Konfigurera Adobe Sign för Salesforce för att skicka stora dokument (större än 2.0 MB från avsändande avtalssida och 9.0 MB när du skickar satsvis)

Konfigurera Salesforce för att skicka stora dokument

Stora dokument går automatiskt att skicka för transaktioner och bakgrundsåtgärder upp till en viss gräns:

 • Skicka transaktioner – När du klickar på knappen Skicka för signering på avtalssidan, kan du skicka ett dokument som är högst 2.0 MB eller flera dokument vars sammanlagda storlek är högst 2.0 MB.
 • Bakgrundsåtgärder – När du skickar dokumentet genom en bakgrundsåtgärd, kan du skicka ett dokument som är högst 9.0 MB eller flera dokument vars sammanlagda storlek är högst 9.0 MB. (Mer information om bakgrundsåtgärder finns i handboken för avancerad anpassning.)

Om du behöver skicka större dokument måste du göra följande:

Obs!

Det går inte att skicka stora filtransaktioner (som definieras nedan) för signering i Salesforce Professional Edition. 

Konfigurera webbplatsen för Adobe Sign-återanrop

Du måste ställa in och konfigurera en plats för Adobe Sign-återanrop så att avtalsuppdateringar kan publiceras i Salesforce i tid.

Obs!

Om du inte har använt Salesforce-webbplatser i din Salesforce-organisation, måste du först registrera ett domännamn för Force.com som ska användas för alla dina Salesforce-webbplatser i kontot. (Se Registrera en anpassad Force.com-domän i Salesforce.com-hjälpen). Tänk på att om du registrerar ett nytt domännamn, bör du inte använda långa domännamn och att den skyddade webbplatsadressen kan överstiga gränsvärdet på 255 tecken som gäller för återanrops-URL:er i Adobe Sign.

 1. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Användargränssnitt > Webbplatser och domäner > Webbplatser
 2. Registrera ditt domännamn
  1. Skriv namnet på den önskade domänen i textfältet efter http://
  2. Klicka på knappen Kontrollera tillgänglighet för att säkerställa att domänen är tillgänglig för användning
   1. När du hittar en tillgänglig domän visas meddelandet Domän tillgänglig.
  3. Acceptera Användarvillkoren och klicka på knappen Registrera min Force.com-domän
Panelen Webbplatskonfiguration

Sidan Webbplatser uppdateras för att visa din nya webbplats

  3. Klicka på knappen Ny

 • Sidan Webbplatsredigering läses in
Parametrar för Adobe Sign-återanrop

4. Gör följande på sidan Webbplatsredigering:

 • Värdet för webbplatsetiketten ska vara Adobe Sign-återanrop
 • Värdet för webbplatsnamnet ska vara Adobe_Sign_Callback
 • Värdet för webbplatskontakten ska vara den Salesforce-användare som ska ta emot meddelanden om webbplatser. I de flesta fall är det kontoadministratören.
 • Värdet för standardwebbadressen ska vara AdobeSignCallback
 • Aktivera kontrollen Aktivt.
 • Värdet för den aktiva startsidan för webbplatsen ska vara EchoSignCallback
  • EchoSign är ett äldre namn för Adobe Sign-produkten

 

Fälten ska se ut så här:

Adobe Sign-återanrop

    5. Klicka på Spara för att fortsätta.

    6. I avsnittet Anpassade webbadresser klickar du på länken Visa

             En ny flik öppnas

2b_sites_configdsaved

    7. Kopiera från den nya fliken värdet för webbadressen i webbläsaren och klistra in den i en textfil.

 • Om du testar på sandlådor, kopierar du http-adresser och inte https-adresser.

        Din webbadress ska se ut ungefär som webbadressen nedan:

Webbplatsadress

Obs!

Du behöver den här webbadressen för att göra dina inställningar.

Lägga till webbadressen för Adobe Sign-återanrop i Anpassade inställningar

 1. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Anpassad kod > Anpassade inställningar
  • Sidan Anpassade inställningar öppnas
 2. Klicka på etiketten Adobe Sign-inställningar
  • Sidan med Adobe Sign-inställningar öppnas
Adobe Sign-inställningar

  3.  Klicka på knappen Manage

Adobe Sign-inställningar: Manage

  4.  Klicka på Ny eller Redigera

 • Sidan Redigera Adobe Sign-inställningar öppnas.
Adobe Sign-inställningar: Ny

  5.  Ange att värdet för Återanrops-URL för Adobe till Salesforce ska vara samma som för den säkra webbadressen, som du kopierade sedan du konfigurerat webbplatsen för Adobe Sign-återanropet (se steg 7 nedan).

 • Kontrollera att adressprefixet är ”https” och inte ”http”.
Inställning för återanrops-URL

  6. Klicka på Spara för att spara inställningarna.

Anpassa profilen för webbplatsen för Adobe Sign-återanrop

Du måste också anpassa profilen för webbplatsen för Adobe Sign-återanrop enligt följande:

 • Lägg till Apex-klassen AgreementAttachmentService så att den visas
 • Aktivera avtalsobjektet och fältbehörigheterna om det skulle behövas
 • Lägg till IP-adressen för webbplatsen för Adobe Sign-återanropet

Obs!

Med följande steg visas det utökade profilgränssnittet. (Se Profilöversikt i hjälpen för Salesforce.com för mer information om profilgränssnitten.)

 1. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Användargränssnitt > Webbplatser och domäner > Webbplatser
 2. Klicka på webbplatsetiketten Adobe Sign-återanrop
 3. Klicka på knappen Inställningar för offentlig åtkomst
Allmän åtkomst

  4. Gör följande för att lägga till Apex-klassen AgreementAttachmentService:

a. Klicka på länken Aktiverad åtkomst till Apex-klass för att hoppa till avsnittet. Klicka sedan på Redigera

Aktivera Apex-klass

b. Markera echosign_dev1.AgreementAttachmentService i listan Tillgängliga Apex-klasser till vänster och klicka sedan på Lägg till för att flytta den till listan Aktiva Apex-klasser till höger. Se nedan.

c. Klicka på Spara

            Du kommer nu tillbaka till sidan Profil för Adobe Sign-återanrop

Aktivera Apex-klass

 5. Gör så här för att aktivera objektnivåbehörigheter för profilen för Adobe Sign-återanropets webbplats.

        a. Klicka på knappen Redigera på sidan Profil för Adobe Sign-återanrop och rulla ned till Anpassade objektbehörigheter

        b. Aktivera alla objektbehörigheterna för avtal (läsa, skapa, redigera, ta bort, visa alla, ändra alla)

Anpassade objektbehörigheter

        c. Klicka på Spara. Du kommer nu tillbaka till sidan Profil för Adobe Sign-återanrop

 

    6. Lägg till IP-intervallen för de allmänna inställningarna för webbplatsen så att den är begränsad till IP-adresser för Adobe Sign.

        a. Klicka på länken IP-intervall för inloggning för att hoppa till rätt avsnitt

        b. Klicka på knappen Ny

        c. I dialogrutan med IP-intervall för inloggning anger du det första IP-adressintervallet:

○ IP-startadress: 52.71.63.224

○ IP-slutadress: 52.71.63.255

○ Beskrivning: Adobe Sign

        d. Klicka på Spara

enter_the_ip_addressrange

Obs!

Om felet ”Listan med IP-intervall täcker inte den aktuella IP-adressen…”. visas ska du aktivera alternativet Spara det här IP-intervallet även om det inte täcker min aktuella IP-adress och klicka sedan på Spara igen.

     

    e. Upprepa steg a-d ovan för alla IP-adressintervall nedan:

Start-IP

Slut-IP

Beskrivning

52.35.253.64

52.35.253.95

Adobe Sign

52.48.127.160

52.48.127.191

Adobe Sign

52.58.63.192

52.58.63.223

Adobe Sign

52.196.191.224

52.196.191.255

Adobe Sign

52.65.255.192

52.65.255.223

Adobe Sign

13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Sign

 

Det sista IP-intervallet för inloggning på webbplatsen för Adobe Sign-återanrop ska visas enligt följande:

list_of_ip_ranges

Ange Synligt för alla profiler för fältet Antal anrop för bilagetjänst

Du måste kontrollera att fältet ”Antal anrop för bilagetjänst” kan redigeras med den aktuella profilen genom att göra följande.

 1. Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Objekt och fält > Objektshanterare
 2. Klicka på länken Avtal i det vänstra fältet
 3. Klicka på alternativet Fält och relationer i det vänstra fältet
 4. Hitta och klicka på länken Antal anrop för bilagetjänst
6_click_the_attachmentserviceinvocationcountlink

 

    5. Klicka på knappen Ange på fältnivåsäkerhet.

    6. Aktivera synligt och skrivskyddat på toppnivån för att aktivera fältnivåsäkerhet för alla visade profiler

Fältnivåsäkerhet

 

7. Klicka på Spara

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy