Príručka používateľa Zrušiť

Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Hravo premeňte naskenované papierové formuláre alebo jednoduché formuláre vytvorené v aplikácii Microsoft Word, Excel alebo ďalších aplikáciách na inteligentné formuláre PDF.

Pozrite si rýchly video kurz a začnite

Vytvorenie formulára od začiatku

Môžete začať s prázdnym súborom PDF, pridať do tohto súboru požadovaný text a štítky a nakoniec dokončiť formulár pridaním polí formulára. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie formulára od začiatku.

Vytvorenie formulára z existujúceho dokumentu

Pri prevode existujúceho dokumentu na formulár PDF aplikácia Acrobat automaticky pridá do formulára interaktívne polia. Formulár môžete následne upraviť a vložiť špeciálne polia formulára, ako sú napríklad rozbaľovací zoznam, pole zoznamu či tlačidlá.

Vytváranie formulára v aplikácii Acrobat
Typy polí formulára, ktoré je do dokumentu PDF možné vložiť

A. Pole certifikovaného podpisu B. Pole s rozbaľovacím zoznamom C. Textové polia D. Lišta automatických správ E. Začiarkavacie políčko F. Prepínacie tlačidlá G. Pole zoznamu H. Tlačidlá 

 1. Vyberte položky Nástroje > Pripraviť formulár.

 2. Vyberte jednu z týchto volieb:

  Jeden súbor

  Prevedie existujúce elektronické dokumenty (napríklad súbory aplikácii Word, Excel či dokumenty PDF) na interaktívny formulár PDF.

  Skener

  Naskenuje papierový formulár a prevedie ho na interaktívny formulár PDF.

  Vytvoriť nové

  Začnite vytvárať formulár od začiatku pomocou prázdnej strany. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie formulára od začiatku.

 3. Ak chcete, aby ostatní podpísali tento formulár, začiarknite políčko Tento dokument vyžaduje podpisy.

  Poznámka:

  Automatická detekcia polí formulára je štandardne zapnutá. Ak chcete toto nastavenie zmeniť, kliknite na prepojenie Zmeniť a vyberte príslušné nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Predvoľby formulárov.  

 4. Kliknite na voľbu Štart.

  Aplikácia Acrobat vytvorí formulár a otvorí ho v režime úpravy formulára. Na pravej table sa zobrazia možnosti na úpravu formulára. Tento panel s nástrojmi obsahuje nástroje polí formulára umožňujúce pridávanie ďalších polí.

  Panel s nástrojmi Pripraviť formulár

 5. Skontrolujte polia formulára, ktoré vytvorila aplikácia Acrobat. Pomocou nástrojov polí formulára na paneli s nástrojmi pridajte polia. Odstráňte, zmeňte veľkosť alebo usporiadajte polia podľa potreby. Môžete vložiť nasledujúce typy polí formulára:

  Pole Pridať text

  Pridajte text do dokumentu PDF.

  Čiarové kódy

  Zakódujú zadané údaje z vybratých polí a zobrazia ich ako vizuálnu vzorku, ktorá môže byť interpretovaná dekódovacím softvérom alebo hardvérom (dostupným samostatne).

  Tlačidlá

  Spustí nejakú zmenu na počítači používateľa, ako je otvorenie súboru, prehranie zvuku alebo odoslanie dát na webový server. Tieto tlačidlá je možné prispôsobiť použitím obrazov, textu a vizuálnych zmien, ktoré sa spustia akciami myši.

  Začiarkavacie políčka

  Poskytujú pre jednotlivé položky voľbu medzi Áno a Nie. Ak formulár obsahuje viac začiarkavacích polí, používateľ z nich obyčajne môže zvoliť ľubovoľný požadovaný počet.

  Pole Dátum

  Umožňuje používateľom zadať dátum do dokumentu PDF.

  Pole digitálneho podpisu

  Umožňujú užívateľovi elektronicky podpísať dokument PDF digitálnym podpisom.

  Rozbaľovací zoznam

  Umožňuje používateľom vybrať položku z rozbaľovacieho menu alebo zadať hodnotu. Môžete nastaviť vlastnosť poľa formulára, ktorá umožní, aby používateľ mohol zadať vlastnú hodnotu.

  Pole Obrázok

  Pridá pole obrázka. Umožňuje používateľom vyhľadať a vybrať obrázok, ktorý sa má pridať do dokumentu PDF.

  Pole zoznamu

  Zobrazuje zoznam volieb, ktoré môže používateľ vybrať. Môžete nastaviť vlastnosť poľa formulára, ktorá umožní, aby používateľ mohol súčasne vybrať viacero položiek v zozname, ak podrží stlačený kláves Shift.

  Prepínacie tlačidlá

  Predstavujú skupinu volieb, z ktorej môže používateľ vybrať iba jednu položku. Všetky prepínacie tlačidlá s rovnakým názvom spolu pracujú ako skupina.

  Textové polia

  Umožňujú užívateľovi zapísať text, napríklad meno, adresu alebo telefónne číslo.

  Ďalšie informácie nájdete v časti Pridanie polí formulára a nastavenie ich hodnôt.

 6. Ak chcete zmeniť existujúci text alebo obrázky, na paneli s nástrojmi kliknite na položku Upraviť. Pre všetky textové polia a obrázky sú povolené úpravy.  

  Ak chcete zmeniť existujúci text alebo obrázky, použite nástroj na úpravu.

  Poznámka:

  Ak sa na paneli s nástrojmi nezobrazuje položka Upraviť, aktualizujte aplikáciu Acrobat. Ak chcete aplikáciu Acrobat aktualizovať automaticky, vyberte položky Pomocník > Skontrolovať aktualizácie a podľa pokynov v okne Updater dokončite proces aktualizácie.

 7. Ak chcete formulár odskúšať, kliknite na tlačidlo Náhľad na paneli s nástrojmi. Náhľad na formulár vám umožňuje zobraziť formulár rovnakým spôsobom, akým sa zobrazí jeho príjemcom, a poskytuje vám tak možnosť skontrolovať formulár. Ak zobrazujete náhľad formulára, kliknutím na tlačidlo Upraviť môžete prejsť späť do režimu úprav.

 8. Po dokončení formulára uložte formulár, a potom kliknite na tlačidlo Zatvoriť na pravom konci panela s nástrojmi a úprava formuláru sa zatvorí.

Informácie o rozosielaní formulárov a zhromažďovaní odpovedí nájdete v časti Rozosielanie dokumentov PDF a webových formulárov.  

Vytváranie formulárov pre aplikáciu Adobe Acrobat Sign

Môžete previesť existujúci formulár na formulár služby Adobe Acrobat Sign alebo jednoducho potiahnutím myšou vložiť polia Acrobat Sign do dokumentu PDF. Tento formulár môžete pomocou služby Acrobat Sign rozoslať na vyplnenie a podpísanie. Nie všetky polia sa prevádzajú na polia služby Acrobat Sign, napríklad pole zoznamu, rozbaľovacie pole či polia tlačidiel. Pomocou panela s nástrojmi môžete vložiť ďalšie polia služby Acrobat Sign.

 1. Otvorte dokument PDF, ktorý chcete previesť na formulár Acrobat Sign.

 2. Vyberte položky Nástroje > Pripraviť formulár.

 3. Kliknite na voľbu Štart.

  Aplikácia Acrobat vytvorí formulár a otvorí ho v režime úpravy formulára. Na pravej table sa zobrazia možnosti na úpravu formulára. Tento panel s nástrojmi obsahuje nástroje polí formulára umožňujúce pridávanie ďalších polí.

 4. Na pravej table kliknite na položku Viac, a potom vyberte možnosť Previesť na formulár služby Acrobat Sign.

 5. Pri upozornení na to, že aplikácia Acrobat odstráni všetky polia formulára, ktoré služba Acrobat Sign nepodporuje, kliknite na voľbu Ďalšie a v nasledujúcom upozornení na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete do formulára vložiť pole, na paneli s nástrojmi vyberte jeho príslušnú ikonu. Umiestnite kurzor na miesto, kam ho chcete vložiť, a vložte ho kliknutím.

  Špecifické polia formulára služby Adobe Sign
  Pri vytváraní alebo úprave formulárov služby Acrobat Sign sa na paneli s nástrojmi zobrazia špecifické polia formulára služby Acrobat Sign.

 7. Pole pomenujte a nastavte, kto ho má vyplniť či podpísať. Ak chcete nastaviť jeho vlastnosti, ako je farba ohraničenia, výplň, písmo či veľkosť rezu písma, na pole dvakrát kliknite.

  Vloženie poľa služby Adobe Sign
  Pri prvom vložení poľa Acrobat Sign môžete zadať jeho názov a stanoviť, kto ho má podpísať či vyplniť.

 8. Ak chcete zobraziť náhľad zmien, kliknite v pravom hornom rohu na voľbu Náhľad. Kliknutím na voľbu Upraviť v pravom hornom rohu prejdete späť do režimu úprav.

 9. Uložte formulár.

Informácie o rozosielaní formulárov a zhromažďovaní odpovedí nájdete v časti Rozosielanie formulárov služby Adobe Acrobat Sign.

Povolenie ukladania dát formulárov pre používateľov aplikácie Reader

Používatelia aplikácie Acrobat Reader a starších verzií zvyčajne nemôžu ukladať kópie formulárov, ktoré vyplnia. Práva dokumentu PDF je však možné rozšíriť tak, aby týmto používateľom umožnil ukladať dáta formulárov. Ak máte aplikáciu Acrobat Pro, môžete používateľom aplikácie Acrobat Reader sprístupniť ďalšie možnosti, ako napríklad možnosť vkladať text do neinteraktívnych formulárov.

Poznámka:

Na rozdiel od predchádzajúcich verzií aplikácie Reader ponúka verzia Reader XI a novšie verzie aplikácie Reader navyše nástroj Pridať text a možnosť ukladať dáta formulárov. Užívatelia aplikácie Acrobat môžu písať do nevyplniteľných formulárov, pridávať poznámky a digitálne podpisovať dokumenty PDF bez rozšírenia špeciálnych práv.

 1. Otvorte jeden dokument PDF alebo zobrazte náhľad dokumentu PDF, ktorý je súčasťou portfólia PDF.

 2. Ak ste v režime úprav formulára, kliknite na ikonu krížika vedľa tlačidla Náhľad v pravom hornom rohu.

 3. Vyberte voľby Súbor > Uložiť ako iné > PDF rozšírené pre aplikáciu Reader a vyberte jednu z týchto možností:

  Povoliť poznámky a merania

  (Acrobat Pro) Umožňuje používateľom pridávať poznámky alebo využívať nástroje Dáta objektu, Meranie a Geopriestorové nástroje.

  Povoliť viac nástrojov (vrátane vypĺňania a ukladania formulárov)

  Umožňuje používateľom ukladať údaje, ktoré zadali do interaktívnych alebo vyplniteľných formulárov.

Poznámky k lokálnemu ukladaniu vyplnených formulárov

Aplikácie Acrobat Standard a Acrobat Pro povoľujú používateľom aplikácie Adobe Reader 8 alebo novších verzií lokálne vypĺňať a ukladať formuláre PDF. Upozorňujeme na nasledujúce dva body týkajúce sa použitia možnosti Reader Extensions na lokálne ukladanie formulárov PDF (nazývané rozšírené dokumenty):

Počet nasadených rozšírených dokumentov

Zákazník používajúci aplikáciu Acrobat Standard alebo Acrobat Pro môže odoslať rozšírený dokument na vyplnenie neobmedzenému počtu príjemcov. Zákazník používajúci aplikáciu Acrobat napríklad môže na webovej stránke zverejniť prázdnu šablónu formulára, ktorá používateľom umožní lokálne vypĺňať a ukladať formuláre PDF. K šablóne môže mať prístup neobmedzený počet ľudí. Zákazník používajúci aplikáciu Acrobat môže okrem toho zhromaždiť  neobmedzený počet odpovedí vo forme vyplneného formulára.

Počet príjemcov rozšíreného dokumentu

Zákazník používajúci aplikáciu Acrobat Standard alebo Acrobat Pro môže odoslať rozšírený dokument neobmedzený počet príjemcov.  Zákazník používajúci aplikáciu Acrobat môže odoslať neobmedzený počet kópií rozšíreného dokumentu neobmedzenému počtu príjemcov a zhromaždiť neobmedzený počet odpovedí vo forme vyplneného formulára.

Pridanie JavaScriptu do formulárov

Jazyk JavaScript umožňuje vytváranie interaktívnych webových stránok. Spoločnosť Adobe JavaScript zdokonalila, aby ste mohli ľahko začleniť interaktívne funkcie aj do svojich formulárov PDF. Najbežnejšie spôsoby využitia aplikácie JavaScript v aplikácii Acrobat je formátovanie dát, výpočty dát, overovanie dát a priraďovanie akcií. V systéme Windows môžete tiež nakonfigurovať formuláre Adobe PDF tak, aby sa pripájali priamo do databáz pomocou ODBC (Open Database Connection).

