Príručka používateľa Zrušiť

Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Tento dokument opisuje, ako vytvoriť základný formulár od začiatku v aplikácii Acrobat. (Ak hľadáte ďalšie informácie v súvislosti s formulármi PDF, kliknite na príslušné prepojenie vyššie.)

  

Vytvorenie formulára od začiatku

Môžete začať s prázdnym súborom PDF, pridať do tohto súboru požadovaný text a štítky a nakoniec dokončiť formulár pridaním polí formulára.

 1. V aplikácii Acrobat vyberte položky Nástroje > Pripraviť formulár.

 2. Vyberte položku Vytvoriť nové a kliknite na voľbu Štart.

  Uloženie súboru PDF: V ľavom hornom rohu okna aplikácie Acrobat kliknite na ikonu Uložiť, vyberte miesto, kam chcete súbor uložiť, pomenujte ho a potom kliknite na položku Uložiť.

  Vytvorenie formulára od začiatku

  Poznámka:

  Ak sa nezobrazuje možnosť Vytvoriť nové, aktualizujte aplikáciu Acrobat. Ak chcete aplikáciu Acrobat aktualizovať automaticky, vyberte položky Pomocník > Skontrolovať aktualizácie a podľa pokynov v okne Updater dokončite proces aktualizácie.

 3. Na paneli s nástrojmi kliknite na položku Pridať text a zadajte akýkoľvek obsah, ak chcete do formulára pridať text alebo akékoľvek ďalšie informácie.

  Pridať text

 4. Ak chcete do formulára pridať logo alebo obrázok, vyberte na paneli s nástrojmi nástroj Pridať obrázok, vyberte obrázok, kliknite na položku OK a potom ho umiestnite na požadované miesto. Podľa potreby upravte veľkosť alebo umiestnenie obrázka.

  Pridať obrázok

  Nižšie je uvedený príklad formulára so štítkami vytvorenými pomocou nástrojov Pridať text a Pridať obrázok.

  Pridanie štítkov a loga do formulára

 5. Ak chcete zmeniť existujúci text alebo obrázky, na paneli s nástrojmi kliknite na položku Upraviť. Pre všetky textové polia a obrázky sú povolené úpravy.  

  Ak chcete zmeniť existujúci text alebo obrázky, použite nástroj na úpravu.

 6. Pomocou nástrojov polí formulára na paneli s nástrojmi pridajte polia. Odstráňte, zmeňte veľkosť alebo usporiadajte polia podľa potreby. Pridanie poľa:

  1. Na paneli s nástrojmi kliknite na nástroj, ktorý zodpovedá typu poľa, alebo kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek vo formulári a potom vyberte nástroj.
  2. Umiestnite vybraté pole kliknutím na požadované miesto vo formulári.
  3. Nastavte vlastnosti poľa. Vlastnosti poľa sa líšia v závislosti od typu poľa formulára.

  Počas pridávania polí skontrolujte ich vzhľad kliknutím na položku Náhľad. Kliknutím na položku Upraviť sa vrátite do režimu úprav.

  V súvislosti s príkladom formulára žiadosti o dovolenku znázorňujú nasledujúce snímky obrazovky tento formulár v režime úprav a v režime náhľadu.

  Polia formulára v režime úprav
  Polia formulára v režime úprav

  Polia formulára v režime náhľadu
  Polia formulára v režime náhľadu

 7. Po pridaní všetkých polí formulára uložte formulár.

  Ďalšie informácie o poliach formulára a o nastavení ich hodnôt nájdete v nasledujúcej časti.

Pridanie polí formulára, tlačidiel akcií, výpočtov, dátumu a času alebo tlačidla Odoslať do formulára

 • Aké rôzne polia môžem použiť vo formulári PDF?
  Môžete používať textové rámčeky, rozbaľovacie zoznamy, prepínače, začiarkávacie políčka, polia zoznamu a ďalšie. Definujte správanie polí nastavením vlastností poľa, ako sú zmena veľkosti textu, polia s dátumom alebo výpočty, prípadne spustením vlastných skriptov. Ďalšie informácie.
 • Ako do svojho formulára pridám tlačidlo Vymazať formulár alebo Obnoviť formulár?
  Tlačidlo Vymazať formulár alebo Obnoviť formulár vymaže všetky údaje, ktoré už používateľ zadal do formulára. Navyše môžete tlačidlo na obnovenie nastaviť tak, aby vymazávalo iba konkrétne polia. Ďalšie informácie.
 • Ako možno do formulára pridať tlačidlo Odoslať?
  Pri rozosielaní formulára aplikácia Acrobat tento formulár automaticky kontroluje. Ak nenájde tlačidlo odoslania, pridá na lištu správ dokumentu tlačidlo Odoslať formulár. Kliknutím na tlačidlo Odoslať formulár vám môžu používatelia odoslať naspäť vyplnené formuláre. Ďalšie informácie.
 • Môžem do formulára PDF pridať tlačidlá akcií?
  Áno, do formulára môžete pridať tlačidlá akcií na otváranie súborov, prehrávanie zvukových alebo filmových klipov, odosielanie dát na webové servery a vykonávanie ďalších operácií. Ďalšie informácie.
 • Ako možno zmeniť veľkosť polí formulára?
  Ak chcete manuálne zmeniť veľkosť poľa, potiahnite tiahlo ohraničenia. Veľkosť poľa formulára môžete tiež zmeniť po jednotlivých pixeloch alebo na konkrétny rozmer. Ďalšie informácie.
 • Ako možno presúvať polia vo formulári PDF?
  Pole formulára môžete jednoducho presunúť potiahnutím myšou. Ďalšie informácie.
 • Prečo sa pri vyplnení jedného poľa údaje formulára skopírujú?
  Ak skopírujete polia formulára a prilepíte ich do toho istého formulára, tieto polia budú mať názov a vlastnosti ako skopírovaná bunka. Ak chcete vyriešiť tento problém, dvojitým kliknutím na pole otvorte okno Vlastnosti. Na karte Všeobecné zmeňte názov poľa. Zopakujte tento krok pre všetky skopírované polia. Ďalšie informácie.
  Zapojte sa do diskusie na fórach Adobe .
Polia formulára PDF

 • Ako možno používať základné výpočty vo formulári PDF?
  Výpočty ako súčet, súčin, priemer, minimum a maximum možno uskutočňovať pomocou predvolených výpočtov. Ďalšie informácie.
 • Aký je postup na pridanie tipu do poľa formulára?
  Dvojitým kliknutím na vybraté pole formulára otvorte okno Vlastnosti. Na karte Všeobecné zadajte popis do poľa tipu. Ďalšie informácie.
 • Ako možno vytvoriť posúvateľné textové pole?
  Dvojitým kliknutím na vybraté textové pole otvorte okno Vlastnosti. Na karte Možnosti vyberte položky ViacriadkovéRolovať dlhý text. Ďalšie informácie.
 • Ako možno nastaviť pole ako povinné alebo nepovinné?
  Dvojitým kliknutím na vybraté pole formulára otvorte okno Vlastnosti. Ak chcete nastaviť pole ako povinné, na karte Všeobecné vyberte možnosť Povinné. Ak chcete nastaviť pole ako voliteľné, zrušte výber možnosti Povinné. Ďalšie informácie.

 • Ako možno nastaviť pole len na čítanie?
  Dvojitým kliknutím na vybraté pole formulára otvorte okno Vlastnosti. Na karte Všeobecné vyberte možnosť Len na čítanie. Ďalšie informácie.
 • Ako možno pridať pole formulára s čiarovým kódom?
  V aplikácii Acrobat, vyberte položky Nástroje > Pripraviť formulár. Kliknite na ikonu Čiarový kód () na paneli s nástrojmi a umiestnite ju do formulára. Ďalšie informácie.
 • Ako možno pridať pole s dátumom a časom?
  Keď vytvoríte formulár v aplikácii Acrobat, vyberte ikonu poľa Dátum na paneli s nástrojmi. Potom vyberte miesto v dokumente, kam chcete pole umiestniť. Ďalšie informácie.
Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu