Användarhandbok Avbryt

Adobe Stock for enterprise

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Rollsynkning för skolan
   10. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   11. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollsynkning för skolan
    6. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Snabbhjälp till Adobe Stock-användare
Dra ett foto till Adobe Stock för att hitta liknande foton. Svårare är det inte med visuell sökning. Alternativt kan du skriva en sökterm och använda Estetiska filter för att göra sökningen snävare och spara tid. Besök stock.adobe.com för att komma igång.
Läs mer.

Obs!

Följande instruktioner gäller för kunder som har köpt en Adobe Stock for enterprise-plan (krediter). Kunder som har köpt en Creative Cloud for enterprise Pro-plan (CCE Pro) kan följa samma distributionssteg som för Creative Cloud for enterprise.

Aktuell roll: Administratörer

Som systemadministratör kan du använda Adobe Admin Console för att:

Visa information om din Adobe Stock-produkt:

 • Kvot som är tillgänglig för ditt företag
 • Kvot som har tilldelats till produktprofiler
 • Kvot som har förbrukats av dina användare

Tilldela användarna en produktadministratörsroll för Adobe Stock.

Skapa/redigera produktprofiler för Adobe Stock:

 • Ange ett namn på produktprofilen (det visas endast för administratörer i Admin Console)
 • Ange ett namn för Team-/Stock-projektet (visas endast för slutanvändare på Adobe Stock-webbplatsen)
 • Ange hämtningsgränser för produktprofilen (i krediter)
 • Konfigurera de olika alternativen för produktprofilen
 • Lägg till användare i produktprofilen
 • Lägg till profiladministratörer i produktprofilen

Som systemadministratör kan du även få åtkomst till ett speciellt gränssnitt på Adobe Stock för att övervaka förbrukningen av Adobe Stock-mediefiler och hämta rapporter i CSV-format.

Allmän information

Information om licenser

Adobe Stock for enterprise erbjuder som standard rätten att dela mediefiler i en organisation. När en användare i organisationen licensierar en mediefil kan andra användare i organisationen identifiera, hämta och använda samma mediefil utan att behöva licensiera den igen. Administratörer kan använda fliken Behörigheter för att hindra samma mediefil från att licensieras två gånger. När en mediefil har licensierats av din organisation är rätten att använda den permanent (förutsatt att organisationen följer licensvillkoren). Om en mediefil används av flera kunder utanför organisationen krävs en separat licens för varje kund som använder den.

Det finns tre olika konfigurationer för användare i din organisation:

 

Användaren är inte kopplad till en produktprofil för Adobe Stock

Användaren är kopplad till en produktprofil för Adobe Stock med en kreditkvot på 0

Användaren är kopplad till en produktprofil för Adobe Stock med en kreditkvot som är > 0Användaren kan

Bläddra på Adobe Stock-webbplatsen

– Bläddra på Adobe Stock-webbplatsen

– Identifiera, hämta och använda mediefiler som redan har hämtats av organisationen

– Hämta förhandsvisningar

– Bläddra på Adobe Stock-webbplatsen

– Identifiera, hämta och använda mediefiler som redan har hämtats av organisationen

– Hämta förhandsvisningar

– Hämta ytterligare Adobe Stock-mediefiler

Användaren kan inte

– Identifiera mediefiler som redan har hämtats av organisationen

– Hämta förhandsvisningar

– Hämta Adobe Stock-mediefiler

Hämta ytterligare Adobe Stock-mediefiler

 

Mediefiler som redan har licensierats av organisationen markeras med märket Licensierad i sökresultaten på Adobe Stock och i Creative Cloud-program.

Licensmärket på Adobe Stock

Licensmärket i Creative Cloud-program

Alla användare av en produktprofil för Adobe Stock delar den kreditkvot som tilldelats den här produktprofilen. De kan hämta Adobe Stock-mediefiler från denna gemensamma kvot.

Ta som exempel en produktprofil med två tilldelade användare – A och B – och totalt 100 krediter.

