Definitioner av statusvärden för användare-id

Genom att välja Konto > Användare och grupper > Visa alla användare kan konto- och gruppadministratörer kan visa alla användare som är associerade till deras konton.

Välj Konto > Användare i det nya användargränssnittet.

Ovanför användarlistan finns det fyra knappar:

  • Till vänster finns Sök som används för att söka efter användare i kontot.
  • Till höger:
    • Plusikonen som används för att lägga till fler användare
    • Pilikonen som används för att exportera listan med användare
    • 3-fältsikonen som används för att visa fler alternativ, bland annat möjligheten att visa fler användare.
Knappar för användare
Sök, lägg till användare, exportera användare och fler alternativknappar

Obs!

Om du inte ser alla användare ska du avmarkera Visa endast aktiva användare.

I statuskolumnen visas användarens status. Här följer en beskrivning av vart och ett av dessa statusvärden.

Aktiv

Aktiva användare kan logga in och ha fullständig åtkomst till alla funktioner för sitt konto. Aktiva användare upptar en licens i kontot. Om du till exempel har ett konto med tio licenser kan du ha tio aktiva användare i kontot.

Inaktiv

Inaktiva användare har inaktiverats av en kontoadministratör och de kan inte logga in, visa, skicka eller signera dokument. Dessutom kan de inte uppta en licens i kontot. Detta är en bra inställning som förhindrar att den aktuella användaren får åtkomst och dessutom frigörs en licens. En kontoadministratör kan återaktivera användaren om de vill ändra tillbaka honom/henne till Aktiv.

Obs!

Om du vill att en INAKTIV användare ska signera dokument, öppnar du en stödbiljett så att användaren tas bort från ditt konto och återaktiveras.

Skapad

Skapad betyder att e-postadressen har lagts till i ett konto av en kontoadministratör och att den aldrig registrerats med Adobe Sign samt att aldrig något lösenord har skapats. De kan inte logga in eller uppta en licens i ett konto, utan endast signera dokument som skickas till dem. När de registrerar sig ändras status till Aktiv.

Väntar

Väntar betyder att e-postadressen tidigare endast har fått dokument för signering tillskickade och aldrig registrerats med Adobe Sign samt att något lösenord aldrig har skapats. De kan inte logga in eller uppta en licens i ett konto, utan endast signera dokument som skickas till dem. När de registrerar sig ändras status till Aktiv.

Ej verifierad

Ej verifierade användare har fått ett e-postmeddelande tillskickat för att bekräfta att deras e-postadresser är giltiga, men de har ännu inte klickat på länken i meddelandet. De kan inte logga in eller uppta en licens i ett konto, utan endast signera dokument som skickas till dem. När de klickar på länken i bekräftelsemeddelandet ändras status till Aktiv.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy