Adobe Sign-autentisering omdirigeras till Adobe Identity Management

Översikt

För Adobe Sign-användare som har en Adobe-identitetstyp associerad med sin e-postadress har Adobe Sign standardiserat autentiseringsprocessen så att dessa användare alltid autentiserar sig i Adobe Sign med sin Adobe-identitetstyp och lösenord. Det förbättrar användarens inloggningsupplevelse och säkerhet. 

Tidigare kunde vissa Adobe Sign-användare autentisera i Adobe Sign via den offentliga inloggningssidan (med ett Adobe Sign-specifikt lösenord) och Adobe-identitetstypen.

Berörda användare är sådana som har köpt sitt Adobe Sign-konto via de vanliga inköpsprogrammen för Adobe (inklusive Adobe.com-butiken samt VIP- och ETLA-inköpsprogrammen) och som hanterar sina Adobe Sign-konton via Adobe Admin Console

Adobe-identitetstyper omfattar både personliga konton (Adobe ID) och företags-/skolkonton (Enterprise ID eller Federated ID). 

Berörda användare ser följande:

 • Omdirigering till identitetstypen Adobe via inloggningssidan för Adobe Sign

  När en användare går till inloggningssidan för Adobe Sign (t.ex. https://secure.adobesign.com/public/login, bild 1) och anger sin e-postadress omdirigeras användaren automatiskt till autentisering med Adobe-identitetstypen (bild 2) för att slutföra inloggningsprocessen.

  Om användarens administratör har konfigurerat kontot för autentisering med Federated ID (d.v.s. SAML) omdirigeras användaren till företagets inloggningssida.

  Bild 1
  Bild 1

  Bild 2
  Bild 2

  Obs!

  Om användaren inte kommer ihåg sitt Adobe-lösenord kan hen välja Jag har glömt mitt lösenord (bild 1) ELLER Återställ lösenordet (bild 2).

  I båda fallen uppmanas användaren att återställa lösenordet.

 • Omdirigering till Adobe-identitetstypen via anpassat värdnamn

  Om en Adobe Sign-organisation har konfigurerat en anpassad inloggningssida för Adobe Sign som innehåller ett anpassat värdnamn (t.ex. https://AcmeCorp.adobesign.com/public/login) omdirigeras användaren omedelbart till autentisering med identitetstypen Adobe när hen anger den anpassade inloggningsadressen för Adobe Sign.

 • Omdirigering till Adobe-identitetstypen vid autentiserad signering

  Om en Adobe Sign-organisation har angett att signerare måste autentisera med Adobe Sign-autentisering (före signering), uppmanas signeraren att autentisera via identitetstypen Adobe.

Ytterligare överväganden

 • När en användare loggar in via sin Adobe-identitetstyp kan hen uppmanas att välja sitt personliga konto eller sitt arbets-/skolkonto. Det är möjligt att användaren väljer en kontotyp, men Adobe Sign är associerat med den andra kontotypen. I sådana fall vägleder Adobe Sign användaren för att byta kontotyp (till exempel från det personliga kontot till arbets-/skolkontot eller vice versa).

 • I sällsynta fall kan en användare som loggar in med identitetstypen Adobe för första gången uppmanas att ange sitt lösenord eller verifiera sin e-postadress.

  Detta är en engångsåtgärd som användaren inte behöver upprepa i framtiden.

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp med den nya inloggningen kontaktar du din Success Manager eller öppnar ett ärende med kundsupporten.   

Obs!

Endast administratörer har behörighet att öppna ett supportärende. Om du inte är administratör kontaktar du din interna administratör som kan starta ärendet åt dig.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?