Príručka používateľa Zrušiť

Optimalizácia súborov PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, prepnite na pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

Aplikácia Acrobat zmenší veľkosť súboru PDF bez ovplyvnenia jeho kvality. Nástroj na kompresiu súborov PDF v aplikácii Adobe vyvažuje optimalizovanú veľkosť súboru v porovnaní s očakávanou kvalitou obrázkov, písma a ďalšieho obsahu súboru.

Uloženie pomocou optimalizácie PDF (Acrobat Pro)

Optimalizácia PDF poskytuje mnoho nastavení na zmenšenie veľkosti súborov PDF. Niektoré nastavenia v okne Optimalizácia PDF sú rovnaké ako nastavenia, ktoré sú k dispozícii pri vytváraní súboru PDF pomocou aplikácie Distiller. Môžete použiť všetky nasledujúce nastavenia alebo len niektoré. Závisí to od toho, ako chcete súbory používať, a od základných vlastností, ktoré musí súbor mať.

Väčšinou sú predvolené nastavenia vhodné na dosiahnutie maximálnej efektívnosti. Súčasťou je ušetrenie miesta odstránením vložených písiem, kompresiou obrázkov a odstránením nadbytočných položiek zo súboru. Skôr ako budete optimalizovať súbor, je dobré preveriť využitie miesta v súbore. Výsledky auditu priestoru môžu poskytnúť prehľad o možnostiach redukcie veľkosti súboru. Veľkosť súboru PDF môžete zmenšiť tiež pomocou príkazu Zmenšiť veľkosť súboru.

Poznámka:
 • Niektoré metódy kompresie môžu zmeniť obrázky tak, že budú nepoužiteľné v pracovnom postupe produkcie tlače. Pred vykonaním zmien, ktoré nemožno vziať späť, by ste mali experimentovať s rôznymi nastaveniami.
 • Optimalizácia PDF nie je dostupná, keď je v menu Zobrazenia vybratá voľba Preformátovať.

Kontrola využitia miesta v dokumente PDF (Acrobat Pro)

Audit využitia priestoru uvádza celkový počet bajtov používaných pre špecifické prvky dokumentu. Zahŕňa to písma, obrázky, záložky, formuláre, pomenované ciele, komentáre a celkovú veľkosť súboru. Výsledky sú uvedené v počte bajtov a v percentách z celkovej veľkosti súboru.

 1. V ponuke s vodorovnými čiarami  (Windows) alebo ponuke Súbor (macOS) vyberte položku  Uložiť ako iné > Optimalizovaný súbor PDF alebo prejdite na položku Všetky nástroje > Komprimovať dokument PDF a vyberte položku Rozšírená optimalizácia. Otvorí sa dialógové okno Optimalizácia PDF.

 2. V dialógovom okne vyberte položku Preveriť využitie miesta.

Poznámka:

Využitie miesta v dokumente PDF môžete preveriť aj na table Obsah. Vyberte ponuku s vodorovnými čiarami  (Windows) > Zobraziť alebo ponuku Zobraziť (macOS) a potom vyberte položku  Zobraziť/skryť > Bočné panely > Obsah. V ponuke možností na table Obsah vyberte voľbu Preveriť využitie miesta.

Optimalizovanie súboru PDF (Acrobat Pro)

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat.

 2. V ponuke s vodorovnými čiarami  (Windows) alebo ponuke Súbor (macOS) vyberte položku  Uložiť ako iné > Dokument PDF s redukovanou veľkosťou.

 3. Vyberte umiestnenie, kam chcete súbor uložiť, a vyberte položku Uložiť. Aplikácia Acrobat zobrazí správu s úspešným zmenšením veľkosti súboru PDF.

 1. Prejdite na položku Všetky nástroje > Komprimovať dokument PDF a vyberte položku Viacero súborov.

 2. V dialógovom okne Usporiadať dokumenty kliknite na položku Pridať súbory > Pridať súbory.

  Vybrať a pridať súbory

 3. V dialógovom okne Pridať súbory vyberte súbory, ktoré chcete pridať, a potvrďte.

 4. Vyberte kompatibilitu požadovanej verzie a potom vyberte položku OK.

  Poznámka:

  Ak ste si istí, že všetci používatelia používajú aplikáciu Acrobat alebo Acrobat Reader, súbor môžete ešte viac zmenšiť obmedzením kompatibility na najnovšiu verziu.

 5. V dialógovom okne Voľby výstupu zadajte predvoľby priečinka a názvu súboru a kliknite na tlačidlo.

 1. V ponuke s vodorovnými čiarami  (Windows) alebo ponuke Súbor (macOS) vyberte položku Uložiť ako iné > Optimalizovaný súbor PDF alebo prejdite na položku Všetky nástroje > Komprimovať dokument PDF a vyberte položku Rozšírená optimalizácia. Otvorí sa dialógové okno Optimalizácia PDF.

 2. Ak chcete použiť predvolené nastavenie, vyberte voľbu Štandardné z menu Nastavenia a potom prejdite na krok 6. Ak zmeníte niektoré nastavenia v dialógovom okne Optimalizácia PDF, menu Nastavenia sa automaticky prepne na voľbu Vlastné.

 3. V menu Zmeniť na kompatibilný s vyberte voľbu Zachovať existujúce, ak chcete zachovať aktuálnu verziu PDF, alebo vyberte niektorú verziu aplikácie Acrobat. (Voľby dostupné v paneloch sa líšia v závislosti od tejto voľby.)

 4. Začiarknite pole vedľa panela (napríklad Obrázky, Písma, Priehľadnosť) a potom vyberte voľby na danom paneli. Ak chcete vypnúť možnosti na niektorom paneli, zrušte začiarknutie príslušného políčka.

 5. (Voliteľne) Ak chcete uložiť prispôsobené nastavenia, vyberte položku Uložiť a pomenujte nastavenie. (Ak chcete odstrániť uložené nastavenie, vyberte ho v menu Nastavenia a vyberte položku Odstrániť.)

 6. Po výbere požadovaných možností vyberte položku OK.

 7. V dialógovom okne Uložiť optimalizovaný ako výberom položky Uložiť prepíšete pôvodný súbor PDF optimalizovaným súborom PDF, prípadne zadajte nový názov či umiestnenie.

  Poznámka:

  Ak chcete optimalizovať viacero dokumentov súčasne, použite voľby výstupu pre sprievodcu akciou.

Možnosti optimalizácie PDF (Acrobat Pro)

Pomocou volieb na paneloch dialógového okna Optimalizácia PDF môžete zmenšiť veľkosť súboru PDF.

Panel Obrázky

Na paneli Obrázky dialógového okna Optimalizácia PDF môžete nastaviť voľby pre kompresiu farebných obrázkov, obrázkov v odtieňoch sivej a monochromatických obrázkov, ako aj prevzorkovanie obrázkov.

Možnosti optimalizácie PDF v aplikácii Acrobat
Pomocou panela Obrázky dialógového okna Optimalizácia PDF môžete zmeniť kompatibilitu dokumentu PDF v aplikácii Acrobat Pro.

Podľa potreby zadajte nasledujúce voľby:

Prevzorkovať dole

Zmenší veľkosť súboru znížením rozlíšenia obrázkov, pri ktorom sa farby pôvodných obrazových bodov zlúčia do väčších bodov.

Poznámka: Maskované obrázky a obrázky s veľkosťou menšou ako 16 x 16 obrazových bodov sa neprevzorkujú.

Kompresia

Zmenší veľkosť súboru odstránením nadbytočných dát obrazových bodov. Všeobecne dávajú kompresie JPEG a JPEG 2000 lepšie výsledky pre také obrázky, ako sú fotografie s postupnými prechodmi medzi farbami. ZIP je lepšia voľba pre ilustrácie s veľkými plochami vyplnenými plnými farbami alebo vzorkami zloženými z plných farieb. Pre monochromatické obrázky je v okne Optimalizácia PDF (ale nie v aplikácii Distiller) dostupná kompresia JBIG2, ktorá je lepšia ako kompresia CCITT.

Kvalita

Dostupné len pre formáty JPEG a JPEG 2000. Metódy kompresie JPEG a JPEG 2000 sú typicky stratové, sú to teda procesy, ktoré trvalo odstránia niektoré dáta obrazových bodov. Stratovú kompresiu JPEG alebo JPEG 2000 môžete pre farebné obrázky použiť s rôznou úrovňou stratovosti (minimálna, nízka, stredná, vysoká, maximálna). Pre kompresiu JPEG2 000 môžete tiež určiť bezstratovú kompresiu, pri ktorej sa neodstraňujú žiadne obrazové dáta. Kompresia pre monochromatické obrázky je bezstratová, okrem kompresie JBIG2, ktorá ponúka stratový aj bezstratový režim kompresie.

Veľkosť dlaždice

Dostupné len pre formát JPEG 2000. Rozdelí obrázok, ktorý sa komprimuje, na dlaždice zadanej veľkosti. (Ak výška alebo šírka obrázka nie je presným násobkom veľkosti dlaždice, použijú sa na okrajoch neúplné dlaždice.) Obrazové dáta pre každú dlaždicu sa komprimujú samostatne a môžu sa aj samostatne rozbaliť. Odporúčaná je predvolená hodnota 256.

Optimalizovať obrázky len v prípade zmenšenia ich veľkosti

Výber tejto voľby spôsobí, že ak nastavenie obrázka spôsobí zväčšenie veľkosti súboru, optimalizácia takéhoto obrázka sa vynechá.

Panel Písma

Ak chcete zabezpečiť presnú zhodu so zdrojovým dokumentom, vložte všetky použité písma. Ak nepotrebujete presnú zhodu a dávate prednosť menšej veľkosti súboru, preskočte vkladanie písma pre v latinčine a východoázijských jazykoch (tradičnej čínštine, zjednodušenej čínštine, kórejčine a japončine). Pri prehliadaní v systéme bez originálnych písiem sa text v týchto jazykoch zobrazí v náhradnom písme. Panel Písma v dialógovom okne Optimalizácia PDF obsahuje dva zoznamy písiem: písma, pre ktoré je možné zrušiť vloženie, a písma, ktorých vloženie bude zrušené. Pre špecifické písma nemožno vloženie zrušiť a tieto písma sa na paneli Písma neobjavia. Vyberte jedno alebo viac písiem v dokumente v zozname Vložené písma a výberom tlačidla Zrušiť vloženie zrušte vloženie písiem do dokumentu. Ak nechcete vložiť podmnožiny vložených písiem, zrušte výber voľby Podmnožiny pre všetky vložené písma. Ak chcete zabrániť zrušeniu vloženia všetkých písiem v danom dokumente, vyberte možnosť Nerušiť vloženie žiadneho písma.
.

Panel Priehľadnosť

Ak PDF zahŕňa kresby a obrázky s priehľadnosťou, použite prednastavenia na paneli Priehľadnosť v okne Optimalizácia PDF na zlúčenie priehľadnosti a zmenšenie veľkosti súboru. (Pri zlúčení sa priehľadnosť začlení do zodpovedajúcej kresby pomocou jeho rozdelenia na vektorové a rastrované oblasti.) Optimalizácia PDF aplikuje voľby priehľadnosti na všetky strany v dokumente ešte pred aplikovaním ďalších volieb optimalizácie.

Ak vyberiete nastavenie kompatibility aplikácie Acrobat 4.0 a novšie, zapne sa panel Priehľadnosť a všetky priehľadné elementy v súbore sa pri optimalizácii zlúčia. Takto sa dosiahne kompatibilita s aplikáciou Acrobat, verziou 4.0 alebo staršou, ktorá nepodporuje priehľadnosť.

Keď vytvoríte prednastavenie zlúčenia priehľadnosti, zobrazia sa spolu s predvolenými prednastaveniami na paneli Priehľadnosť.

Poznámka:

Po uložení súboru nie je možné vrátiť zlúčenie priehľadností naspäť.

Panel Vypustiť objekty

Na paneli Vypustiť objekty môžete určiť objekty, ktoré chcete z dokumentu PDF odstrániť, a optimalizovať zakrivené čiary vo výkresoch CAD. Môžete odstrániť objekty vytvorené v aplikácii Acrobat aj v iných aplikáciách. Keď vyberiete objekt, odstránia sa všetky výskyty tohto objektu v dokumente PDF.

V oblasti Vypustiť objekty môžete vybrať tieto voľby:

Vypustiť všetky akcie odoslania, importu a obnovenia formulára

Zablokuje všetky akcie vzťahujúce sa na odosielanie alebo import dát formulára a obnoví pole formulára. Táto voľba zachová všetky objekty formulára, s ktorými sú tieto akcie spojené.

Zlúčiť polia formulára

Polia formulára sa nebudú dať použiť, ale nezmení sa ich vzhľad a používanie. Dáta formulára sa zlúčia so stránkou a stanú sa jej obsahom.

Vypustiť všetky akcie JavaScriptu

Odstráni všetky akcie z PDF, ktoré používajú JavaScript.

Vypustiť všetky alternatívne obrázky

Odstráni všetky verzie obrázka okrem tej, ktorá je určená pre zobrazenie na obrazovke. Niektoré súbory PDF obsahujú viac verzií rovnakého obrázka na rôzne účely, napríklad na zobrazenie na obrazovke s nízkym rozlíšením a tlač s vysokým rozlíšením.

Vypustiť vložené miniatúry strán

Odstráni vložené miniatúry strán. Toto nastavenie je užitočné pri veľkých dokumentoch, pri ktorých môže po výbere tlačidla Miniatúry strán trvať vykresľovanie miniatúr strán dlho.

Vypustiť tagy dokumentu

Odstráni z dokumentu tagy a tým sa tiež odstránia možnosti uľahčenia prístupu a preformátovania pre text.

Previesť hladké čiary na krivky

Zmenší počet riadiacich bodov použitých na vytváranie kriviek vo výkresoch CAD, čoho výsledkom sú menšie súbory PDF a rýchlejšie vykresľovanie na obrazovke.

Detegovať a zlúčiť časti obrázka

Hľadá obrázky alebo masky, ktoré sú rozdelené na tenké rezy, a pokúsi sa zlúčiť tieto rezy do jedného obrázka alebo masky.

Vypustiť vložené nastavenia tlače

Odstráni z dokumentu vložené nastavenia tlače, napríklad mierku strany a režim obojstrannej tlače.

Vypustiť vložený index prehľadávania

Odstráni vložené indexy na prehľadávanie, čím sa zmenší veľkosť súboru.

Vypustiť záložky

Odstráni z dokumentu všetky záložky.

Panel Vypúšťanie užívateľských dát

Pomocou panelu Vypúšťanie užívateľských dát môžete odstrániť všetky osobné informácie, ktoré nechcete šíriť ani zdieľať s ostatnými. Ak nemôžete osobné informácie nájsť, môžu byť skryté. Skrytý text a údaje o používateľovi môžete nájsť pomocou príkazu Preskúmať dokument (Všetky nástrojeRedigovať súbor PDF > Asanovať dokument a následne voľba Odstrániť skryté informácie).

Vypustiť všetky poznámky, formuláre a multimédiá

Odstráni všetky poznámky, formuláre, polia formulárov a multimédiá z dokumentu PDF.

  

Vypustiť informácie o dokumente a metadáta

Odstráni informácie zo slovníka informácií o dokumente a všetky streamy metadát. (Použite príkaz Uložiť ako, ak chcete obnoviť streamy metadát v kópii dokumentu PDF.)

  

Vypustiť všetky dáta objektov

Odstráni z dokumentu PDF všetky objekty.

  

Vypustiť priložené súbory

Odstráni všetky priložené súbory vrátane príloh pridaných do dokumentu PDF ako poznámky. (Optimalizácia PDF neoptimalizuje priložené súbory.)

  

Vypustiť externé krížové odkazy

Odstráni odkazy na iné dokumenty. Odkazy, ktoré prechádzajú na iné miesta vnútri PDF, sa neodstránia.

  

Vypustiť privátne dáta iných aplikácií

Odstráni z dokumentu PDF informácie, ktoré sú užitočné len pre aplikáciu, v ktorej bol dokument vytvorený. Táto funkcia nemá vplyv na funkčnosť PDF, ale zmenší sa tým veľkosť súboru.

  

Vypustiť obsah skrytých vrstiev a zlúčiť viditeľné vrstvy

Zmenší veľkosť súboru. Optimalizovaný dokument vyzerá ako pôvodné PDF, ale neobsahuje žiadne informácie o vrstvách.

Panel Vyčistiť

Možnosti na paneli Vyčistiť v dialógovom okne Optimalizácia PDF vám umožňujú z dokumentu odstrániť prebytočné položky. Zahrnie zastarané alebo nepotrebné prvky pre zamýšľané použitie dokumentu. Odstránenie určitých elementov môže vážne ovplyvniť funkčnosť dokumentu PDF. Štandardne sú vybraté len tie elementy, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť. Ak presne nepoznáte dôsledky odstránenia iných možností, použite predvolené výbery.

Voľby kompresie objektov

Určuje, ako sa v súbore aplikuje kompresia Flate.

Použiť Flate na zakódovanie streamov, ktoré nie sú zakódované

Aplikuje kompresiu Flate pre všetky streamy, ktoré nie sú zakódované.

V streamoch, ktoré používajú kódovanie LZW použiť namiesto neho Flate

Aplikuje kompresiu Flate pre všetky streamy obsahu a obrázky, ktoré používajú kódovanie LZW.

Vypustiť neplatné záložky

Odstráni záložky odkazujúce na strany, ktoré boli z dokumentu odstránené.

Vypustiť neplatné odkazy

Odstráni odkazy, ktoré odkazujú na neplatné ciele.

Vypustiť menované ciele bez odkazov

Odstráni pomenované cieľové miesta, na ktoré nevedú interné odkazy z rovnakého dokumentu PDF. Pretože táto voľba nekontroluje odkazy z iných súborov PDF alebo z webových stránok, nemusí byť v niektorých pracovných postupoch vhodná.

Optimalizovať obsah strany

Prevedie všetky znaky konca riadka na medzeru, čím sa zlepší kompresia Flate.

Optimalizovať PDF na rýchle zobrazovanie z Webu

Zmení štruktúru dokumentu PDF tak, aby ho bolo možné preberať z webových serverov po jednotlivých stranách (byte-serving).

Povolenie Rýchleho zobrazovania z webu v PDF

Rýchle zobrazovanie z webu zmení štruktúru dokumentu PDF tak, aby sa preberal z webových serverov po jednotlivých stranách (byte-serving). Pri rýchlom zobrazovaní z webu webový server posiela namiesto celého dokumentu PDF iba požadovanú stranu. Táto voľba je dôležitá najmä pri rozsiahlych dokumentoch, preberanie ktorých zo servera môže trvať dlho.

Overte u správcu webu, či používaný softvér webového servera podporuje preberanie po jednotlivých stranách. Ak chcete zabezpečiť, aby sa dokumenty PDF na vašej webovej lokalite zobrazovali v starších prehliadačoch, vytvorte odkazy HTML (namiesto skriptov ASP alebo metódy POST) na dokumenty. Používajte tiež kratšie názvy ciest (256 znakov alebo menej).

Overenie, či je v existujúcom PDF zapnuté Rýchle zobrazovanie z webu

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat. V ponuke s vodorovnými čiarami vyberte položku Vlastnosti dokumentu. V dialógovom okne sa pozrite vpravo dole na paneli Popis na nastavenie Rýchle zobrazovanie z webu (áno alebo nie).

Kontrola nastavenia predvoľby pre Rýchle zobrazovanie z webu

Týmto postupom sa uistíte, že máte v aplikácii Acrobat nastavené zapnutie voľby Rýchle zobrazovanie z webu pri vytváraní dokumentu PDF.

 1. V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte položku Dokumenty.

 2. Na pravej strane dialógového okna v časti Uložiť nastavenia skontrolujte, či je vybratá položka Uložiť ako optimalizuje pre rýchle zobrazovanie z webu, a vyberte položku OK.

Povolenie Rýchleho zobrazovania z webu pre existujúci dokument PDF

Použite tento postup, keď ste si už overili nastavenie predvoľby Rýchle zobrazovanie z webu a skontrolovali vlastnosti dokumentu PDF, aby ste si boli istí, že Rýchle zobrazovanie z webu ešte nie je v súbore zapnuté.

 1. Otvorte súbor PDF. V ponuke s vodorovnými čiarkami (Windows) alebo v ponuke Súbor (macOS) vyberte položku Uložiť ako. Vyberte rovnaký názov súboru a umiestnenie.

 2. Keď sa zobrazí hlásenie s otázkou, či chcete prepísať existujúci súbor, vyberte položku OK.

Poznámka:

V aplikácii Acrobat Pro môžete Rýchle zobrazovanie z webu rýchlo nastaviť pre celé priečinky so súbormi Adobe PDF pomocou akcie Pripraviť na publikovanie na webe. Pozrite si časť Spustenie akcie.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online