Adobe Sign gör det snabbt och enkelt för administratörer att lägga till användare på ett konto. Du kan även ange användarbehörigheter, redigera användarprofiler samt inaktivera och återaktivera användare.

Obs!

På den här sidan beskrivs hur du hanterar enskilda användare.

Om du behöver skapa eller redigera ett stort antal användare kan du läsa avsnittet Skapa eller uppdatera flera användare samtidigt.

Lägga till användare på ditt konto

Följ stegen nedan för att lägga till en enskild användare på ditt konto:

 1. Logga in som administratör och gå till avsnittet Användare på administratörsmenyn

 2. Klicka på plustecknet (+) i det övre högra hörnet.

  Se hur många aktiva användare det finns på kontot.
 3. Ange användarens e-postadress, förnamn och efternamn.

  Ange vilken användargrupp som användaren ska tillhöra i listrutan om det behövs.

  • En ny grupp kan skapas genom att välja Skapa en ny grupp för den här användaren och sedan ange ett gruppnamn

  Markera Visa deras avtal om du vill att användarens avtal ska delas med din hanteringssida. Den här delningen är enkelriktad.

   

  När du har bekräftat att alla uppgifter är korrekta ska du klicka på Spara.

  2. Create User Gump

  Ett meddelande om att det lyckades visas högst upp i fönstret och den nya användaren visas i listan över användare.


Redigera en användares behörighetsnivå

Administratörer för ett Adobe Sign-konto har behörighet att höja behörigheten för användare som de hanterar till samma nivå som de själva har.

Gruppadministratörer kan utse användare till gruppadministratörer för samma grupp.

Kontoadministratörer kan utse:

 • En användare till gruppadministratör för en grupp på kontot
 • En användare till kontoadministratören vilket ger dem fullständig behörighet på kontot
 • En kontoadministratör till sekretessadministratör

Alla administratörer har behörighet att:

 • Tillåta eller neka användar-ID:n att skicka avtal
 • Tillåta eller neka användar-ID:n att signera avtal

 

Så här konfigurerar du behörigheten för en användare:

 1. Logga in som administratör och gå till avsnittet Användare på administratörsmenyn

 2. Sök efter namnet eller e-postadressen till den användare du vill redigera

 3. Klicka en gång på användaren för att visa vilka åtgärder som är tillgängliga (precis under sökfältet)

 4. Välj Redigera användare bland alternativen

  edit_a_userid
 5. Konfigurera användarinställningarna efter behov och klicka på Spara när du är klar.

  Bland alternativen finns:

  • Användaren är en kontoadministratör
  • Användaren är en sekretessadministratör
  • Användaren är en gruppadministratör
  • Användaren kan skicka dokument
  • Användaren kan signera dokument
  edit_user_authority

  Obs!

  Det finns ingen begränsning för antalet administratörer (oavsett typ) som du kan lägga till på ditt konto (inom omfånget för antalet licenser).


Redigera en användarprofil som administratör

Administratörer för ett Adobe Sign-konto har behörighet att göra ändringar på fältnivå i en användarprofil.

 1. Logga in som administratör och gå till avsnittet Användare på administratörsmenyn

 2. Sök efter namnet eller e-postadressen till den användare du vill redigera

 3. Klicka en gång på användaren för att visa vilka åtgärder som är tillgängliga (precis under sökfältet)

 4. Välj Redigera användare bland alternativen

  edit_the_userid
 5. Klicka på Redigera profil

 6. Redigera värdena efter behov och klicka på Spara när du är klar.

  edit_user_profile

  Obs!

  Det finns ingen begränsning för antalet administratörer (oavsett typ) som du kan lägga till på ditt konto (inom omfånget för antalet licenser).


Felmeddelande: Du kan inte lägga till den e-postadressen till ditt konto

När du lägger till användare på ditt Adobe Sign-konto kan felmeddelandet ”Du kan inte lägga till den e-postadressen till ditt konto” visas.

new_error_message

Felmeddelandet innebär att det är något fel med e-postadressen som angetts:

 1. Logga in som administratör och gå till avsnittet Användare på administratörsmenyn

 2. Klicka på ikonen Fler alternativ och markera Visa alla användare

  show_all_of_the_users
 3. Sök efter användarens namn eller e-postadress 

  Användarens status är värdet längst till höger i användarposten

  found_user
 4. Statusen bestämmer nästa steg. 

  Klicka en gång för att visa vilka åtgärder som är tillgängliga (precis under sökfältet). Endast alternativ som gäller användarens aktuella status visas:

  • Inaktiv – Klicka på länken Återaktivera användare
   • Inaktiva användare har inaktiverats i systemet av en administratör
  • Skapad – Klicka på länken Skicka inbjudan på nytt för att skicka e-postmeddelandet till användaren igen
   • Skapade användare har skapats formellt i systemet, men har ännu inte angett ett lösenord
  • Ej verifierad – Klicka på länken Återställ lösenord för att skicka bekräftelsemeddelandet igen till användaren
   • Ej verifierade användare har ändrat sin e-postadress men har ännu inte verifierat ändringen
  • Väntar – Klicka på + och skapa användaren
   • Väntande användare har inkluderats i avtalsprocesser (som mottagare eller CC-medlemmar) men har aldrig skapats formellt och har inte fått inloggningsuppgifter

En del konton konfigureras med säkerhet på domännivå. Alla kunder med webbplatslicens och kunder som använder SAML bör ha den här typen av skydd.

Men säkerhet på domännivå visas inte i administratörsgränssnittet.  Det kan bara hanteras av kundsupporten eller Customer Success-teamet.

Om användaren som orsakar problemet inte finns på någon statusnivå på kontot, beror felet förmodligen på ett problem med domänbehörighet.  Kontakta kundsupporten eller din Customer Success Manager om så är fallet.

Kom ihåg att ange e-postadressen för kontoadministratören och e-postadressen till användaren som du försöker lägga till.

Obs!

Att göra anspråk på domänägarskap är en ganska okomplicerad process, men det tar tid.  Om du tror att du har problem med domäntypen eller bara vill förhindra sådana problem bör du göra anspråk på domänen så tidigt som möjligt.


Inaktivera en användare (Inaktiv status)

En kontoadministratör kan inaktivera ett användar-ID på ett konto. Ett inaktivt användar-ID kan inte logga in, skicka eller signera dokument och tar inte upp en plats på kontot.  

Inaktivera användar-ID för användare som lämnar organisationen via administratörskonsolen för Adobe Sign för att skydda mot obehörig åtkomst.

Inaktivering av användar-ID förhindrar alla inloggningsaktiviteter, men avbryter eller påverkar inte eventuella avtal som bearbetas. Alla transaktioner slutförs normalt för användar-ID:et. Inaktiveringen skyddar enbart mot inloggning/åtkomst.

Inaktiva användare kan också återaktiveras när som helst utan att deras användar-ID påverkas. Användaren måste dock återställa lösenordet via länken Jag har glömt mitt lösenord på inloggningssidan.

Kontoadministratörer kan inaktivera användare när som helst. Gruppadministratörer kan inaktivera användare om de är behöriga att lägga till användare.

 

Inaktivera användare:

 1. Logga in som administratör och gå till avsnittet Användare på administratörsmenyn

 2. Sök efter e-postadressen till den användare du vill inaktivera

 3. Klicka en gång på användaren för att visa vilka åtgärder som är tillgängliga (precis under sökfältet)

 4. Välj Inaktivera användare bland alternativen

  deactivate_a_userid
 5. När du har klickat på Inaktivera användare visas en bekräftelsesida. Texten bekräftar att den här användaren inte längre kan logga in, skicka eller signera avtal. Användaren räknas inte längre med i det maximala antalet licenser.

  Du får en fråga om du vill visa alla avtal på det inaktiverade kontot. Det här alternativet är bara tillgängligt om kontodelning är aktiverat.

  Markera den här rutan om du vill upprätta en enkelriktad delning som fyller i alla avtal från den inaktiverade användaren på din hanteringsflik. Du kan avbryta den här delningen när som helst.

  Klicka på Ja

  deactivate_confirmation

  Viktigt:

  Användar-ID:n som markerats som Inaktiva blockeras helt från åtkomst till Adobe Sign. 

  Detta inkluderar signering av avtal.


Återaktivera en användare

Inaktiva användar-ID kan återaktiveras och sedan användas som vanligt.

Om du återaktiverar en användare påverkas inte statusen för avtalen som är kopplade till det användar-ID:et.

Endast en kontoadministratör kan återaktivera ett användar-ID och det bara om det finns en tillgänglig plats. Alla kontoadministratörer och gruppadministratörer som har tilldelats behörighet att lägga till användare av kontoadministratören kan återaktivera användare.

 

Återaktivera ett användar-ID:

 1. Logga in som administratör och gå till avsnittet Användare på administratörsmenyn

 2. Klicka på ikonen Fler alternativ och markera Visa alla användare

  show_all_users
 3. Sök efter e-postadressen till den användare du vill återaktivera

 4. Klicka en gång på användaren för att visa vilka åtgärder som är tillgängliga (precis under sökfältet)

 5. Välj Återaktivera användare bland alternativen. Användaren visas nu som en aktiv användare i listan Användare.

  reactivate_user

  Obs!

  En användare som är återaktiverad har ett lösenord som har upphört att gälla och det går inte att logga in.

  När en användare återaktiveras skickas ett Ändra lösenord-mejl till den återaktiverade användaren

  När lösenordet har ändrats kommer användaren att kunna logga in och har fullständig åtkomst till all historik och alla bibliotek/mallar/webbformulär som tidigare kopplats till användaren.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy