Photoshop lets you record tools such as the brush tool in your action. To enable this feature, choose Allow Tool Recording from the Actions panel menu.

A couple of items to keep in mind:

  • When recording a tool, choose your brush as part of the action or Photoshop uses the currently selected brush.
  • If you are recording the action to play back at a different size, set Photoshop's measurement units to percentage and don’t define the brush size as part of a brush preset.

From an expert: Tool recording

From an expert: Tool recording
Photoshop educator Howard Pinsky demonstrates how to use the Allow Tool Recording command when creating actions.
Howard Pinsky

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu