Flattening

Flattening is merging all visible layers into the background layer to reduce file size.

The image on the left shows the Layers panel (with three layers) and file size before flattening. The image on the right shows the Layers panel after flattening.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu