You can enhance your video with sound effects. It allows you to make a creative point or emphasizing a certain portion of the video clip or movie. These effects are added to the video background. To add a sound effect to a video clip, follow these steps:

  1. Import your video clip to the timeline.

  2. In the action bar, select Audio > Sound Effects (All the sound effects are downloaded by default).

  3. Select a sound effect category from the list to load and explore the effects present in that list.

  4. Click Play on a sound effect to listen to the preview.

  5. Click the sound effect to select it and drag-drop the effect on the Soundtrack.

  6. Click Play or press spacebar to view the clip with the sound effect.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu