Tillämplig roll: slutanvändare

stock entitlement-01

Eftersom du ingår i en organisation som köpt Adobe Stock for enterprise är du med och delar en kreditkvot som bestäms av din administratör på Admin Console.

Obs!

Beroende på Enterprise-erbjudandet kan du ha olika typer av krediter:

Standardkrediter används endast för att hämta standardbilder (foton, bilder, illustrationer).

Universella krediter används för att hämta alla typer av mediefiler (inklusive men inte begränsat till standardbilder, HD-/4K-videor, Premium-bilder, mallar, 3D-mediefiler, med mera).

Premiumkrediter används för att hämta alla typer av mediefiler förutom standardbilder (inklusive, men inte begränsat till HD-/4K-videor, Premium-bilder, mallar och 3D-mediefiler).

När du eller någon annan användare av en produktprofil för Adobe Stock hämtar en mediefil kan denna mediefil laddas ner av en användare i organisationen utan att den behöver hämtas igen. I din licenshistorik kan du se alla Adobe Stock-mediefiler som hämtats av organisationen. Du kan även se mediefiler som redan har licensierats av någon användare i organisationen på sökresultatsidorna och i Creative Cloud-program. Dessa mediefiler är märkta med licensmärket.

LicensedBadge
Licensmärket på Adobe Stock

LicensedBadgeApps
Licensmärket i CC-appar

Obs!

Beroende på inställningarna som valts av din administratör på Admin Console kan du:

  • Få åtkomst till HD-förhandsvisningar utan vattenstämpel
  • Fylla i obligatoriska och valfria referenser när du hämtar Stock-mediefiler
  • Kanske inte hämta vissa typer mediafiler

ReferencesModal
Formuläret Licensreferenser

När du har nått hämtningsgränsen för den produktprofil du är medlem i, kan du inte hämta några fler mediefiler. Överväg att kontakta din administratör för att höja produktprofilens hämtningsgräns.

Viktiga överväganden

På Adobe Stock-webbplatsen kan du ange din tillståndsvy i följande situationer:

  • När du loggar in första gången på Adobe Stock
  • Om du också har ett personligt berättigande eller ett teamberättigande för Adobe Stock
  • Om du har flera produktprofiler för Adobe Stock (inom samma organisation eller via flera organisationer)
identity menu
Identitetsmenyn i Adobe Stock

Obs!

När du har loggat in på Adobe Stock-webbplatsen med ett Enterprise ID eller ett Federated ID kan du inte växla direkt till ett personligt konto eller ett teamkonto. Du kan logga ut och logga in igen med ditt Adobe ID.

Överväganden för Creative Cloud Libraries

Användare med tillgång till Creative Cloud for enterprise med tjänster kan göra något av följande:

  • Spara förhandsvisningar av Adobe Stock-mediefiler och licensierade filer på sina datorer
  • Spara förhandsvisningar av Adobe Stock-mediefiler och licensierade filer i sitt bibliotek och utnyttja arbetsflödet för integrering

Användare som inte har tillgång till lagring eller har fyllt sitt utrymme kan bara spara förhandsvisningar av Adobe Stock-mediefiler och licensierade filer på sina datorer.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy