V tomto článku sa dočítate, ako upraviť naskenované dokumenty PDF v aplikácii Acrobat DC. (Ak hľadáte informácie o tom, ako upraviť text, obrázky alebo objekty v dokumente PDF, kliknite na príslušný odkaz vyššie.)
 

Acrobat dokáže jednoducho premeniť vaše naskenované dokumenty na upraviteľné dokumenty PDF. Keď otvoríte naskenovaný dokument na úpravu, aplikácia Acrobat automaticky spustí OCR (optické rozpoznávanie textu) na pozadí a prevedie dokument na upraviteľný obrázok a text so správne rozpoznaným písmom v dokumente. V pravom hornom rohu sa tiež zobrazí výzva zobrazujúca rozpoznaný jazyk OCR. Výzva tiež ukazuje na tlačidlo nastavení pre prípad, že by ste chceli zmeniť jazyk OCR.

Štandardne sa na upraviteľný text naraz prevedie len aktuálna strana a nie celý dokument. Počas prechádzania z jednej strany na druhú sa vždy prevedie na upraviteľný text aktuálne zobrazená strana.

Rýchle video kurzy

Zistite ako pomocou aplikácie Acrobat jedným krokom previesť naskenovaný dokument na upraviteľný súbor PDF.

Video (02:32) | Autor: Matthew Pizzi (/train simple)

Úprava textu v naskenovanom dokumente

 1. Otvorte naskenovaný súbor PDF v aplikácii Acrobat.

 2. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF. Aplikácia Acrobat automaticky aplikuje na dokument funkciu OCR a prevedie ho na úplne upraviteľnú kópiu súboru PDF.

  Poznámka:

  V pravom hornom rohu sa zobrazí výzva zobrazujúca rozpoznaný jazyk OCR. Ak chcete jazyk zmeniť, kliknite na voľbu Nastavenia vo výzve alebo na pravej table. Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete nižšie v časti Možnosti úpravy naskenovaných dokumentov.

 3. Kliknite na textový prvok, ktorý chcete upraviť, a začnite písať. Nový text bude zodpovedať vzhľadu pôvodného písma v naskenovanom obrázku.

 4. Vyberte voľbu Súbor > Uložiť ako a napíšte nový názov upraviteľného dokumentu.

Možnosti úpravy naskenovaných dokumentov

Po otvorení naskenovaného dokumentu na úpravu sa na pravej table v časti Naskenované dokumenty zobrazia dve voľby skenovania:

Možnosti úpravy naskenovaných dokumentov
Možnosti úpravy naskenovaných dokumentov

●   Nastavenia: Zobrazuje voľby na výber jazyka OCR, použitie systémových písiem a prevod všetkých strán na upraviteľné jedným razom. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenia – jazyk OCR, systémové písma a prevod všetkých strán na upraviteľné.

●   Rozpoznať text: Umožňuje prepínanie medzi režimami úprav Text na obrázok alebo Obrázok na text. Ďalšie informácie nájdete v časti Zapnutie alebo vypnutie automatickej funkcie OCR pre naskenované dokumenty.

Nastavenia – jazyk OCR, systémové písma a prevod všetkých strán na upraviteľné

Pomocou nastavení môžete zmeniť jazyk OCR, vybrať, či chcete použiť systémové písma a previesť všetky strany na upraviteľné naraz. Kliknite na položku Nastavenia na pravej table v časti Naskenované dokumenty. Zobrazí sa dialógové okno s nasledovnými troma nastaveniami:

Nastavenia úpravy naskenovaných dokumentov
Nastavenia úpravy naskenovaných dokumentov

 • Rozpoznať text v (jazyk OCR): Štandardne sa jazyk OCR vyberá z predvoleného nastavenia lokality.
 • Použiť dostupné systémové písmo: Ak je začiarknutá táto voľba, počas procesu prevodu naskenovaného textu na upraviteľný sa prevedený text bude zobrazovať v písme, ktoré je nainštalované v systéme a je najpodobnejšie pôvodnému písmu na skenovanej strane.
 • Previesť všetky strany na upraviteľný text: Ak je začiarknutá táto voľba, všetky strany v aktuálnom dokumente sa prevedú na upraviteľný text naraz. Je to relatívne pomalšia voľba. Používajte ju len v prípade, že chcete upraviť všetky strany alebo previesť všetky strany na upraviteľný text.

Spočiatku je jazyk nastavený na predvolenú lokalitu a ostatné voľby sú neaktívne. Všetky zmeny týchto nastavení zostanú trvalé a použijú sa pri vstupe do režimu úprav (Nástroje > Upraviť PDF).

Vypnutie alebo deaktivácia rozpoznávania textu v naskenovaných dokumentoch

Funkcia OCR je predvolene zapnutá. Preto keď otvoríte naskenovaný dokument na úpravy, aktuálna strana sa prevedie na upraviteľný text. V závislosti od toho, či chcete previesť naskenované dokumenty na upraviteľný text, môžete možnosť automatického rozpoznávania textu zapnúť alebo vypnúť.

Vypnutie automatického rozpoznávania textu (OCR):

 • Na pravej table zrušte označenie políčka Rozpoznať text. Nabudúce aplikácia Acrobat nespustí automaticky funkciu OCR a neprevedie naskenovaný dokument na upraviteľný text.
Vypnúť automatické rozpoznávanie textu (OCR)
Možnosť vypnutia automatického rozpoznávania textu (OCR)

Zapnutie automatického rozpoznávania textu (OCR):

 • Na pravej table označte políčko Rozpoznať text. Nabudúce aplikácia Acrobat automaticky spustí funkciu OCR a prevedie naskenovaný dokument na upraviteľný text.
Zapnúť automatické rozpoznávanie textu (OCR)
Možnosť zapnutia automatického rozpoznávania textu (OCR)