Zistite, ako môžete vytvoriť formulár od začiatku pomocou aplikácie Adobe Acrobat.

Môžete začať s prázdnym súborom PDF, pridať do tohto súboru požadovaný text a štítky a nakoniec dokončiť formulár pridaním polí formulára. Tento dokument vám pomôže vytvoriť základný formulár pomocou aplikácie Acrobat.

Postup vytvorenia formulára od začiatku pomocou aplikácie Adobe Acrobat

Tri hlavné kroky pri vytváraní formulára v aplikácii Acrobat sú tieto:  

Krok 1: Vytvorenie prázdneho súboru PDF

 1. Ak chcete vytvoriť prázdny súbor PDF, spustite aplikáciu Acrobat a stlačte túto kombináciu klávesov:

  • V systéme Windows: Shift + Ctrl + T.
  • V systéme Mac: Shift + Command + T.

  Vytvorí a otvorí sa prázdny súbor PDF.

 2. Uloženie súboru PDF: V ľavom hornom rohu okna aplikácie Acrobat kliknite na ikonu Uložiť, vyberte miesto, kam chcete súbor uložiť, pomenujte ho a potom kliknite na položku Uložiť.

Krok 2: Pridanie požadovaného textu a štítkov do súboru PDF

 1. Kliknite na položku Upraviť PDF na pravej table alebo kliknite na položky Nástroje > Upraviť PDF. Zobrazí sa panel s nástrojmi Upraviť PDF.

  Panel s nástrojmi Upraviť PDF
 2. Ak chcete pridať textový štítok, vyberte na paneli s nástrojmi nástroj Pridať text, kliknite na požadované miesto vo formulári a začnite písať text. Ak chcete napríklad pridať názov na začiatok formulára, kliknite hore v strede a potom zadajte názov (napríklad „Formulár žiadosti o dovolenku“). Pomocou možností formátovania, ktoré sa zobrazujú na pravej table, zmeňte veľkosť, farbu a štýl zadaného textu.

 3. Po jednom pridajte všetky textové štítky a správne ich zarovnajte, aby ste neskôr mohli vedľa nich pridať príslušné polia s odpoveďami.

  Poznámka:

  Ak chcete zarovnať všetky textové štítky spoločne, kliknite na ikonu Upraviť na paneli s nástrojmi, vyberte všetky štítky, kliknite pravým tlačidlom myši a potomvybertemožnosti Zarovnať objekty > Vľavo alebo podľa potreby inú možnosť. Keď sú štítky vybraté, môžete ich posúvať v ľubovoľnom smere aj pomocou klávesov so šípkami – nahor, nadol, doľava alebo doprava.

 4. Ak chcete do formulára pridať logo alebo obrázok, vyberte na paneli s nástrojmi nástroj Pridať obrázok, vyberte obrázok, kliknite na položku OK a potom ho umiestnite na požadované miesto. Podľa potreby upravte veľkosť alebo umiestnenie obrázka.

 5. Po skončení práce so štítkami a logami kliknite na položku Zatvoriť na pravom konci panela s nástrojmi Upraviť PDF a uložte zmeny.

  Nižšie je uvedený príklad formulára so štítkami vytvorenými pomocou nástrojov Pridať text a Pridať obrázok.

  Pridanie štítkov a loga do formulára

Krok 3: Pridanie polí formulára k jednotlivým štítkom

 1. Nástroj Pripraviť formulár spustíte stlačením tejto kombinácie klávesov:

  • V systéme Windows: Shift + Ctrl + 7.
  • V systéme Mac: Shift + Command + 7.
 2. Ak sa zobrazí upozornenie, že sa v súbore PDF nenachádzajú polia formulára, potvrďte toto upozornenie kliknutím na položku NIE. Zobrazí sa okno Pripraviť formulár, pričom navrchu bude panel s nástrojmi Formulár.

  Panel s nástrojmi Formulár
 3. Pomocou nástrojov polí formulára na paneli s nástrojmi pridajte polia. Odstráňte, zmeňte veľkosť alebo usporiadajte polia podľa potreby. Pridanie poľa:

  1. Na paneli s nástrojmi kliknite na nástroj, ktorý zodpovedá typu poľa, alebo kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek vo formulári a potom vyberte nástroj.
  2. Umiestnite vybraté pole kliknutím na požadované miesto vo formulári.
  3. Nastavte vlastnosti poľa. Vlastnosti poľa sa líšia v závislosti od typu poľa formulára.

  Počas pridávania polí skontrolujte ich vzhľad kliknutím na položku Náhľad. Kliknutím na položku Upraviť sa vrátite do režimu úprav.

  V súvislosti s príkladom formulára žiadosti o dovolenku znázorňujú nasledujúce snímky obrazovky tento formulár v režime úprav a v režime náhľadu.

  Polia formulára v režime úprav
  Polia formulára v režime úprav
  Polia formulára v režime náhľadu
  Polia formulára v režime náhľadu

 4.  Po pridaní všetkých polí formulára uložte formulár.

  Ak potrebujete ďalšie informácie o práci s formulármi, pozrite si nižšie zoznam článkov pomocníka.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online