Instruktioner för hur du uppgraderar ditt Adobe Sign för Salesforce-paket till den senaste versionen.

Integreringspaketet Adobe Sign för Salesforce finns tillgängligt från Salesforce AppExchange. Den här guiden är utformad för att hjälpa befintliga Adobe Sign-kunder att uppgradera från en äldre version till den senaste version av Adobe Sign för Salesforce.

Se versionsinformationen för ytterligare information om de senaste funktionerna i Adobe Sign för Salesforce. Se även installationsguiden för ytterligare information.

Obs!

Stöd för Adobe Sign för Salesforce integration v16 och v17 kommer att avslutas 15 november 2018

Produktuppdateringar, säkerhetsuppdateringar och teknisk support för Adobe Sign för Salesforce v16 och v17 avslutas 15 november 2018.

Om du har version 17 eller tidigare, behöver du uppgradera till det nya paketet för att få fortsatt support.

Uppgradera från en tidigare version

Varje version av Adobe Sign för Salesforce har nya funktioner och förbättringar som kan ge viktiga förbättringar av dina arbetsflöden för dokument. Adobe rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen, eftersom Adobe löpande upphör att ge stöd för äldre versioner.

Adobe Sign för Salesforce kan uppgraderas från alla paket som heter ”EchoSign”, ”Adobe Document Cloud eSign Services” eller ”Adobe Sign”. Om du har installerat en tidigare version av EchoSign för Salesforce eller behöver hjälp med uppgraderingar, kan du kontakta den Adobe-framgångsansvarige som du blev tilldelad för ditt konto. Den personen kommer att kunna hjälpa dig eller styra dig vidare till Adobe Sign-supporten och/eller Adobe Professional Services för att få hjälp.

Om du vill hitta versionsnumret för den Adobe Sign för Salesforce-integration som du har installerad för tillfället:

 1. Logga in på Salesforce med ID för din kontoadministratör
 2. Gå till Konfigurera > Plattformsverktyg > Appar > Installerade paket
Installed Package

Notera paketnamn och versionsnummer. Paketnamnet som du har installerat är antingen ”Adobe Document Cloud eSign Services” eller ”Adobe Document Cloud eSign Services – ohanterad”.

Äldre versioner av ”EchoSign för Salesforce”-paket är ohanterade paket. Nyare versioner är hanterade paket. Det här dokumentet innehåller instruktioner om hur du uppdaterar från ett hanterat eller ett ohanterat paket. Följ instruktionerna baserat på vilken pakettyp som är installerad för tillfället.

Obs!

Om du uppgraderar från version 12 eller tidigare och skickar stora dokumenttransaktioner (större än 2,0 MB), måste du konfigurera Salesforce att skicka stora dokument för underskrift. 

Om du uppgraderar från version 12 eller tidigare och har flera olika Adobe Sign-konton som skickar från samma Salesforce-organisation, måste du också konsolidera de användarna under ett Adobe Sign-konto innan du uppgraderar. När du har konsoliderat dina användare, kan du använda gruppmappningar för att mappa specifika Salesforce-profiler till Adobe Sign-tjänstegrupper. Kontakta Adobe Support om du har några frågor.

Mer information om hanterade kontra ohanterade paket finns på: http://www.salesforce.com/us/developer/docs/packagingGuide/Content/packaging_about_packages.htm.

Viktiga uppgraderingsanteckningar för alla användare

1. Om du har användare i din Salesforce-organisation som tillhör flera Adobe Sign-konton, fråga din Adobe-framgångsansvarig eller Adobe Support innan du uppgraderar.

2. Innan du uppgraderar ditt produktionskonto, rekommenderar Adobe att du testar uppgraderingsprocessen i din Salesforce sandlådemiljö. Se till att din e-postadress i sandlådemiljön är en som du har åtkomst till om du någonsin behöver ändra e-postadress för ditt Adobe Sign-konto.

Uppgradera från ohanterade paket för EchoSign

Om du har ett paket med paketnamnet ”EchoSign ohanterat” installerat, finns det två möjliga tillvägagångssätt för att uppgradera till den senaste versionen av det Adobe Sign-hanterade paketet. Du kan bestämma vilket tillvägagångssätt som funkar bäst för din organisation.

Alternativ 1: Installera den nya versionen och dölj den gamla

Det här alternativet är mycket enklare att konfigurera än alternativ 2, men nackdelen är att befintliga avtal i ditt organisation inte är lika lätta att komma åt för dina användare framöver.

1. Installera den senaste versionen av det Adobe Sign-hanterade paketet från AppExchange till din organisation, samt konfigurera och exponera det för alla relevanta profiler och sidlayouter. Referera till installations- och anpassningsguiden för mer information om hur du konfigurerar det nya paketet. När det senaste Adobe Sign-paketet installerats, kan dina Salesforce-användare omedelbart börja använda det.

2. Dölj det gamla ohanterade paketet från användare genom att ta bort det från deras profiler och sidlayouter när du har installerat det nya paketet. Den här åtgärden rekommenderas starkt så att användare inte blir förvirrade av att se två flikar med liknande namn, relaterade listor, objekt och så vidare, sida vid sida när du använder Salesforce. På det här sättet kan dina Salesforce-användare börjar använda den nya versionen av Adobe Sign för Salesforce-paketet, men behålla äldre avtalsdata från det äldre paketet om de behöver få åtkomst till det.

 

Obs!

Eftersom det gamla paketet är dolt, måste det vara en ovanlig och speciell begäran. Om de äldre avtalen behöver refereras till ofta, kan det vara fel väg att gå för din organisation att dölja det gamla paketet.

Alternativ 2: Exportera/importera data från det gamla paketet till ett nytt paket

Alternativ 2 låter dig migrera dina befintliga avtalsdata till det nya paketet, men nackdelen är att det kräver mer arbete än alternativ 1. Den här inställningen involverar följande steg:

1. Exportera avtalsdata från det befintliga ohanterade paketet med hjälp av ett verktyg för datainläsning som Jitterbit eller Dataloader.io eller som standard Salesforce Data Loader.

2. Avinstallera ditt aktuella ohanterade paket.

3. Installera det senaste hanterade paketversionen från AppExchange.

4. Importera avtalsdata från det gamla ohanterade paketet till det nya paketet.

Ett varningens ord vid den här metoden är att om du avinstallerar ett paket så tas alla Adobe Sign-data i det paketet bort (det vill säga avtalet) från den organisationen. Därför krävs det att du först exporterar och sedan importerar tillbaka data till Salesforce för att behålla data när du flyttar till det nya hanterade paketet.

Obs!

Avtalen finns fortfarande på Adobe Sign-servrarna, men de är inte åtkomliga från Salesforce när du väl tagit bort dem.

Dessutom, kan export och import av avtalsdata inkludera underordnade objekt som är beroende av krav och måste vara korrekt strukturerade. En komplikation, som uppstår när du importerar underordnade objekt är att det överordnade avtals-ID:t har ändrats så att det behöver uppdateras för varje importerad rad. Det finns två viktiga underordnade objekt:

 • Avtalshändelsen – spelar in revisionshändelserna för ett avtal. Om detta inte är nödvändigt, kan det ignoreras.
 • Bilaga – innehåller det ursprungliga överförda dokumentet och den sista signerad PDF:en för avtalet. Vissa organisationer kan ha en signerad PDF-länk till echosign.adobe.com som för många skulle vara tillräckligt så bilagan kan hoppas över.

Ett annat övervägande är att mappa fälten från de exporterade ohanterade posterna till den senaste hanterade posten. Alla fält i det gamla paketet finns fortfarande i det nya paketet så de kan mappas direkt. Ett avancerat verktyg som Dataloader.io matchar automatiskt till rätt fältet baserat på kolumnnamnet.

För frågor om uppgradering från det ohanterade paketen, kan du kontakta din Adobe-framgångsansvarige.

Uppgradera från hanterade paket

Om du har ett paket med paketnamnet ”Adobe Document Cloud eSign Services” eller ”Adobe Sign” installerat, måste du göra följande för att uppgradera till den senaste versionen av Adobe Document Cloud eSign Services-paketet:

 • Granska och förstå de viktiga uppgraderingsanteckningarna för hanterade paket innan installationen
 • Installera uppgraderingspaketet Adobe Sign för Salesforce från App Store
 • Konfigurera programmet

Viktiga uppgraderingsanteckningar för hanterade paket

1. Avinstallera inte dina befintliga EchoSign- eller Adobe Document Cloud eSign-tjänster för Salesforce-paketet. Om du avinstallerar paketet, kommer du att förlora alla dina Adobe Sign-data i Salesforce.

2. Se till att inställningen lås sessionerna till ip-adressen som de kommer från är inaktiverad. Gör det genom att klicka på Konfigurera och sedan gå till Administrera > Säkerhetskontroller > Sessionsinställningar.

3. Observera att hanterade avtal som skickades från EchoSign för Salesforce version 14 eller tidigare och som fortfarande är ute för underskrift vid tiden för uppgraderingen, inte kommer att kunna få statusuppdateringar när de signeras efter uppgraderingen. Se till att avtal som initierats som som värdhanterade avtal signeras innan du gör uppgraderingen.

4. Hanterade avtal behöver inte längre platser i Salesforce, från och med version 13. Platser krävs bara om du behöver skicka stora dokumenttransaktioner – större än 2,0 MB.  Tänk på att Professional Edition inte kommer att stödja att skicka stora filer eftersom platser inte stöds. Om du tidigare har ställt in platser för värdbaserade avtal och inte behöver skicka stora transaktioner, kan du inaktivera EchoSign-återanropsplatsen.

5. Ett antal nya inställningar för Adobe Sign-tjänsterna har lagts till i versionerna 13, 14, 15, 17, 18 och 19. Se till att du granskar dem och fastställer vilka du vill använda för din organisation. Avsnitten ”Nyheter” nedanför går igenom de mest använda nya inställningarna och fältvärdena som lagts till i versionerna 13 till 19. 

Installera Adobe Sign för Salesforce-uppdateringen

 1. Klicka här för att få åtkomst till Adobe Sign-programpaketet i Salesforce AppExchange.
 2. Klicka på knappen Hämta nu.
 3. Välj Logga in på AppExchange och ange dina autentiseringsuppgifter för att fortsätta.
 4. Bestäm var du vill installera uppgraderingen (produktion eller sandlådan).
 5. Granska installationsinformationen och villkoren, bekräfta att du har läst och godkänner villkoren, klicka sedan på Bekräfta och installera! för att starta installationen.
 6. Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka sedan på Logga in i Salesforce när du uppmanas att logga in i Salesforce.
 7.  När sidan Installera Adobe Sign visas:
  • Välj Installera för alla användare
  • Klicka på Uppgradera

            Installationen kan ta några minuter.

    8. Om popup-fönstret Godkänn åtkomst från tredje part visas:

 • Markera Ja, tillåt åtkomst för de här webbplatserna från tredje part
 • Klicka på Fortsätt för att starta installationen.

    9. Under installationen, visas en meddelandesida som säger att det här kan ta ett tag…

Klicka på Klar och väntar på att ta emot e-postmeddelandet som meddelar att paketet har installerats korrekt.

Det installerade paketet visar nu din aktuella paketversion.

Konfiguration efter installationen

Några enkla konfigurationssteg krävs innan du kan börja skicka Adobe Sign-avtal från Salesforce.

 1. Gå till Konfigurera > Plattformsverktyg > Appar > Installerade paket
 2. Klicka på Konfigurera-länken för Adobe Sign-paketet
  • Installationsguiden för Adobe Sign för Salesforce visas.

Obs!

Om installationsguiden inte visas automatiskt:

 1. Gå till fliken Adobe Sign-administration
 2. Klicka på länken Starta installationsguiden

Starta installationsguiden

    3. I ”steg 1: länka ditt Adobe-konto till Salesforce” av installationsguiden:

 • Klicka på Logga in på Adobe
 • Logga in med din Adobe Sign-administratörsanvändare
 • Tillåt åtkomst om du tillfrågas
  • Du bör få ett meddelande som säger Klart! Du har auktoriserat ditt Adobe-konto.

    4. Klicka på Nästa i meddelandet att steg 1 lyckades

    5. I ”steg 2: aktivera automatiska statusuppdateringar för Adobe Sign”, klickar du på knappen Aktivera

 • När du ombeds att tillåta åtkomst till Adobe Sign så klickar du på Tillåt
 • Ett meddelande borde visas: Klart! Du har aktiverat automatiska statusuppdateringar av ditt konto.

    6. Klicka på Nästa längst ned på sidan för att fortsätta

    7. När installationsguiden visar Grattis! Din installation är slutförd, klickar du på Klar.

Obs!

När installationen och konfigurationen av det nya paketet är slutfört, bör du kolla i de relevanta avsnitten i den här guiden för information om vilka inställningar och fält som har lagts till i version 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19.

Du måste manuellt aktivera de här nya inställningarna och fältvärdena i din organisation för att det nya paketet ska fungera korrekt. Om du till exempel uppgraderar från v15 till v19, bör du aktivera de nya inställningarna, fälten eller båda som visas för versionerna v16, v17 och v18.

Nyheter i version 19

Funktions-, inställnings- och fältändringar i v19

Manuella justeringar som ska göras efter uppgradering

Uppdatera processer som uttryckligen ger åtkomst till objekt/fält

Från och med utgåvan v19 är organisationens CRUD- och FLS-inställningar på både standardobjekt och anpassade objekt tvingande. Därför måste många konfigurerade funktioner uppdateras för att inkludera explicit åtkomst till de olika objekten som behövs.

Det kan bestå av två steg:

 • Alla funktioner kan uppdateras med en Behörighetsuppsättning för att ge åtkomst till Adobe Sign-objekt
 • Vissa funktioner, som måste ha tillgång till Salesforce-objekt, kan kräva aktivering av specifika objekt och/eller fält

Läs de listorna för manuell uppdatering nedan för de olika funktionerna/processarna som påverkas.

 


Uppdatering IP-intervall

Vartefter Adobe Sign expanderat har infrastrukturen gått mot mer robusta datacentra och det har lett till vissa förändringar i IP-intervaller som din Salesforce-organisation måste anse vara betrodda för att säkerställa optimal kommunikation mellan tjänsterna.

Nedan finns de stegvisa förändringarna från v18 till v19. Se till att alla konfigurerade webbplatser är uppdaterade liksom de betrodda kärnnätverken.

LÄGG TILL:

Indien:

 

13.126.23.0/27

TA BORT:

Nordamerika:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

 

Den slutliga listan över godkända IP-intervall för Adobe Sign ska se ut så här:

list_of_ip_ranges


Lägg till fältet Avtalstyp till sidlayouten för Avtalsmallen

Lägg till det överordnade sökfältet Avtalstyp (Agreement_Type__c) i sidlayouten för avtalsmallen:

 • Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Objekt och fält > Objektshanterare.
 • Välj avtalsmall i listan med objekt till vänster på sidan.
 • Välj sidlayouter från den vänstra listen
 • Klicka på sidlayoutnamn: Layout för avtalsmall.
 • Välj alternativet Fält.
 • Klicka på fältet Avtalstyp och dra det till sidlayouten.
 • Klicka på Spara.

 

add_the_agreementtypefieldtothepagelayout


Uppdatera äldre dokumentnycklar om du uppgraderar från en version som är äldre än v14 – lades till i v19,4

När Adobe Sign-programmet för Salesforce uppgraderas från versioner som är lägre än v14 till den aktuella versionen, kan användare ibland inte utföra åtgärder som att ta bort, avbryta, visa, påminna eller uppdatera befintliga avtal som skickades av andra användare innan uppgraderingen.

Ett fel kan utlösas när någon av dessa åtgärder utförs, till exempel:

"INVALID_DOCUMENT_KEY" eller ”ett internt serverfel uppstod”

Det händer eftersom en gammal dokumentnyckel från en version före version 14 användes.

De gamla nycklarna måste migreras. Därför finns det ett nytt funktionselement:

När du har slutfört konfigurationsstegen, finns följande länkar tillgängliga på Adobe Sign-administrationssidan:

 • Hämta dokumentnycklar som saknas – när du klickar på den här länken hämtas dokumentnycklarna som saknas för befintliga avtal
 • Uppdatera äldre dokumentnycklar – när du klickar på den här länken rensas alla befintliga dokumentnycklar och de nya dokumentnycklarna hämtas för alla avtal i organisationen. 

Om det finns avtal som inte har associerade dokumentnycklar kommer dokumentnycklar att hämtas för dem också

När avtalen har nya dokumentnycklar kan användarna utföra alla avtalsåtgärder i befintliga avtal som skickats av andra användare.

Obs!

Länkarna för Hämta dokumentnycklar som saknas och Uppdatera äldre dokumentnycklar visas endast när administratören uppgraderar från en version som är lägre än v14 till v19.4.

Om administratören uppdaterar ett paket mellan v14 och v19.2 så döljs länkarna som standard. I sådana fall kan administratören kontakta Adobe Signs support för att manuellt visa länkarna. 

För den här åtgärden måste du ge Adobe Signs support behörighet att logga in.

Saker att notera:

Från och med utgåvan v19 är organisationens CRUD- och FLS-inställningar på både standardobjekt och anpassade objekt tvingande. Programmet kontrollerar objekt- och fältnivå, läs- och skrivbehörigheter. Har användaren inte rätt behörighet visas felet permission denied.

När du har uppgraderat till v19 och en Salesforce-användare får ett felmeddelande om nekad åtkomst, som ser ut ungefär så här:

Permission denied. Unable to insert field echosign_dev1__Contract__c in object: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c

sedan måste Salesforce-administratören lägga till både läs- och skrivbehörigheter för avtalsobjektet, och för alla anpassade fält de har skapat, i de relevanta profilerna.

 • Navigera till: Inställningar > Administration > Användare > Profil > {profilnamn} 
 • Bläddra ner till avsnittet Anpassa fältnivåsäkerhet och klicka på åtgärden Visa  för objektet Avtal
 • Ge Läs- och Redigerings-behörighet för relevanta fält
enable_agreementfieldlevelsecurity
Ny flik:
 • v19 har en ny avtalstyper-flik.
   
  • Ett nytt anpassat objekt som heter Avtalstyp (Agreement_Type__c) har introducerats för att definiera en avtalstyp. Det har ett standard Namn-fält, men det går att lägga till ytterligare fält senare för att definiera dina egna anpassade fält. Ett objekt används istället för ett enkelt textfält, eftersom det tillåter en unik post för att definiera en typ, vilket är mer flexibelt och utökningsbart. Det skiljer även åt typen från avtalsmallen och avtalet så att avtalsmallen kan ändras utan att vara knuten till typ och flera mallar kan ställa in samma typ.
  • Ett nytt överordnat sökfält som heter Avtalstyp (Agreement_Type__c) har lagts till i Avtalsmall-objektet, vilket pekar på Avtalstyp-objektet. Fältet visas i avsnittet Avtalsmallinformation på avtalsmallsidan.
  • Ett nytt överordnat sökfält som heter Avtalstyp (Agreement_Type__c) har lagts till på Avtalsobjektet, vilket pekar på Avtalstyp-objektet. Fältet visas inte på sidan avtalsredigeraren.

Automatiska statusuppdateringar är nu säkrare:

 • v19 använder OAuth för att etablera den betrodda relationen mellan Adobe Sign och Salesforce för att förenkla de pågående automatiska statusuppdateringarna av dina avtal.

En ny anpassad inställning:

 • Lägg till signerad PDF-länk till pushade avtal – Den här inställningen gäller endast för pushade avtal som skickas utanför Salesforce. Aktivera den här inställningen för att lägga till en länk för signerad-PDF-fil till avtalsposten.

Och en borttagen inställning:

 • Aktivera skicka skriven underskrift till fax– Adobe Sign stöder inte längre att skicka ett avtal till ett telefonnummer. Skrivna underskrifter följer nu istället samma process som elektroniska underskrifter tills dess att den första undertecknaren behöver använda sin underskrift. Därefter hämtar de, signerar, skannar och laddar upp filen tillbaks till Adobe Sign.
   

>> Mer information om den skrivna underskriften

 

Inaktuella anpassade inställningar och fält i version 19

Det finns en inaktuell anpassad inställning i version 19: Aktivera skicka skriven underskrift till fax

Ny flik i version 19

Det finns en ny flik i v19: Avtalstyper

Inaktuell flik i version 19

Det finns inga inaktuella flikar i v19.

Andra fältvärden som lagts till i version 19

Ingen.

Konfigurera stilen för avtalssidan

Om du är en ny kund är sidstilen ”Lightning” standard och det är den layouten som kommer att utvecklas framöver. 

Det rekommenderas starkt att kunder som uppgraderar börjar använda sig av Lightning-sidan för att vara säkra på att nya funktioner finns tillgängliga allteftersom utvecklingen fortsätter att förbättra produkten.

Det kan dock finnas goda skäl för just er att fortsätta att använda er av en av de äldre sidlayouterna. Referera till guide för justering av Salesforce-sidlayouten för att bestämma om det är bästa att flytta till Lightning-sidan.

Manuell uppdatering krävs för gruppmappningar

Alla användare som interagerar direkt med Gruppmappningar, måste kontrollera att de har rätt behörigheter.

 • Det görs bäst genom att lägga till behörighetsuppsättningen Adobe Sign-administratör till användaren
 • Användarprofilen måste ha behörigheten Visa installation och konfiguration aktiverat

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

 

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
EchoSign-gruppmappning   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Resultat för EchoSign-användarsynkronisering   Läs, ta bort, skapa Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    

Manuella uppdateringar som krävs för API-tjänster

Alla användare som använder Adobe Sign-API:et behöver behörighetsuppsättningen Adobe Sign-användare.

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Mottagare   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Status Läs    
  Ordningsnummer Läs    
  Källmottagare Läs    
  Avtal      
         
Avtal   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Redigering Läs    

Manuella uppdateringar som krävs för självsigneringskomponenten

För att användare ska kunna interagera med självsigneringskomponenten för Adobe Sign:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign-användare ska tillämpas på användaren
 • Salesforce-objektet Kontakt måste ha Läs aktiverat
  • E-post-fältet för Kontaktobjektet måste ha Läs aktiverat

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Kontakt   Läs Salesforce – standard  
  E-post Läs    
         
Avtal   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Namn Läs    
  Status Läs    
  Signeringsdatum Läs    
  Felmeddelande Läs    
  Signerad PDF Läs    
  Dokumentnyckel Läs    
         
Avtalsmall   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Läs    
         
Avtalstyp   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Namn Läs    
         
Mottagare   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Avtal Läs    
  Status      
  Datum tid slutfört      

Manuella uppdateringar krävs för avtalsmallbatchen

Användare som interagerar med avtalsmallar behöver:

 • Ha behörighetsuppsättningen Adobe Sign-administratör tillagd
 • Ha åtkomst till alla fält för det angivna huvudobjektet i Salesforce

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Huvudobjektet angivet av användaren        
  Alla fält angivna av användaren Läs Ej tillämpligt  
         
Avtalsmall   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Namn Läs    
  Huvudobjektstyp Läs    

Manuella uppdateringar som krävs för batchåtgärder

Användare som utlöser batchåtgärder behöver:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign-administratör

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Avtal   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Dokumentnyckel Läs    
  Orsak raderingsorsak Läs    
  Avbryt ta bort för att meddela signerare Läs    
  URL för partnerserver Läs    
  Status Läs    
  Senaste händelse-ID Läs    

Manuella uppdateringar som krävs för S1 Mobile

Användare som använder Adobe Sign via S1 Mobile behöver:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign-användare
 • Salesforce-objektet Möjlighet måste ha Läsa aktiverat
  • Fältet Namn på Möjlighet-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Konto måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn i Konto-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Kontrakt måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn på Kontrakt-objektet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Kontraktnummer på Kontrakt-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Kontakt måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn på Kontakt-objektet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet E-post på Kontakt-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Lead måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn på Lead-objektet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet E-post på Lead-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Dokument måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn på Dokument-objektet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Typ på Dokument-objektet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Innehållstyp på Dokument-objektet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Brödtext på Dokument-objektet måste ha Läs aktiverat

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Säljprojekt   Läs Salesforce – standard  
  Namn Läs    
         
Konto   Läs Salesforce – standard  
  Namn Läs    
         
Kontrakt   Läs Salesforce – standard  
  Namn Läs    
  Kontraktnummer Läs    
         
Kontakt   Läs Salesforce – standard  
  Namn Läs    
  E-post Läs    
         
Lead   Läs Salesforce – standard  
  Namn Läs    
  E-post Läs    
         
Dokument   Läs Salesforce – standard  
  Namn Läs    
  Typ Läs    
  Innehållstyp Läs    
  Brödtext Läs    
         
Avtalshändelse   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Läs    
         
Avtalsmall   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
         
Avtal   Läs, skapa, ta bort, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Skapa, ändra    
         
Mottagare   Läs, skapa, ta bort, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Skapa, ändra    
         
Biblioteksmallar   Läs, skapa, ta bort, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Skapa, ändra    

Manuella uppdateringar som krävs för konfiguration och administration – konfiguration

Användare som har åtkomst till administrationsfliken behöver behörighetsuppsättningen Adobe Sign-administratör.

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Avtalsmall   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
         
Avtal   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
         
Dokument   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Brödtext Läs    

Manuella uppdateringar som krävs för Publiceringsåtgärder – Konfiguration och administration

Användare som drar nytta av publiceringsåtgärderna kräver:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign-användare
 • Systembehörigheten Infoga systemfältvärden för Chatter-flöden aktiverad 
 • Salesforce-objektet Möjlighet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn på Möjlighet-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Konto måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn i Konto-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Kontakt måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn på Kontakt-objektet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet E-post på Kontakt-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Lead måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn på Lead-objektet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet E-post på Lead-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Dokument måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn på Dokument-objektet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Typ på Dokument-objektet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Innehållstyp på Dokument-objektet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Brödtext på Dokument-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Offert måste ha Läs aktiverat

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Kontakt   Läs Salesforce – standard  
  Namn Läs    
  E-post Läs    
         
Lead   Läs Salesforce – standard  
  Namn Läs    
  E-post Läs    
         
Säljprojekt   Läs Salesforce – standard  
  Namn Läs    
         
Konto   Läs Salesforce – standard  
  Namn Läs    
         
Dokument   Läs Salesforce – standard  
  Namn Läs    
  Innehållstyp Läs    
  Brödtext Läs    
  Typ Läs    
         
Citat   Läs Salesforce – standard  
         
Avtal   Skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Ändra    
         
Avtalsmall   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Lösenord Läs    
  Namn Läs    
  Standard Läs    
         
Mottagare   Skapa Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Ändra    
         
Biblioteksmallar   Skapa Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Ändra    

Manuella uppdateringar krävs för avtalsmallredigeraren

Användare som redigererar mallar behöver:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign-administratör
 • Salesforce-objektet Kontakt måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Lead måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Dokument måste ha Läs aktiverat
  • Fältet URL på Dokument-objektet måste ha Läs aktiverat

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Kontakt   Läs Salesforce – standard  
         
Lead   Läs Salesforce – standard  
         
Dokument   Läs Salesforce – standard  
  URL Läs    
         
Avtalsmall   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Lägg till mottagare   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Bifogade filer   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Lägg till formulärfältsmall   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Mappa data till avtal   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    

Manuella uppdateringar krävs för avtalsmallbearbetaren

Avtalsmallbearbetaren kräver:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign-administratör
 • Salesforce-objektet Kontakt måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Mobiltelefon på Kontakt-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Lead måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Mobiltelefon på Lead-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Möjlighet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Konto måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Grupp måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Offert måste ha Läs aktiverat

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Kontakt   Läs Salesforce – standard  
  Mobiltelefon Läs    
         
Lead   Läs Salesforce – standard  
  Mobiltelefon Läs    
         
Säljprojekt    Läs Salesforce – standard  
         
Konto   Läs Salesforce – standard  
         
Citat   Läs Salesforce – standard  
         
Bilaga   Åtkomst baserad på överordnad post.    
         
Avtal   Skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Signaturtyp Ändra    
  Status Ändra    
  Dagar till tidsfristen löper ut för signering Ändra    
  Aktivera Automatiska påminnelser Ändra    
  Påminn mottagare Ändra    
  Mottagaradresser Ändra    
  Fler mottagare Ändra    
  Signaturordning Ändra    
  Redigering Ändra    
  Bearbetningsmall Ändra    
         
Mottagare   Skapa Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Mottagartyp Ändra    
  Mottagarroll Ändra    
  Ordningsnummer Ändra    
  E-postadress Ändra    
         
Biblioteksmall   Skapa Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Ändra    
         
         
Avtalstyp    Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
         
Avtalsmall   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs    
         
Lägg till mottagare   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs    
         
Bifogade filer   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs    
         
Lägg till formulärfältsmall   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs    
         
Mappa data till avtal   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs    

Manuella uppdateringar krävs för avtalsredigeraren

Användare som redigerar avtal behöver:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign-användare
 • Salesforce-objektet Lead måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Företag på Lead-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Händelse måste ha Läs aktiverat
  • Alla fält på Händelse-objektet måste ha Ändra aktiverat

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Lead   Läs Salesforce – standard
 
  Företag Läs    
         
Händelse   Skapa Salesforce – standard  
  Alla fält Ändra    
         
Avtal   Läs, skapa, ändra, ta bort Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Läs, ändra    
         
Mottagare   Läs, skapa, ändra, ta bort Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Avtal Läs    
  Status Läs    
  Datum tid slutfört Läs    
  Ordningsnummer Läs    
  Mottagartyp Läs    
  Avtal Läs    
  E-postadress  Läs    
  Mottagartyp Ändra    
  Mottagarroll Ändra    
  Ordningsnummer Ändra    
  E-postadress Ändra    
         
Biblioteksmall   Skapa, ändra, ta bort Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Läs, ändra    
         
Avtalstyp    Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Namn Läs    
         
Avtalsmall   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Avtalstyp Läs    
  Namn Läs    
  Standard Läs    
  Skicka automatiskt Läs    
         
Signerat avtal   Läs    
         
Kopplingsmappning   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare

Manuella uppdateringar krävs för kopplingsmappningsredigeraren

Användare som redigerar kopplingsmappningar behöver:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign-administratör
 • Alla objekt/fält som kopplingsmappningar har åtkomst till behöver Läs och Ändra aktiverat

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Alla objekt som mappas till.   Läs, ändra    
  Alla fält som mappas till. Läs, ändra    
         
Avtal   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Dokumentnyckel Läs    
         
Formulärfältsimport   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Formulärfältsmappning   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Post för formulärfältsmappning   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Underordnad formulärfältsmappning   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Post för underordnad formulärfältsmappning   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Kopplingsmappning   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    

Manuella uppdateringar krävs för kopplingsmappningsbearbetaren

Användare som drar nytta av kopplingsmappningar behöver:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign-användare
 • Salesforce-objektet Konto måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn i Konto-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Salesforce-objektet Möjlighet måste ha Läs aktiverat
  • Fältet Namn på Möjlighet-objektet måste ha Läs aktiverat
 • Alla objekt/fält som kopplingsmappningar har åtkomst till behöver Läs och Ändra aktiverat

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Alla objekt som mappas till   Läs, ändra    
  Alla fält som mappas till Läs, ändra    
         
Konto        
  Namn Läs Salesforce – standard  
         
Säljprojekt        
  Namn Läs Salesforce – standard  
         
Avtal   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Dokumentnyckel Läs    
  Fler alternativ Läs    
  Namn Läs    
  Kopplingsmappning Läs    
  Kopplingsmappningfel Läs    
  Kopplingsmappningsresultat Läs    
  Konto Läs    
  Säljprojekt Läs    
         
Formulärfältsimport   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Läs    
         
Formulärfältsmappning   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Läs    
         
Post för formulärfältsmappning   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Läs    
         
Underordnad formulärfältsmappning   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Läs    
         
Post för underordnad formulärfältsmappning   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Läs    
         
Kopplingsmappning   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-användare
  Alla fält Läs    

Manuella uppdateringar krävs för datamappningsredigeraren

Användare som redigerar datamappningar behöver:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign-administratör
 • Alla objekt/fält som kopplingsmappningar har åtkomst till behöver Läs och Ändra aktiverat

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Alla objekt som mappas till   Läs, ändra    
  Alla fält som mappas till Läs, ändra    
         
Avtal   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Dokumentnyckel Läs    
         
Filmappning   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Fältmappning   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Objektmappning   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    
         
Datamappning   Läs, ta bort, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign-administratör
  Alla fält Läs, ändra    

Manuella uppdateringar krävs för datamappningsbearbetaren

Datamappningsbearbetning kräver:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign Integration-användare
 • Alla objekt/fält som datamappningar har åtkomst till kräver Läs och Ändra aktiverat
 • Salesforce-objektet Bilaga kräver åtkomst baserat på den överordnade posten

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Alla objekt som mappas till   Läs, ändra    
  Alla fält som mappas till Läs, ändra    
         
Bilaga   Åtkomst baserad på överordnad post.    
         
Avtal   Läs, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Sign Integration
  Alla fält Läs, ändra    
         
Filmappning   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign Integration
  Alla fält Läs    
         
Fältmappning   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign Integration
  Alla fält Läs    
         
Objektmappning   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign Integration
  Alla fält Läs    
         
Datamappning   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign Integration
  Alla fält Läs    

Manuella uppdateringar krävs för Chatter-integrering

Chatter-integreringarna kräver:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign Integration-användare
 • Salesforce-systembehörigheten Infoga systemfältvärden för Chatter-flöden aktiverad

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Avtalshändelse   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Sign Integration
  Typ Läs    
  Beskrivning Läs    
         
Mottagare     Adobe Sign – anpassad Adobe Sign Integration
  Mottagartyp Läs    
  E-postadress Läs    
  Ordningsnummer Läs    
  Använd e-postadress Läs    

Manuella uppdateringar krävs för push-avtal

Push-avtal kräver att webbplatsanvändaren har:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign Integration-användare
 • Salesforce-objektet Konto måste ha Läs och Skapa aktiverat
 • Salesforce-objektet Kontrakt måste ha Läs och Skapa aktiverat
 • Salesforce-objektet Möjlighet måste ha Läs och Skapa aktiverat
 • Salesforce-objektet Kontakt måste ha Läs och Skapa aktiverat
  • Fältet Namn på Kontakt-objektet måste ha Läs och Ändra aktiverat
  • Fältet E-post på Kontakt-objektet måste ha Läs och Ändra aktiverat
  • Fältet Konto på Kontakt-objektet måste ha Läs och Ändra aktiverat
 • Salesforce-objektet Lead måste ha Läs och Skapa aktiverat
  • Fältet Namn på Lead-objektet måste ha Läs och Ändra aktiverat
  • Fältet E-post på Lead-objektet måste ha Läs och Ändra aktiverat
  • Fältet Företag på Lead-objektet måste ha Läs och Ändra aktiverat

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Konto   Läs Salesforce – standard  
         
Kontrakt   Läs Salesforce – standard  
         
Säljprojekt   Läs Salesforce – standard  
         
Lead   Läs, skapa Salesforce – standard  
  E-post Läs, ändra    
  Namn Läs, ändra    
  Företag Läs, ändra    
         
Kontakt   Läs, skapa Salesforce – standard  
  E-post Läs, ändra    
  Namn Läs, ändra    
  Konto Läs, ändra    
         
Avtal   Läs, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad
Adobe Integration-användare
  Alla fält Läs, ändra    
         
Avtalstyp   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Integration-användare
         
Mutexer   Läs, skapa, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Integration-användare
  Alla fält Läs, ändra    
         
Utlösare   Skapa Adobe Sign – anpassad Adobe Integration-användare
  Alla fält Ändra    
         
Mottagare   Skapa Adobe Sign – anpassad Adobe Integration-användare
  Alla fält Ändra    
         
Avtalshändelse   Skapa Adobe Sign – anpassad Adobe Integration-användare
  Alla fält Ändra    
         
Datamappning   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Integration-användare
         
Kopplingsmappning   Läs Adobe Sign – anpassad Adobe Integration-användare

Manuella uppdateringar som krävs för tjänsten för stora filer

Callback-profilen för tjänsten för stora filer kräver:

 • Behörighetsuppsättningen Adobe Sign Integration-användare

 

Nedan visas en explicit lista över objekten och de obligatoriska fälten, om det inte är acceptabelt att använda behörighetsuppsättningen av någon anledning:

Objekt Fält Obligatoriska värden Standard/anpassad Adobe Sign-behörighetsuppsättning
Avtal   Läs, ändra Adobe Sign – anpassad Adobe Integration-användare
  Antal anrop för bilagetjänst Läs, ändra    

Nyheter i version 18

Funktions-, inställnings- och fältändringar i v18

Nya inställningar i version 18

Granska de nya inställningarna som lagts till i version 18 för att bestämma om du vill aktivera/inaktivera några av dessa funktioner. 

Saker att notera:

Version 18 av Adobe Sign för Salesforce-programmet släpptes samtidigt som Salesforce släppte sin nya Lightning-upplevelse.  Därmed har den här versionen en del egenheter som du bör vara medveten om:
 
Uppdatera din Admin-flik:
 
Lightning har sina begränsningar:
 • Administratörer kommer att behöva aktivera Min domän för att kunna använda anpassade Lightning-komponenter för Adobe Sign.
 • Filöverföringsstorleken för Salesforce har minskats till 1 MB.  Eftersom Adobe Sign använder Base64-kodning, kommer dina faktiska filstorlek att behöva vara något mindre än 1 MB (~ 700 KB). Större dokument ska skickas från Salesforce-biblioteket och har stora dokument aktiverat
 • Lightning-miljön stöder inte publiceraråtgärder 
 • Lightning-sidan stöder inte fältuppsättningar så inga anpassade fält kan läggas till.
 • Chatter-flödet fungerar inte på Lightning-sidan
 • Inställningen Dölj sidofältet för avtalsredigerar-sidan fungerar inte med sidlayouten för Lightning.
 • Lightning Lock Security Service måste vara inaktiverat
 • Hierarkier fungerar inte med grupper 

Användaråtkomsten är säkrare:

 • v18 använder ett REST-baserat API och därmed skickas alla åtgärder som den aktuella kontextanvändaren (istället för adminautentiserad).  Användare kommer inte längre att kunna anropa åtgärder för avtal (t.ex. Uppdatera, Påminn) som de inte är del av.

API-användare:

 • Om du anropar API:n echosign_dev1.EchoSignApiUtilities.getSigningUrls i paketet, bör du vara medveten om att simpleEsignUrl-fältet på det returnerade objektet från EchoSignApiService.SigningUrl är inaktuellt och inte kommer att vara inställt. Om du använder det fältet, bör du växla till att använda esignUrl-fältet istället.

Nya Adobe Sign-inställningar

Inaktivera gruppmottagartyp – Markera den här inställningen för att inaktivera grupp som mottagartyp för avtal.

Om du vill komma till den här inställningen:

 • Gå till Utveckla > Anpassade inställningar > (Hantera) Adobe Sign-inställningar
 • Klicka på Ny för att öppna sidan Adobe Sign-inställningar redigera

Nya miljöinställningar för Adobe Sign

Config Oauth API URL – Ange en URL för att åsidosätta standard Adobe Sign API-URL:en för den angivna miljön.

Obs! De här inställningarna får inte ändras utan instruktion från Adobe Sign-supporten

Om du vill komma till den här inställningen:

 • Gå till Utveckla > Anpassade inställningar > (Hantera) Adobe Sign-miljöinställningar
 • Klicka på Nytt för att öppna sidan Adobe Sign-miljöinställningar redigera

Nya Adobe Sign-mallinställning – aktiv flagga

Om du vill lägga till flaggan aktiv till dina mallar, måste du redigera sidlayouten för avtalsmallen:

 • Gå till Konfigurera > Skapa > Objekt > Avtalsmall (klicka på etiketten, inte redigera-länken)
 • Klicka på sidlayouter högst upp på fönstret för att komma till avsnittet
 • Klicka på Redigera för sidlayouten
 • Med Fält markerat, hittar du och drar fältet Aktiv till din sidlayout.
 • Klicka på Spara
Dra fältet aktiv till sidlayouten

Nya fältvärden i version 18

Som standard aktiverar Salesforce inte fältvärden som lades till i Adobe Sign för Salesforce när du uppgraderar från en äldre version. Därför behöver du aktivera följande fältvärden som lades till i version 18:

Gå till Konfigurera > Skapa > Objekt

Objekt: Lägg till mottagare (echosign_dev1__Recipient_Template__c)

Fält:

 • Recipient_Message__c
 • Group_Recipient__c
 • Uniform_Index__c

Värden som ska läggas till:

Nya fältvärden för plocklistan:

Recipient_Type__c - Added: Grupp

 

Objekt: Mottagare (echosign_dev1__SIGN_Recipients__c)

Fält:

 • Recipient_Message__c
 • Group_Recipient__c

Värden som ska läggas till:

Nya fältvärden för plocklistan:

Recipient_Type__c - Added: Grupp

Inaktuella anpassade inställningar och fält i version 18

Det finns inga inaktuella anpassade inställningar i version 18. 

Ny flik i version 18

Den nya fliken Adobe Sign-admin ersätter fliken eSign Services-admin

Inaktuell flik i version 18

Ta bort fliken eSign Services-admin

 1. Gå till Konfigurera > Skapa > Flikar
 2. Ta bort fliken eSign Services-admin (ersätts av fliken Adobe Sign-admin)

Andra fältvärden som lagts till i version 18

Ingen.

Konfigurera stilen för avtalssidan

Om du är en ny kund är sidstilen ”Lightning” standard och det är den layouten som kommer att utvecklas framöver. 

Det rekommenderas starkt att kunder som uppgraderar börjar använda sig av Lightning-sidan för att vara säkra på att nya funktioner finns tillgängliga allteftersom utvecklingen fortsätter att förbättra produkten.

Det kan dock finnas goda skäl för just er att fortsätta att använda er av en av de äldre sidlayouterna. Referera till guide för justering av Salesforce-sidlayouten för att bestämma om det är bästa att flytta till Lightning-sidan.

Implementera Lightning-upplevelsen

Om du tänker använda Lightning-upplevelsen, kan du anpassa startsidelayouterna för objekt så att du kan arbeta med dina avtal. Innan du gör det måste du distribuera din domän till alla kunder. (Se https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_testing_and_rollout.htm).

Om du inte har definierat ett domännamn, måste du definiera ett och distribuera det (se https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_define.htm).

Du kan anpassa både standardobjekt (möjlighet, kontrakt, konto, lead, användare, kontakt) och icke-standardobjekt (fall, citat osv.) 

Redigera sidlayouten för en överordnad objektspost

 1. Välj en post för en standardobjekttyp som möjlighet, från navigeringsmenyn för Lightning högst upp i fönstret
Lightning-menyfält

2. Välj Redigera sidan från kugghjulsikonen

Redigera sida-länken

3. I komponentpanelen till vänster, väljer du AgreementPanel (samma bredd som markeringspanelen) eller AgreementPanelWide (matchar bredden på sidan) under anpassad – hanterad. Den markerade komponenten läggs till i förhandsgranskningsvyn mitt på sidan. Du kan klicka och dra panelen till andra positioner på sidan panel, panel bred och några andra alternativ. 

Dra och släpp avtalspanelen

    4. På höger sida ser du Postfältnamn och Post-ID för avtalsmall.

 • Lämna Postfältnamn tomt. Det används för icke-standard- och anpassade objekt.
 • Lämna Post-ID för avtalsmall tomt för att länka layouten med mallar som har möjlighet som en överordnad objektstyp och mallar som har en tom överordnad objektstyp. Eller så kan du välja att lista de mallar, kommaavgränsade, som ska användas.

    5. Klicka på Spara. När du uppmanas att aktivera, klickar du på Aktivera.   

    6. I dialogrutan Aktivering för möjlighetspostsidan, väljer du alternativet Tilldela den här sidan som standardpostsida och klickar därefter på Spara.

Tilldela sidan som standardlayout

Redigera sidlayouten för en icke-standard objektspost

 1. Välj en post för en icke-standard objekttyp, till exempel fall, från navigeringsmenyn för Lightning högst upp i fönstret
Välj ett fall från den översta menyn

2. Välj Redigera sidan från kugghjulsikonen

Redigera sidlayouten för fall

3. I komponentpanelen till vänster, väljer du AgreementPanel (samma bredd som markeringspanelen) eller AgreementPanelWide (matchar bredden på sidan) under anpassad – hanterad. Den markerade komponenten läggs till i förhandsgranskningsvyn mitt på sidan. Du kan klicka och dra panelen till andra positioner på sidan panel, panel väntande och några andra alternativ. 

Dra och släpp avtalspanelen

    4. På höger sida ser du Postfältnamn och Post-ID för avtalsmall.

 • Postfältnamnet ska innehålla API-namnet för sökfältet från avtalsobjektet till ditt anpassade objekt. 

Om det inte är angivet och post-ID matchar upp till en av standardsökfälten (konto, möjlighet, kontrakt, lead, kontakt, användare) så kommer den sökningsrelationen att användas. 

 • Lämna Post-ID för avtalsmall tomt för att länka till layouten som har namnet för ditt anpassade objekt som överordnad objekttyp. Eller så kan du välja att lista de mallar, kommaavgränsade, som ska användas.

    5. Klicka på Spara. När du uppmanas att aktivera, klickar du på Aktivera.   

    6. I dialogrutan Aktivering för möjlighetspostsidan, väljer du alternativet Tilldela den här sidan som standardpostsida och klickar därefter på Spara.

Tilldela sidan som standardlayout

Nyheter i version 17

Funktions-, inställnings- och fältändringar i v17

Nya inställningar i version 17

Granska de nya inställningarna som lagts till i version 17 för att fastställa om du vill aktivera några av dessa funktioner. Om du vill gå till inställningarna, väljer du Utveckla > Anpassade inställningar > (Hantera) Document Cloud-inställningar.

 • Skapa påminnelsehändelse för tidsgräns för signering – Aktivera den här inställningen för att visa Salesforce-aviseringar som påminner användare när skickade avtal håller på att gå ut. Ange antalet dagar innan avtalets förfallodag som aviseringen ska visas med inställningen påminnelsehändelse dagar tidsgräns för signering.
 • Påminnelsehändelse tidsgräns för signering dagar – Ange antal dagar och aktivera skapa påminnelsehändelse för tidsgräns för signering. Det tillåter att avtal håller på att gå ut-aviseringar visas för användarna i Salesforce. Aviseringar visas det angivna antalet dagar innan avtalet förfaller.
 • Inaktivera användaretablering – Aktivera den här inställningen för att förhindra att användare etableras automatiskt med ett Adobe-användarkonto när de skickar eller hanterar avtal. Den här inställningen förhindrar inte automatisk etablering av användare som sker när uppdatera avtal klickas på från avtalslistan.
 • Aktivera alternativ efter signering – Aktivera det här alternativet för att ta dina signerare till en startsida som du själv väljer. Det gör att alternativen ”Omdirigerings-URL efter signering” och ”Fördröjning för omdirigering efter signering” blir tillgängliga på sidan skicka avtal. Ett avtals signerare omdirigeras till den angivna URL:en när de har signerat. Till exempel kan du dirigera om dem till företagets webbplats eller en undersökningssida. Det här alternativet kan konfigureras som skrivskyddat för avsändare med inställningen Skrivskyddade alternativ efter signering.
 • Aktivera endast avsändaren signerar – Aktivera den här inställningen för att visa och aktivera alternativet endast avsändaren signerar i avsnittet Mottagare i sidan skicka avtal. När alternativet Endast avsändaren signerar används, visas avtalet eller dokumentet för avsändaren för signering. Den här funktionen liknar funktionen endast jag signerar i Adobes tjänster. Det här alternativet kan konfigureras som skrivskyddat med inställningen Endast skrivskyddade sändarsignaturer.
 • Dölj sidopanelen för avtalsredigerarsidan – Aktivera den här inställningen för att dölja sidopanelen på avtalsredigerarsidan. Avtalsredigerarsidan kan du komma åt genom att klicka på namnet på ett avtal som visas i sidopanelen, på avtalets startsida eller i listan över avtal för ett relaterat objekt.
 • Skrivskyddade alternativ efter signering – Aktivera den här inställningen för att visa alternativen omdirigerings-URL efter signering och fördröjning för omdirigering efter signering som skrivskyddade i mottagaravsnittet på sidan skicka avtal. Den här inställningen fungerar tillsammans med inställningen aktivera alternativ efter signering.
 • Skrivskyddat endast avsändaren signerar – Aktivera den här inställningen för att visa alternativet endast avsändaren signerar som skrivskyddat i mottagareavsnittet av sidan skicka avtal. Den här inställningen fungerar tillsammans med inställningen Aktivera endast avsändaren signerar.

Nya fältvärden i version 17

Det finns inga fältvärden i version 17.

Inaktuella anpassade inställningar och fält i version 17

Det finns inga inaktuella anpassade inställningar i version 17. 

Fältvärden för avtalsmall som lagts till i version 17

Om du använder avtalsmallar och uppgraderar från version 12, 13, 14, 15 eller 16, redigerar du layouten för avtalsmallen och drar de nya fälten som introducerats i version 17 till layouten.

1. Välj Konfigurera > Skapa > Objekt > Avtalsmallar > Sidlayout > (Redigera) Layout för avtalsmall.

2. Lägga till de nya fälten för version 17 till informationsavsnittet:

 • Fördröjning för omdirigering efter signering (sekunder)
 • Omdirigerings-URL efter signering
 • Endast avsändaren signerar

Andra fältvärden som lagts till i version 17

Som standard aktiverar Salesforce inte fältvärden som lades till i EchoSign (nu eSign Services) för Salesforce version 17 när du uppgraderar från en äldre version till den senaste versionen. Därför behöver du lägga till följande fältvärden som lades till i version 17:

Objekt: Lägg till bifogad fil

(Attachment_Template__c)

Fält: Bilagetyp (Type__c)

Värde att läggas till: Offertdokument för huvudoffert

 • Offertdokument för säljprojektsoffert
 • Körningsvariabel

Nyheter i version 16

Funktions-, inställnings- och fältändringar i v16

Förbättrad säkerhet med OAuth 2.0

För att förbättra datasäkerheten använder Adobe Sign nu OAuth 2.0 för att autentisera ditt eSign Services-konto inom Salesforce. Det här nya protokollet låter Salesforce kommunicera med Adobe Sign utan att begära ditt lösenord. Eftersom känslig information inte delas direkt mellan programmen är det mindre troligt att ditt konto utsätts för risker. Den här förbättringen påverkar inte din implementering, men du måste göra en engångskonfiguration för att tillåta att dina installerade Salesforce-paketet kommunicerar med Adobe Sign. 

Nya inställningar i version 16

Det finns inga nya inställningar i version 16.

Fältvärden för avtalsmall som lagts till i version 16

Det finns inga nya mallfältsvärden i version 16.

Nyheter i version 15

Funktions-, inställnings- och fältändringar i v15

Nya inställningar i version 15

Granska de nya inställningarna som lagts till i version 15 för att fastställa om du vill aktivera några av dessa funktioner. Om du vill gå till inställningarna, väljer du Utveckla > Anpassade inställningar > (Hantera) EchoSign-inställningar.

 • Visa EchoSign-biblioteksbilagor – Visa alternativet att lägga till EchoSign-dokumentmallar.
 • Visa EchoSign-fältmallar – Visa alternativet att välja och tillämpa lagermallar för EchoSign-formulärfält på dokument.
 • Dölj möjligheten att lägga till EchoSign-fältmallar – Dölj länken som låter avsändare lägga till formulärfältsmall till textutkast.
 • Dölj sortera om bilagor – Dölj alternativet sortera bilagor för avtalsutkast.
 • Dölj sortera om mottagare – Dölj alternativet att sortera om mottagare för avtalsutkast.
 • Visa alternativ för sortering av mottagarens signering – Visa två alternativ för mottagarens signering: löpande (i den ordning de angetts) och parallellt (i valfri ordning).
 • Skrivskyddade alternativ för sortering av mottagarens signering – Gör alternativen för mottagare signeringssortering på ett avtal skrivskyddade.
 • Aktivera per identitetskontroll för signerare – Tillåt varje signerare att ha en egen metod för identitetskontroll (till exempel lösenord, telefon, social identitet, KBA).
 • Aktivera telefonautentisering – Visa alternativet telefonautentisering för att verifiera mottagarens identitet. Användning av den här funktionen är begränsad och kan innebära extra kostnader.

Fältvärden för avtalsmall som lagts till i version 15

Om du använder avtalsmallar och uppgraderar från version 12, 13 eller 14, redigerar du layouten för avtalsmallen och drar de nya fälten som introducerats i version 15 till layouten.

1. Välj Konfigurera > Skapa > Objekt > Avtalsmallar > Sidlayout > (Redigera) Layout för avtalsmall.

2. Lägg till följande fält från version 15 till avsnittet avtalsalternativ:

 • Signaturflöde

Hantera och skicka avtal i batch i version 15

Version 15 introducerar en ny funktion för att skicka avtal, ta bort avtal, skicka påminnelser och hantera avtal i batch. Om du vill aktivera de här knapparna för batchavtal efter uppgraderingen:

1. Välj konfigurera > Skapa > Objekt > Avtal > Söklayouter.

2. Redigera layouterna för sökresultat och avtalslistvy.

3. Lägg till de fem knapparna.

4. Klicka på Spara.

Nya fältvärden i version 15

Som standard aktiverar Salesforce inte fältvärden som lades till i EchoSign (nu Adobe Sign Services) för Salesforce version 15 när du uppgraderar från en äldre version till den senaste versionen.

Därför behöver du aktivera följande fältvärden som lades till i version 15:

 

Objekt: Lägg till bifogad fil
(Attachment_Template__c)

Fält: Bilagetyp
(Type__c)

Värden som ska läggas till:

 • Dokument från EchoSign-bibliotek

 

Objekt: Avtal (SIGN_Agreement__c)

Fält: Avtalsstatus
(Status__c)

Värden som ska läggas till:

 • Skapad

 

Objekt: Avtalsmall
(Agreement_Template__c)

Fält: Språk (Language__c)

Värden som ska läggas till:

 • Vietnamesiska (Vietnam)

 

Objekt: EchoSign-fältmappning
(SIGN_Field_Mapping__c)

Fält: Mappa vid händelser
(Map_on_Events__c)

Värden som ska läggas till:

 • Förfallen

 

Objekt: EchoSign-filmappning
(SIGN_File_Mapping__c)

Fält: Mappa vid händelser
(Map_on_Events__c)

Värden som ska läggas till:

 • Förfallen

Ta bort anpassade inställningar och fält som är inaktuella i version 15

I version 15 har vissa anpassade inställningar och fält för EchoSign (nu Adobe Sign Services) blivit inaktuella och är inte längre relevanta.

Obs!

Innan du tar bort fälten, bör se till att värdena från de här fälten inte används någon annanstans inom din organisation, till exempel i rapporter. Den här åtgärden är permanent och kan inte ångras.

Tar bort inaktuella fält

Efter uppgraderingen bör du ta bort de inaktuella anpassade inställningarna genom att välja Konfigurera > Utveckla > Anpassade inställningar > EchoSign-inställningar. I åtgärdskolumnen, klickar du på Del för följande fält:

 • echosign_dev1__API_Key__c
 • echosign_dev1__Enable_Suggest_Revisions_Field__c
 • echosign_dev1__Reset_API_Security_Key__c
 • echosign_dev1__Security_Shared_Token__c
 • echosign_dev1__API_Server_URL__c
 • echosign_dev1__Server_URL__c

Tar bort inaktuella anpassade inställningar

Efter uppgraderingen bör du ta bort de inaktuella fälten genom att välja Konfigurera > Skapa > Objekt. Markera objektet i följande lista, gå till avsnittet anpassade fält och klicka på Del från åtgärdskolumnen.

 • Avtalsmall
  • echosign_dev1__Suggest_Revisions__c
 • Avtal
  • echosign_dev1__Enable_Revisions__c
  • echosign_dev1__Recipient_Signing_Order__c
  • echosign_dev1__Merge__c

Nyheter i version 14

Funktions-, inställnings- och fältändringar i v14

Nya inställningar i version 14

Granska de nya inställningarna i version 14 för att fastställa om du vill aktivera några av dessa funktioner. Om du vill gå till inställningarna, väljer du Utveckla > Anpassade inställningar > (Hantera) EchoSign-inställningar.

 • Skrivskyddat konto – Gör kontofältet till ett skrivskyddat avtalsfält. Det här är användbart om du vill fylla i fältet i förväg men inte vill att avsändaren ska kunna redigera det.
 • Skrivskyddat avtalsnamn – Gör avtalsnamnfältet till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskyddade e-postkopior – Gör ”skicka e-postkopior till”-fältet till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Ange skrivskyddat fält – Gör avsnittet ytterligare fält till skrivskyddade för ett avtal.
 • Skrivskyddad värdsignering –  gör att kryssrutan för värdsignering till ett skrivskyddat avtalsfält. 
 • Skrivskyddat språk – Gör fältet språk till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskyddat meddelande – Gör meddelandefältet till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskyddad möjlighet – Gör sökfältet möjlighet till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskyddad förhandsgranskning eller position – Gör kryssrutan ”fälten förhandsgranska dokumentet eller placera signatur” till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskyddad mottagare – Gör mottagaravsnittet skrivskyddat i ett avtal.
 • Skrivskyddade säkerhetsalternativ – Gör avsnittet säkerhetsalternativ skrivskyddat för ett avtal.
 • Skrivskyddat endast avsändaren signerar – Gör kryssrutan ”jag behöver också signera det här dokumentet” till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskyddad förfallotid för signering – Gör ”ge signerare X antal dagar för signering av detta dokument.” till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskyddad påminnelse om signering – Gör kryssrutan ”påminn mottagare att signera” till ett skrivskyddat avtalsfält.
 • Skrivskyddad typ av signatur – Gör fältet typ av signatur till ett skrivskyddat avtalsfält.

Fältvärden för avtalsmall som lagts till i version 14

Om du använder avtalsmallar och uppgraderar från version 12 eller 13, redigerar du layouten för avtalsmallen och drar de nya fälten som introducerats i version 14 till layouten.

1. Välj Konfigurera > Skapa > Objekt > Avtalsmallar > Sidlayout > (Redigera) Layout för avtalsmall.

2. Lägg till följande fält från version 14 till informationsavsnittet:

 • Tillgänglig för utgivaråtgärder

Obs!

Om du använder version 12, tar du bort fältet lösenord för att signera avtalet som används i version 12, eftersom föregående fält ersätter det. Alternativet att tillåta signerare att föreslå ändringar är inte längre tillgängligt i EchoSign (nu Adobe Sign Services) så du kan ta bort det om det visas i gränssnittet för din avtalsmall.

Andra fältvärden som lagts till i version 14

Som standard aktiverar Salesforce inte fältvärden som lades till i EchoSign (nu Adobe Sign Services) för Salesforce version 14 när du uppgraderar från en äldre version till den senaste versionen. Därför behöver du lägga till följande fältvärden som lades till i version 14:

 

Objekt: Lägg till bifogad fil
(Attachment_Template__c)

Fält: Bilagetyp
(Type__c)

Värden som ska läggas till:

 • Offertdokument för säljprojektsoffert
 • Körningsvariabel

 

Objekt: Lägg till mottagare (Recipient_Template__c)

Fält: Källa för mottagare
(Type__c)

Värden som ska läggas till:

 • Alla roller för säljprojektskontakt
 • Roll för primär företagskontakt
 • Roll för företagskontakt
 • Alla roller för företagskontakt
 • Körningsvariabel

 

Objekt: Avtal (SIGN_Agreement__c)

Fält: Språk

(AgreementLocale__c)

Värden som ska läggas till:

 • Tjeckiska (Tjeckien)
 • Turkiska (Turkiet)

 

Objekt: Avtalsmall
(Agreement_Template__c)

Fält: Språk (Language__c)

Värden som ska läggas till:

 • Tjeckiska (Tjeckien)
 • Turkiska (Turkiet)

Nyheter i version 13

Funktions-, inställnings- och fältändringar i v13

Nya inställningar i version 13

Granska de nya inställningarna i version 13 för att fastställa om du vill aktivera några av dessa funktioner. Om du vill gå till inställningarna, väljer du Utveckla > Anpassade inställningar > (Hantera) EchoSign-inställningar.

 • Automatisk synkronisering av gruppmappningar – Flytta automatiskt rätt EchoSign-grupper när deras Salesforce-användarprofiler uppdateras.
 • Inaktivera skicka e-postkopior – Dölj fältet ”skicka e-postkopior till:” på skicka avtal-sidan.        
 • Inaktivera kunskapsbaserad autentisering – Dölj identitetsverifieringsalternativet kunskapsbaserad autentisering (KBA) för avtal. Det här är en metod för identitetskontroll av signeraren som kräver att signerare anger och verifierar personlig information för att signera dokumentet. Användningen av den här funktionen är begränsad och kan innebära ytterligare kostnader. Se även till att skicka-inställningarna för ditt konto på EchoSign.com har KBA aktiverat så att du kan använda det i Salesforce.
 • Inaktivera webbidentitetsverifiering – Dölj alternativet webbidentitetsverifiering för avtal. Webbidentitetsverifiering begär att signerare ska bekräfta sin identitet genom att logga in på någon av följande webbplatser: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! eller Microsoft Live. Se även till att skicka-inställningar för ditt konto på echosign.adobe.com har webbidentitet aktiverat så att du kan använda det i Salesforce.
 • Aktivera avisering om mappningsfel – Skickar e-postaviseringar till ägaren för datamappning eller kopplingsmappning när fel uppstår vid utförandet av mappningarna.
 • Aktivera mottagare som godkännare – Aktivera alternativet att markera alla mottagare som godkännare. Godkännare granskar och godkänner dokumentet, men måste inte signera det.
 • Aktivera olika identifieringsmetod för signering – Aktivera alternativet att välja olika metoder för identitetskontroll för mottagare i ditt konto för EchoSign (nu Adobe Sign Services) och för de utanför ditt eSign Services-konto. Detta gäller för KBA, webbidentitetsverifiering och lösenord för att signera. Du kan till exempel begära att en kund verifieras med kunskapsbaserad identitet innan de signerar dokumentet men begära att din säljchef istället anger ett lösenord för att signera dokumentet. Om du inte markerar det här alternativet, måste alla signerare eller godkännare verifiera med samma metod som valts av avsändaren.

Fältvärden för avtalsmall som lagts till i version 13

Om du använder avtalsmallar och uppgraderar från version 12, redigerar du layouten för avtalsmallen och drar de nya fälten som introducerats i version 13 till layouten.

1. Välj Konfigurera > Skapa > Objekt > Avtalsmallar > Sidlayout > (Redigera) Layout för avtalsmall.

2. Lägg till följande fält från version 13 till avsnittet säkerhetsalternativ för avtal:

 • Verifieringsmetod för externa signerare
 • Verifieringsmetod för interna signerare

Andra fältvärden som lagts till i version 13

Som standard aktiverar Salesforce inte fältvärden som lades till i EchoSign (nu Adobe Sign Services) för Salesforce version 13 när du uppgraderar från en äldre version till den senaste versionen. Därför behöver du lägga till följande fältvärden som lades till i version 13:

Objekt: Lägg till bifogad fil

Fält: Bilagetyp

Värde att läggas till: Offertdokument för huvudoffert

 

Objekt: Avtalsmall

Fält: Språk

Värden som ska läggas till:

 • Kinesiska (Taiwan)
 • Engelska (Storbritannien)
 • Koreanska (Sydkorea)
 • Polska (Polen)

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy