Lägga till och hantera användare

Adobe Acrobat Sign gör det snabbt och enkelt för administratörer att lägga till användare på ett konto. Du kan även ange användarbehörigheter, redigera användarprofiler samt inaktivera och återaktivera användare.

Obs!

På den här sidan beskrivs processerna för att ändra enskilda användarkonton på storföretags- och företagsnivå inom den inbyggda Acrobat Sign-miljön.

Konton som hanterar användare via Adobe Admin Console bör läsa artikeln Hantera Adobe Acrobat Sign på Admin Console.

Felmeddelande: Du kan inte lägga till den e-postadressen till ditt konto

När du lägger till användare på ditt Acrobat Sign-konto kan felmeddelandet ”Du kan inte lägga till den e-postadressen till ditt konto” visas.

Fel: Du kan inte lägga till den användaren till ditt konto

Felmeddelandet innebär att det är något fel med e-postadressen som angetts:

 1. Logga in som administratör och gå till avsnittet Användare på administratörsmenyn

 2. Klicka på ikonen Fler alternativ och markera Visa alla användare

  Navigera till användare och Visa alla användare

 3. Sök efter användarens namn eller e-postadress 

  Användarens status är värdet längst till höger i användarposten

  Ange användarnamnet

 4. Statusen bestämmer nästa steg. 

  Klicka en gång för att visa vilka åtgärder som är tillgängliga (precis under sökfältet). Endast alternativ som gäller användarens aktuella status visas:

  • Inaktiv – Klicka på länken Återaktivera användare
   • Inaktiva användare har inaktiverats i systemet av en administratör
  • Skapad – Klicka på länken Skicka inbjudan på nytt för att skicka e-postmeddelandet till användaren igen
   • Skapade användare har skapats formellt i systemet, men har ännu inte angett ett lösenord
  • Ej verifierad – Klicka på länken Återställ lösenord för att skicka bekräftelsemeddelandet igen till användaren
   • Ej verifierade användare har ändrat sin e-postadress men har ännu inte verifierat ändringen
  • Väntar – Klicka på + och skapa användaren
   • Väntande användare har inkluderats i avtalsprocesser (som mottagare eller CC-medlemmar) men har aldrig skapats formellt och har inte fått inloggningsuppgifter

En del konton konfigureras med säkerhet på domännivå. Alla kunder med webbplatslicens och kunder som använder SAML bör ha den här typen av skydd.

Men säkerhet på domännivå visas inte i administratörsgränssnittet.  Det kan bara hanteras av kundsupporten eller Customer Success-teamet.

Om användaren som orsakar problemet inte finns på någon statusnivå på kontot, beror felet förmodligen på ett problem med domänbehörighet.  Kontakta kundsupporten eller din Customer Success Manager om så är fallet.

Kom ihåg att ange e-postadressen för kontoadministratören och e-postadressen till användaren som du försöker lägga till.

Obs!

Att göra anspråk på domänägarskap är en ganska okomplicerad process, men det tar tid.  Om du tror att du har problem med domäntypen eller bara vill förhindra sådana problem bör du göra anspråk på domänen så tidigt som möjligt.

Lägga till användare på ditt konto

Följ stegen nedan för att lägga till en enskild användare på ditt konto:

 1. Logga in som administratör och gå till avsnittet Användare på administratörsmenyn

 2. Klicka på plustecknet (+) i det övre högra hörnet.

  Se hur många aktiva användare det finns på kontot.

 3. Ange användarens e-postadress, förnamn och efternamn.

  Ange vilken användargrupp som användaren ska tillhöra i listrutan om det behövs.

  • En ny grupp kan skapas genom att välja Skapa en ny grupp för den här användaren och sedan ange ett gruppnamn

  Markera Visa deras avtal om du vill att användarens avtal ska delas med din hanteringssida. Den här delningen är enkelriktad.

   

  När du har bekräftat att alla uppgifter är korrekta ska du klicka på Spara.

  Konfigurera en ny användare

  Ett meddelande om att det lyckades visas högst upp i fönstret och den nya användaren visas i listan över användare.

Redigera en användares behörighetsnivå

Administratörer för ett Acrobat Sign-konto har behörighet att höja behörigheten för användare som de hanterar till samma nivå som de själva har.

Gruppadministratörer kan utse användare till gruppadministratörer för samma grupp.

Kontoadministratörer kan utse:

 • En användare till gruppadministratör för en grupp på kontot
 • En användare till kontoadministratören vilket ger dem fullständig behörighet på kontot
 • En kontoadministratör till sekretessadministratör

Alla administratörer har behörighet att:

 • Tillåta eller neka användar-ID:n att skicka avtal
 • Tillåta eller neka användar-ID:n att signera avtal

 

Så här konfigurerar du behörigheten för en användare:

 1. Logga in som administratör och gå till avsnittet Användare på administratörsmenyn

 2. Sök efter namnet eller e-postadressen till den användare du vill redigera

 3. Klicka en gång på användaren för att visa vilka åtgärder som är tillgängliga (precis under sökfältet)

 4. Välj Redigera användare bland alternativen

  Gå till användare och välj Redigera användare

 5. Konfigurera användarinställningarna efter behov och klicka på Spara när du är klar.

  Bland alternativen finns:

  • Användaren är en kontoadministratör
  • Användaren är en sekretessadministratör
  • Användaren är en gruppadministratör
  • Användaren kan skicka dokument
  • Användaren kan signera dokument
  Konfigurera användarbehörighet

  Obs!

  Det finns ingen begränsning för antalet administratörer (oavsett typ) som du kan lägga till på ditt konto (inom omfånget för antalet licenser).

Redigera en användarprofil som administratör

Administratörer för ett Acrobat Sign-konto har behörighet att göra ändringar på fältnivå i en användarprofil.

 1. Logga in som administratör och gå till avsnittet Användare på administratörsmenyn

 2. Sök efter namnet eller e-postadressen till den användare du vill redigera

 3. Klicka en gång på användaren för att visa vilka åtgärder som är tillgängliga (precis under sökfältet)

 4. Välj Redigera användare bland alternativen

  Gå till användare och välj Redigera användare

 5. Klicka på Redigera profil

 6. Redigera värdena efter behov och klicka på Spara när du är klar.

  Redigera användarprofilen

  Obs!

  Det finns ingen begränsning för antalet administratörer (oavsett typ) som du kan lägga till på ditt konto (inom omfånget för antalet licenser).

 7. Inaktivera en användare (statusen Inaktiv)

  En kontoadministratör kan inaktivera ett användar-ID på ett konto. Ett inaktivt användar-ID kan inte logga in, skicka eller signera dokument och tar inte upp en plats på kontot.  

  En inaktiv användare kan tillåtas att signera avtal förutsatt att det inaktiva användar-ID:et inte uttryckligen inaktiverar användarens behörighet att signera.

  Inaktivera användar-ID för användare som lämnar organisationen via Admin Console i Acrobat Sign för att skydda mot obehörig åtkomst.

  Inaktivering av användar-ID förhindrar alla inloggningsaktiviteter, men avbryter eller påverkar inte eventuella avtal som bearbetas. Alla transaktioner slutförs normalt för användar-ID:et. Inaktiveringen skyddar enbart mot inloggning/åtkomst.

  Inaktiva användare kan också återaktiveras när som helst utan att deras användar-ID påverkas. Användaren måste dock återställa lösenordet via länken Jag har glömt mitt lösenord på inloggningssidan.

  Kontoadministratörer kan inaktivera användare när som helst. Gruppadministratörer kan inaktivera användare om de är behöriga att lägga till användare.

   

  Inaktivera användare:

  1. Logga in som administratör och gå till avsnittet Användare på administratörsmenyn

  2. Sök efter e-postadressen till den användare du vill inaktivera

  3. Klicka en gång på användaren för att visa vilka åtgärder som är tillgängliga (precis under sökfältet)

  4. Välj Inaktivera användare bland alternativen

   Välj Inaktivera användare

  5. När du har klickat på länken Inaktivera visas en bekräftelsesida. Texten bekräftar att denna användare inte längre kan logga in eller skicka avtal. Användaren kommer inte heller att räknas i samband med det maximala antalet licenser.

   Två alternativ visas på utmaningsskärmen:

   • Klicka här om du vill granska alla avtal i <user s=""> konto – vi rekommenderar att detta aktiveras om användaren fortfarande är anställd och kan behöva signera avtal (t.ex. interna policyer). Utan aktivering får användaren inte signera några avtal med Acrobat Sign.
   • Tillåt den inaktiverade användaren att signera avtal – vi rekommenderar att detta aktiveras om användaren har avtal som behöver granskas online. Skapar en enkelriktad delning, så att administratören kan visa användarens avtal. Delningen kan avbrytas när som helst.

    

   När du har aktiverat de alternativ du föredrar väljer du Ja.

   Inaktivera användarutmaning

   Viktigt:

   Användar-ID:n som markerats som Inaktiva blockeras helt från åtkomst till Acrobat Sign.

   Inaktiva användare kan fortfarande signera avtal förutsatt att användar-ID:et inte uttryckligen har konfigurerats att inte tillåta signering.

Återaktivera en användare

Inaktiva användar-ID kan återaktiveras och sedan användas som vanligt.

Om du återaktiverar en användare påverkas inte statusen för avtalen som är kopplade till det användar-ID:et.

Endast en kontoadministratör kan återaktivera ett användar-ID och det bara om det finns en tillgänglig plats. Alla kontoadministratörer och gruppadministratörer som har tilldelats behörighet att lägga till användare av kontoadministratören kan återaktivera användare.

 

Återaktivera ett användar-ID:

 1. Logga in som administratör och gå till avsnittet Användare på administratörsmenyn

 2. Klicka på ikonen Fler alternativ och markera Visa alla användare

  Navigera till användare och markera Visa alla användare

 3. Sök efter e-postadressen till den användare du vill återaktivera

 4. Klicka en gång på användaren för att visa vilka åtgärder som är tillgängliga (precis under sökfältet)

 5. Välj Återaktivera användare bland alternativen. Användaren visas nu som en aktiv användare i listan Användare.

  Återaktivera användare

  Obs!

  En användare som är återaktiverad har ett lösenord som har upphört att gälla och det går inte att logga in.

  När en användare återaktiveras skickas ett Ändra lösenord-mejl till den återaktiverade användaren

  När lösenordet har ändrats kommer användaren att kunna logga in och har fullständig åtkomst till all historik och alla bibliotek/mallar/webbformulär som tidigare kopplats till användaren.

Exportera en användarlista

 1. Logga in som administratör och gå till avsnittet Användare på administratörsmenyn

 2. Klicka på ikonen Exportera användarlista (rutan med en pil) i det övre högra hörnet:

  Exportera användarlista

 3. CSV-filen hämtas automatiskt till ditt system.

  Öppna CSV-filen för att visa listan över dina användare.

  • Sortera efter status för att samla dina aktiva användare

  Ett meddelande om att det lyckades visas högst upp i fönstret och den nya användaren visas i listan över användare.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online