Poznámka:

Pri vytváraní dynamických formulárov nezabúdajte, že aplikácia Acrobat Reader nepodporuje niektoré vlastné skripty JavaScript. Formulár nebude možno nebude pri prezeraní v aplikácii Acrobat Reader správne fungovať, kým sa do dokumentu PDF nepridajú dodatočné používateľské práva.

Ďalšie zdroje

Ďalšie informácie o JavaScripte aplikácie Acrobat nájdete v týchto zdrojoch informácií:

Rozoslanie (odoslanie) formulára príjemcom

Rozosielanie dokumentov PDF a webových formulárov

Po vytvorení formulára vyberiete spôsob jeho odoslania príjemcom.

 1. Kliknite na položku Rozoslať v pravom dolnom rohu na pravej table.

 2. Môže sa zobraziť séria hlásení, čo závisí od podmienok, ktoré aplikácia Acrobat zistí vo formulári. Podľa potreby postupujte podľa pokynov na obrazovke a uložte formulár.

 3. Vyberte spôsob rozoslania a zhromažďovania:

  E-mail

  Zhromažďujte odpovede vo svojej doručenej pošte.

  Interný server

  Rozosielajte a zbierajte odpovede pomocou interného servera, ako sú napríklad služba SharePoint alebo sieťový priečinok. Ďalšie informácie nájdete v časti Zadanie servera.

  Ďalšie informácie nájdete v časti Výber spôsobu rozoslania recenzií a formulárov.

 4. Kliknite na tlačidlo Pokračovať a postupujte podľa pokynov na rozoslanie formulára na obrazovke.

 5. Ak chcete zhromažďovať odpovede vo svojej doručenej pošte, vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Zadajte e-mailové adresy oddelené bodkočiarkou alebo kliknite na tlačidlo Komu a vyberte e-mailové adresy z adresára.
  • Upravte predvolenú správu.
  • Vyberte voľbu Zhromaždiť mená a e-maily od príjemcov na poskytnutie optimálneho sledovania. Pri odosielaní formulára budú príjemcovia vyzvaní, aby zadali svoje meno a e-mailovú adresu. Sledovanie vám zaručí, že presne uvidíte, kedy a ktorí používatelia odpovedali alebo neodpovedali.
  • Ak chcete dostávať formuláre odoslané anonymnými používateľmi alebo vám nezáleží na úrovni sledovania, zrušte výber tejto voľby.
  Poznámka:

  Ak nepoznáte e-mailové adresy príjemcov, zadajte svoju vlastnú e-mailovú adresu. Bude vám odoslané prepojenie na formulár, ktorý podľa potreby môžete odoslať príjemcom prostredníctvom e-mailu.

Ak chcete sledovať stav rozoslaného formulára, kliknite na položku Sledovať v pravom dolnom rohu na pravej table. Ďalšie informácie nájdete v časti Informácie o sledovaní formulárov.

Rozosielanie formulárov služby Adobe Acrobat Sign

Po vytvorení formulára služby Acrobat Sign ho môžete pomocou služby Acrobat Sign odoslať príjemcom na vyplnenie a podpísanie.

 1. Kliknite na položku Odoslať na podpis v pravom dolnom rohu na pravej table.

 2. Kliknite na položku Pripravené na odoslanie. Dokument sa odovzdá do aplikácie Adobe Document Cloud.

 3. Napíšte e-mailové adresy ľudí, od ktorých chcete, aby podpísali váš dokument. V prípade potreby pridajte správu.

 4. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

  Dostanete e-mail od služby Acrobat Sign, v ktorom sa uvádza, že dokumenty sú odoslané prvému používateľovi na podpis. Prvý používateľ tiež dostane e-mail s pokynom na podpísanie dokumentu. Potom, ako sa používateľ podpíše do poľa Podpis a následne klikne na tlačidlo Kliknutím podpísať, dokument sa odošle ďalšiemu používateľovi na podpis a tak ďalej.

  Každý dostane kópiu podpísaného dokumentu a súbor sa bezpečne uloží na Adobe Document Cloud.

Informácie o sledovaní stavu formulára Acrobat Sign nájdete v časti Sledovanie zmlúv odoslaných na podpis.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu