Testversion av Acrobat Sign för Workday: installationshandbok

Översikt

Testversion av Adobe Acrobat Sign för Workday: installationshandbok är utformad för att hjälpa Workday-användare att lära sig hur man aktiverar ett testkonto hos Adobe Sign och sedan integrerar det i Workday-klienten. Om du vill använda Adobe Sign i Workday måste du veta hur du skapar och ändrar Workday-objekt som:

 • Ramverk för affärsprocesser
 • Klientinställning och konfiguration
 • Integrering av rapportering och Workday Studio

Obs: Om du har ett Adobe Sign-konto, finns det inget behov av att påbörja en testversion. Kontakta din CSM för att begära Workday-integrering.

De åtgärder du måste utföra för att slutföra integreringen är:

 • Aktivera ditt testkonto med Adobe Sign
 • Generera en integreringsnyckel i Adobe Sign
 • Installera integreringsnyckeln i Workday-klienten

Aktivera ditt testkonto för Acrobat Sign

Om du vill beställa en 30-dagars testversion av Adobe Sign måste du fylla i detta registreringsformulär.

Obs: Vi föreslår att du använder en giltig funktionell e-postadress för att skapa testversionen och inte en tillfällig e-postadress. Du måste ha åtkomst till inkorgen för att verifiera kontot, så adressen måste vara giltig.

trial-land

Inom en arbetsdag tillhandahåller Acrobat Signs registreringsspecialist ditt konto (i Acrobat Sign) för Workday. När det är klart får du ett bekräftelsemeddelande med e-post som visas nedan. 

welcome-email-2020

Om du vill initiera ditt konto och få tillgång till din startsida för Adobe Sign följer du anvisningarna i e-postmeddelandet.

Generera en integreringsnyckel

För nya installationer måste du generera en integreringsnyckel i Adobe Sign och sedan ange den i Workday. Den här nyckeln används för att autentisera Adobe Sign- och Workday-miljöerna så att de kan dela samma innehåll.

Så här genererar du en integreringsnyckel i Adobe Sign:

 1. Logga in som administratör i Adobe Sign.

 2. Gå till Konto > Personliga inställningar > Åtkomsttoken.

 3. I det övre högra hörnet, välj -ikonen.

  Då öppnas gränssnittet Skapa integreringsnyckel.

  Bild på hur man navigerar till sidan Åtkomsttoken

 4. Ange ett namn för din nyckel, som Workday.

  Integreringsnyckeln måste ha följande element aktiverade:

  • agreement_read
  • agreement_write
  • agreement_send
  • widget_read
  • library_read
  Panelen Skapa integreringsnyckel

 5. Välj Spara.

  På sidan Åtkomsttoken visas de nycklar som är avsedda för ditt konto.

 6. Klicka på nyckeldefinitionen som skapades för Workday.

  Länken Integreringsnyckel visas ovanför definitionen.

 7. Välj länken Integreringsnyckel.

  Integreringsnyckeln visas.

  Länken Integreringsnyckel

 8. Kopiera nyckeln och spara den på ett säkert ställe för nästa steg.

 9. Välj OK.

  Panelen Integreringsnyckel

Konfigurera Workday-klienten

Installera integrationsnyckeln

Installera integreringsnyckeln i Workday-klienten för att upprätta en betrodd relation till Adobe Sign. När relationen är etablerad kan varje affärsprocess få ett steg för Granska dokument tillagt för att aktivera signeringsprocessen.

Obs! Adobe Sign varumärkesmarkeras som ”Adobe Document Cloud” i hela Workday-miljön.

Så här installerar du integreringsnyckeln:

 1. Logga in på Workday som en kontoadministratör.

 2. Sök efter och öppna sidan Redigera klientinställning – affärsprocesser.

 3. Ange information för följande fyra fält:

  • Adobe Document Cloud-bekräftelse: en fast textbekräftelse av integreringen.

  • API-nyckel för Adobe Document Cloud: där integreringsnyckeln är installerad

  • Avsändares e-postadress för Adobe Document Cloud: e-postadressen för gruppnivåadministratören i Adobe Sign

  • Ta bort dokument som väntar på e-signatur när dokument är annullerat: en valfri inställning som tar bort dokument från signeringscykeln om ett dokument är annullerat i Workday.

Fälten för integreringsnyckeln i Adobe Sign

4.  Slutför sedan installationen:

 1. Klistra in integreringsnyckelen i fältet API-integreringsnyckel för Adobe Sign.
 2. Skriv e-postadressen för Adobe Sign-administratören i fältet Avsändares e-postadress för Adobe Document Cloud.
 3. Välj OK.
Fälten för integreringsnyckeln och e-postadressen för nyckelhållaren

Det går nu att lägga till Adobe Sign-funktioner till alla affärsprocesser genom att lägga till ett steg för Granska dokument och sedan konfigurera det så att eSign by Adobe används som e-signeringstyp.

Konfigurera steget Granska dokument

Dokumentet i steget Granska dokument kan vara ett statiskt dokument, ett dokument som skapats av ett dokumentgenereringssteg inom samma affärsprocess eller en formaterad rapport som skapas med Workday Report Designer. Alla dessa kan kompletteras med Adobe Texttaggar för att kontrollera utseendet och placeringen av specifika komponenter för Adobe-signering. Dokumentkällan måste anges i definitionen för affärsprocessen. Det går inte att överföra ett adhoc-dokument medan affärsprocessen utförs.

Det är unikt för Adobe Sign, med steget för att Granska dokument, att ha möjligheten att ha efterföljande signeringsgrupper. Signeringsgrupper möjliggör att du kan använda rollbaserade grupper som signerar efter varandra. Adobe Sign stöder inte parallella signeringsgrupper.

Om du behöver hjälp med att konfigurera steget Granska dokument ska du läsa Snabbstartguiden.

Support

Workday-support

Workday är integreringsägaren och bör vara den första kontaktpunkten för eventuella frågor om omfattningen av integreringen, funktioner eller problem med det dagliga integreringsarbetet.

I Workday-community finns flera bra artiklar om hur du felsöker integreringen och genererar dokument:

Adobe Sign-support

Adobe Sign är integreringspartner och ska kontaktas om integreringen inte kan hämta signaturer eller om meddelanden för väntande signeringar misslyckas.

Adobe Sign-kunder bör kontakta sin CSM (Customer Success Manager) för att få hjälp. Det går även att ringa till Adobes tekniska support på 1-866-318-4100, vänta på produktlistan och ange 4 och sedan ange 2 (enligt anvisningarna).

Kontakta supporten för Adobe Sign

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?