. Om flera valideringsregler anges i en enskild texttagg tillämpas endast den första valideringsregeln. Alla efterföljande valideringsregler ignoreras.

Maskera känsliga data

Med Acrobat Sign kan du maskera känsliga data som samlas in under signeringsprocessen genom att lägga till ett specifikt direktiv till texttaggen. Under signeringsprocessen kommer data som anges av undertecknaren i sådana fält att omvandlas till asterisker (*) eller till ett användardefinierat maskeringstecken så fort undertecknaren lämnar fältet. De data som undertecknaren angett visas inte heller för eventuella efterföljande undertecknare och inkluderas inte i den slutliga PDF-filen. De data som undertecknaren angett kan exporteras från Acrobat Sign eller med hjälp av Acrobat Sign-API:et.

Definition av texttaggar:

Exempel på maskeringstagg

 

Vid signering:

Exempel på maskeringsfält

 

I den slutliga PDF-filen:

Maskeringsresultatet i det slutliga dokumentet

{{*CC_es_:signer1:mask}}

Definierar ett obligatoriskt fält med namnet "CC" som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1 och som maskeras vid signering.

{{*CC_es_:signer1:mask(char=-)}}

Definierar ett obligatoriskt fält med namnet "CC" som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1 och som maskeras med "-" vid signering. Om inget tecken anges i texttaggen används som standard asterisken (*) som maskeringstecken.


Ange villkorliga regler för fält

Med Acrobat Sign kan du tillämpa villkorliga regler för fält i ett dokument. Villkorliga regler kan användas för att definiera när ett visst fält i ett dokument ska visas eller döljs för signeraren vid signering.

Villkoret som tillämpas på ett visst fält baseras på värdena för ett eller flera andra fält i dokumentet. Villkorliga regler som tillämpas på ett visst fält kan också ange att ett visst fält ska visas eller döljas när alla villkor som har definierats för ett visst fält har uppfyllts, eller när något av villkoren som definierats för ett visst fält uppfylls.

{{_es_:signer1:showif(condition)}}

{{_es_:signer1:showifany(condition)}}

Visa fältet för mottagaren som identifieras som signer1 om något av de definierade villkoren uppfylls.

{{_es_:signer1:showifall(condition)}}

Visa endast fältet för mottagaren som identifieras som signer1 om alla definierade villkor uppfylls.

{{_es_:signer1:hideif(condition)}}

{{_es_:signer1:hideifany(condition)}}

Dölj fältet för mottagaren som identifieras som signer1 om något av de definierade villkoren uppfylls.

{{_es_:signer1:hideifall(condition)}}

Dölj endast fältet för mottagaren som identifieras som signer1 om alla definierade villkor uppfylls.

{{_es_:signer1:enableif(condition)}}

{{_es_:signer1:enableifany(condition)}}

Aktivera fältet för mottagaren som identifieras som signer1 om något av de definierade villkoren uppfylls. Det här liknar villkoret "showif". Skillnaden är att om villkoret inte uppfylls visas fältet ändå vid signering, men det är nedtonat och kan inte redigeras. Det gråtonade fältet visar fältets standardvärde om tillämpligt. Värdet visas även i den signerade PDF-filen.

{{_es_:signer1:enableifall(condition)}}

Aktivera endast fältet för mottagaren som identifieras som signer1 om alla definierade villkor uppfylls.

{{_es_:signer1:disableif(condition)}}

{{_es_:signer1:disableifany(condition)}}

Inaktivera fältet för mottagaren som identifieras som signer1 om något av de definierade villkoren uppfylls. Det inaktiverade fältet är nedtonat vid signering. Om det finns ett standardvärde för fältet visas värdet för ett inaktiverat fält ändå i den signerade PDF-filen.

{{_es_:signer1:disableifall(condition)}}

Inaktivera endast fältet för mottagaren som identifieras som signer1 om alla definierade villkor uppfylls.

Ett villkor definieras på följande sätt: fältnamnets operatorvärde, där fältnamnet är namnet på det formulärfält i dokumentet som villkoret baseras på. De operatorer som stöds och de värden som är giltiga för de olika formulärfälten som stöds visas i tabellen nedan.

Villkorliga fältoperatorer

Operator

Betydelse

Värde

Exempel

=, ==, eq

Lika med

Enskilt värde

myCheck=checked

!=, <>, neq

Inte lika med

Enskilt värde

signature!=signed

<, lt

Mindre än

Enskilt numeriskt värde

myNumber < 10

>, gt

Större än

Enskilt numeriskt värde

myNumber > 40

<=, lte

Mindre än eller lika med

Enskilt numeriskt värde

myNumber <= 15

>=, gte

Större än eller lika med

Enskilt numeriskt värde

myNumber >= 0

?=, in

I

Kommaseparerad lista, måste stå inom citattecken eller parentes

option ?="1,2,3"

?!=,!in, not in, notin

Inte i

Kommaseparerad lista, måste stå inom citattecken eller parentes

option ?!= "1,2,3"

~=, contains

Innehåller

Enskilt värde

Title ~= Manager

~!=, !contains, not contains, notcontains

Innehåller inte

Enskilt värde

Title ~!= Junior

Flera villkor för ett enskilt fält kan avgränsas med kommatecken. Till exempel:

{{notRed_es_:showifall(checkbox=checked,Color!=Red)}} definierar ett fält med namnet "notRed", som visas för signeraren när båda villkoren uppfylls.

 

Villkorligt fältvärde för texttaggfält som stöds

Fälttyp

Giltiga värden

Exempel

Signatur

signed, unsigned

signHere=signed

Initialer

signed, unsigned

initHere!=signed

Kryssruta

checked, unchecked

myCheck=checked

Alternativknapp

Alternativknappsalternativens värden

Color=Red

Textfält

Textfältets värde

Title!=Senior Title~=Chief Price>100

Fält för bifogade filer

bifogade, ej bifogade

attachment=attached; attachment=unattached

Villkoren kan tilldelas valfritt fält, inklusive obligatoriska fält som initial- och signaturfält samt signaturblock. När ett villkor definieras i ett obligatoriskt fält behandlas det bara som obligatoriskt om villkoret gör att fältet visas för signeraren vid signering. Om ett signaturfält har ett villkor som gör att det döljs visas alltså inte signaturfältet, och signeraren behöver inte signera i det här specifika fältet. Siffran i "required field" som visas längst ned på signeringssidan uppdateras dynamiskt utifrån de definierade villkoren för att exakt återge antalet fält som signeraren måste fylla i innan signeringsprocessen slutförs.

Varje signerare måste ha ett signaturfält utan villkor. Om alla signaturfält för en viss signerare har ett villkor läggs därför ett nytt signaturblock till för signeraren i slutet av dokumentet.


Ange beräkningsformler för fält

Acrobat Sign har stöd för dynamisk ifyllning av fältvärden i ett dokument vid signering, baserat på olika fältvärden/val som görs av kunden under signeringsprocessen. De här fälttyperna kallas Beräknade fält.

Beräkningsformler kan definieras på samma sätt som andra fält i dokumentet med hjälp av texttaggar eller dra-och-släpp-redigeringsmiljön i Acrobat Sign. En beräkningsformel kan referera till ett eller flera befintliga fält i dokumentet och kan även baseras på ett annat beräkningsfält i dokumentet. Beräkningar kan tillämpas på numeriska fält, datumfält och textfält.

Förutom att beräkna värdet för ett fält i dokumentet kan beräkningsfält även inkludera formateringsinformation så att det beräknade värdet skrivs på lämpligt sätt i dokumentet. Ytterligare regler, som villkorliga regler och fältmaskering, kan också tillämpas på beräkningsfält med hjälp av texttaggar.

 

f1_es_:signer1:calc(formula)

Ett beräkningsfält som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1. Dess värde beräknas automatiskt utifrån den definierade formeln.

 

f2_es_:signer1:calc(formula):format(formatType, format)

Ett beräkningsfält som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1. Dess värde beräknas utifrån den definierade formeln och det resulterande utdatavärdet är av en viss typ och formateras enligt angivet format.

Exempel: Ett beräkningsfält kan användas för att dynamiskt räkna ut det totala momsbeloppet för en beställning.

{{Tax_es_:signer1:calc([subtotal] * [taxrate]):format(number, "$,.00")}}

Det beräknade momsvärdet baseras på den totala kostnaden för de objekt som kunden beställt samt momssatsen för den plats där signeraren bor. Den resulterande momsvärdesberäkningen formateras med en dollarsymbol ($) före värdet och resultatvärdet innehåller två decimaltecken. Om delsumman till exempel är 1 250 och momssatsen är 6,25 %, blir det beräknade resultatvärdet som visas i dokumentets momsfält $1328,13.

Mer information om beräkningsfält och hur du använder dem i dina dokument finns i referenshandboken om beräkningsfält.


Förkorta texttaggar

 

Texttaggar är ett mycket effektivt sätt att definiera olika typer av fält i ett dokument, att tilldela fälten till specifika signerare, att ange valideringsregler på fälten och/eller att tillämpa villkorliga regler på dessa fält. Om du vill tillämpa allt det här i ett enskilt formulärfält kan fältdefinitionen bli mycket lång och det kan leda till att fältdefinitionen förändrar dokumentstrukturen. Eftersom varje fältdefinition dessutom måste rymmas på en rad, kan användningen av flera komplexa direktiv försvåra dokumentlayouten. För att säkerställa att dokumentets struktur förblir konsekvent har Acrobat Sign en mekanism för att definiera förkortade texttaggar i dokumentet. En förkortad texttagg består av två delar:

 • Referenstagg – En förkortad taggdefinition som placeras på lämplig plats i dokumentet. Referenstaggen anger storleken på och placeringen av det faktiska formulärfältet i dokumentet. En referenstagg har följande syntax: {{$shortened_name}}. Till exempel definierar {{$r}} en referenstagg där "r" är taggens korta namn. Fältets storlek kan justeras med hjälp av blanksteg antingen direkt efter den sista inledande klammerparentesen eller precis före den första avslutande klammerparentesen.
 • Definitionstagg – det här refererar till den fullständiga definitionen för en specifik tagg och kan definieras varsomhelst i dokumentet. Storleken på och placeringen av definitionstaggen avgör inte storleken på och placeringen av det faktiska formulärfältet i dokumentet. En definitionstagg har följande syntax:

{{#shortened_name=Standard Tag Syntax}}. Till exempel definierar {{#r=[]ReceiveCommunication_es_:signer1}} en fullständigt taggdefinition för referenstaggen med namnet "r". I det här exemplet definierar taggen en kryssruta som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1.

 

 

Bilden nedan visar två referenstaggar i ett dokument.

Enkel förkortad tagg

 

Den fullständiga definitionen för de två referenstaggarna definieras någon annanstans i dokumentet, så som visas på bilden nedan.

Exempel på förkortade taggreferenser

Den fullständiga definitionen för texttaggarna är mycket lång, och utan möjligheten att definiera förkortade taggar på lämplig plats i dokumentet skulle det inte gå att behålla strukturen i det ursprungliga dokumentet.


Ta bort sidor från utdata

Genom att separera formulärfältplatser från fältdefinitionen kan alla taggdefinitioner i ett dokument placeras i slutet av dokumentet eller på en separat sida i dokumentet. När dokumentet skickas via Acrobat Sign behandlas alla texttaggar och en vit ruta placeras ovanpå texttaggdefinitionen så att texten inte är synlig för undertecknaren. Det kan leda till att det finns helt tomma sidor i dokumentet efter att det har bearbetats av Acrobat Sign och det är sidor som bara innehåller texttaggar. För att undvika oönskade tomma sidor i dokumentet har Acrobat Sign stöd för en särskild texttaggdefinition som tar bort en viss sida från det bearbetade utdatafilsdokumentet som genererats av Acrobat Sign innan dokumentet skickas för signering.

{{#REMOVE_PAGE_FROM_OUTPUT}}

Ett särskilt direktiv som instruerar Acrobat Sign att ta bort sidan som direktivet finns på från det bearbetade utdata för dokumentet. Taggen kan finnas varsomhelst på sidan. Ett dokument som skickas till Acrobat Sign måste innehålla minst en sida. Om det här direktivet visas på alla sidor i ett dokument som skickas till Acrobat Sign raderas inte den första sidan.

Exempel på avancerade texttaggar

Nedan visas några exempel på texttaggar och en beskrivning av varje tagg.

Kryssrutor

{{[]_es_:signer1}}

En kryssruta som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1.

{{[]*}}

En obligatorisk kryssruta.

{{[]!}}

En skrivskyddad kryssruta.


Alternativknappar

{{(Daily)Rate_es_:signer1}}

En alternativknapp som tilldelats signer1 och som har värdet "daily".


Rullgardinsmeny

{{*Color_es_:signer1:dropdown(options=

"Red,Green,Blue”)}}

En obligatorisk rullgardinsmeny med tre möjliga alternativ. Listan har tilldelats mottagaren som identifieras som signer1.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options=

"Red,Green,Blue”):default(“Red”)}}

En rullgardinsmeny med tre möjliga alternativ och alternativet "Röd" är markerat som standard. Listan har tilldelats mottagaren som identifieras som signer1. Om värdet har angetts i rullgardinsmenyns definition måste värdet användas för att ange standardvärdet, annars används alternativet.

{{Color_es_:dropdown(options="Red,Green,Blue",

values=”R,G,B”):default(“R”):mask}}

En rullgardinsmeny som inte har tilldelats någon mottagare och som har tre möjliga alternativ, som motsvarar tre exportvärden.

Värdet "R" som motsvarar mottagarens val "Röd" är markerat som standard och det valda alternativet maskeras (visas som "*") i PDF-filen.

{{Color_es_:dropdown(options= "Red,Green,Blue”):showif(Rate=”Daily”)}}

En rullgardinsmeny som inte har tilldelats någon mottagare och som har tre möjliga alternativ. Rullgardinsmenyn visas endast om värdet för alternativknappens "Rate" är = "Dagligen".


Fältvalidering

{{Birthday_es_:signer2:isdate}}

Ett valfritt datumfält där mottagaren som identifieras som signer2 kan ange datum i amerikanskt datumformat.

{{*Zip2_es_:signer2:zip}}

Ett obligatoriskt fält där mottagaren som identifieras som signer2 ska ange ett giltigt postnummer. Fältet validerar värdet som mottagaren anger.


Förkorta texttaggar

 

{{$r}}

En referenstagg som anger platsen för ett fält.

 

{{#r=[]Spouse_es_:prefill}}

En definition för en kryssruta som ska fyllas i förväg av avsändaren.

Förkortning av texttaggar kan även användas som funktioner och inte bara för att byta ut ett helt fält.

Här är en exempeltagg:

{{field1_es_:signer1:showif(fieldA=‘Yes)}}

Taggen ovan skulle kunna förkortas på följande sätt:

{{field_es_:$A:$B}}

#A=signer

#B=showif(fieldA=‘Yes’)

Förkortning av en texttagg kan även fungera som metoder för beräkningar. Här är en exempeltagg:

{{field1_es_:calc(a * b / c)}}

Taggen ovan skulle kunna förkortas på följande sätt:

Field1_es_:$1(a,b,c)

#1(option1, option2, option3) = calc([option1] * [option2] / [option3])


Villkorliga regler

{{f_es_:hideifall(sig=unsigned,initials=unsigned}}

Ett fält som endast syns om både signaturer och initialer har angetts.

{{*emailAddress_es_:signer1:isemail:showif (TypeOfComm="receiveEmail")}}

Ett obligatoriskt fält där mottagaren som identifieras som signer1 ska ange en giltig e-postadress. Fältet visas bara när ett annat fält med namnet "TypeOfComm" har värdet "receiveEmail". Fältet validerar värdet som mottagaren anger.

{{f_es_:hideifany(Color=”Red”,Color=”Green”}}

Ett fält som döljs om mottagaren väljer röd eller grön i rullgardinsmenyn med namnet "Color".


Beräkningsfält

{{shipState_es_:signer1:calc([billingState])

:showif(sameAs=unchecked)}}

Ett fält i dokumentet som tilldelats den första signeraren och som bara visas när ett annat fält (en kryssruta) med namnet "sameAs" inte är markerat. Värdet för fältet fylls i automatiskt med värdet för fältet "billingState" som signeraren har angett i dokumentet.

{{total_es_:signer1:calc(q1*pr1)

:format(Number,”$,0.00”):align(right)}}

Ett fält i dokumentet som tilldelats mottagaren som identifieras som signer1. Dess värde beräknas automatiskt som produkten av värdena i fältet "q1" och "pr1". Resultatvärdet formateras som valuta, visas med ett dollartecknet ($) framför resultatvärdet och innehåller två decimaltecken. Resultatvärdet är dessutom högerjusterat i fältet.

{{price_es_:signer1:calc(if(pn1=”W1”,9.99, if(pn1=”W2”,5.99,if(pn1=”W3”,24.99,0))))}}

Ett fält i dokumentet som kallas "price" och som beräknas utifrån det värde som signeraren markerat i ett annat fält med namnet "pn1" i dokumentet. Om fältet "pn1" är lika med W1 är värdet som visas i fältet "price" 9.99. Om fältet "pn1" är lika med W2 är värdet som visas i fältet "price" 5.99 och så vidare. Om inget av värdena stämmer överens med värdet i fältet "pn1" är värdet som visas i "price" 0. Med hjälp av den här funktionen kan beräkningsfält användas för att automatiskt fylla i priset på ett objekt utifrån de val som en användare gjort under signeringsprocessen.

Mer information om beräkningsfält finns i referenshandboken om beräkningsfält.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?