Príručka používateľa Zrušiť

Úprava naskenovaných súborov PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

V tomto dokumente je opísané, ako v aplikácii Acrobat upravovať text a obrázky v naskenovanom dokumente PDF.

Keď otvoríte naskenovaný dokument na úpravu, aplikácia Acrobat automaticky spustí OCR (optické rozpoznávanie textu) na pozadí a prevedie dokument na upraviteľný text a obrázky. Štandardne sa na upraviteľný text naraz prevedie len aktuálna strana. Pri prechode na ďalšiu, sa na upraviteľný text vždy prevedie aktuálne zobrazená strana.

Pozrite si rýchly video kurz a začnite

Úprava textu v naskenovanom dokumente

 1. Otvorte naskenovaný súbor PDF v aplikácii Acrobat.

 2. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF. Aplikácia Acrobat automaticky aplikuje na dokument funkciu OCR a prevedie ho na úplne upraviteľnú kópiu súboru PDF.

  Poznámka:

  V pravom hornom rohu sa zobrazí výzva zobrazujúca rozpoznaný jazyk OCR. Ak chcete jazyk zmeniť, kliknite na voľbu Nastavenia vo výzve alebo na pravej table. Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete nižšie v časti Možnosti úpravy naskenovaných dokumentov.

 3. Kliknite na textový prvok, ktorý chcete upraviť, a začnite písať. Nový text bude zodpovedať vzhľadu pôvodného písma v naskenovanom obrázku. Ďalšie informácie o úprave textu nájdete v časti Úprava textu v súboroch PDF.

 4. Vyberte voľbu Súbor > Uložiť ako a napíšte nový názov upraviteľného dokumentu.

Možnosti úpravy naskenovaných dokumentov

Po otvorení naskenovaného dokumentu na úpravu sa na pravej table v časti Naskenované dokumenty zobrazia dve voľby skenovania:

Možnosti úpravy naskenovaných dokumentov
(Nástroje > Upraviť PDF) Možnosti úpravy naskenovaných dokumentov

●   Nastavenia: Zobrazuje voľby na výber jazyka OCR, použitie systémových písiem a prevod všetkých strán na upraviteľné jedným razom. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenia – jazyk OCR, systémové písma a prevod všetkých strán na upraviteľné.

●   Rozpoznať text: Umožňuje prepínanie medzi režimami úprav Text na obrázok alebo Obrázok na text. Ďalšie informácie nájdete v časti Zapnutie alebo vypnutie automatickej funkcie OCR pre naskenované dokumenty.

Nastavenia – jazyk OCR, systémové písma a prevod všetkých strán na upraviteľné

Pomocou nastavení môžete zmeniť jazyk OCR, vybrať, či chcete použiť systémové písma a previesť všetky strany na upraviteľné naraz. Kliknite na položku Nastavenia na pravej table v časti Naskenované dokumenty. Zobrazí sa dialógové okno s nasledovnými troma nastaveniami:

Nastavenia úpravy naskenovaných dokumentov
(Nástroje > Upraviť PDF) Nastavenia úpravy naskenovaných dokumentov

 • Rozpoznať text v (jazyk OCR): Štandardne sa jazyk OCR vyberá z predvoleného nastavenia lokality.
 • Použiť dostupné systémové písmo: Ak je začiarknutá táto voľba, počas procesu prevodu naskenovaného textu na upraviteľný sa prevedený text bude zobrazovať v písme, ktoré je nainštalované v systéme a je najpodobnejšie pôvodnému písmu na skenovanej strane.
 • Previesť všetky strany na upraviteľný text: Ak je začiarknutá táto voľba, všetky strany v aktuálnom dokumente sa prevedú na upraviteľný text naraz. Je to relatívne pomalšia voľba. Používajte ju len v prípade, že chcete upraviť všetky strany alebo previesť všetky strany na upraviteľný text.

Spočiatku je jazyk nastavený na predvolenú lokalitu a ostatné voľby sú neaktívne. Všetky zmeny týchto nastavení zostanú trvalé a použijú sa pri vstupe do režimu úprav (Nástroje > Upraviť PDF).

Vypnutie alebo deaktivácia rozpoznávania textu v naskenovaných dokumentoch

Funkcia OCR je predvolene zapnutá. Preto keď otvoríte naskenovaný dokument na úpravy, aktuálna strana sa prevedie na upraviteľný text. V závislosti od toho, či chcete previesť naskenované dokumenty na upraviteľný text, môžete možnosť automatického rozpoznávania textu zapnúť alebo vypnúť.

Vypnutie/zapnutie automatického rozpoznávania textu (OCR):

 1. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF.

 2. Ak chcete vypnúť automatické rozpoznávanie textu (OCR), urobte nasledovné:

  • Na pravej table zrušte označenie políčka Rozpoznať text. Pri ďalšom použití aplikácie Acrobat sa automatické rozpoznávanie textu (OCR) nespustí.
  Vypnúť automatické rozpoznávanie textu (OCR)
  Možnosť vypnutia automatického rozpoznávania textu (OCR)

 3. Ak chcete zapnúť automatické rozpoznávanie textu (OCR), urobte nasledovné:

  • Na pravej table označte políčko Rozpoznať text. Nabudúce aplikácia Acrobat automaticky spustí funkciu OCR a prevedie naskenovaný dokument na upraviteľný text.
  Zapnúť automatické rozpoznávanie textu (OCR)
  Možnosť zapnutia automatického rozpoznávania textu (OCR)

Poskytnite odozvu na tento článok

Ceníme si vašu odozvu. Povedzte nám o svojich skúsenostiach s úpravou súborov PDF.
Odoslať odozvu

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu