Inaktivera en användare på mitt konto

En kontoadministratör kan inaktivera ett användar-ID på ett konto. Ett inaktivt användar-ID kan inte logga in, skicka eller signera dokument och tar inte upp en plats på kontot.  

Inaktivera användar-ID för användare som lämnar organisationen via administratörskonsolen för Adobe Sign för att skydda mot obehörig åtkomst.

Inaktivering av användar-ID förhindrar alla inloggningsaktiviteter, men avbryter eller påverkar inte eventuella avtal som bearbetas. Alla transaktioner slutförs normalt för användar-ID:et. Inaktiveringen skyddar enbart mot inloggning/åtkomst.

Inaktiva användare kan också återaktiveras när som helst utan att deras användar-ID påverkas. Användaren måste dock återställa lösenordet via länken Jag har glömt mitt lösenord på inloggningssidan.

Kontoadministratörer kan inaktivera användare när som helst. Gruppadministratörer kan inaktivera användare om de är behöriga att lägga till användare.

Inactive user on User list

Stegen i korthet

 1. Navigera till Konto > Användare
 2. Klicka på menyn Alternativ och markera Visa alla användare
 3. Klicka på användarens e-postadress
 4. Klicka på Inaktivera användare
 5. Markera alternativet som visas så att deras konto delas med ditt.
 6. Klicka på Ja för att slutföra inaktiveringen

Steg för steg

 1. Om du vill inaktivera en användare loggar du in som administratör för kontot (eller gruppen) och går till Konto > Användare

  Klicka på Visa alla användare på menyn Alternativ

  Nav to Users
 2. Alla användare visas.

  Sök efter och klicka en gång på den användare som du vill inaktivera

  Länken Inaktivera användare visas högst upp i listan när en användare har valts. Klicka på länken Inaktivera

  DEactivate User Link
 3. När du har klicka på länken Inaktivera visas en bekräftelsesida. Texten bekräftar att den här användaren inte längre kan logga in, skicka eller signera avtal.

  Du får en fråga om du vill visa alla avtal på det inaktiverade kontot. Det här alternativet är bara tillgängligt om kontodelning är aktiverat.

  Markera den här rutan om du vill upprätta en enkelriktad delning som fyller i alla avtal från den inaktiverade användaren på din hanteringsflik. Du kan avbryta den här delningen när som helst.

  Klicka på Ja, inaktivera när du är klar.

  Deactivate Challenge

  Obs!

  Du kan gå tillbaka och återaktivera användaren och sedan inaktivera den igen om du vill etablera delningen i framtiden.

 4. Du returneras till användarsidan

  En banderoll om att det lyckades visas längst upp på sidan

  Användaren uppdateras i listan med statusen Inaktiverad

  Success Message

Tips från supporten

 • Inaktiverade användare kan inte signera dokument eller logga in. Om du vill att användaren ska signera dokument ska du skapa ett supportärende så att supporten kan ta bort användaren från ditt konto och återaktivera honom/henne.

Obs!

Se till att kontoadministratören öppnar ärendet. Av säkerhetsskäl kommer bara en begäran från kontoadministratören att uppfyllas.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy