Tukaj je opisanih več običajnih kod napak pri aktiviranju Creative Cloud in kako jih odpraviti.

Pozor:

Ta dokument opisuje kode napak ob aktivaciji za Creative Cloud 2018 in starejše različice.

Za programe Creative Cloud 2019 glejte Napake pri licenciranju | Creative Cloud 2019

Koda napake Sporočilo napake ali težava Rešitev
Ni na voljo »Doseženo največje št. aktivacij
za [izdelek]. Ta serijska številka je bila aktivirana v dveh računalnikih.«
 
ALI
 
»Presežena omejitev števila
aktivacij.«
Glejte napaka »Dosežena je omejitev za aktivacije« ali »Prijava neuspešna«.
Ni na voljo »Ne morem izvesti prijave v Creative Cloud ali zagnati programa Creative Cloud.«

Poskrbite, da bo vzpostavljena povezava z internetom in poskusite znova.

Če se prikaže sporočilo o napaki, poiščite napako in rešitev zanjo v tej tabeli.

Ni na voljo »Poskušam zagnati program Creative Cloud, vendar se mi neprestano prikazuje sporočilo, naj vnesem serijsko številko. Mislil sem, da za Creative Cloud ne potrebujem serijske številke.« Serijske številke vam ni treba vnesti. Glejte Odpravljanje težav, kadar program Creative Cloud sprašuje po serijski številki.
Ni na voljo

»Ne moremo aktivirati [izdelka]. Če želite uporabljati ta izdelek, ga morate aktivirati.«

ALI

»Vzpostavite povezavo z internetom in poskusite znova.«

ALI

»Bodisi vaš računalnik nima povezave ali imate napačno nastavljen čas, kar povzroča napako s povezavo. Potrebna je povezava z internetom. Povežite se z internetom ali prilagodite uro in poskusite znova.«

Najprej preverite, ali je vzpostavljena povezava z internetom in ali sta datum in čas računalnika točna. Če težave s tem ne rešite, si za navodila o ponastavljanju vaše gostiteljske datoteke oglejte Reševanje napak s povezavo.
Ni na voljo

»Serijska številka ni veljavna«

ALI

»Vnesena serijska številka je preklicana«

ALI

»Vnesena serijska številka je neveljavna«

Če ste med poskusom namestitve programa Creative Suite 6 prejeli to sporočilo o napaki, je serijska številka, ki jo uporabljate, neveljavna in jo je družba Adobe blokirala. Adobe blokira serijske številke, ki jih ni izdala družba Adobe, ali ki jih je izdal nepooblaščeni prodajalec ali ponarejeno programsko opremo za goljufive namene. Da je serijska številka bila blokirana, lahko ugotovite šele, ko poskušate namestiti ali znova namestiti programsko opremo. Za dodatne informacije si oglejte Adobe Genuine Software.
12001
12002
12004
12004
12005
»ERROR_INTERNET_<...>« Internetne povezave ni mogoče zaznati. Vzroki lahko vključujejo časovne omejitve povezave zaradi nastavitev požarnega zidu in napako pri razrešitvi imena gostitelja zaradi nastavitev posredniškega strežnika. Preglejte nastavitve požarnega zidu ali posredniškega strežnika in poskusite znova. Za več informacij glejte Reševanje napak s povezavo.
194:01 »Poizkus deaktivacije neaktivnega računalnika« Poizkušate deaktivirati aplikacijo, ki je še niste aktivirali. Glejte Aktivacija in deaktivacija programov Creative Cloud.
194:110 »Aktivacija ni uspela« V zadnjih 72 urah ste že sprožili postopek »Dekativiraj vse«. Postopek lahko sprožite ponovno po preteku obdobja 72 ur.
194:112 »Ura odjemalca ni sinhronizirana« Čas vaše računalniške ure ni pravilen. Računalniško uro nastavite na pravilen datum in čas.
208:1
208:2
208:3
»Error_NetworkFailure« Internetne povezave ni moč zaznati. Vzroki lahko vključujejo časovne omejitve povezave zaradi nastavitev požarnega zidu in napako pri razrešitvi imena gostitelja zaradi nastavitev posredniškega strežnika. Preglejte nastavitve požarnega zidu ali posredniškega strežnika in poskusite znova. Za več informacij glejte Reševanje napak s povezavo.
213:5
213:10
Ni na voljo Napake povzroča mapa SLStore, ki je namenjena samo za branje. Glejte Konfiguracijska napaka v Adobe Creative Cloud.