Príručka používateľa Zrušiť

Úprava naskenovaných súborov PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Úprava naskenovaného dokumentu PDF môže byť komplikovaná, ak obsahuje text alebo obrázky s nízkou kvalitou, neupraviteľný text, zlomy riadkov alebo komplexné formátovanie. Medzi ďalšie brzdiace faktory patria problémy s kompatibilitou, bezpečnostné obmedzenia a veľké veľkosti súborov, ktoré sú bežnejšie v súboroch PDF vytvorených z naskenovaných obrázkov.

Ak chcete tento proces zefektívniť, pred úpravou naskenovaného dokumentu zvážte nasledujúce osvedčené postupy a pokyny:

Skontrolujte presnosť výstupu optického rozpoznávania znakov (OCR). Keď otvoríte naskenovaný dokument, aplikácia Acrobat automaticky spustí funkciu OCR na pozadí, aby bol dokument editovateľný. Pred úpravami skontrolujte dokument, aby ste sa uistili, že jeho obsah je presný a úplný. V prípade potreby znova naskenujte dokument pomocou nástroja Skenovať a OCR > Rozpoznať text na zlepšenie výstupu.

Zvýšte kvalitu obrázkov. Ak naskenovaný dokument PDF obsahuje obrázky nízkej kvality, použite funkciu Vylepšiť obrázok z fotoaparátu alebo Vylepšiť naskenovaný obrázok na zlepšenie kvality obrázkov pred tým, ako sa pokúsite o úpravu dokumentu. Ďalšie informácie nájdete v časti Skenovanie dokumentov do formátu PDF.

Použite správne písmo a formátovanie. Pri úprave dokumentu dbajte na to, aby sa písmo a formátovanie upravovaného textu čo najviac zhodovalo s pôvodným dokumentom. Ak v počítači nemáte požadované písma, pozrite si tému Pridanie písiem do počítača.

Odstráňte bezpečnostné obmedzenia. Ak má naskenovaný dokument PDF bezpečnostné obmedzenia, ktoré bránia úpravám, odstráňte tieto obmedzenia pred tým, ako sa pokúsite o úpravu dokumentu. Ak chcete vedieť, ako odstrániť zabezpečenie z dokumentu PDF, pozrite si časť Odomknutie dokumentu PDF.

Vyhýbajte sa úprave komplexných prvkov. Ak naskenovaný dokument PDF obsahuje tabuľky, grafy alebo obrázky, vyhnite sa zbytočným úpravám, ktoré by mohli zmeniť rozloženie alebo formátovanie týchto prvkov.

Skontrolujte problémy s kompatibilitou. Uistite sa, že verzia aplikácie Adobe Acrobat, ktorú používate, je kompatibilná s naskenovaným dokumentom PDF. Ak narazíte na problémy s kompatibilitou, skúste aktualizovať aplikáciu Adobe Acrobat. Ďalšie informácie nájdete v časti Systémové požiadavky.

Uložte si záložnú kópiu. Pred vykonaním akýchkoľvek úprav si vždy uložte záložnú kópiu originálneho naskenovaného dokumentu PDF. Ak počas procesu úprav dôjde k problémom, môžete sa vrátiť k pôvodnému dokumentu.

Rozpoznávanie textu na naskenovanom dokumente PDF

Nástroj Skenovať a OCR môžete použiť na rozpoznanie textu, zmenu jazyka OCR a úpravu všetkých strán naraz. Postupujte takto:

Adobe Acrobat deeplink

Vyskúšajte to v aplikácii
Urobte z naskenovaného dokumentu upraviteľný dokument v niekoľkých jednoduchých krokoch.

 1. Otvorte naskenovaný súbor a potom v zobrazenom hornom pruhu vyberte možnosť Začíname.

  Otvoria sa možnosti nástroja Skenovať a OCR na ľavom paneli

  Rozpoznávanie textu na naskenovaných súboroch pomocou aplikácie Acrobat Reader.

 2. Na ľavom paneli, v časti Rozpoznať text vyberte možnosť V tomto súbore.

 3. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí:

  1. Vyberte strany, pre ktoré chcete použiť rozpoznávanie textu, a jazyk.
  2. Vyberte možnosť Rozpoznať text.

Úprava naskenovaného dokumentu

 1. Otvorte naskenovaný súbor PDF v aplikácii Acrobat.

 2. V ponuke Všetky nástroje vyberte položku Úprava dokumentu PDF.
  Aplikácia Acrobat automaticky aplikuje na dokument funkciu OCR a prevedie ho na úplne upraviteľnú kópiu dokumentu PDF.

 3. Vyberte textový prvok, ktorý chcete upraviť, a začnite písať. Nový text bude používať pôvodné písmo v naskenovanom dokumente PDF.

 4. V pravom hornom rohu vyberte možnosť Uložiť ako a zadajte nový názov dokumentu.

Spočiatku je jazyk nastavený na predvolené miestne nastavenie a ostatné voľby sú neaktívne. Všetky zmeny týchto nastavení sa zachovajú a použijú sa pri úprave dokumentu.

Poskytnite spätnú väzbu

Spoločnosť Adobe si váži vašu spätnú väzbu. Môžete nám povedať o svojich skúsenostiach s úpravou súborov PDF?
Odoslanie odozvy.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online