Använda Adobe Stock-webbplatsen

Se hur du utforskar och licensierar mediefiler på Adobe Stock-webbplatsen.

Adobe Stock är en tjänst som ger designers och företag tillgång till miljontals utvalda och royaltyfria foton, videor, illustrationer, vektorbilder, 3D-mediefiler och mallar av hög kvalitet för alla kreativa projekt. Du kan köpa Adobe Stock som en prenumeration på flera mediefiler. Det finns ett antal olika prenumerationspaket att välja bland.

Du kan utforska, förhandsvisa och licensiera mediefiler antingen på Adobe Stock-webbplatsen eller från något av Creative Cloud-programmen som är integrerade med Adobe Stock.

Obs!

Adobe Stock är integrerat med flera Creative Cloud-program, till exempel Photoshop, lllustrator, InDesign, Premiere Pro, Dreamweaver och After Effects. Mer information om hur du använder Adobe Stock inifrån de programmen finns i Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program.

Utforska och licensiera mediefiler

Du kan utforska och licensiera flera typer av mediefiler på Adobe Stock-webbplatsen. Följ stegen nedan:

 1. Logga in med ditt Adobe ID på Adobe Stock-webbplatsen.

 2. (Valfritt) Om du vill söka efter en viss sorts Adobe Stock-mediefil väljer du någon av följande flikar: Bilder, Videor, Mallar, 3D, Premium eller Redaktionellt.

  Välj en typ av mediefil

 3. Sök efter mediefiler som passar ditt projekt. På resultatsidan växlar du mellan sökresultaten Alla, Bilder, Videor, Mallar och 3D via listrutan till vänster om sökfältet.

  Listruta

 4. Du kan även filtrera sökresultaten. Du kan filtrera resultaten efter bland annat pris, underkategori, förekomsten av personer, bildorientering, färg. Olika filterparametrar finns för olika mediefilstyper. Du kan till exempel filtrera bilder genom att använda filter för utseende som skärpedjup och klar färg. Sökresultaten visas så fort du justerar filterparametrarna.

  Filter

 5. När du har hittat en lämplig stockmediefil hämtar du den licensierade versionen till din dator.

  Obs!

  Med Stock kan du spara mediefiler automatiskt i ett valfritt bibliotek och hämta lika automatiskt till din dator. Bägge funktionerna är aktiverade som standard.

  Gör så här för att licensiera och hämta en mediefil:

  a. Klicka på den önskade mediefilen för att visa den detaljerade beskrivningssidan.

  b. Klicka på Licensiera bredvid mediefilen.

  Obs!

  Om du inte har en Adobe Stock-prenumeration eller köpt kreditpaket visas ett fönster där du kan betala för mediefilen. Slutför transaktionen enligt anvisningarna på skärmen.

  Stockhämtning
  Licensiera Adobe Stock-mediefiler

  c. Klicka på Licensiera i popup-fönstret. Mediefilen läggs till i Stocks standardbibliotek och hämtas till din dator.

  Avisering

  Licensierad

  Om du vill byta Stocks standardbibliotek ska du klicka på Hantera i aviseringen Mediefilen har licensierats i det övre högra hörnet av fönstret. Välj ett bibliotek eller skapa ett nytt. Alla mediefiler kommer framöver att sparas i det här biblioteket. 

  Du kan även inaktivera funktionerna för att spara och hämta automatiskt. Om du har inaktiverat automatiskt sparande och sedan licensierar en mediefil läggs den till i biblioteket Hämtningar.

  Inaktivera automatiskt sparande

 6. Importera den hämtade stockmediefilen till ditt design- eller redigeringsprogram.

Anmärkningar:

 • Du kan förhandsgranska ett flertal vattenstämplade mediefiler från Adobe Stock-webbplatsen innan du hämtar den licensierade version som passar ditt projekt bäst.
 • I stället för att hämta en licensierad version av mediefilen kan du välja att hämta en förhandsvisning av den till din enhet. Gör det genom att i steg 5 ovan klicka på ikonen Hämta förhandsvisning.

Öppna mediefiler i ett program som stöds

Du kan söka efter mediefiler på Stock-webbplatsen och samtidigt öppna dem direkt i de Creative Cloud-program som stöds. För närvarande stöder Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere Pro och After Effects den här funktionen.

 1. Logga in med ditt Adobe ID på Adobe Stock-webbplatsen.

 2. (Valfritt) Om du vill söka efter en viss sorts Adobe Stock-mediefil väljer du någon av följande flikar: Bilder, Videor, Mallar, 3D, Premium eller Redaktionellt.

 3. Sök efter mediefiler som passar ditt projekt. På resultatsidan växlar du mellan sökresultaten Alla, Bilder, Videor, Mallar och 3D via listrutan till vänster om sökfältet.

 4. När du hittat den mediefil du vill ha kan du öppna den direkt i det Creative Cloud-program. Följ stegen nedan:

  Klicka på mediefilen. Klicka på Öppna i appen till höger om mediefilen.

  Adobe Stock öppnar sedan mediefilen i det Creative Cloud-program du har valt. Innan mediefilen öppnas placeras den i ett bibliotek med namnet Hämtningar.

  Öppna i en app

Hitta liknande bilder efter innehåll, färg, komposition eller med samtliga attribut

Med den visuella sökfunktionen på Stock-webbplatsen kan du snabbt hitta bilder som liknar en annan mediefil. Lär dig att hitta mediefiler som liknar en annan mediefil.

Biblioteksartiklar på Stock-webbplatsen

Bibliotek på Stock-webbplatsen visar bara dina Stock-mediefiler. Antalet objekt som visas i varje bibliotek indikerar antalet Stock-mediefiler av det totala antalet biblioteksobjekt. Öppna Ditt arbete om du vill se alla Creative Cloud-mediefiler inklusive dina Stock-mediefiler.

Bibliotek i det övre högra hörnet av Stock-webbplatsen

Om du till exempel har totalt tio objekt i ett bibliotek och två av dem är Stock-mediefiler, kan du bara se de två mediefilerna på Stock-webbplatsen. Om du vill se alla tio objekten måste du besöka webbplatsen Ditt arbete.

Biblioteket på Stock-webbplatsen visar bara Stock-mediefiler
Två Stock-objekt av totalt tio biblioteksobjekt visas på Adobe Stock-webbplatsen

På webbplatsen Ditt arbete visas alla dina biblioteksobjekt
Alla biblioteksobjekt visas på webbplatsen Ditt arbete, inklusive de två Stock-mediefilerna

Hantera Adobe Stock-mediefiler som lagts till i dina bibliotek

Du kan visa och hantera Adobe Stock-mediefiler som du har lagt till i dina bibliotek.

Klicka på Bibliotek och välj det önskade biblioteket från listrutan. Om du vill visa alla dina bibliotek väljer du Visa alla.

Biblioteksvy

Byta namn på ett bibliotek

 1. Klicka på biblioteket som du vill ändra namn på.

 2. Klicka på längst ned till höger i biblioteket och välj sedan Byt namn på biblioteket.

  Byt namn på biblioteket

 3. Ange ett namn i textrutan.

  Redigera namn på ett bibliotek

 4. Klicka på .

Radera ett bibliotek

 1. Klicka på i det nedre övre högra hörnet av biblioteket och  välj sedan Radera biblioteket.

  Radera bibliotek

 2. Klicka på Radera i popup-rutan.

Skapa ett bibliotek

 1. Klicka på Bibliotek längst upp till höger på skärmen och välj sedan Visa allt.

 2. Ange ett namn på det nya biblioteket i den tomma rutan.

  Skapa nytt bibliotek

 3. Klicka på  för att skapa biblioteket.

Hantera mediefiler som har lagts till i ditt bibliotek

Öppna biblioteket och håll muspekaren över en mediefil så visas de tillgängliga alternativen. Du kan göra följande via Adobe Stock-webbplatsen:

 • Licensiera mediefilen
 • Spara en förhandsvisning av den önskade mediefilen
 • Hämta en förhandsvisning av mediefilen
 • Hitta liknande Adobe Stock-mediefiler
 • Radera mediefilen
Hantera biblioteksresurs

Skicka länken till ett bibliotek

 1. Klicka på längst ned till höger i biblioteket och välj sedan Skicka länk.

 2. Dela bibliotek genom att skicka en länk. Mer information finns i Dela bibliotek.

Visa din licenshistorik

sidan Licenshistorik på Adobe Stock-webbplatsen kan du visa en lista över de resurser som du har licensierat samt antalet kvarvarande bilder i din prenumeration.

Obs!

Om du har licensierat en bild kan du hämta den igen utan att licensiera om den. Klicka på fil-id:t i Licenshistorik och spara mediefilen på datorn.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online