Úprava formulárov PDF vytvorených v programe LiveCycle Designer

Problém

Ak sa pokúsite súbor PDF upraviť v programe Acrobat, zobrazí sa nasledujúca chyba: Tento formulár XFA nie je možné editovať pomocou programu Adobe Acrobat

Formuláre XFA vytvorené v programe LiveCycle Designer sú pôvodom interaktívne a dynamické. Spoločnosť Adobe odporúča upravovať takéto formuláre PDF vo svojej aplikácii na tvorbu obsahu, ak chcete ponechať polia formulárov a interaktívne objekty.

Chyba pri úprave formulára XFA v aplikácii Acrobat

Niektoré formuláre neumožňujú pridávať komentáre v programe Acrobat, pričom sa zobrazí nasledujúca správa:

Upozornenie pri pridávaní komentárov do formulára XFA

Výstraha:

Ak upravíte formulár XFA v aplikácii Acrobat pomocou niektorého riešenia, štruktúra výsledného súboru PDF alebo formulára sa zjednoduší a všetky polia formulára, vrstvy, interaktívne objekty, tlačidlá, ako aj všetky rozhrania JavaScript použité vo formulári sa odstránia.

Postup pri riešení problémov

Krok č. 1: Uložte formulár vo formáte Encapsulated PostScript

Uložením formulára XFA vo formáte .eps (Encapsulated PostScript) sa zjednoduší štruktúra súboru a odstránia sa vrstvy, polia formulárov a iné interaktívne objekty v súbore.

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat.

 2. Ak chcete súbor uložiť, prejdite na možnosť  > Uložiť ako a vyberte umiestnenie priečinka.

 3. V rozbaľovacej ponuke Uložiť ako typ vyberte možnosť Zapuzdrený PostScript a potom možnosť Uložiť.

  Uložiť ako súbor vo formáte Encapsulated PostScript

 4. Otvorte uložený súbor vo formáte .eps v programe Acrobat. Súbor je už možné upravovať.

Krok č. 2: Vytlačte formulár cez tlačiareň Adobe PDF

Tlač formulára XFA cez tlačiareň Adobe PDF zjednoduší štruktúru súboru a odstráni vrstvy, polia formulárov a iné interaktívne objekty v súbore.

 1. Otvorte formulár PDF v aplikácii Acrobat.

 2. Na hornom paneli s nástrojmi vyberte položku

 3. V dialógovom okne Tlačiť vyberte tlačiareň Adobe PDF a vyberte položku Tlačiť.

 4. Napíšte názov súboru a vyberte možnosť Uložiť.

  Vytvorí súbor PDF a otvorí ho v programe Acrobat. Teraz môžete súbor PDF upravovať.

  Poznámka: Ak chcete do formulára PDF pridať polia formulára, pozrite si časť Vytvorenie formulára z existujúceho dokumentu.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?