Adobes licenswebbplats (LWS) finns kontoinformation för Adobe Buying Programs-kunder. Använd LWS för att hitta serienummer, spåra beställningar, visa inköpshistorik, kontrollera uppgraderingsrätter och -poäng, ändra eller lägg till kontokontakter och -information, slå samman konton och ladda ned programvara.

Obs!

Söker du information om volymköp av Adobe-licenser? Se Adobe Buying Programs.

Logga in på LWS

  1. Gå till Licensiering webbpage.
  2. Logga in med ditt Adobe ID (vanligtvis din e-postadress) och lösenord.

Obs!

Vill du ha hjälp att skapa eller använda ditt Adobe ID? Gå till Felsökning för Adobe ID-konto och inloggning.

Kan inte logga in, söka serienummer eller söka beställningar eftersom du inte vet eller har glömt vilken e-postadress som användes när kontot skapades? Prova dessa lösningar:

  • Prova med ett annat Adobe ID Om du känner till det loggar du in med Adobe ID/e-postadressen som användes när volymbeställningen gjordes. Testa alla e-postadresser om du har flera. När du loggat in, kan du ändra e-postadress relaterat till ditt konto.
  • Be den primära kontokontakten att lägga till dig som en kontakt Kontakter kan komma åt produktnedladdningar, serienummer och inköpshistorik för organisationen. Om du behöver sådan åtkomst ber du den primära kontokontakten att lägga till dig som kontakt. (Se hur du lägger till eller raderar kontakter i Hantera kontokontakter.)
  • Behöver du hjälp av en Adobe-agent för att ändra Adobe ID? Kontakta oss.
  • Ny primär kontakt? När namnet eller uppgifterna för organisationens primära kontakt ändras ska informationen uppdateras. (Se hur du uppdaterar i hantera kontokontakter.)

Obs!

Om du har glömt ditt lösenord eller vill ändra det använder du alternativet återställ lösenord för att få informationen till din e-postadress.

Sök serienummer

Om du köpte ditt program med hjälp av Adobe köpprogram (från Adobe Business Store eller en Adobe återförsäljare), är ditt serienummer tillgängligt i LWS. Serienummer kallas ibland aktiveringskoder, aktiveringsnycklar eller nyckelkoder.

Obs!

Söker du efter CS5-versioner av Color Finesse, After Effects eller Adobe Premiere Pro för att använda med CS6 Production Premium och CS5 Master Collection i 32-bitars Windows operativsystem? Se ”Hitta serienummer för CS5 versioner av Color Finesse, After Effects och Adobe Premiere Pro”, nedan.

Hitta ett serienummer

1. Logga in till LWS med ditt Adobe ID och lösenord.

2. Välj Licenser > Hämta serienummer.

Välj licenser, minnas serienummer

3. Välj Slutanvändar-ID eller Distribuera-till-ID för företaget.

Markera en slutanvändare ID eller Utplacera-till ID

4. Välj Produktnamn, Produktversion och Plattform.

Välj Produktnamn, Produktversion och Plattform

5. Klicka på Sök.

Klicka på sökikonen

6. (Frivilligt) Klicka på Exportera till CSV för att spara listan som kalkylblad.

Klicka exportera till CSV

Adobe Premiere Pro CS6 och After Effects CS5 för Windows kräver 64-bitars operativsystem. Du kan använda CS5-produkterna med Windows 32-bitars operativsystem. (Se Installera After Effects CS6, Premiere Pro CS6.)

1. Logga in till LWS med ditt Adobe ID och lösenord.

2. Välj Licenser > Hämta licenscertifikat.

Välj licenser, erhålla licenscertifikat

3. Markera ett objekt i listan Slutanvändar-ID/Distribuera till-ID och klicka på Sök. Du kan till exempel markera ett distribuera-till-ID som inkluderar företagsnamnet och platsen.

4. Sök efter serienummer i raden SKU-beskrivning enligt tabellen nedan.

Behöver serienummer för
Sök SKU beskrivning
After Effects CS4
Production Premium 4.0 AOO License ALL
Adobe Premiere Pro CS4 Production Premium 4.0 AOO License ALL
Color Finesse CS4
After Effects 9.0 AOO License ALL

Adobe Buying Programs-serienummer fungerar inte med återförsäljar- eller testversioner av Adobe-programvaran.

När du köper programvara via Adobe Buying program hämtar du programmet från LWS. Ingen aktivering eller registrering krävs. (Se Hämta program och se licenscertifikat.)

Obs!

Är du inte säker på vilken e-postadress du använde när kontot skapades eller angav du fel e-postadress vid din beställning? Se Känner inte till eller glömt e-postadress som användes för att skapa kontot?

Hantera beställningar

Beställningsbekräftelser

Om du köper programvara via Adobe Buying Programs skickar Adobe ett bekräftelsemeddelande via e-post till personen som står på inköpsordern. Om det är första gången du använder volymlicenser får du även ett välkomstmeddelande med inloggningsuppgifter från Adobe. Du kan då hämta serienummer och ladda ned programvaran från LWS.

Obs!

Du kan inte konfigurera LWS för att skicka beställningsbekräftelser till ytterligare kontakter. Däremot kan alla kontakter visa beställningsinformationen i LWS när en beställning har behandlats.

CLP-bekräftelser

Adobe skickar CLP-mail till CLP-administratören. Om kontakten på inköpsordern inte längre finns på företaget skickar Adobe dessa bekräftelser till huvudkontakten. (Se hur du ändrar huvudkontakt i Hantera kontokontakter.)

1. Logga in till LWS med ditt Adobe ID och lösenord.

2. Välj Rapporter > Visa inköpshistorik.

Välj rapporter, Se köphistorik

3. Skriv in Adobes beställningsnummer eller inköpsordernumret i lämplig ruta.

Klicka på sökikonen

4. Klicka på Sök. Listan över programvara i den aktuella beställningen visas, inklusive slutanvändar-ID, distributions-ID och serienycklar.

5. (Alternativt) Exportera orderna till en tabell genom att välja Exportera till CSV.

1. Logga in till LWS med ditt Adobe ID och lösenord.

2. Välj Rapporter > Visa inköpshistorik.

Välj rapporter, Se köphistorik

3. Ställ in start- och slutdatum för perioden när beställningen gjordes i fälten Datumintervall.

Klicka på sökikonen

4. Klicka på Sök. En lista över program som har köpts under perioden visas, inklusive slutanvändar-ID, distributions-ID och serienycklar.

Granska orderna online, eller klicka på Exportera till CSV för att överföra dem till en tabell.

Är du en kontakt för kontot?

Du kan se beställningar gjorda i konton som du endast är en kontaktperson:

  • Om ditt namn fanns med på beställningen är du automatiskt en kontaktperson på kontot med distributions-ID.  
  • Om du är kontakt på ordern se ” hitta en beställning” tidigare i denna artikel.

Om du behöver åtkomst till programvaran kan en kollega lägga till dig på kontot. (Se hur du lägger till eller raderar kontakter i ett konto i Hantera kontokontakter.)

Obs!

Är du inte säker på vilken e-postadress du använde när kontot skapades eller angav du fel e-postadress vid din beställning? Se Vet inte eller har glömt e-postadress som användes vid kontoregistreringen?

Hantera kontokontakter

Adobe Buying Programs-/licenswebbplatskonton är uppdelade i företag och individuella kontakter. Strukturen gör att en enskild organisation kan ha flera kontakter. Slutanvändar-ID (EUID) och distribuera-till-ID (DTID) är organisationskonton.

Hur konton är strukturerade

Slutanvändar-ID Ett användar-ID (EUID) fungerar som ett paraplykonto för organisationer. Det börjar med 1 eller 2. EUID kan innehålla flera distribuera-till-ID (DTID).

Distribuera till-ID Ett Distribuera till-ID är relaterat till en fysisk plats, avdelning eller person. Det börjar med "5" eller "8". Ett distributions ID är associerad med endast en EUID.

Kontakter kan utföra åtgärder baserat på deras åtkomstnivå:
Alla kontakter kan: Visa kontouppgifter och redigera adresser och språk för slutanvändare, distribuera-till och återförsäljare.
  Lägga till slutanvändare och distribuera-till i kontakter i en organisationspost.
  Ta bort slutanvändarkontakter från en organisationspost så länge som kontakten inte är primär CLP-kontakt/programadministratör.
  Ta bort distribuera-till-kontakter från en organisationspost så länge kontakten inte är primär kontakt.
Primära (huvud) kontakten kan: Visa detaljer och göra samma ändringar som andra kontakter.
  Redigera alternativen Duplicera media och Egenregistrerad medarbetare för CLP.
Enbart Adobe kan: Redigera direkta slutanvändar-, distribuera-till- och sålt-till-partner.

Obs!

Behöver du ändra organisationsnamnet på ditt konto? Kontakta oss.

Obs!

För CLP-avtal, är villkoren ”primär kontakt” och ”programadministratör” utbytbara. TLP- och FLP-avtal har bara primära kontakter. de har inte programadministratörer.

Viktigt: Kontakter har åtkomst till all information om organisationen, inklusive produktnedladdningar, serienummer och inköpshistorik.

Adobe rekommenderar inte att du lägger till återförsäljare i dina konton. Återförsäljare får separata meddelanden om dina beställningar. Av säkerhetsskäl kan Adobe enbart lägga till nya kontakter till ett konto efter skriftligt godkännande från en befintlig kontakt på kontot.

1. Logga in till LWS med ditt Adobe ID och lösenord.

2. Välj Konton > Hantera konton.

Välj konton, hantera ditt konto

3. Klicka på Lägg till kontakt.

Klicka på Add Contact

4. Ange förnamn, efternamn och e-postadress för den nya kontakten.

5. Markera konto eller konton där du vill lägga till kontakten.

6. Klicka på Spara.

1. Logga in till LWS med ditt Adobe ID och lösenord.

2. Välj Konton > Hantera konton.

Välj konton, hantera ditt konto

3. Klicka på konto-ID för det konto som du vill ta bort kontakten från.

4. Klicka på fliken Kontakter.

Klicka på fliken Kontakter

5. Markera kontakten som du vill ta bort och klicka på papperskorgen till höger på skärmen.

Klicka på papperskorgsikonen för att ta bort den markerade kontakten

1. Logga in till LWS med ditt Adobe ID och lösenord.

2. Välj Konton > Hantera konton.

Välj konton, hantera ditt konto

3. Klicka på konto-ID för det konto där du vill ändra primär eller standardkontakt.

4. Klicka på fliken Kontakter.

Klicka på fliken Kontakter

5. Gör något av följande:

  • Om du är Distribuera till-partner eller återförsäljare och vill ändra den primära standardkontakten, söker du efter namnet på kontakten du vill ange som primär kontakt. Klicka sedan på alternativknappen till höger om raden.
  • Om du är primär CLP-kontakt/programadministratör för din organisation kan du utse någon annan till primär kontakt. (Mer information finns i en demo för denna process.)

Obs!

Om du vill utse en befintlig kontakt som ny primär kontakt måste den befintliga primära kontakten ta kontakt med Adobes kundtjänst.

Om den primära (standard) kontakten inte kan göra uppdateringen eller inte längre är i organisationen, kontakta din Adobe kontohanterare eller återförsäljare för att skapa en ny primär kontakt. Den nya primära kontakten måste tillhöra samma organisation. Kontoansvarig eller återförsäljare behöver personens befattning och e-postadress i organisationen.

Vet du inte vem som är kontoansvarig eller vill du helst inte gå via återförsäljare? Kontakta oss.

Hantera kontouppgifter och inställningar

1. Logga in till LWS med ditt Adobe ID och lösenord.

2. Välj Konton > Hantera konton.

3. Klicka på ditt organisationsnamn för att visa och redigera dina kontodetaljer.

Välj konton, hantera ditt konto

Obs!

Du kan inte kombinera eller ta bort Adobe LWS-konton (Licensing Website) på egen hand. Kontakta Adobe för att framföra din begäran. Ha ditt Adobe ID till hands, eller dina ID:n om du har flera konton.

4. Klicka på Spara.

Du kan uppdatera kontoinställningar som namn, e-postadress och lösenord samt inställningar för kontaktperson och språk. 

Obs!

Om du ändrar din e-postadress i kontoinställningar så ändras ditt Adobe ID.

1. Logga in till LWS med ditt Adobe ID och lösenord.

2. Välj Konton > Ändra inställningar.

Välj konto, ändra dina inställningar

3. Gör dina ändringar och klicka på Spara.

Obs!

Om du ändrar dina kommunikationsinställningar för LWS-inkorgen, skickas fortfarande en del e-postmeddelanden från Adobe-licenswebbplatsen, som orderbekräftelser, till din e-postadress.

Beställningar som görs hos återförsäljare skickas elektroniskt till Adobe. I allmänhet, om beställningsinformationen inte stämmer med konton som redan finns i Adobes system, skapar Adobe ett konto.

CLP-beställningar

Inköp som gjorts under ett CLP-avtal har korrekt slutanvändar-ID. Systemets försöker matcha detta ID mot ett befintligt distribuera-till-ID Så länge som organisationsnamn och adress för de dessa två id inte är det samma skapas ett nytt id. Vissa återförsäljare kan specificera distribuera-till-ID: denna metod är bästa sättet att se till att befintliga distribuera-till-ID används.

TLP-beställningar

TLP-beställningar använder en avstämningsmetod liknande CLP-beställningar. Men om slutanvändare-ID (EUID) inte matchar, skapar systemet ett konto.

FLP-beställningar

FLP-beställningar skickas manuellt till Adobe. Systemet föreslår befintliga ID om det är tillräckligt hög matchningsprocent, men det är viktigt att informationen anges konsekvent.

Flera Anv. ID (EUIDs) eller distributions ID (DTIDs) kan kombineras. Däremot måste kontodetaljerna, t.ex fysiska adresser, stämma. Begäranden om att slå samman sådana konton måste göras av primära (standard) kontakten.

Vill du slå samman konton? Kontakta oss.

Ladda ned programvara och visa licenscertifikat

Slutanvändarlicensavtalet (EULA) förklarar hur du kan använda Adobe program köpta genom Adobe Buying Program. Om du till exempel står som huvudanvändare av ett Adobe-program med volymlicens som är installerat på en dator på jobbet så får du installera och använda programvaran på en annan dator hemma. Det här licensavtalet gäller för både enanvändarlicenser och volymlicenser för en produkt.

Hur du laddar ned volymlicensprogramvara beror på typ av volymlicens:

TLP 5.0-kunder: Du har åtkomst till programnedladdningen för licensen utan kostnad förutsatt att programvaran finns tillgänglig som nedladdning.

CLP-kunder: Har åtkomst till nedladdningar för alla licenser som har köpts av deras distributions-ID, förutsatt att programvaran är tillgänglig för nedladdning.

FLP-kunder: Måste köpa den programvara de behöver.

1. Logga in till LWS med ditt Adobe ID och lösenord.

2. Välj Licenser > Nedladdningar.

Välj licenser, hämtningar

3. Välj slutanvändar- eller distributions-ID konto som innehåller programmet från slutanvändar-/distributions-ID-listan.

Obs!

Vet du inte vilket konto som är associerat till programvaran? Mer information finns i” att hitta en beställning” tidigare i denna artikel.

Markera en slutanvändare ID eller Utplacera-till ID

4. Om du vill filtrera produktlistan markerar du poster i listorna Produktnamn, Version, Plattform eller Språk. Se till att du anger produktnamnet exakt som det visas på beställningen.

Hämtningssida

5. Följ anvisningarna på nedladdningssidan. 

Sök verktyg och resurser som behövs för att distribuera Adobe-programvara i företaget:

Creative Cloud Creative Cloud Packager

Creative Suite Creative Suite Enterprise Deployment

Adobe Acrobat Adobe Document Cloud IT-resurser

Alla TLP-, FLP- och CLP-beställningar efter 14 oktober 2009 inkluderar ett licenscertifikat som innehåller beställningsuppgifter. Där ingår namn på slutanvändare, distribuera-till-ID, inköpsordernummer, beställningsnummer och serienummer. 

Licenscertifikatet är i PDF-format. Du kan visa i LWS, spara till din dator, e-posta eller skriva ut en kopia till dig själv. Med licenscertifikat är inte nödvändigt att aktivera eller att registrera programvaran.

1. Logga in till LWS med ditt Adobe ID och lösenord.

2. Välj Licenser > Hämta licenscertifikat.

Välj licenser, erhålla licenscertifikat

3. Ange urvalskriterier och klicka på Sök.

4. Klicka på ett certifikat-ID för att öppna licenscertifikatet som PDF.

I LWS kan du visa CLP-avtalsuppgifter, inklusive avtalsstatus, poäng, kontaktinformation för slutanvändare och uppgradera uppgifter i programmet.

1. Logga in till LWS med ditt Adobe ID och lösenord.

2. Välj Rapporter > Visa uppgifter om CLP-medlemskap.

3. Klicka på avtalsnumret. LWS visar detaljerad information för CLP-avtalet.

1. Logga in till LWS med ditt Adobe ID och lösenord.

2. Välj Licenser > Spåra media och dokumentation.

Välj licenser, följ media och dokumentation

3. Ange sökvillkoren. Se till att datumintervallet omfattar inköpsdatumet.

4. Klicka på Sök.