 • Användare A kan använda upp till 100 krediter för att hämta Adobe Stock-mediefiler om alla krediter är oanvända.
 • Användare B kan använda upp till 100 krediter för att hämta Adobe Stock-mediefiler om alla krediter är oanvända.
 • Om användare A har använt 45 krediter kan användare B använda upp till 55 krediter.

På Adobe Stock-webbplatsen måste användarna väja sin berättigandevy i följande situationer:

 • När de loggar in första gången på Adobe Stock.
 • Om de också har ett personligt tillstånd eller ett teamtillstånd för Adobe Stock.
 • Om de har flera produktprofiler för Adobe Stock (inom samma organisation eller flera organisationer).

Information om krediter

Om organisationen har köpt en Adobe Stock for enterprise-plan licensierar användarna Adobe Stock-mediefiler med krediter. Antalet krediter som krävs för att licensiera en mediefil varierar beroende på mediefilens typ.

Om organisationen har köpt en plan för Pro-utgåvan har användarna obegränsad tillgång till Adobe Stock-standardmediefiler (inga krediter krävs). Pro edition-användare måste ha krediter för att licensiera alla andra typer av mediefiler, som premiumbilder, video och ljud.

Adobe Stock-krediter är giltiga från inköpsdatumet till utgångsdatumet/förnyelse vid årsdagen i avtalet, oavsett vilket datum de tilldelades en produktprofil. När en mediefil har hämtats gäller dock rätten att använda den i evig tid.

Vid kontraktets årsdatum upphör ej använda eller tilldelade krediter att gälla utan att flyttas över. Produktprofilsinställningarna är emellertid fortfarande giltiga. Hämtningsgränser och alternativ som är kopplade till produktprofiler förblir giltiga så länge tjänsten är aktiv.

Produktinställningar

Användarroller

 


Systemadministratör

Produktadministratör
för Adobe Stock

Profiladministratör för Adobe
Stock

Adobe
Stock-användare

Passar för

IT-personal

Konstköpare

Teamchef

Designer

Åtkomst till Admin Console 

Fullständig åtkomst

Begränsad till Adobe Stock-produkten

Begränsad till de Adobe Stock-profiler som de
administrerar

Nej

Möjlighet att lägga till användare och definiera deras roll

Ja, alla roller

Ja, begränsad till:

– Produktadministratör för Adobe Stock

– Administratör för alla Adobe Stock-profiler

– Användare av en Adobe Stock-profil

Ja, begränsad till:

– Administratör för den/de Adobe Stock-profiler som de administrerar

– Användare av den/de Adobe Stock-profiler som de administrerar

Nej

Möjlighet att uppdatera produktprofiler för Adobe Stock (namn, kvot, behörigheter med mera).

Ja

Ja

Ja, begränsad till den/de Adobe Stock-profiler som de administrerar. De kan inte uppdatera kvoten som tilldelats de profiler som de administrerar.

NejMöjlighet att övervaka organisationens licenshistorik

Ja, full synlighet

Ja, full synlighet

Ja, alla licensierade mediefiler visas i historiken, med detaljerna (vilken produktprofil som användes för licensiering, vilken användare som licensierade mediefilen) visas endast för de mediefiler som har licensierats via den/de Adobe Stock-profiler de administrerar

Ja, alla licensierade mediefiler visas i historiken, men detaljerna (den produktprofil som användes för licensiering, vilken användare som licensierade mediefilen) visas endast för de mediefiler som de har licensierat direkt  

Möjlighet att hämta en rapport i CSV-format

Ja

Ja

Ja, med begränsningarna ovan

Ja, med begränsningarna ovan

Lär dig mer om adminroller.

Skapa/redigera en produktprofil för Adobe Stock

 1. Logga in på Admin Console som administratör och klicka på Produkter. En lista över Adobe-produkter som köpts av organisationen visas.

 2. Välj Adobe Stock.

  På sidan Adobe Stock visas alla associerade produktprofiler.

 3. Om du vill redigera en befintlig produktprofil klickar du på produktprofilens namn och klickar sedan på Inställningar.

  Om du vill skapa en produktprofil klickar du på Ny profil.

 4. Ange ett profilnamn och en beskrivning för att identifiera den här profilen bland andra produktprofiler för listning i Adobe Stock.

  Du kan också välja att ha ett annat visningsnamn. Namnet visas för slutanvändare på alternativmenyn Identitet på Adobe Stock-webbplatsen för att hjälpa dem att välja rätt produktprofil för licensiering av mediefiler. Som standard är visningsnamnet samma som profilnamnet.

  Inställningar för produktprofil
  Inställningar för produktprofil

 5. Du kan även välja att avisera användare när de läggs till eller tas bort från den här profilen genom att använda växeln Avisering.

  Klicka på Nästa.

 6. Ange en hämtningsgräns i krediter för den här produktprofilen på skärmen Kvot och klicka sedan på Spara. Användaren av den här produktprofilen delar denna gemensamma kvot och kan inte överskrida den.

  Din nya profil skapas.

 7. Klicka på produktprofilens namn, navigera till Behörigheter och klicka på Redigera för att specificera följande:

  • Typer av resurser: Ange vilka typer av resurser som användarna i den här produktprofilen ska ha tillgång till med sina krediter (t.ex. videoklipp, premiumresurser, mallar med mera). Vilka alternativ du kan se för olika typer av resurser beror på ditt erbjudande.
  • Obligatoriska referenser: Ange vilka referenser som användare i den här produktprofilen måste fylla i när de licensierar en resurs (t.ex. kundens namn, projektets namn, licensutgivare, kostnadsställe med mera). Dessa referenser visas sedan i licenshistoriken och i användningsrapporterna.
  • Valfria referenser: Låt användarna välja om de vill lägga till fler referenser för bättre spårning av resurser.
  • Licensiera igen: Ange om en användare kan licensiera samma mediefil mer än en gång.

  Slutför allt genom att klicka på Spara.

Ändra befintlig information och inställningar för produktprofil

Du kan utföra följande uppgifter efter att du har skapat produktprofilen. I Admin Console går du till Produkter > (Creative Cloud) Adobe Stock > och klickar på den nya produktprofilen.

 • Om du vill lägga till eller ta bort användare eller användargrupper går du till Användare.
 • Om du vill lägga till eller ta bort administratörer går du till Administratörer.
 • Om du vill redigera behörigheter går du till Behörigheter. Du kan även kopiera behörigheter från den aktuella produktprofilen till en ny profil genom att klicka på Kopiera behörigheter.

Uppdatera en produktprofils hämtningsgräns

När en produktprofils hämtningsgräns har nåtts meddelas administratörerna via e-post (systemadministratören om det inte finns en produktadministratör för Adobe Stock). De kan höja hämtningsgränsen så att användarna kan hämta fler mediefiler. För att göra det ska administratörerna redigera produktprofilen och uppdatera hämtningsgränsen med ett större antal krediter.

Om produkt- eller systemadministratören sänker en produktprofils hämtningsgräns till ett antal krediter som är lägre än den nuvarande förbrukningen kommer användarna inte att kunna hämta ytterligare mediefiler. Den tidigare förbrukningen registreras dock fortfarande utifrån faktiska hämtningar.

Avbryta Adobe Stock-berättiganden

En produkt- eller systemadministratör kan ta bort en produktprofil för Adobe Stock genom att markera kryssrutan bredvid profilens namn och klicka på Ta bort profil.

Om en produktprofil tas bort, eller om användare tas bort från en produktprofil för Adobe Stock, kan användarna inte längre licensiera mediefiler. Tidigare förbrukning registreras dock fortfarande på kontrollpanelen för Adobe Stock-användning.

Slutanvändarupplevelsen

Förhandsvisningar

När alternativet för HD-förhandsvisning utan vattenstämpel har aktiverats på fliken Behörigheter i Admin Console får de användare som hämtar förhandsvisningar av någon typ av mediefil, antingen från Adobe Stock-webbplatsen eller från Creative Cloud-program, tillgång till den högupplösta filen utan vattenstämpel. Observera att dessa förhandsvisningar är markerade med olicensierad tills användarna licensierar mediefilerna.

Licensreferenser

När obligatoriska eller valfria referenser har aktiverats från fliken Behörigheter i Admin Console måste användare som hämtar Adobe Stock-mediefiler fylla i ett formulär som innehåller dessa referenser. Användarna får inte hämta mediefilen förrän alla obligatoriska referenser har angetts.

Formuläret Licensreferenser

Hämtningsgränsen nådd

När en produktprofils hämtningsgräns är nådd får användarna ett meddelande om det. En administratör kan öka hämtningsgränsen för en produktprofil via Admin Console.

Typer av mediefiler

Om inställningarna för en produktprofil inte tillåter att användarna hämtar särskilda typer av mediefiler informeras användare som försöker licensiera sådana mediefiler med lämpliga meddelanden.

Övervaka Adobe Stock-förbrukning

Administratörer kan övervaka kreditförbrukningen direkt via Admin Console. De får också tillgång till ett speciellt övervakningsgränssnitt på Adobe Stock-webbplatsen. De har åtkomst till övervakningsgränssnittet via länken Gå till kontrollpanelen för Stock-användning för Adobe Stock på fliken Produkter i Admin Console, eller genom att gå till avsnittet med licenshistorik på Adobe Stock-webbplatsen.

Stock-kredit

Licenshistorik | Kontrollpanelen Stock-användning

Om en administratör hanterar flera organisationer kan hon eller han kan välja vilken organisation som ska övervakas från kontrollpanelen Adobe Stock-användning på webbplatsen via en listruta.

Alla mediefiler som licensieras av någon medlem i organisationen visas i licenshistoriken för alla medlemmar i organisationen. Information och filtreringsfunktioner beror dock på medlemmens status:

 • Systemadministratörer kan se all information för varje hämtad mediefil
 • Produktadministratörer för Adobe Stock kan också se all information för varje hämtad mediefil
 • Administratörer för Adobe Stock-profiler kan bara se information för den/de produktprofiler som de administrerar. Samma regel gäller för filter: de kan bara filtrera produktprofiler och användare som de administrerar.
 • Slutanvändare kan bara se information om de mediefiler som de har licensierat direkt. Samma regel gäller för filter.

Alla obligatoriska/valfria referenser som har aktiverats via fliken Behörigheter på Admin Console används som filter och de värden som användarna anger när de hämtar Adobe Stock-mediefiler visas i tabellen. Om ett värde är fel kan administratörer uppdatera de referenser som ska anges av användare genom att klicka på . Då visas formuläret och administratörerna kan redigera värdena.

Formulär för att redigera referenser

Administratörer kan filtrera licenshistoriken för att se mediefiler som hämtats av en viss användare eller användargrupp, som använts för ett visst projekt eller en viss kund, eller som kopplas till en viss inköpsorder. När de får resultaten kan de exportera informationen till en CSV-fil via . Då skapas filen med all information och skickas med e-post.

Kontrollpanelen Adobe Stock-användning har även två andra delar:

 • Användare: Antal mediefiler som hämtats av olika användare.
 • Grupper: Antal mediefiler som hämtats via olika produktprofiler.

Spara Adobe Stock-innehåll i Creative Cloud Libraries

Användare med Creative Cloud for enterprise med tjänster kan spara förhandsvisningar av Adobe Stock-mediefiler och hämtade mediefiler på sin dator eller i sina bibliotek och dra fördel av arbetsflödet för integrering.

Användare som inte har tillgång till lagring eller har fyllt sitt lagringsutrymme kan bara spara förhandsvisningar och licensierade filer på sina datorer.

Relaterad information finns i:

Migrera från Creative Cloud for teams till Creative Cloud for enterprise

När en kund migrerar från en Adobe Stock team-plan till Adobe Stock for enterprise rekommenderar vi att en säkerhetskopia av varje hämtad mediefil görs för att vara säker på att mediefilerna inte försvinner när teamkontot stängs. Det går bara att komma åt ett teamkontos licenshistorik om kontot fortfarande är aktivt.

Mer information finns i Migrera slutanvändare från Creative Cloud for teams.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto