Odpravljanje napak pri aktiviranju za Creative Cloud 2018

Naučite se, kako odpraviti najpogostejše napake pri aktiviranju za Creative Cloud 2018 in starejše različice.

Opomba:

Za programe Creative Cloud 2019 glejte Napake pri licenciranju | Creative Cloud 2019

Koda napake Sporočilo o napaki ali težava Rešitev
Ni na voljo »Doseženo je največje št. aktiviranj
za [izdelek]. Ta serijska številka je že aktivirana v dveh računalnikih.«
 
ALI
 
»Presežena omejitev števila aktiviranj.«
Preberite več o napaki »Doseženo je največje št. aktiviranj« ali »Prijava ni uspela«.
Ni na voljo »Ne morem izvesti prijave v Creative Cloud ali zagnati programa Creative Cloud.«

Prepričajte se, da imate povezavo z internetom in poskusite znova.

Če se prikaže sporočilo o napaki, poiščite napako in rešitev zanjo v tej tabeli.

Ni na voljo »Poskušam zagnati program Creative Cloud, vendar se mi neprestano prikazuje sporočilo, naj vnesem serijsko številko. Mislil sem, da za Creative Cloud ne potrebujem serijske številke.« Za program Creative Cloud ne potrebujete serijske številke. Glejte Odpravljanje težav, kadar program Creative Cloud sprašuje po serijski številki.
Ni na voljo

»Ne moremo aktivirati [izdelka]. Če želite uporabljati ta izdelek, ga morate aktivirati.«

ALI

»Vzpostavite povezavo z internetom in poskusite znova.«

ALI

»Bodisi vaš računalnik nima povezave ali imate napačno nastavljen čas, kar povzroča napako s povezavo. Potrebna je povezava z internetom. Povežite se z internetom ali prilagodite uro in poskusite znova.«

Prepričajte se, da imate povezavo z internetom ter da sta datum in ura računalnika točna.

Če težave s tem ne rešite, preberite razdelek Reševanje napak s povezavo, kjer so navodila za ponastavitev gostiteljske datoteke.

Ni na voljo

»Serijska številka ni veljavna«

ALI

»Vnesena serijska številka je preklicana«

ALI

»Vnesena serijska številka je neveljavna«

Če ste med poskusom namestitve programa Creative Suite 6 prejeli to sporočilo o napaki, je serijska številka, ki jo uporabljate, neveljavna in jo je družba Adobe blokirala. Adobe blokira serijske številke, ki jih ni izdala družba Adobe, ali ki jih je izdal nepooblaščeni prodajalec ali ponarejeno programsko opremo za goljufive namene. Da je serijska številka bila blokirana, lahko ugotovite šele, ko poskušate namestiti ali znova namestiti programsko opremo. Za dodatne informacije si oglejte Adobe Genuine Software.
12001
12002
12004
12004
12005
»ERROR_INTERNET_<...>«

Internetne povezave ni mogoče zaznati. Možni vzroki so lahko:

  • Zaradi nastavitev požarnega zidu je potekla časovna omejitev povezave.
  • Zaradi nastavitev posredniškega strežnika ni bilo mogoče razrešiti imena gostitelja.

Preglejte nastavitve požarnega zidu ali posredniškega strežnika in poskusite znova. Več informacij je v razdelku Reševanje napak pri povezovanju.

194:01 »Poizkus deaktivacije neaktivnega računalnika« Poskušate deaktivirati program, ki ga še niste aktivirali. Glejte Aktivacija in deaktivacija programov Creative Cloud.
194:110 »Aktiviranje ni uspelo« V zadnjih 72 urah ste že sprožili postopek »Dekativiraj vse«. Postopek lahko znova poskušate čez 72 ur.
194:112 »Ura odjemalca ni sinhronizirana« Čas vaše računalniške ure ni pravilen. Računalniško uro nastavite na pravilen datum in čas.
208:1
208:2
208:3
»Error_NetworkFailure«

Internetne povezave ni mogoče zaznati. Možni vzroki so lahko:

  • Zaradi nastavitev požarnega zidu je potekla časovna omejitev povezave.
  • Zaradi nastavitev posredniškega strežnika ni bilo mogoče razrešiti imena gostitelja.

Preglejte nastavitve požarnega zidu ali posredniškega strežnika in poskusite znova. Več informacij je v razdelku Reševanje napak pri povezovanju.

213:5
213:10
Ni na voljo Te napake se pojavljajo zaradi mape SLStore, ki je samo za branje. Glejte Konfiguracijska napaka v storitvi Adobe Creative Cloud.
Logotip Adobe

Prijavite se v svoj račun