Obs!

Följande instruktioner gäller för kunder som har köpt en Adobe Stock för företag-plan (bilder och/eller krediter). Kunder som har köpt Creative Cloud Pro for enterprise (CCE Pro) kan följa samma distributionssteg som för Creative Cloud for enterprise.

Tillämplig roll: Administratörer

stock entitlement-01

Som systemadministratör kan du använda Adobe Admin Console för att:

Visa information om din Adobe Stock-produkt:

 • Kvot som är tillgänglig för ditt företag
 • Kvot som har tilldelats till produktprofiler
 • Kvot som har förbrukats av dina användare

Tilldela användarna en produktadministratörsroll för Adobe Stock.

Skapa/redigera produktprofiler för Adobe Stock:

 • Ange ett namn för produktprofilen (visas endast för administratörer i Admin Console)
 • Ange ett namn för Team-/Stock-projektet (visas endast för slutanvändare på Adobe Stock-webbplatsen)
 • Ange hämtningsgränser för produktprofilen (i krediter)
 • Konfigurera de olika alternativen för produktprofilen
 • Lägg till användare i produktprofilen
 • Lägg till profiladministratörer i produktprofilen

Som systemadministratör kan du även få åtkomst till ett speciellt gränssnitt på Adobe Stock för att övervaka förbrukningen av Adobe Stock-mediefiler och hämta rapporter i CSV-format.

Allmän information

Information om licenser

Adobe Stock for enterprise erbjuder som standard rätten att dela mediefiler i en organisation. När en mediefil har hämtats av en användare i organisationen kan andra användare i organisationen identifiera, hämta och använda samma mediefil utan att behöva hämta den igen. När en mediefil en gång har licensierats av organisationen är dessutom rätten att använda den evig (förutsatt att organisationen följer licensvillkoren).

Det finns tre olika konfigurationer för användare i din organisation:

  Användaren är inte kopplad till en produktprofil för Adobe Stock Användaren är kopplad till en produktprofil för Adobe Stock med en kreditkvot på 0 Användaren är kopplad till en produktprofil för Adobe Stock med en kreditkvot som är > 0


Användaren kan

Bläddra på Adobe Stock-webbplatsen

– Bläddra på Adobe Stock-webbplatsen

– Identifiera, ladda ner och använda mediefiler som redan har hämtats av organisationen

– Hämta förhandsvisningar

– Bläddra på Adobe Stock-webbplatsen

– Identifiera, ladda ner och använda mediefiler som redan har hämtats av organisationen

– Hämta förhandsvisningar

– Hämta ytterligare Adobe Stock-mediefiler

Användaren kan inte

– Identifiera mediefiler som redan har hämtats av organisationen

– Hämta förhandsvisningar

– Hämta Adobe Stock-mediefiler

Hämta ytterligare Adobe Stock-mediefiler  

Mediefiler som redan har hämtats av organisationen markeras därefter med licensmärket i sökresultatet på Adobe Stock och i Creative Cloud-program.

LicensedBadge
Licensmärket på Adobe Stock

LicensedBadgeApps
Licensmärket i Creative Cloud-program

Information om Stock-tillstånd

Alla användare av en produktprofil för Adobe Stock delar den kreditkvot som tilldelats den här produktprofilen. De kan hämta Adobe Stock-mediefiler från denna gemensamma kvot.

Ta som exempel en produktprofil med två tilldelade användare – A och B – och totalt 100 krediter.

 • Användare A kan använda upp till 100 krediter för att hämta Adobe Stock-mediefiler om alla krediter är oanvända.
 • Användare B kan använda upp till 100 krediter för att hämta Adobe Stock-mediefiler om alla krediter är oanvända.
 • Om användare A har använt 45 krediter kan användare B använda upp till 55 krediter.

På Adobe Stock-webbplatsen måste användarna ange sin tillståndsvy i följande situationer:

 • När de loggar in första gången på Adobe Stock.
 • Om de också har ett personligt tillstånd eller ett teamtillstånd för Adobe Stock.
 • Om de har flera produktprofiler för Adobe Stock (inom samma organisation eller flera organisationer).

Obs!

När du har loggat in på Adobe Stock-webbplatsen med ett Enterprise ID eller Federated ID kan du inte växla direkt till ditt personliga konto eller ditt teamkonto om du har ett sådant. Du måste logga ut och logga in igen med ditt Adobe ID.

identity menu
Menyn Identitet i Adobe Stock

Information om krediter

Beroende på ditt Enterprise-erbjudande kan du ha olika typer av krediter:

Standardkrediter kan endast användas för att hämta standardbilder (foton, vektorer, illustrationer).

Universella krediter kan användas för att hämta alla typer av mediefiler (inklusive men inte begränsat till standardbilder, HD-/4K-videor, Premium-bilder, mallar, 3D-resurser, med mera).

Premiumkrediter kan användas för att hämta alla typer av mediefiler förutom standardbilder (inklusive, men inte begränsat till HD-/4K-videor, Premium-bilder, mallar, 3D-resurser med mera).

Adobe Stock-krediter är giltiga från inköpsdatumet till utgångsdatumet/förnyelse vid årsdagen i kontraktet, oavsett vilket datum de tilldelades till en produktprofil. När en mediefil har hämtats gäller dock rätten att använda den i evig tid.

Vid kontraktets årsdatum upphör ej använda och ej tilldelade krediter att gälla utan att flyttas över till nästa kontraktsperiod. Produktprofilsinställningarna är emellertid fortfarande giltiga. Hämtningsgränser och alternativ som är kopplade till produktprofiler förblir giltiga så länge tjänsten är aktiv.

Produktinställningar

Användarroller

 
Systemadministratör
Produktadministratör
för Adobe Stock
Profiladministratör för Adobe
Stock
Adobe
Stock-användare
Passar för IT-personal Konstköpare Teamchef Designer
Åtkomst till Admin Console  Fullständig åtkomst Begränsad till Adobe Stock-produkten Begränsad till den (de) Adobe Stock-profiler som de
administrerar
Nej
Möjlighet att lägga till användare och definiera deras roll Ja, alla roller

Ja, begränsad till:

– Produktadministratör för Adobe Stock

– Administratör för alla Adobe Stock-profiler

– Användare av en Adobe Stock-profil

Ja, begränsad till:

– Administratör för den/de Adobe Stock-profiler som de administrerar

– Användare av den/de Adobe Stock-profiler som de administrerar

Nej
Möjlighet att uppdatera produktprofiler för Adobe Stock (namn, kvot, behörigheter med mera). Ja Ja Ja, begränsad till den/de Adobe Stock-profiler som de administrerar. De kan inte uppdatera kvoten som tilldelats de profiler som de administrerar. Nej


Möjlighet att övervaka organisationens licenshistorik
Ja, full synlighet Ja, full synlighet Ja, alla licensierade mediefiler visas i historiken, med detaljerna (vilken produktprofil som användes för licensiering, vilken användare som licensierade mediefilen) visas endast för de mediefiler som har licensierats via den/de Adobe Stock-profiler de administrerar Ja, alla licensierade mediefiler visas i historiken, men detaljerna (den produktprofil som användes för licensiering, vilken användare som licensierade mediefilen) visas endast för de mediefiler som de har licensierat direkt  
Möjlighet att hämta en rapport i CSV-format Ja Ja Ja, med begränsningarna ovan Ja, med begränsningarna ovan

Lär dig mer om adminroller.

Skapa/redigera en produktprofil för Adobe Stock

 1. Logga in på Admin Console som administratör och klicka på Produkter. En lista över Adobe-produkter som köpts av organisationen visas.

 2. Välj Adobe Stock.

  På sidan Adobe Stock visas alla associerade produktprofiler.

 3. Om du vill redigera en befintlig produktprofil klickar du på produktprofilens namn och klickar sedan på Inställningar.

  Om du vill skapa en produktprofil klickar du på Ny profil.

  Inställningar för produktprofil
 4. På skärmen Information anger du ett profilnamn och en beskrivning så att det går att identifiera den här profilen bland andra produktprofiler för Adobe Stock.

  Du kan också välja att ha ett annat visningsnamn. Namnet visas för slutanvändare på alternativmenyn Identitet på Adobe Stock-webbplatsen för att hjälpa dem att välja rätt produktprofil för licensiering av mediefiler. Som standard är visningsnamnet samma som profilnamnet.

  Inställningar för produktprofil
  Inställningar för produktprofil

 5. Du kan också välja att meddela användare när de läggs till eller tas bort från den här profilen genom att använda Användarmeddelande på skärmen Information.

  Om du skapar en profil klickar du på Nästa.

 6. På skärmen Kvot anger du en hämtningsgräns i krediter för den här produktprofilen. Användaren av den här produktprofilen delar denna gemensamma kvot utan möjlighet att överskrida den.

 7. Klicka på Spara om du vill spara ändringarna för profilen eller klicka på Klar om du vill slutföra skapandet av profilen.

 8. Du kan utföra följande uppgifter på informationssidan för produktprofiler:

  • Om du vill lägga till eller ta bort användare eller användargrupper går du till Användare.
  • Om du vill lägga till eller ta bort administratörer går du till Administratörer.
  • Om du vill redigera behörigheter går du till Behörigheter. Du kan även kopiera behörigheter från den aktuella produktprofilen till ny profil genom att klicka på Kopiera behörigheter.
  Behörigheter – typer av mediefiler
  Behörigheter – typer av mediefiler

  Behörigheter – Obligatoriska referenser
  Behörigheter – Obligatoriska referenser

  Behörigheter – Förhandsvisningsalternativ
  Behörigheter – Förhandsvisningsalternativ

Uppdatera en produktprofils hämtningsgräns

När en produktprofils hämtningsgräns har nåtts meddelas administratörerna via e-post (systemadministratören om det inte finns en produktadministratör för Adobe Stock). De kan höja hämtningsgränsen så att användarna kan hämta fler mediefiler. För att göra det ska administratörerna redigera produktprofilen och uppdatera hämtningsgränsen med ett större antal krediter.

Om produkt- eller systemadministratören sänker en produktprofils hämtningsgräns till ett antal krediter som är lägre än den nuvarande förbrukningen kommer användarna inte att kunna hämta ytterligare mediefiler. Tidigare förbrukning registreras dock fortfarande baserat på de faktiska hämtningarna.

Avbryta Adobe Stock-berättiganden

En produkt- eller systemadministratör kan ta bort en produktprofil för Adobe Stock genom att markera kryssrutan bredvid profilens namn och klicka på Ta bort profil.

Om en produktprofil tas bort, eller om användare tas bort från en produktprofil för Adobe Stock, kan användarna inte längre licensiera mediefiler. Tidigare förbrukning registreras dock fortfarande på kontrollpanelen för Adobe Stock-användning.

Slutanvändarupplevelsen

Förhandsvisningar

När alternativet för HD-förhandsvisning utan vattenstämpel har aktiverats på fliken Behörigheter i Admin Console får de användare som hämtar förhandsvisningar av någon typ av mediefil, antingen från Adobe Stock-webbplatsen eller från Creative Cloud-program, tillgång till den högupplösta filen utan vattenstämpel. Observera att dessa förhandsvisningar är markerade med olicensierad tills användarna licensierar mediefilerna.

Licensreferenser

När obligatoriska eller valfria referenser har aktiverats från fliken Behörigheter i Admin Console måste användare som hämtar Adobe Stock-mediefiler fylla i ett formulär som innehåller dessa referenser. Användarna får inte hämta mediefilen förrän alla obligatoriska referenser har angetts.

ReferencesModal
Formuläret Licensreferenser

Hämtningsgränsen nådd

När en produktprofils hämtningsgräns är nådd får användarna ett meddelande om det. En administratör kan öka hämtningsgränsen för en produktprofil via Admin Console.

QuotaReachedMessage
Hämtningsgränsen nådd

Typer av mediefiler

Om inställningarna för en produktprofil inte tillåter att användarna hämtar särskilda typer av mediefiler informeras användare som försöker licensiera sådana mediefiler med lämpliga meddelanden.

AssetTypesNot Authorized
Mediefiltyp inte tillåten

Övervaka Adobe Stock-förbrukning

Administratörer kan övervaka kreditförbrukningen direkt via Admin Console. De får också tillgång till ett speciellt övervakningsgränssnitt på Adobe Stock-webbplatsen. De har åtkomst till övervakningsgränssnittet via länken Gå till kontrollpanelen för Stock-användning för Adobe Stock på översiktsfliken i Admin Console, eller genom att gå till avsnittet med licenshistorik på Adobe Stock-webbplatsen.

Övervaka Adobe Stock-förbrukning
LicenseHistory
Licenshistorik | Kontrollpanelen Stock-användning

Om en administratör hanterar flera organisationer kan hon eller han kan välja vilken organisation som ska övervakas från kontrollpanelen Adobe Stock-användning på webbplatsen via en listruta.

Alla mediefiler som licensieras av någon medlem i organisationen visas i licenshistoriken för alla medlemmar i organisationen. Information och filtreringsfunktioner beror dock på medlemmens status:

 • Systemadministratörer kan se all information för varje hämtad mediefil
 • Produktadministratörer för Adobe Stock kan också se all information för varje hämtad mediefil
 • Administratörer för Adobe Stock-profiler kan bara se information för den/de produktprofiler som de administrerar. Samma regel gäller för filter: de kan bara filtrera produktprofiler och användare som de administrerar.
 • Slutanvändare kan bara se information om de mediefiler som de har licensierat direkt. Samma regel gäller för filter.

Alla obligatoriska/valfria referenser som har aktiverats via fliken Behörigheter på Admin Console används som filter och de värden som användarna anger när de hämtar Adobe Stock-mediefiler visas i tabellen. Om ett värde är fel kan administratörer uppdatera de referenser som ska anges av användare genom att klicka på . Då visas formuläret och administratörerna kan redigera värdena.

EditReferenceModal
Formulär för att redigera referenser

Administratörer kan också se den sammanlagda förbrukningsinformationen (tillgängliga krediter, distribuerade och förbrukade) via ikonen .

Förbrukningsinformation

Administratörer kan filtrera licenshistoriken för att se mediefiler som hämtats av en viss användare eller användargrupp, som använts för ett visst projekt eller en viss kund, eller som kopplas till en viss inköpsorder. När de får resultaten kan de exportera informationen till en CSV-fil via . Då skapas filen med all information och skickas med e-post.

Kontrollpanelen Adobe Stock-användning har även två andra delar:

 • Användare: Antal mediefiler som hämtats av olika användare.
 • Grupper: Antal mediefiler som hämtats via olika produktprofiler.

Spara Adobe Stock-innehåll i Creative Cloud Libraries

Användare med Creative Cloud for enterprise med tjänster kan spara förhandsvisningar av Adobe Stock-mediefiler och hämtade mediefiler på sin dator eller i sina bibliotek och dra fördel av arbetsflödet för integrering.

Användare som inte har tillgång till lagring eller har fyllt sitt lagringsutrymme kan bara spara förhandsvisningar och licensierade filer på sina datorer.

Relaterad information finns i:

Migrera från Creative Cloud for teams till Creative Cloud for enterprise

När en kund migrerar från en Adobe Stock team-plan till Adobe Stock for enterprise rekommenderar vi att en säkerhetskopia av varje hämtad mediefil görs för att vara säker på att mediefilerna inte försvinner när teamkontot stängs. Det går bara att komma åt ett teamkontos licenshistorik om kontot fortfarande är aktivt.

Mer information finns i Migrera slutanvändare från Creative Cloud for teams.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy