Príručka používateľa Zrušiť

Úprava textu v súboroch PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Zistite, ako v dokumente PDF pridať alebo nahradiť text, opraviť preklepy, zmeniť písmo a rez písma, upraviť zarovnanie a zmeniť veľkosť textu. (Pre informácie o tom, ako upraviť obrázky, objekty alebo naskenované dokumenty PDF, kliknite na príslušný odkaz vyššie.)

Pridanie, zmena, naformátovanie, vymazanie alevo zvýraznenie textu

Autor: Matthew Pizzi (http://www.trainsimple.com/)

Keď do dokumentu PDF pridávate text, aplikácia Acrobat predvolene vyberie pre nový text najbližšie atribúty písma. Podobne keď upravujete existujúci text v dokumente PDF a konkrétne písmo nie je v rámci systému k dispozícii, v predvolenom nastavení sa písmo vráti na konkrétne písmo v rámci príslušného skriptu, napríklad v prípade latinských písem sa vráti na Minion Pro. Toto predvolené správanie môže viesť k tomu, že písma v dokumente PDF budú mať nekonzistentný vzhľad. Na to, aby bolo písmo konzistentné v rámci všetkých dokumentov PDF, si môžete zvoliť špecifické písmo pre pridávanie textu a úpravu textu pomocou možností písma v nastaveniach Úpravy obsahu.

 1. V aplikácii Acrobat vyberte v ponuke Upraviť položku Preferencie. Zobrazí sa dialógové okno Preferencie.
  (Môžete tiež stlačiť klávesy Ctrl+K v systéme Windows alebo Command+K v systéme macOS.)

 2. V otvorenom dialógovom okne kliknite v časti Kategórie na položku Úpravy obsahu. Zobrazia sa možnosti písma, ako to znázorňuje snímka obrazovky nižšie.

  Zmena predvoleného písma na pridávanie a úprava textu v súbore PDF

 3. Vyberte vhodné písmo v rozbaľovacich zoznamoch:

  • Písmo záložného jazyka pre úpravu
  • Predvolené písmo pre pridávanie textuVeľkosť písma
 4. Ak chcete uložiť zmeny a zavrieť dialógové okno Preferencie kliknite na tlačidlo OK.

Ak upravíte text, odsek v príslušnom textovom rámčeku sa prispôsobí vykonaným zmenám. Každý rámček je nezávislý a vloženie textu do jedného bloku neposunie susedný textový rámček nadol, ani ho nerozšíri na nasledujúcu stranu.   

 1. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF > Upraviť .

  Vyberte položky Nástroje, Upraviť PDF, Upraviť
  Bodkované obrysy identifikujú text a obrázky, ktoré môžete upraviť.

 2. Vyberte text, ktorý chcete upraviť. Farba textového poľa sa po výbere zmení na modrú a v hornej časti vybraného textového poľa sa zobrazí rukoväť na otáčanie.

  Vyberte text, ktorý chcete upraviť

 3. Upravte text jedným z týchto úkonov:
  • Zadajte nový text, ktorý nahradí vybratý text, alebo stlačením klávesu Delete text odstráňte.
  • Ak chcete otočiť textové pole, použite rukoväť na otáčanie v hornej časti vybraného textového poľa.
  • Položky zoznamov môžete spravovať pomocou ovládacích prvkov zoznamov (s odrážkami a číslovaných) na pravej strane panela Formát. Môžete vytvárať položky zoznamu, previesť existujúci odsek na položku zoznamu, previesť existujúcu položku zoznamu na odsek a previesť jeden typ zoznamu na druhý.
  • Vyberte písmo, veľkosť písma a ďalšie možnosti formátovania na pravej strane panela Formát. Môžete použiť aj rozšírené možnosti formátu, ako sú napríklad riadkovanie, medzery medzi znakmi, vodorovná mierka, šírka ťahu a farba.
  Možnosti formátovania
  Možnosti formátovania na pravej table

  Poznámka:

  Aby ste mohli upravovať text používajúci písmo, musíte mať z právnych dôvodov toto písmo zakúpené a inštalované vo svojom systéme.

  Text môžete upravovať iba v prípade, že máte vo svojom systéme nainštalované písmo použité pre tento text. Ak písmo nie je nainštalované v systéme, ale je vložené do súboru PDF, môžete zmeniť len farbu alebo veľkosť písma. Ak písmo nie je nainštalované ani vložené, text nie je možné upravovať.

 4. Kliknite mimo výberu, aby ste ho zrušili, a začnite znovu.
 1. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF > Upraviť .

  Vyberte položky Nástroje, Upraviť PDF, Upraviť
  Bodkované obrysy identifikujú text a obrázky, ktoré môžete upraviť.

 2. Vyberte text, ktorý chcete zmeniť.

 3. Na pravej strane panela Formát vyberte písmo, veľkosť písma alebo ďalšie možnosti formátovania. Môžete použiť aj rozšírené možnosti formátu, ako sú napríklad riadkovanie, medzery medzi znakmi, vodorovná mierka, šírka ťahu a farba.

  Možnosti formátovania
  Možnosti formátovania na pravej table

  Poznámka:

  Aby ste mohli upravovať text používajúci písmo, musíte mať z právnych dôvodov toto písmo zakúpené a inštalované vo svojom systéme.

  Text môžete upravovať iba v prípade, že máte vo svojom systéme nainštalované písmo použité pre tento text. Ak písmo nie je nainštalované v systéme, ale je vložené do súboru PDF, môžete zmeniť len farbu alebo veľkosť písma. Ak písmo nie je nainštalované ani vložené, text nie je možné upravovať.

 4. Kliknite mimo výberu, aby ste ho zrušili, a začnite znovu.

Nový text môžete do súboru PDF pridať alebo vložiť s použitím ktoréhokoľvek písma nainštalovaného v systéme.

 1. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF > Pridať text .

  Pridanie textového nástroja
  Otvorte dokument PDF a potom vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF > Pridať text.

 2. Potiahnutím určite šírku textového bloku, ktorý chcete pridať.
 3. Ak chcete zadať zvislý text, pravým tlačidlom myši kliknite na textové pole a vyberte voľbu Zmeniť smer textu na zvislý.

 4. Nástroj Pridať text inteligentne zistí nasledujúce vlastnosti textu nachádzajúceho sa v blízkosti miesta kliknutia:

  • Názov, veľkosť a farba písma
  • Medzery medzi znakmi, odsekmi a riadkami
  • Vodorovná mierka

  Tieto vlastnosti textu sa automaticky použijú na text, ktorý ste pridali v mieste kliknutia.

  Vlastnosti textu môžete zmeniť pomocou možností v ponuke Formát na pravej table.

 5. Napíšte text.
 6. Ak chcete zmeniť veľkosť textového rámčeka, potiahnite tiahlo výberu.
 7. Ak chcete premiestniť textový rámček, umiestnite kurzor na čiaru ohraničovacieho rámčeka (vyhnite sa tiahlam výberu). Keď sa kurzor zmení na kurzor premiestnenia , potiahnite rámček na nové miesto. Ak chcete zachovať zarovnanie s ostatnými položkami v zozname, pri ťahaní držte stlačený kláves Shift.

Môžete premiestniť alebo otočiť textové bloky na strane. Nástroj Upraviť text a obrázky zobrazí hranice jednotlivých textových rámčekov, takže jasne vidieť, ktorý text bude ovplyvnený zmenami. Úpravy sú obmedzené na jednu stranu. Textový blok nemôžete potiahnuť na ďalšiu stranu ani presúvať či otáčať jednotlivé znaky či slová v textovom bloku. Textové bloky je však možné kopírovať a prilepiť na inú stranu.

Ak zmeníte veľkosť textového rámčeka, text sa preformátuje v rámci hraníc nového textového rámčeka. Veľkosť textu sa nezmení. Rovnako ako všetky ostatné činnosti úpravy textu, aj zmena veľkosti je obmedzená na aktuálnu stranu. Text sa nerozšíri na nasledujúcu stranu.

 1. Vyberte položku Nástroje > Upraviť PDF > Upraviť .

 2. Kliknite na textový rámček, ktorý chcete premiestniť, otočiť alebo zmeniť jeho veľkosť.
  Vyberte text, ktorý chcete upraviť
  Keď kliknete na textový rámček, zobrazí sa ohraničovací rámček s tiahlami výberu.

 3. Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:

  Premiestnenie

  Umiestnite kurzor na čiaru ohraničovacieho rámčeka (vyhnite sa tiahlam výberu). Keď sa kurzor zmení na kurzor premiestnenia , potiahnite rámček na požadované miesto. Podržaním klávesu Shift počas ťahania obmedzíte pohyb iba na vodorovný či zvislý smer.

  Premiestnenie textového rámčeka

  Otočenie

  Kliknite a podržte kurzor otočenia a potiahnite myšou smerom, ktorým chcete objekt otočiť.

  Otočenie textového rámčeka

  Zmena veľkosti

  Ak chcete zmeniť veľkosť bloku textu, umiestnite kurzor na niektorú z okrúhlych rukovätí výberu a potiahnite rukoväť.

  Zmena veľkosti textového rámčeka

Ak chcete vybraný text označiť zvýraznením, prečiarknutím alebo podčiarknutím, použite nástroj Poznámka. Skutočný text sa v súbore PDF nezmení. Tieto značky slúžia iba na označenie miesta a spôsobu úpravy textu v zdrojovom súbore. Viac informácií nájdete v časti Zvýraznenie, prečiarknutie alebo podčiarknutie textu.

Na pridávanie komentárov môžete používať nástroje anotácií a kreslených označení. Komentáre sú lístočky s poznámkami alebo kresby, ktoré vyjadrujú nápady alebo poskytujú spätnú odozvu pre súbory PDF. Môžete zadať textovú správu pomocou nástroja Lístok s poznámkou. Prípadne môžete pomocou nástroja na kreslenie pridať čiaru, kruh alebo iný tvar a potom zadať správu v priradenej rozbaľovacej poznámke. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie nástrojov na anotáciu a kreslené označenie na pridávanie poznámok do dokumentov PDF.

Môžete pridávať položky do očíslovaného zoznamu alebo zoznamu s odrážkami, vytvárať položky zoznamu, previesť existujúci odsek na položku zoznamu, previesť existujúcu položku zoznamu na odsek a previesť jeden typ zoznamu na druhý.

 1. Vyberte položku Nástroje > Upraviť PDF > Upraviť .

  Poznámka:

  Aplikácia Acrobat rozpoznáva odseky a zoznamy osobitne. Z toho dôvodu sa môžu odsek aj zoznam pri úprave objaviť v rovnakom ohraničenom rámčeku. Po uložení, resp. uložení ako zmenený súbor a po opätovnom otvorení budú však odsek a položky zoznamu zobrazené v oddelených ohraničených rámčekoch.

 2. Postupujte takto:

  Pridávanie alebo odstraňovanie položiek z očíslovaného zoznamu alebo zoznamu s odrážkami:

  • Do zoznamu môžete pridávať alebo z neho odstraňovať položky na všetkých vnorených úrovniach pomocou rovnakých známych ovládacích prvkov, ako používate v aplikáciách MS Office. Stlačením klávesu Enter na konci položky zoznamu napríklad vložíte nový riadok. Stlačením klávesu Backspace nový riadok odstránite a umiestnite kurzor späť na koniec predchádzajúcej položky zoznamu.

  Vytvorenie očíslovaného zoznamu alebo zoznamu s odrážkami:

  1. Umiestnite kurzor v dokumente na miesto, kde chcete pridať zoznam.
  2. Vyberte príslušný typ zoznamu (s odrážkami alebo očíslovaný) v ponuke Formát na pravej table.

  Prevod existujúceho odseku na položku zoznamu:

  • Umiestnite do odseku kurzor a potom vyberte príslušný typ zoznamu (s odrážkami alebo očíslovaný) v ponuke Formát na pravej table.

  Prevod existujúcej položky zoznamu na odsek:

  1. Vyberte všetky položky v zozname. Príslušný typ zoznamu je zvýraznený v ponuke Formát na pravej table.
  2. Kliknite na zvýraznený typ zoznamu.

  Prevod jedného typu zoznamu na druhý:

  1. Umiestnite kurzor do položky zoznamu alebo vyberte všetky položky v zozname.
  2. Vyberte príslušný typ zoznamu (s odrážkami alebo očíslovaný) v ponuke Formát na pravej table.
  Možnosti formátovania
  Možnosti formátovania na pravej table

  Poznámka:

  Položku zoznamu môžete pridať aj pomocou klávesnice. Napríklad pred odsek môžete napísať písmeno „a“, za ktorým bude nasledovať uzatvárajúca zátvorka „)“, a potom pridať jednu medzeru. Pridá sa tým očíslovaný zoznam začínajúci „a)“.

Úprava formulára PDF

Pomocou nástrojov Fill & Sign môžete pridávať text a iné symboly kdekoľvek v rámci formulára. Pokyny nájdete v časti Vyplnenie a podpísanie formulára PDF.

Pomocou aplikácie Acrobat môžete vytvárať, rozosielať, sledovať, vypĺňať a podpisovať formuláre PDF. Ďalšie informácie nájdete v časti Formuláre PDF podpora

Otočenie, premiestnenie, odstránenie extrahovanie alebo prečíslovanie strán súboru PDF

Ak máte povolenia na úpravu súboru PDF, môžete v ňom jednoducho usporiadať stránky. Viac informácií nájdete v časti Otočenie, premiestnenie, odstránenie, extrahovanie alebo prečíslovanie strán dokumentu PDF.

Aktualizácia hlavičiek, piat, pozadia a vodoznakov

S aplikáciou Acrobat môžete pridávať hlavičky a päty v rámci dokumentu PDF. Hlavičky a päty môžu obsahovať dátum, automatické číslovanie strán, číslovanie právnych dokumentov Batesovými číslami, názov aj autora. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridávanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF.

Môžete tiež selektívne aplikovať pozadie iba na určité strany alebo rozsahy strán v príslušnom počte dokumentov PDF. PDF podporuje iba jedno pozadie na stranu, ale na každej strane môže byť iné pozadie. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridávanie pozadí do dokumentov PDF.

Vodoznak je text alebo obrázok, ktorý sa zobrazuje pred alebo za existujúcim obsahom dokumentu a podobá sa pečiatke. Napríklad na strany s citlivým obsahom môžete pridať vodoznak „Dôverné“. Do jedného alebo viacerých dokumentov PDF môžete pridať viac vodoznakov, musíte však pridať jednotlivé vodoznaky osobitne. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu