Úprava formulárov PDF vytvorených v programe LiveCycle Designer

V tomto dokumente sa objasňuje, ako upravovať formuláre XFA vytvorené v programe LiveCycle Designer. (Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako upraviť text alebo obrázky v súbore PDF alebo v naskenovanom súbore PDF, kliknite na príslušný odkaz vyššie.)
 

Úprava formulárov XFA

Formuláre XFA vytvorené v programe LiveCycle Designer sú pôvodom interaktívne a dynamické. Spoločnosť Adobe odporúča upravovať takéto formuláre PDF vo svojej aplikácii na tvorbu obsahu, ak chcete ponechať polia formulárov a interaktívne objekty. Ak sa pokúšate upravovať súbor PDF v programe Acrobat, zobrazí sa nasledujúca chyba:

Chyba pri úprave formulára XFA v aplikácii Acrobat

Niektoré formuláre neumožňujú pridávať komentáre v programe Acrobat, pričom sa zobrazí nasledujúca správa:

Upozornenie pri pridávaní komentárov do formulára XFA

Výstraha:

Ak upravíte formulár XFA v aplikácii Acrobat pomocou niektorého riešenia, štruktúra výsledného súboru PDF alebo formulára sa zjednoduší a všetky polia formulára, vrstvy, interaktívne objekty, tlačidlá, ako aj všetky rozhrania JavaScript použité vo formulári sa odstránia.

Ak chcete naďalej upravovať formulár XFA v aplikácii Acrobat , postupujte podľa niektorého z uvedených riešení.

Riešenie 1: Uložte formulár vo formáte Encapsulated PostScript

Uložením formulára XFA vo formáte .eps (Encapsulated PostScript) sa zjednoduší štruktúra súboru a odstránia sa vrstvy, polia formulárov a iné interaktívne objekty v súbore.

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat.

 2. Ak chcete súbor uložiť, zvoľte cestu Súbor > Uložiť ako a vyberte umiestnenie priečinka.

 3. Vyberte možnosť Uložiť vo formáte Encapsulated PostScript a kliknite na položku Uložiť.

  Uložiť ako súbor vo formáte Encapsulated PostScript

 4. Otvorte uložený súbor vo formáte .eps v programe Acrobat. Súbor je už možné upravovať.

Riešenie 2: Vytlačte formulár cez tlačiareň Adobe PDF

Tlač formulára XFA cez tlačiareň Adobe PDF zjednoduší štruktúru súboru a odstráni vrstvy, polia formulárov a iné interaktívne objekty v súbore.

 1. Otvorte formulár PDF v aplikácii Acrobat.

 2. Zvoľte cestu Súbor > Tlačiť alebo kliknite na ikonu Tlačiareň v paneli úloh.

 3. V dialógovom okne Tlačiť vyberte tlačiareň Adobe PDF a kliknite na položku Tlačiť.

 4. Zadajte názov súboru a kliknite na možnosť Uložiť. Vytvorí sa súbor PDF a otvorí sa v aplikácii Acrobat.

  Teraz môžete súbor PDF upravovať. Ak chcete do formulára PDF pridať polia formulára, pozrite si časť Vytvorenie formulára z existujúceho dokumentu.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu