Användarhandbok Avbryt

Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   3. Integrering med Canvas LMS
   4. Integrering med Blackboard Learn
   5. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   6. Lägg till användare via kontaktregistersynkronisering
   7. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   8. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Migrera från enhetslicensiering
   6. Hantera profiler
   7. Licensieringsverktygslåda
   8. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Arbetsytor
   1. Översikt av arbetsytor 
   2. Vanliga frågor
   3. Arbetsflöden
  3. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  4. Återta resurser från en användare
  5. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Snabbhjälp för Adobe Acrobat Sign-användare
Signera dokument snabbt, förbered och skicka ett dokument för signering, få flera parter att signera ett dokument, hantera och spåra dokument som skickats för signering. Logga in för att komma igång. 
Läs snabbstartsguiden.

Tillämplig roll: Administratör

På den här sidan finns information för Adobe Acrobat Sign-administratörer som hanterar Acrobat Sign-användare och licenser på Adobes företagsplattform Adobe Admin Console.

Obs!

Vissa Acrobat Sign-konton hanterar i stället Acrobat Sign-användare och licenser i själva Acrobat Sign-programmet. Dokumentation om detta alternativa sätt att hantera användare och licenser finns här.

Introduktion till Adobe Acrobat Sign i Admin Console

Admin Console jämfört med Acrobat Sign-programmet

När Acrobat Sign-konton hanteras i Admin Console kan Acrobat Sign-administratören ha åtkomst till två skilda administrationsmiljöer: 1) Admin Console och 2) Acrobat Sign-programmet. Acrobat Sign-administratören kan ha åtkomst till en eller båda av dessa miljöer, beroende på vad organisationen har valt. Var och en av dessa administrativa miljöer har olika funktioner.

I Admin Console kan en administratör hantera användare och användares åtkomst till licenser för alla produkter och tjänster från Adobe. Mer information om Admin Console finns här. För Acrobat Sign-administratörer finns följande funktioner i Admin Console:

 • Skapa initiala Acrobat Sign-administratörer.
 • Ge administratörer och slutanvändare åtkomst till Acrobat Sign.
 • Skapa/redigera produktprodukter för Acrobat Sign, inklusive lägga till användare till produktprofiler.
 • Skapa/redigera Admin Console-användargrupper (för att tilldela en Admin Console-användargrupp en Acrobat Sign-produktprofil).
 • Konfigurera enkel inloggning/SAML för att ge slutanvändare åtkomst till Acrobat Sign (om tillämpligt).
 • … samt ytterligare funktioner.

I Acrobat Sign-programmet kan en Acrobat Sign-administratör hantera funktioner och inställningar i Acrobat Sign. För att bli administratör i Acrobat Sign-programmet måste en användare först ges åtkomst till Acrobat Sign i Admin Console (se steg 1 i Konfigurera ett Acrobat Sign-konto nedan). Mer information om administratörsfunktioner i Acrobat Sign-programmet finns här och här. För en Acrobat Sign-administratör finns följande funktioner i Acrobat Sign-programmet:

 • Skapa/redigera Acrobat Sign-användargrupper (för att anpassa hur Acrobat Sign fungerar för olika användargrupper). Mer information finns i Konfigurera Acrobat Sign-användargrupper nedan.
 • Konfigurera signaturinställningar
 • Överför anpassad logotyp 
 • Konfigurera globala inställningar
 • Konfigurera säkerhetsinställningar
 • … samt ytterligare funktioner

Användarlicenser jämfört med transaktionslicenser

Acrobat Sign-planer kan köpas per användare eller per transaktion. Vilken typ av plan som väljs avgör hur Acrobat Sign visas i Admin Console.

Licenser per användare
Användarbaserad licensplan

Licenser per transaktion
Transaktionsbaserad licensplan

VIP-tjänst
Transaktionsbaserad licensplan (VIP Admin Console)

I Admin Console kan en administratör se viss information om antalet användare eller transaktioner som är kopplade till Acrobat Sign-planen.

Konfigurera ett Acrobat Sign-konto

Här nedan är en översikt över stegen som krävs för att konfigurera ett Acrobat Sign-konto i Admin Console. Den första administratören får åtkomst till Admin Console där Acrobat Sign-produkten visas. I det här skedet kan administratören följa de här stegen:

 1. Skapa Acrobat Sign-administratörer

  Systemadministratörer i Adobe Admin Console kan ge sina användare tillgång till Acrobat Sign och ge dem administratörsstatus så att de kan konfigurera Acrobat Sign-funktioner och anpassa produktens beteende.

  Detaljerade anvisningar och alternativ för att skapa Acrobat Sign-administratörer finns här.

 2. Konfigurera Acrobat Sign-kontot

  Innan slutanvändare läggs till i Acrobat Sign-kontot kan Acrobat Sign-administratören konfigurera Acrobat Sign-kontot så att det överensstämmer med hur organisationen vill att de anställda använder Acrobat Sign-programmet. Det kan handla om konfiguration av inställningar och funktioner i Acrobat Sign, säkerhetsinställningar och anpassning av e-postmeddelanden som skickas via Acrobat Sign.

  En sammanfattning av hur Acrobat Sign-administratören konfigurerar Acrobat Sign-kontot finns här.

 3. Konfigurera användargrupper och gruppadministratörer för Acrobat Sign

  Det kan vara bra att dela in Acrobat Sign-användarna i grupper om det finns olika signaturbehov eller olika rapporteringsstrukturer som det måste tas hänsyn till. Som tidigare nämnts skiljer sig Acrobat Sign-användargrupper från Admin Console-användargrupper. Inledningsvis när en slutanvändare eller administratör tilldelas åtkomst till Acrobat Sign i Admin Console placeras den användaren i den förvalda Acrobat Sign-användargruppen. En Acrobat Sign-administratör kan dock flytta den användaren till en annan Acrobat Sign-användargrupp. Dessutom kan en Acrobat Sign-användare utses till Acrobat Sign-gruppadministratör och få möjlighet att anpassa funktionerna för just den Acrobat Sign-användargruppen.

  En översikt över användargrupper finns här.

  Adobe Sign-grupper
  Acrobat Sign-användargrupper

 4. Lägg till Acrobat Sign-användare

  Slutligen kan en Acrobat Sign-administratör lägga till slutanvändare i Acrobat Sign-kontot i Admin Console. Det sker på samma sätt som när användare läggs till i andra produkter och tjänster från Adobe. Anvisningar om hur användare läggs till finns här.

  Användare i Admin Console
  Lägga till Acrobat Sign-användare i Admin Console

Använda Acrobat Sign-kontot

Nu när ditt Acrobat Sign-konto har konfigurerats kan slutanvändarna börja använda Acrobat Sign-programmet. På den här sidan finns användarhandböcker och självstudiekurser för Acrobat Sign-programmet. Det finns även en video om hur du skickar med Acrobat Sign, samt en lista med vanliga ämnen.

Ytterligare saker att tänka på om Acrobat Sign i Admin Console

Beroende på hur Acrobat Sign-kontot används kan hänsyn behöva tas till följande när Acrobat Sign används i Admin Console.

Konfigurera partnerintegreringar för Acrobat Sign

Acrobat Sign kan hanteras i Admin Console och kan sedan integreras med ett antal olika partnerprogram. Här finns en fullständig lista med partnerprogram som stöds samt detaljerade anvisningar om hur integreringar görs.

När Acrobat Sign hanteras i Admin Console måste slutanvändare ges explicit åtkomst till Acrobat Sign-kontot (via Admin Console) innan de kan använda Acrobat Sign i ett partnerprogram. Se steg 4 i Konfigurera ett Acrobat Sign-konto ovan för att hitta anvisningar om hur Acrobat Sign-användare läggs till i Acrobat Sign-kontot i Admin Console. När Acrobat Sign hanteras i Admin Console finns för närvarande inte stöd för automatisk användartilldelning när Acrobat Sign används i partnerprogram.

Vanliga problem

Nedan följer en lista över problem som en administratör eller slutanvändare kan stöta på när Acrobat Sign används.

Slutanvändaren kan inte logga in i Acrobat Sign

Problem: När en slutanvändare har lagts till i Acrobat Sign-kontot i Admin Console kan användaren inte logga in i Acrobat Sign.

Möjlig orsak: Det kan bero på att slutanvändarens e-postadress redan är kopplad till ett annat Acrobat Sign-konto som hindrar användaren från att få åtkomst till det nya Acrobat Sign-kontot.

Lösningsalternativ:

 • Lösning 1 – Använd en annan e-postadress när du lägger till slutanvändaren i Acrobat Sign-kontot i Admin Console
 • Lösning 2 – Kontrollera om slutanvändaren får uppmaningar eller instruktioner vid inloggning på Acrobat Sign. Acrobat Sign kan ofta be slutanvändaren att koppla bort sin e-postadress från det gamla Acrobat Sign-kontot så att den i stället kan kopplas till det nya Acrobat Sign-kontot.
 • Lösning 3 – Kontakta Adobes kundtjänst via supportfliken i Admin Console. Mer information om hur du kontaktar supporten finns här.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto