Adobe Sign för Salesforce 20.9 Security Patch

Säkerhetsmeddelande: Åtgärd krävs för Salesforce-webbplats med Adobe Sign

Adobe Sign för Salesforce-kunder som använder en Salesforce-webbplats ska uppgradera till den senaste versionen så snart som möjligt. Adobe Sign för Salesforce version 20.9 adresserar en sårbarhet som rapporterades av Salesforce-säkerhetsteam den 1 oktober 2018. Det har inte rapporterats någon påverkan för Adobe Sign-kunder, men åtgärd krävs.

 

Hur avgör jag om jag använder en Salesforce-webbplats?

Din organisation kanske använder en Salesforce-webbplats med Adobe Sign för Salesforce om den konfigurerades för att använda ”Stora filer för signatur” eller ”Push-avtal" (flyttar avtal från Adobe Sign til Salesforce). Om du är osäker på om du använder en Salesforce-webbplats kan du kontrollera med stegen nedan.

 

Vilken åtgärd måste jag vidta?

Om du använder en Salesforce-webbplats med Adobe Sign, måste du:

Om du använder funktionen ”Push-avtal” eller ”Stora filer för signatur” måste du göra följande steg för att uppdatera konfigurationen innan du använder någon av funktionerna.

 

Behöver jag vidta någon åtgärd om jag inte använder en Salesforce-webbplats?

Om du för närvarande inte använder en Salesforce-webbplats, rekommenderar Adobe ändå alla Adobe Sign för Salesforce-kunder att uppgradera till den senaste versionen av Adobe Sign för Salesforce. Detta ger de senaste säkerhetsuppdateringarna, viktiga uppdateringar och säkerställer att din version för närvarande stöds av Adobe. Uppkommande datum för ”Support upphör”:

 • Adobe Sign för Salesforce-integration v16 och v17 – support upphör 15 november 2018
 • Adobe Sign för Salesforce-integration v18 och lägre – support upphör 1 mars 2019


Så här kontrollerar du om du använder en Salesforce-webbplats

 1. Gå till Inställningar > Webbplatser i ditt Salesforce-konto.
 2. Om NÅGOT av följande kriterier gäller måste du vidta åtgärder:
  1. Webbplatsen är aktiv
  2. Webbplatsnamnet och/eller etiketten innehåller AdobeSign eller EchoSign
  3. Sidan EchoSignCallback är den aktiva webbplatsens startsida
  4. Webbplatsen Site Visualforce Pages-sektionen har echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback-sidan tillagd
  5. Inställningarna för allmän åtkomst (webbplatsprofil) har Adobe Sign-objekt, -sidor eller Apex-klasser tilldelade

 

Hur kan jag få mer information?

Kontakta Kundtjänst via Adobe Sign om du vill veta mer. Dina supportalternativ presenteras genom att först logga in på Adobe Sign ( https://secure.echosign.com/public/login ) och sedan välja ”?” i det övre högra hörnet. Alternativt kontakta din kundframgångschef.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?